2019 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final Electoral rolls of 2019 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
1751ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕನಕಪುರ ಮೈನ್ ರಸ್ತೆ, ಜರಗನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-1,Govt. Model Primary School,kanakapura main road Jaraganahalli Room No-01,
1752ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕನಕಪುರ ಮೈನ್ ರಸ್ತೆ, ಜರಗನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-02Govt. Model Primary School,kanakapura main road Jaraganahalli Room No-02,
1753ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕನಕಪುರ ಮೈನ್ ರಸ್ತೆ, ಜರಗನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-3Govt. Model Primary School,kanakapura main road Jaraganahalli Room No-03
1754ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕನಕಪುರ ಮೈನ್ ರಸ್ತೆ, ಜರಗನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-4Govt. Model Primary School,kanakapura main road Jaraganahalli Room No-04
1755ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕನಕಪುರ ಮೈನ್ ರಸ್ತೆ, ಜರಗನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-5Govt. Model Primary School,kanakapura main road Jaraganahalli Room No-05
1756ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕನಕಪುರ ಮೈನ್ ರಸ್ತೆ, ಜರಗನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-6Govt. Model Primary School,kanakapura main road Jaraganahalli Room No-6
1757ಶ್ರೀ ವಿವೇಕಾನಂದ ಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧೀ ರಸ್ತೆ ನಾಯ್ಡು ಲೇಔಟ್ , ಜರಗನಹಳ್ಳಿ.ರೂಂ ನಂ-1Sree Vivekananda School,Chikkamuniyappa Garden,Rajeev Gandhi Road,Naidu Layout Jaraganahalli Room No-01
1758ಶ್ರೀ ವಿವೇಕಾನಂದ ಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧೀ ರಸ್ತೆ ನಾಯ್ಡು ಲೇಔಟ್ , ಜರಗನಹಳ್ಳಿ.ರೂಂ ನಂ-1Sree Vivekananda School,Chikkamuniyappa Garden,Rajeev Gandhi Road,Naidu Layout Jaraganahalli Room No-01
1759ಶ್ರೀವಿವೇಕಾನಂದ ಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧೀ ರಸ್ತೆ ನಾಯ್ಡು ಲೇಔಟ್ , ಜರಗನಹಳ್ಳಿ.ರೂಂ ನಂ-2Sree Vivekananda School,Chikkamuniyappa Garden,Rajeev Gandhi Road,Naidu Layout Jaraganahalli Room No-02
17510ಶ್ರೀ ವಿವೇಕಾನಂದ ಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧೀ ರಸ್ತೆ ನಾಯ್ಡು ಲೇಔಟ್ , ಜರಗನಹಳ್ಳಿ.ರೂಂ ನಂ-3Sree Vivekananda School,Chikkamuniyappa Garden,Rajeev Gandhi Road,Naidu Layout Jaraganahalli Room No-03
17511Sree Vivekananda School,Chikkamuniyappa Garden,Rajeev Gandhi Road,Naidu Layout Jaraganahalli Room No-04Sree Vivekananda School,Chikkamuniyappa Garden,Rajeev Gandhi Road,Naidu Layout Jaraganahalli Room No-04
17512ದಿ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಶಿಶು ವಿಹಾರ್ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,೯ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ೬ನೇ ಪೇಸ್ ಜೆ ಪಿ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ರೂಂ ನಂ-೦೧The oxford Kannada Shishu Vihar and Higher primery School, 9th cross 6th phase JP Nagar Bengalore-78.Room No.01
17513ದಿ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಶಿಶು ವಿಹಾರ್ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,೯ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ೬ನೇ ಪೇಸ್ ಜೆ ಪಿ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ರೂಂ ನಂ-೦2The oxford Kannada Shishu Vihar and Higher primery School, 9th cross 6th phase JP Nagar Bengalore-78.Room No.-02
17514ತ್ರಿಶೂಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಎಸ್ಎಎಸ್ ರಸ್ತೆ, ಜೆ ಪಿ ನಗರ್, 6 ನೇ ಹಂತThrishul English School, SAS road, J P Nagar,6th Phase
17515ತ್ರಿಶೂಲ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ,ಜೆ ಪಿ ನಗರ,6ನೇ ಹಂತTrishul English School,J P Nagar, 6th Phase
17516ತ್ರಿಶೂಲ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ,ಜೆ ಪಿ ನಗರ,6ನೇ ಹಂತTrishula English School,J P Nagar, 6th Phase
17517ತ್ರಿಶೂಲ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ,ಜೆ ಪಿ ನಗರ,6ನೇ ಹಂತTrishula English School,J P Nagar, 6th Phase
17518ತ್ರಿಶೂಲ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ,ಜೆ ಪಿ ನಗರ,6ನೇ ಹಂತTrishula English School, J P Nagar, 6 th Phase
17519ರಾಯಲ್ ಶಾಲೆ , 24ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 5ನೇ ಹಂತ , ಜೆ ಪಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು -560078Royal School, 24th main road, 5th phase, J P Nagar, Bangalore-560078
17520ರಾಯಲ್ ಶಾಲೆ , 24ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 5ನೇ ಹಂತ , ಜೆ ಪಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು -560078Royal School, 24th main road, 5th phase, J P Nagar, Bangalore-560078
17521ರಾಯಲ್ ಶಾಲೆ, 24ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಜೆ ಪಿ ನಗರ,5 ನೇಹಂತ. ಬೆಂಗಳೂರು -560078Royal School, 24th main Road, J P Nagar, Bangalore-560078
17522ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಾರಕ್ಕಿ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೆ ಪಿ ನಗರ,5 ನೇಹಂತ.Govt. Lower School Sarakki Agrahara J P Nagar,5th Phase -560078
17523ಸದ್ಗುರು ಸಾಯಿಬಾಬ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 1 , ರೊಪೇನ ಅಗ್ರಹಾರSadguru Sai Baba Higher Primary School, Room No.1, Ropena Agrahara
17524ಸದ್ಗುರು ಸಾಯಿಬಾಬ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 2 , ರೊಪೇನ ಅಗ್ರಹಾರSadguru Sai Baba Higher Primary School, Room No.2, Ropena Agrahara
17525ಲಾರೆನ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆ, 9 ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 6ನೇ ಹಂ ತ, ರೂಂ ನಂ 1 ,ಹೆಚ್‌ ಎಸ್‌ ಅರ್‌ ಲೇ ಔಟ್‌.Lawrence English School,, 9th Main Road, 6 th Sector, Room No 1, HSR Layout.
17526ಲಾರೆನ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆ, 9 ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 6ನೇ ಹಂ ತ, ರೂಂ ನಂ 1 ,ಹೆಚ್‌ ಎಸ್‌ ಅರ್‌ ಲೇ ಔಟ್‌.Lawrence English School,, 9th Main Road, 6 th Sector, Room No 1, HSR Layout.
17527ಸದ್ಗುರು ಸಾಯಿಬಾಬ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 3 ರೂಪೇನ ಅಗ್ರಹಾರSadguru Sai Baba Higher Primary School,, Room No.3, Rupena Agrahara,
17528ಸದ್ಗುರು ಸಾಯಿಬಾಬ ಹಿರಿಯ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ( ರೌಂಡ್‌ ಟೇಬಲ್‌ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ),ರೂಂ ನಂ 1 ರೂಪೇನ ಅಗ್ರಹಾರSadguru Sai Baba High School( Round Table High School), Room No 1 Rupena Agrahara
17529ಸದ್ಗುರು ಸಾಯಿಬಾಬ ಹಿರಿಯ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ( ರೌಂಡ್‌ ಟೇಬಲ್‌ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ),ರೂಂ ನಂ 2 ರೂಪೇನ ಅಗ್ರಹಾರSadguru Sai Baba High School( Round Table High School),, Room No.2 , Rupena Agrahara
17530ಸದ್ಗುರು ಸಾಯಿಬಾಬ ಹಿರಿಯ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ( ರೌಂಡ್‌ ಟೇಬಲ್‌ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ),ರೂಂ ನಂ 3 ರೂಪೇನ ಅಗ್ರಹಾರSadguru Sai Baba High School( Round Table High School), Room No.3 Agrahara
17531ಸದ್ಗುರು ಸಾಯಿಬಾಬ ಹಿರಿಯ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ( ರೌಂಡ್‌ ಟೇಬಲ್‌ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ),ರೂಂ ನಂ 4 ರೂಪೇನ ಅಗ್ರಹಾರSadguru Sai Baba High School( Round Table High School), Room No.4 Agrahara
17532ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪೋಸಿಟ್‌ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 1 , ಆಗರGovt. Composite High School, Room No 1 , Agara
17533ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪೋಸಿಟ್‌ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 2 , ಆಗರGovt. Composite High School, Room No 2 , Agara
17534ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪೋಸಿಟ್‌ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 3 , ಆಗರGovt. Composite High School, Room No 3, Agara
17535ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪೋಸಿಟ್‌ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 4, ಅಗರGovt. Composite High School, Room No.4, Agara
17536ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪೋಸಿಟ್‌ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 5, ಅಗರGovt. Composite High School, Room No.5, Agara
17537ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪೋಸಿಟ್‌ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ 4 , ಆಗರGovt. Composite High School, Room No 4, Agara
17538ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪೋಸಿಟ್‌ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ 4 , ಆಗರGovt. Composite High School, Room No 4, Agara
17539ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪೋಸಿಟ್‌ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 5, ಆಗರGovt. Composite High School, Room No 5, Agara
17540ಕೆಂಬ್ರಿಡ್‌ಜ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, 11ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌, 22ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೆಚ್‌ ಎಸ್‌ ಅರ್‌ , 1 ಸೆಕ್ಟರ್‌Cambridge Public School,11th Cross, 22rd Main Road, HSR , 1st Sector
17541ಕೆಂಬ್ರಿಡ್‌ಜ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, 11ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌, 22ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೆಚ್‌ ಎಸ್‌ ಅರ್‌ , 1 ಸೆಕ್ಟರ್‌Cambridge Public School,11th Cross, 22rd Main Road, HSR , 1st Sector
17542ಜ್ನಾನ ಸೃಷ್ಟಿ ಶಾಲೆ,17 ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌, 19ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೆಚ್‌ ಎಸ್‌ ಅರ್‌, 1 ನೇ ಸೆಕ್ಟರ್‌Gnana Shrushti School, 17th Cross,19th Main Road, HSR , 1-Sector
17543ಕೆಂಬ್ರಿಡ್‌ಜ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ,11ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌,22 ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೆಚ್‌ ಎಸ್‌ ಅರ್‌ , 1ನೇ ಸೆಕ್ಟರ್‌Cambridge Public School, 11th Cross, 22rd Main Road, HSR , 1st Sector
17544ಕೆಂಬ್ರಿಡ್‌ಜ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ,11ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌,22 ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೆಚ್‌ ಎಸ್‌ ಅರ್‌ , 1ನೇ ಸೆಕ್ಟರ್‌Cambridge Public School,11th Cross, 22rd Main Road, HSR , 1st Sector
17545ಕೆಂಬ್ರಿಡ್‌ಜ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ,11ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌,22 ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೆಚ್‌ ಎಸ್‌ ಅರ್‌ , 1ನೇ ಸೆಕ್ಟರ್‌Cambridge Public School,11th Cross, 22rd Main Road, HSR , 1st sector
17546ಕೆಂಬ್ರಿಡ್‌ಜ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ,11ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌,22 ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೆಚ್‌ ಎಸ್‌ ಅರ್‌ , 1ನೇ ಸೆಕ್ಟರ್‌Cambridge Public School,11th Cross, 22rd Main Road, HSR , 1st sector
17547ಮಲ್ಟಿ ಪರ್‌ಪೋಸ್‌ ಹಾಲ್‌, ಸಿ ಸಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಕ್ವಾರ್ಟಸ್‌, ಹೆಚ್‌ ಅರ್‌ ಎಸ್‌ ಲೇ ಔಟ್‌, ಸೆಕ್ಟರ್ -1Multi Purpose Hall, C.P.W.D Quts, H.S.R Layout Sector-01
17548ಮಲ್ಟಿ ಪರ್‌ಪೋಸ್‌ ಹಾಲ್‌, ಸಿ ಸಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಕ್ವಾರ್ಟಸ್‌, ಹೆಚ್‌ ಅರ್‌ ಎಸ್‌ ಲೇ ಔಟ್‌Multy Purpose Hall, C.C.W.D Quts, H.S.R Layout
17549ಮಲ್ಟಿ ಪರ್‌ಪೋಸ್‌ ಹಾಲ್‌ ಸಿ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಕ್ವಾರ್ಟಸ್‌, ಹೆಚ್‌ ಅರ್‌ ಎಸ್‌ ಲೇ ಔಟ್‌Multi Purpose Hall, C.P.W.D Quts, H.S.R Layout
17550ಮಲ್ಟಿ ಪರ್‌ಪೋಸ್‌ ಹಾಲ್‌ ಸಿ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಕ್ವಾರ್ಟಸ್‌, ಹೆಚ್‌ ಎಸ್‌ ಅರ್‌ ಲೇ ಔಟ್‌ ಸೆಕ್ಟರ್ -1Multi Purpose Hall, C.P.W.D Quts, H.S.R Layout, Sector-1
17551ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಇಬ್ಬಲೂರುGovt. Higher Primary School,Ibbaluru
17552ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಇಬ್ಬಲೂರುGovt. Higher Primary School,Ibbaluru
17553ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಇಬ್ಬಲೂರುGovt. Higher Primary School, Ibbaluru
17554ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಇಬ್ಬಲೂರುGovt. Higher Primary School, Ibbaluru
17555ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಇಬ್ಬಲೂರುGovt. Higher Primary School,Ibbaluru
17556ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪರಂಗಿಪಾಳ್ಯGovt. Higher Primary School, Parangipalya
17557ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪರಂಗಿಪಾಳ್ಯGovt. Higher Primary School, Parangipalya
17558ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪರಂಗಿಪಾಳ್ಯGovt. Higher Primary School, Parangipalya
17559ಜ್ನಾನ ಸೃಷ್ಟಿ ಶಾಲೆ, 11 ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌, 22ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೆಚ್‌ ಎಸ್‌ ಅರ್‌ , 1ನೇ ಸೆಕ್ಟರ್‌Jnana Shrushti School, 11th Cross, 22nd Main Road, H,S,R 1st Sector
17560ಜ್ನಾನ ಸೃಷ್ಟಿ ಶಾಲೆ, 17 ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌, 19ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೆಚ್‌ ಎಸ್‌ ಅರ್‌ , 1ನೇ ಸೆಕ್ಟರ್‌Jnana Shrushti School, 17th Cross, 19th Main Road, H,S,R 1st Sector
17561ಜ್ನಾನ ಸೃಷ್ಟಿ ಶಾಲೆ, 11ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌, 22ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೆಚ್‌.ಎಸ್‌.ಅರ್‌ , 1ನೇ ಸೆಕ್ಟರ್‌Jnana Shrushti School, 11th Cross, 22nd Main Road, H.S.R. 1st Sector
17562ಜ್ನಾನ ಸೃಷ್ಟಿ ಶಾಲೆ, 17ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌, 19ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೆಚ್‌.ಎಸ್‌.ಅರ್‌ , 1ನೇ ಸೆಕ್ಟರ್‌Jnana Shrushti School, 17th Cross, 19th Main Road, H.S.R. 1st Sector
17563ರೆಡ್ಡಿ ಜನಸಂಘಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ರೂಮ್ ನಂ 1, ರೂಪೇನ ಅಗ್ರಹಾರ.Reddy Janasanga High School, Room No 1, Rupena Agrahara.
17564ರೆಡ್ಡಿ ಜನಸಂಘಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ರೂಮ್ ನಂ 2, ರೂಪೇನ ಅಗ್ರಹಾರ.Reddy Janasanga High School,Room No 2, Rupena Agrahara.
17565ರೆಡ್ಡಿ ಜನಸಂಘಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ ರೂಪೇನ ಅಗ್ರಹಾರReddy Janasanga High School,Room No-1 Rupena Agrahara.
17566ರೆಡ್ಡಿ ಜನಸಂಘಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ರೂಪೇನ ಅಗ್ರಹಾರReddy Janasanga High School, Room no-2 Rupena Agrahara
17567ರೆಡ್ಡಿ ಜನಸಂಘಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ರೂಪೇನ ಅಗ್ರಹಾರReddy Janasanga High School, Room No-3 Rupena Agrahara
17568ರೆಡ್ಡಿ ಜನಸಂಘಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ರೂಮ್ ನಂ 3 ರೂಪೇನ ಅಗ್ರಹಾರReddy Janasanga High School,Room No 3 Rupena Agrahara
17569ರೆಡ್ಡಿ ಜನಸಂಘಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ -4 ರೂಪೇನ ಅಗ್ರಹಾರReddy Janasanga High School, Room NO-4 Rupena Agrahara.
17570ರೆಡ್ಡಿ ಜನಸಂಘಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ-9 ರೂಪೇನ ಅಗ್ರಹಾರReddy Janasanga High School, Room No-9, Rupena Agrahara.
17571ರಾಯಲ್‌ ಶಾಲೆ, 24ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಜೆ ಪಿ ನಗರ, 5ನೇ ಹಂತ,Royal School, 24th Main Road, J P Nagar, 5th Phase,
17572ರಾಯಲ್‌ ಶಾಲೆ, 24ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಜೆ ಪಿ ನಗರ, 5ನೇ ಹಂತ,Rayal School, 24th Main Road, J P Nagar, 5th Phase,
17573ರಾಯಲ್‌ ಶಾಲೆ, 24ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಜೆ ಪಿ ನಗರ, 5ನೇ ಹಂತ,Rayal School, 24th Main Road, J.P. Nagar, 5th Phase,
17574ರಾಯಲ್‌ ಶಾಲೆ, 24ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಜೆ ಪಿ ನಗರ, 5ನೇ ಹಂತ,Rayal School, 24th Main Road, J.P. Nagar, 5th Phase,
17575ಸಿ ಎಂ ಎಸ್ ಬ್ಯೂಸಿನಸ್ ಶಾಲೆ,(ಜೈನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀ)ನಂ -119,17ನೇ ಕ್ರಾಸ್ , 25 ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಜೆ ಪಿ ನಗರ, 6 ನೇ ಹಂತ, ರೂಂ ನಂ 1C M S Buisness School, 25th Main Road, J.P. Nagar,6th Phase,, Room No-01
17576ಸಿ ಎಂ ಎಸ್ ಬ್ಯೂಸಿನಸ್ ಶಾಲೆ,(ಜೈನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀ)ನಂ -119,17ನೇ ಕ್ರಾಸ್ , 25 ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಜೆ ಪಿ ನಗರ, 6 ನೇ ಹಂತ, ರೂಂ ನಂ 2C M S Buisness School, 25th Main Road, J.P. Nagar,6th Phase,, Room No-02
17577ಇಮೇಜ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,ಸಾರಕ್ಕಕೆರೆ, 5ನೇ ಹಂತ, ಜೆ ಪಿ ನಗರImage English School, Sarakkakere, 5th Phase, J P Nagar.
17578ಮಾನಸ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ, ಸಾರಕ್ಕಕೆರೆ, 5ನೇ ಹಂತ, ಜೆ ಪಿ ನಗರManasa Vidya Kendra, Sarakkakere, 5th Phase, J P Nagar
17579ಮಾನಸ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ, ಸಾರಕ್ಕಕೆರೆ, 5ನೇ ಹಂತ, ಜೆ ಪಿ ನಗರManasa Vidya Kendra, Sarakkakere, 5th Phase, J P Nagar
17580ನಾರಾಯಣ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡ ಕಾಲೋನಿ ೭ನೇ ಹಂತ ಜೆ ಪಿ ನಗರNarayana PU College Bank of Baroda Colony, 7th Phase, J.P Nagar.
17581ನಾರಾಯಣ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡ ಕಾಲೋನಿ ೭ನೇ ಹಂತ ಜೆ ಪಿ ನಗರNarayana PU College Bank of Baroda Colony, 7th Phase, J.P Nagar.
17582ನಾರಾಯಣ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡ ಕಾಲೋನಿ ೭ನೇ ಹಂತ ಜೆ ಪಿ ನಗರNarayana PU College Bank of Baroda Colony, 7th Phase, J.P Nagar
17583ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿGovt Model Primary School,Puttenahalli
17584ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,, ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿGovt Model Primary School,Puttenahalli
17585ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿGovt Model Primary School,Puttenahalli
17586ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿGovt Model Primary School,Puttenahalli
17587ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿGovt Model Primary School,Puttenahalli
17588ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿGovt Model Primary School,Puttenahalli
17589ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿGovt Model Primary School,Puttenahalli
17590ಇಮೇಜ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ರೆಡ್ಡಿ ಲೇಔಟ್ ,೬ನೇ ಹಂತ ಜೆ ಪಿ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರುImage English School, Annaiah Reddy Layout, 6th Phase J.P Nagar, Bangalore-78,
17591ಇಮೇಜ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ರೆಡ್ಡಿ ಲೇಔಟ್ ,೬ನೇ ಹಂತ ಜೆ ಪಿ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರುImage English School, Annaiah Reddy Layout, 6th Phase J.P Nagar, Bangalore-78,
17592ಜ್ಯೋತಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಯಲಚೇನಹಳ್ಳಿJyothi Kendriya Vidyalaya, Yalachenahalli
17593ಜ್ಯೋತಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಯಲಚೇನಹಳ್ಳಿJyothi Kendriya Vidyalaya, Yalachenahalli
17594ಜ್ಯೋತಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಯಲಚೇನಹಳ್ಳಿJyothi Kendriya Vidyalaya, Yalachenahalli
17595ಹೋಲಿ ಮದರ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿHoly Mother's English School, Puttenahalli
17596ಹೋಲಿ ಮದರ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌,ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿHoly Mother's English School,Puttenahalli
17597ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆ, ೩ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ,೨೨ನೇ ಎ ಮೈನ್ ಜೆ ಪಿ ನಗರ , ಬೆಂಗಳೂರುNational English School, 3rd Cross, 22nd A Main, J.P Nagar 5th Phase, Bangalore-76
17598ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆ, ೩ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ,೨೨ನೇ ಎ ಮೈನ್ ಜೆ ಪಿ ನಗರ , ಬೆಂಗಳೂರುNational English School, 3rd Cross, 22nd A Main, J.P Nagar 5th Phase, Bangalore-76
17599ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆ, ೩ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ,೨೨ನೇ ಎ ಮೈನ್ ಜೆ ಪಿ ನಗರ , ಬೆಂಗಳೂರು-೭೬National English School, 3rd Cross, 22nd A Main, J.P Nagar 5th Phase, Bangalore-76
175100ಹೋಲಿ ಮದರ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌, ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿHoly Mother's English School, Puttenahalli
175101ಹೋಲಿ ಮದರ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌, ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿHoly Mother's English School, Puttenahalli
175102ಸೆಂಟ್‌ ಪೀಟಱ್‌್ಸ ಎನ್‌ ಟಿ ಎಂ ಶಾಲೆ, ದೊರೆಸಾನಿಪಾಳ್ಯSt. Peters N T M School, Doresanipalya
175103ಸೆಂಟ್‌ ಪೀಟಱ್‌್ಸ ಎನ್‌ ಟಿ ಎಂ ಶಾಲೆ, ದೊರೆಸಾನಿಪಾಳ್ಯSt. Peters N T M School, Doresanipalya
175104ಸೆಂಟ್‌ ಪೀಟಱ್‌್ಸ ಎನ್‌ ಟಿ ಎಂ ಶಾಲೆ, ದೊರೆಸಾನಿಪಾಳ್ಯSt. Peters N T M School, Doresanipalya
175105ಸೆಂಟ್‌ ಪೀಟರ್‌ಸ್‌ ಎನ್‌ ಟಿ ಎಂ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ದೊರೆಸಾನಿ ಪಾಳ್ಯSt. Peters N T M School, Room No, Doresanipalya
175106ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರ ಕಛೇರಿ ಪಾಂಡುರಂಗನಗರ,ಕೊಠಡಿ-01Office of Assistant Engineer (Ele) Panduranganagar, Bengaluru-76 Room No-1
175107ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರ ಕಛೇರಿ ಪಾಂಡುರಂಗನಗರ,ಕೊಠಡಿ-02Office of Assistant Engineer(Ele)Panduranganagar, Bengaluru-76 Room No-2
175108ಸೆಂಟ್‌ ಪೀಟರ್‌ಸ್‌ ಎನ್‌ ಟಿ ಎಂ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ದೊರೆಸಾನಿಪಾಳ್ಯSt. Peters N T M School, Room No, Doresanipalya
175109ಸೆಂಟ್‌ ಪೀಟರ್‌ಸ್‌ ಎನ್‌ ಟಿ ಎಂ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ದೊರೆಸಾನಿಪಾಳ್ಯSt. Peters N T M School, Room No, Doresanipalya
175110ದಿಲೀಪ್ ಶಾಲೆ ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು-560076 ಕೊಠಡಿ ನಂ -01Dilip School Bileekahalli Main Road Bileekahalli Bangalore-560076 Room No-01
175111ಎಂ .ಜಿ'ಸ್‌.ಸ್ಕೂಲ್‌, ಫಾರ್‌ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿM.G School, For Excelance Room No-2 Bilekahalli
175112ಎಮ್‌ ಜಿ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಫಾರ್‌ ಎಕ್ಸ್ಲೆನ್ಸ್ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿM.G School, For Exelance,Room No-2 Bilekahalli
175113ಎಮ್‌ ಜಿ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಫಾರ್‌ ಎಕ್ಸ್ಲೆನ್ಸ್ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿM.G School, For Excelance, Room No-3,Bilekahalli
175114ಎಮ್‌ ಜಿ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಫಾರ್‌ ಎಕ್ಸ್ಲೆನ್ಸ್ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4 ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿM.G School, For Exelance, Room No-4 Billekahalli
175115ದಿಲೀಪ್ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು-560076Dilip School Room No-2 Bilekahalli Main Road Bangalore-560076
175116ದಿಲೀಪ್ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು-560076Dilip School Room No-3 Bilekahalli Main Road Bilekahalli Bangalore-560076
175117ದಿಲೀಪ್ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4 ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು-560076Dilip School Room No-4 Bilekahalli Main Road Bilekahalli Bangalore-560076
175118ಎಂ ಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5 ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿM G School of Excelence ,Room No-5 Billekahalli
175119ದಿಲೀಪ್ ಶಾಲೆ ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು-560076Dilip School Room No-5 Bilekahalli Main Road Bilekahalli Bangalore-560076
175120ದಿಲೀಪ್ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-6 ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು-560076Dilip School Room No-6 Bilekahalli Main Road Bilekahalli Bangalore-560076
175121ದಿಲೀಪ್ ಶಾಲೆ ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು-560076Dilip School Bileekahalli Main Road Bileekahalli Bangalore-560076
175122ದಿಲೀಪ್ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -8 ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು-560076Dilip School Room NO-8 Bilekahalli Main Road Bilekahalli Bangalore-560076
175123ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾಶಂ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿGnanaprakasham Higher Primary School,, Room No-1 Bilekahalli
175124ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾಶಂ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿGnanaprakasham Higher Primary School,Room No-2 Bileekahalli
175125ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾಶಂ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿGnanaprakasham Higher Primary School,Room No-3 Bilekahalli
175126ಶಾಂತಿ ನೀಕೇತನ್ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿShanthi Nikethan School, Room No-1 Near Someshwara Temple Bileekahalli
175127ಶಾಂತಿ ನೀಕೇತನ್ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿShanthi Nikethan School,Room No-2 Near Someshwara Temple Bileekahalli
175128ಶಾಂತಿ ನೀಕೇತನ್ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 3 ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿShanthi Nikethan School,Room NO-3 Near Someshwara Temple Bileekahalli
175129ಶಾಂತಿ ನಿಕೇತನ್ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4 ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ , ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿShanthi Nikethan School,Room No-4 Near Someshwara Temple Bileekahalli
175130ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಕ್ಕ ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿGovt. Highery Primery School ,Room No-1 Beside Someshwara Temple Bilekahalli
175131ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಕ್ಕ ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿGovt. Highery Primery School ,Room No-2 Beside Someshwara Temple Bilekahalli
175132ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಕ್ಕ ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿGovt. Highery Primery School ,Room No-3 Beside Someshwara Temple Bilekahalli
175133ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರ( ಬಾಲವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ,) ಐ ಐ ಎಮ್‌ ಅವರಣದ ಹಿಂಭಾಗ, ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿwoman and Child Developemant centre(Balavadi Center)Behind I I M Compound, Bileekahalli
175134ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರ ( ಟೈಲ್ಯಾರಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ) ಐ ಐ ಎಮ್‌ ಅವರಣದ ಹಿಂಭಾಗ, ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿwoman and Child Developemant centre (Tailoring Center, Behind I I M Compound, Bileekahalli
175135ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಿ ಎಂ ಸಿ ಕಚೇರಿ ಹತ್ತಿರ ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿAnganavadi Near CMC office , Billekahalli
175136ಸಿ ಎಂ ಸಿ ಕಚೇರಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ದೇವರಚಿಕನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿCMC office ,Room No-1 Devarachikkanahalli Main road Billekahalli
175137ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4 ಸೊಮೇಶ್ವರ ಲೇಔಟ್ ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No-4 Someshwara layout Billekahalli
175138ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5 ಸೊಮೇಶ್ವರ ಲೇಔಟ್ ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School,Room No-5 Billekahalli
175139ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ರೋಟರಿ ನಗರ, ಕೋಡಿ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School, Room NO-1 New Buliding, Rotari Nagar, Kodichikkenahalli
175140ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ರೋಟರಿ ನಗರ, ಕೋಡಿ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School, Room No-2 New Buliding, Rotari Nagar, Kodichikkenahalli
175141ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ರೋಟರಿ ನಗರ, ಕೋಡಿ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School, Room No-3 New Buliding, Rotari Nagar, Kodichikkenahalli
175142ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ರೋಟರಿ ನಗರ, ಕೋಡಿ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School, Room No-4 New Buliding, Rotari Nagar, Kodichikkenahalli
175143ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ರೋಟರಿ ನಗರ, ಕೋಡಿ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School,Room No-5 New Buliding, Rotari Nagar, Kodichikkenahalli
175144ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-6 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ರೋಟರಿ ನಗರ, ಕೋಡಿ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School,Room No-6 New Buliding, Rotari Nagar, Kodichikkenahalli
175145ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ರೋಟರಿ ನಗರ, ಕೋಡಿಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿPrimery Health Centre Rotari Nagar, Kodichikkenahalli
175146ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ರೋಟರಿ ನಗರ, ಕೋಡಿ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School, New Buliding, Rotari Nagar, Kodichikkenahalli
175147ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-8 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ರೋಟರಿ ನಗರ, ಕೋಡಿ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School, Room No-8 New Buliding, Rotari Nagar, Kodichikkenahalli
175148ಡಾಕ್ಟರ್ .ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ (ಸಮುದಾಯ )ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ರೋಟರಿ ನಗರ, ಕೋಡಿ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿDr.B.R. Ambedkar(Comunity )Room No-1 Rotari Nagar, Kodichikkenahalli
175149ಡಾಕ್ಟರ್ .ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ (ಸಮುದಾಯ ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ರೋಟರಿ ನಗರ, ಕೋಡಿ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿDr.B.R. Ambedkar(Comunity )Room No-2 Rotari Nagar, Kodichikkenahalli
175150ಡಾಕ್ಟರ್ .ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ (ಸಮುದಾಯ ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ರೋಟರಿ ನಗರ, ಕೋಡಿ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿDr.B.R. Ambedkar(Comunity )Room No-3 Rotari Nagar, Kodichikkenahalli
175151ಡಾಕ್ಟರ್ .ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ (ಸಮುದಾಯ )ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4 ರೋಟರಿ ನಗರ, ಕೋಡಿ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿDr.B.R. Ambedkar(Comunity )Room No-4 Rotari Nagar, Kodichikkenahalli
175152ನ್ಯೂ ಅರವಿಂದ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆ,ರೂಮ್ ನಂ 1 ಮಂಜುನಾಥ ಬಡಾವಣೆ ಕೋಡಿಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿNew Arvind Memorial English School, Manjunatha Layout Kodichikkanahalli
175153ನ್ಯೂ ಅರವಿಂದ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆ,ರೂಮ್ ನಂ 2, ಮಂಜುನಾಥ ಬಡಾವಣೆ ಕೋಡಿಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿNew Arvind Memorial English School,Romm No 2 Manjunatha Layout Kodichikkanahalli
175154ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿGovt.Model Primery School. Bommanahalli
175155ಇಲ್ಮಾ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ, 112,113, 10ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಮದೀನ ನಗರ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1ilma International School,112.113.10th cross Madeena Nagara Bommanahalli Room No -1
175156ಇಲ್ಮಾ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ, 112,113, 10ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಮದೀನ ನಗರ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2ilma International School,112.113.10th cross Madeena Nagara Bommanahalli Room No-2
175157ಇಲ್ಮಾ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ, 112,113, 10ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಮದೀನ ನಗರ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3ilma International School,112.113.10th cross Madeena Nagara Bommanahalli Room No-3
175158ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿGovt Model Primary School, Bommanahalli
175159ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿGovt Model Primary School, Bommanahalli
175160ಲಾರೆನ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆ , 9ನೇಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 6ನೇ ವಿಭಾಗ, ಹೆಚ್‌ ಎಸ್‌ ಅರ್‌ ಬಡಾವಣಿLawrence English School, 9th Main Road, 6th Sector, HSR Layout
175161ಲಾರೆನ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆ , 9ನೇಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 6ನೇ ವಿಭಾಗ, ಹೆಚ್‌ ಎಸ್‌ ಅರ್‌ ಬಡಾವಣಿLawrence English School, 9th Main Road, 6th Sector, HSR Layout
175162ಲಾರೆನ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆ, 9ನೇಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 6ನೇ ವಿಭಾಗ, ಹೆಚ್‌ ಎಸ್‌ ಅರ್‌ ಬಡಾವಣಿLawrence English School,9th Main Road, 6th Sector, HSR Layout
175163ಲಾರೆನ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಾಲೆ, 9ನೇಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 6ನೇ ವಿಭಾಗ, ಹೆಚ್‌ ಎಸ್‌ ಅರ್‌ ಬಡಾವಣಿLawrence English School,9th Main Road, 6th Sector, HSR Layout
175164ಲಾರೆನ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆ, 9ನೇಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 6ನೇ ವಿಭಾಗ, ಹೆಚ್‌ ಎಸ್‌ ಅರ್‌ ಬಡಾವಣಿLawrence English School, 9th Main Road, 6th Sector, HSR Layout
175165ಲಾರೆನ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆ, 9ನೇಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 6ನೇ ವಿಭಾಗ, ಹೆಚ್‌ ಎಸ್‌ ಅರ್‌ ಬಡಾವಣಿLawrence English School,9th Main Road, 6th Sector, HSR Layout
175166ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಮ್ 1, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿGovt. Urdu Model Primary School,Room No 1, Bommanahalli
175167ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಮ್ ನಂ 2, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿGovt. Urdu Model Primary School,Room No 2, Bommanahalli
175168ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಮ್ ನಂ 3, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿGovt. Urdu Model Primary School,Room No 3, Bommanahalli
175169ಸೆಂಟ್‌ ಜೋಸೆಫ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ರೂಮ್ ನಂ 1, ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಕಛೇರಿ ಹಿಂಭಾಗ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿSt. Joseph English School,Room No 1 , Behind BBMP Office Bommanahalli
175170ರಾಯಲ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಶಾಲೆ,ರೂಮ್ ನಂ 1, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿRoyal Convent School,Room No 1, Bommanahalli
175171ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸೀ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆ,ರೂಮ್ ನಂ 1, ವಿರಾಟ ನಗರ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿPresidency english School,Room No 1, Virata Nagar. Bommanahalli
175172ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸೀ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆ,ರೂಮ್ ನಂ 2, ವಿರಾಟ ನಗರ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿPresidency english School,Romm No 2, Virata Nagar. Bommanahalli
175173ನ್ಯೂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ,ರೂಮ್ ನಂ 1, ವಿರಾಟ ನಗರ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿNew Francis High School,Romm No 1, Virata Nagar Bommanahalli
175174ನ್ಯೂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ,ರೂಮ್ ನಂ 2, ವಿರಾಟ ನಗರ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿNew Francis High School,Room No 2, Virata Nagar Bommanahalli
175175ನ್ಯೂಟನ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಮಂಗಮ್ಮನಪಾಳ್ಯNewton Public School, Mangammanapalya
175176ನ್ಯೂಟನ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಮಂಗಮ್ಮನಪಾಳ್ಯNewton Public School, Mangammanapalya
175177ನ್ಯೂಟನ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ,ಮಂಗಮ್ಮನಪಾಳ್ಯNewton Public School,Mangammanapalya
175178ನ್ಯೂಟನ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ,ಮಂಗಮ್ಮನಪಾಳ್ಯNewton Public School,Mangammanapalya
175179ನ್ಯೂಟನ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ,ಮಂಗಮ್ಮನಪಾಳ್ಯNewton Public School,Mangammanapalya
175180ನ್ಯೂಟನ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಮಂಗಮ್ಮನಪಾಳ್ಯNewton Public School, Mangammanapalya
175181ನ್ಯೂಟನ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಮಂಗಮ್ಮನಪಾಳ್ಯNewton Public School, Mangammanapalya
175182ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮದಿನ ನಗರ ಮಂಗಮ್ಮನಪಾಳ್ಯGovt. Urdu Higher Primary School, Madina Nagar Mangammanapalya
175183ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮದಿನ ನಗರ ಮಂಗಮ್ಮನಪಾಳ್ಯGovt. Urdu Higher Primary School, Madina Nagar Mangammanapalya
175184ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಮದಿನನಗರ ಮಂಗಮ್ಮನಪಾಳ್ಯGovt. Urdu Higher Primary School, Madina Nagar Mangammanapalya
175185ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮದಿನನಗರ ಮಂಗಮ್ಮನಪಾಳ್ಯGovt . Urdu Higher Primary School Madina Nagar Mangammanapalya
175186ಹೊಸ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಪಬ್ಲೀಕ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಮಂಗಮ್ಮನಪಾಳ್ಯ ಬೆಂ-68 ಕೊಠಡಿ-4New carmel public high School,Krishnappa Compound, Mangammanapalya,B-68, Room No-4
175187ಹೊಸ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಪಬ್ಲೀಕ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಮಂಗಮ್ಮನಪಾಳ್ಯ ಬೆಂ-68 ಕೊಠಡಿ-5New carmel public high School,Krishnappa Compound, Mangammanapalya,B-68, Room No-5
175188ನ್ಯೂ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಮಂಗಮ್ಮನ ಪಾಳ್ಯNew Carmel Public High School, Mangammana Palya
175189ಸನ್ ಸೈನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ಐ ಟಿ ಐ ಬಡಾವಣೆ, ಹೊಸಪಾಳ್ಯSunshine English Public School, ITI Layouy, Hosa Palya
175190ಸನ್ ಸೈನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ಐ ಟಿ ಐ ಬಡಾವಣೆ, ಹೊಸಪಾಳ್ಯSunshine English Public School, ITI Layouy, Hosa Palya
175191ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,ರೂಮ್ ನಂ 2, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಚೇರಿ ಹಿಂಬಾಗ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿSt. Joseph English School,Room No 2 , Behind BBMP office Bommanahalli
175192ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,ರೂಮ್ ನಂ 3, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಚೇರಿ ಹಿಂಬಾಗ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿSt. Joseph English School,Room No 3, Behind BBMP office Bommanahalli
175193ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,ರೂಮ್ ನಂ 4, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಚೇರಿ ಹಿಂಬಾಗ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿSt. Joseph English School,Room No 4, Behind BBMP office Bommanahalli
175194ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ರೂಮ್ ನಂ 3, ವಿರಾಟನಗರ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿPresidency English School,Room No 3, Viratanagar Bommanahalli
175195ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,ರೂಮ್ ನಂ 4, ವಿರಾಟನಗರ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿPresidency English School,Romm No 4, Viratanagar Bommanahalli
175196ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,ರೂಮ್ ನಂ 5, ವಿರಾಟನಗರ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿPresidency English School,Romm No 5, Viratanagar Bommanahalli
175197ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,ರೂಮ್ ನಂ 6, ವಿರಾಟನಗರ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿPresidency English School,Romm No 6, Viratanagar Bommanahalli
175198ರಾಯಲ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಶಾಲೆ ,ರೂಮ್ ನಂ 2, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿRoyal Convent School,Room No 2, Bommanahalli
175199ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್, ಕಾವೇರಿ ನಗರ, ಹೊಂಗಸಂದ್ರ, ರೂಂ ನಂ -01Bhagyalakshmi Convent and English High School,Kaveri Nagar,Hongasandra,Room no-01
175200ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್, ಕಾವೇರಿ ನಗರ ,ಹೊಂಗಸಂದ್ರ, ಹೊಂಗಸಂದ್ರ, ರೂಂ ನಂ -02Bhagyalakshmi Convent and English High School, Kaveri Nagar, Hongasandra, Room no-02
175201ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್, ಕಾವೇರಿ ನಗರ ,ಹೊಂಗಸಂದ್ರ, ಹೊಂಗಸಂದ್ರ, ರೂಂ ನಂ -03Bhagyalakshmi Convent and English High School, Kaveri Nagar, Hongasandra, Room no-03
175202ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯಳ್ಳುಕುಂಟೆGovt. Higher Primary School , Yallukunte
175203ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯಳ್ಳುಕುಂಟೆGovt. Higher Primary School , Yallukunte
175204ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯಳ್ಳುಕುಂಟೆ 560102Govt. Higher Primary School, Yallukunte 560102
175205ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯಳ್ಳುಕುಂಟೆGovt. Higher Primary School , Yallukunte
175206ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯಳ್ಳುಕುಂಟೆGovt. Higher Primary School , Yallukunte
175207ನ್ಯೂ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಮಂಗಮ್ಮನ ಪಾಳ್ಯNew Carmel Public High School, Mangammana Palya
175208ನ್ಯೂ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಮಂಗಮ್ಮನ ಪಾಳ್ಯNew Carmel Public High School, Mangammana Palya
175209ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೋಮಸುಂದರ ಪಾಳ್ಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-7Govt. Higher Primary School, Somasundrapalya Room No-7
175210ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೋಮಸುಂದರ ಪಾಳ್ಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-8Govt. Higher Primary School, Somasundrapalya Room No-8
175211ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೋಮಸುಂದರ ಪಾಳ್ಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-9Govt. Higher Primary School, Somasundrapalya Room No-9
175212ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೋಮಸುಂದರ ಪಾಳ್ಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-10Govt. Higher Primary School, Somasundrapalya Room No-10
175213ಸರ್ಕಾರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt Anganavadi Centre Room No-1
175214ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರ,ಸೋಮಸಂದ್ರಪಾಳ್ಯ ಬೆಂ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1BBMP Help Centre, Somasandrapalya,B- Room No-1
175215ಚಿನ್ಮಯ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ್ , ಸೋಮಸುಂದರ ಪಾಳ್ಯ,Chinmayya Vidya mandir, Somasundara palya,
175216ಚಿನ್ಮಯ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ್ , ಸೋಮಸುಂದರ ಪಾಳ್ಯ,Chinmayya Vidya mandir, Somasundara palya,
175217ಚಿನ್ಮಯ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ್ , ಸೋಮಸುಂದರ ಪಾಳ್ಯ,Chinmayya Vidya Manidr Somasunder Palya
175218ಚಿನ್ಮಯ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ್ , ಸೋಮಸುಂದರ ಪಾಳ್ಯ,Chinmayya Vidya Manidr Somasunder Palya
175219ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೋಮಸುಂದರ ಪಾಳ್ಯGovt. Higher Primary School, Somasundrapalya
175220ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೋಮಸುಂದರ ಪಾಳ್ಯGovt. Higher Primary School, Somasundrapalya
175221ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೋಮಸುಂದರ ಪಾಳ್ಯGovt. Higher Primary School, Somasundrapalya
175222ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೋಮಸುಂದರ ಪಾಳ್ಯGovt. Higher Primary School Somasundrapalya
175223ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೋಮಸುಂದರ ಪಾಳ್ಯGovt. Higher Primary School Somasundrapalya
175224ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೋಮಸುಂದರ ಪಾಳ್ಯGovt. Higher Primary School Somasundrapalya
175225ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಂಡೇ ಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ ನಂ-1Govt. Higher Primary School , Bandepalya, Room No-1
175226ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಂಡೇಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ ನಂ -2Govt. Higher Primary School, Bandepalya, Room No-2
175227ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಂಡೇಪಾಳ್ಯ ,ರೂಂ ನಂ.3Govt. Higher Primary School, Bandepalya, Room No.3
175228ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಂಡೇಪಾಳ್ಯ ,ರೂಂ ನಂ.4Govt. Higher Primary School, Bandepalya, Room No.4
175229ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಂಡೇಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ ನಂ.5Govt. Higher Primary School, Bandepalya, Room No.5
175230ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಂಡೇಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ ನಂ.6Govt. Higher Primary School, Bandepalya, Room No.6
175231ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಂಡೇಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ ನಂ.7Govt. Higher Primary School, Bandepalya, Room No.7
175232ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಂಡೇಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ ನಂ.7Govt. Higher Primary School, Bandepalya, Room No.7
175233ವಿ ಇ ಎಸ್‌ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಗಾರ್ವೇಬಾವಿ ಪಾಳ್ಯ , ರೂಂ ನಂ-1V E S Convent And high School Garvebhavi Palya, Room No-1
175234ವಿ ಇ ಎಸ್‌ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಗಾರ್ವೇಬಾವಿ ಪಾಳ್ಯ ,ರೂಂ ನಂ -2V E S Convent And High School Garvebhavi Palya, Room No -2
175235ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್, ಕಾವೇರಿ ನಗರ ,ಹೊಂಗಸಂದ್ರ, ಹೊಂಗಸಂದ್ರ, ರೂಂ ನಂ -04Bhagyalakshmi Convent and English High School, Kaveri Nagar, Hongasandra, Room no-04
175236ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್, ಕಾವೇರಿ ನಗರ ,ಹೊಂಗಸಂದ್ರ, ಹೊಂಗಸಂದ್ರ, ರೂಂ ನಂ -05Bhagyalakshmi Convent and English High School, Kaveri Nagar, Hongasandra, Room no-05
175237ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್, ಕಾವೇರಿ ನಗರ ,ಹೊಂಗಸಂದ್ರ, ಹೊಂಗಸಂದ್ರ, ರೂಂ ನಂ -06Bhagyalakshmi Convent and English High School, Kaveri Nagar, Hongasandra, Room no-06
175238ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್, ಕಾವೇರಿ ನಗರ ,ಹೊಂಗಸಂದ್ರ, ಹೊಂಗಸಂದ್ರ, ರೂಂ ನಂ -07Bhagyalakshmi Convent and English High School, Kaveri Nagar, Hongasandra, Room no-07
175239ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 6ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೊಂಗಸಂದ್ರ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ರೂಂ ನಂ-01Govt. Model Primary School, 6th Main Road,Hongasandra,New Building, Room No-01
175240ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 6ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೊಂಗಸಂದ್ರ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ರೂಂ ನಂ-02Govt. Model Primary School, 6th Main, Hongasandra,New Building, Room No-02
175241ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 6ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೊಂಗಸಂದ್ರ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ರೂಂ ನಂ-03Govt. Model Primary School, 6th Main, Hongasandra, New Building, Room No-03
175242ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 6ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೊಂಗಸಂದ್ರ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ರೂಂ ನಂ -4Govt. Model Primary School, 6th Main, Hongasandra, New Building, Room No-4
175243ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 6ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೊಂಗಸಂದ್ರ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ರೂಂ ನಂ -5Govt. Model Primary School, 6th Main Road, Hongasandra, New Building, Room No-5
175244ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 6ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೊಂಗಸಂದ್ರ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ರೂಂ ನಂ-6Govt. Model Primary School, 6th Main Road, Hongasandra, New Building, Room No-6
175245ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 6ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೊಂಗಸಂದ್ರ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ರೂಂ ನಂ -7Govt. Model Primary School, 6th Main Road, Hongasandra, New Building, Room No-7
175246ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 6ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೊಂಗಸಂದ್ರ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ರೂಂ ನಂ -8Govt. Model Primary School, 6th Main Road, Hongasandra ,New Building, Room No-8
175247ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 6ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೊಂಗಸಂದ್ರ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ರೂಂ ನಂ-9Govt. Model Primary School, 6th Main Road, Hongasandra,New Building, Room No-9
175248ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 8ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹೊಂಗಸಂದ್ರ , ಹಳೇಕಟ್ಟಡ, ರೂಂ ನಂ -1Govt, Primary School 8th Main Hongasandra, Old Buliding, Room No-1
175249ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 8ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹೊಂಗಸಂದ್ರ , ಹಳೇಕಟ್ಟಡ, ರೂಂ ನಂ -2Govt, Primary School 8th Main Hongasandra, Old Buliding, Room No-2
175250ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 8ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಹೊಂಗಸಂದ್ರ, ಹಳೇಕಟ್ಟಡ, ರೂಂ ನಂ-3Govt, Primary School, 8th Main, Hongasandra, Old Buliding, Room No-3
175251ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 8ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹೊಂಗಸಂದ್ರ, ಹಳೇಕಟ್ಟಡ, ರೂಂ ನಂ-4Govt, Primary School, 8th Main Hongasandra, Old Buliding, Room No-4
175252ಆದರ್ಶ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, 11ನೇ ಎ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೊಂಗಸಂದ್ರ, ರೂಂ ನಂ-1Adarsha High School, 11Th A Main road, Hongasandra, Room No-1
175253ಆದರ್ಶ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, 11ನೇ ಎ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೊಂಗಸಂದ್ರ, ರೂಂ ನಂ -2Adarsha High School, 11tH A Main road, Hongasandra, Room No-2
175254ಜ್ಞಾನ ಭಾರತಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಗಾರ್ವೆಬಾವಿ ಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆ , ಹೊಂಗಸಂದ್ರ, ರೂಂ ನಂ -1Gnana Bharathi English School,1St Main road, Garvebhavi palya Road, Hongasandra, Room No -1
175255ಜ್ಞಾನ ಭಾರತಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಗಾರ್ವೆಬಾವಿ ಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆ , ಹೊಂಗಸಂದ್ರ, ರೂಂ ನಂ -2Gnana Bharathi English School,1St Main road, Garvebhavi Road, Hongasandra, Room No -2
175256ಜ್ಞಾನ ಭಾರತಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ಗಾರ್ವೆಬಾವಿ ಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆ , ಹೊಂಗಸಂದ್ರ, ರೂಂ ನಂ -3Gnana Bharathi English School,1St Main road, Garvebhavi Road, Hongasandra, Room No-3
175257ಜ್ಞಾನ ಭಾರತಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ಗಾರ್ವೆಬಾವಿ ಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆ , ಹೊಂಗಸಂದ್ರ, ರೂಂ ನಂ -4Gnana Bharathi English School,1St Main road, Garvebhavi Road, Hongasandra, Room No-4
175258ಜ್ಞಾನ ಭಾರತಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ಗಾರ್ವೆಬಾವಿ ಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆ , ಹೊಂಗಸಂದ್ರ ರೂಂ ನಂ 5Gnana Bharathi English School,1St Main road, Garvebhavi Road, Hongasandra Room No3
175259ಜ್ಞಾನ ಭಾರತಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ಗಾರ್ವೆಬಾವಿ ಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆ , ಹೊಂಗಸಂದ್ರ ರೂಂ ನಂ - 6Gnana Bharathi English School,1St Main road, Garvebhavi Road, Hongasandra Room No - 6
175260ನ್ಯೂ ನೋಬೆಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಡಾವಣಿ ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿNew Nobal English School, Lakshmi Layout, Puttenahalli
175261ನ್ಯೂ ನೋಬೆಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಡಾವಣಿ ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿNew Nobal English School, Lakshmi Layout, Puttenahalli
175262ನ್ಯೂ ನೋಬೆಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಡಾವಣಿ ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿNew Nobal English School, Lakshmi Layout, Puttenahalli
175263ಆರಾಧನ ಶಾಲೆ, ಅರಕೆರೆ ಐ ಐ ಎಂ ಪಿ ಕ್ಯೂAradhana Shcool , Arakere I I M P Q
175264ಆರಾಧನ ಶಾಲೆ, ಅರಕೆರೆ ಐ ಐ ಎಂ ಪಿ ಕ್ಯೂAradhana Shcool , Arakere I I M P Q
175265ಆರಾಧನ ಶಾಲೆ, ಅರಕೆರೆ ಐ ಐ ಎಂ ಪಿ ಕ್ಯೂAradana School, Arakere I I M P Q
175266ಆರಾಧನ ಶಾಲೆ, ಅರಕೆರೆ ಐ ಐ ಎಂ ಪಿ ಕ್ಯೂAradana School, Arakere I I M P Q
175267ಆರಾಧನ ಶಾಲೆ, ಅರಕೆರೆ ಐ ಐ ಎಂ ಪಿ ಕ್ಯೂAradana School, Arakere I I M P Q
175268ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಅರಕೆರೆGovt Kannada Higher Primary School New Building Arakere
175269ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ , ಅರಕೆರೆGovt. Kannada Higher Primary School,New Building, Arakere
175270ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಅರಕೆರೆGovt. Kannada Higher Primary School,New Building Arakere
175271ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಅರಕೆರೆGovt. Kannada Higher Primary School,New Building Arakere
175272ಡಯಾನ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಅರಕೆರೆDayana Memorial English Convent High School, Arakere
175273ಶ್ರೀ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಅರಕೆರೆShree Divya Jyothi High School Arakere
175274ಶ್ರೀ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಅರಕೆರೆShree Divya Jyothi High School, Arakere
175275ಶ್ರೀ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ , ಅರಕೆರೆShree Divya Jyothi High School, Arakere
175276ಶ್ರೀ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ , ಅರಕೆರೆShree Divya Jyothi High School, Arakere
175277ಶ್ರೀ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಅರಕೆರೆShree Divya Jyothi High School, Arakere
175278ಶ್ರೀ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಅರಕೆರೆShree Divya Jyothi High School, Arakere
175279ಶ್ರೀ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಅರಕೆರೆShree Divya Jyothi High School, Arakere
175280ಶ್ರೀ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಅರಕೆರೆShree Divya Jyothi High School, Arakere
175281ಜೆ ಪಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಂತಿಕೇತನ ಬಡಾವಣಿ ಅರಕೆರೆJ P Vidhya Kendra, Shanthinikyathana Layout, Arakere
175282ಜೆ ಪಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಂತಿಕೇತನ ಬಡಾವಣಿ ಅರಕೆರೆJ P Vidhya Kendra, Shanthinikyathana Layout, Arakere
175283ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಮ್ ನಂ 1, ಹಳೇಕಟ್ಟಡ ದೇವರಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School.Romm No 1, Old Buliding Devarachikkanahalli,
175284ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಮ್ ನಂ 2, ಹಳೇಕಟ್ಟಡ ದೇವರಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School.Romm No 2, Old Buliding Devarachikkanahalli,
175285ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ದೇವರಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, New Buliding Devarachikkanahalli,
175286ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ದೇವರಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, New Buliding Devarachikkanahalli,
175287ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ದೇವರಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, New Buliding Devarachikkanahalli
175288ನ್ಯೂ ಅರವಿಂದ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಶಾಲೆ,ರೂಮ್ ನಂ 3, ಮಂಜುನಾಥ ನಗರ, ಕೋಡಿಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿNew Arvind Memorial School,Room No 3, Manjunatha Nagar, Kodichikkanahalli
175289ನ್ಯೂ ಅರವಿಂದ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಶಾಲೆ,ರೂಮ್ ನಂ 4, ಮಂಜುನಾಥ ಬಡಾವಣೆ , ಕೋಡಿಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿNew Arvind Memorial School,Room No 4, Manjunatha Layout, Kodichikkanahalli
175290ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ದೇವರಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School.New Building, Devarachikkanahalli,
175291ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ದೇವರಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, New Buliding Devarachikkanahalli
175292ಆದರ್ಶ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, 11ನೇ ಎ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೊಂಗಸಂದ್ರ ರೂಂ ನಂ - 3Adarsha High School, 11Th A Main road, Hongasandra, Room No - 3
175293ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ದೇವರಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, New Buliding Devarachikkanahalli
175294ಆಕ್ಸಫರ್ಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, 8ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೊಂಗಸಂದ್ರ ರೂಂ ನಂ 1Oxford Public School,8Th Main road, Hongasandra Room NO 1
175295ಆಕ್ಸಫರ್ಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, 8ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೊಂಗಸಂದ್ರ ರೂಂ ನಂ 2Oxford Public School,8Th Main road, Hongasandra Room NO 2
175296ವಿದ್ಯಾಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ,11ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಹೊಂಗಸಂದ್ರ, ರೂಂ ನಂ - 1Vidya Jyoti High School,11th Main road, 1St cross Hongasandra, Room No - 1
175297ವಿದ್ಯಾಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ,11ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಹೊಂಗಸಂದ್ರ, ರೂಂ ನಂ - 2Vidya Jyoti High School,11th Main road, 1st cross Hongasandra, Room No - 2
175298ವಿದ್ಯಾಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ,11ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಹೊಂಗಸಂದ್ರ, ರೂಂ ನಂ - 3Vidya Jyoti High School,11th Main road, 1st cross Hongasandra, Room No - 3
175299ವಿದ್ಯಾಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ,11ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಹೊಂಗಸಂದ್ರ, ರೂಂ ನಂ - 4Vidya Jyoti High School,11th Main road, 1st cross Hongasandra, Room No - 4
175300ವಿದ್ಯಾಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ,11ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಹೊಂಗಸಂದ್ರ, ರೂಂ ನಂ - 5Vidhya Jyothi High School, 11th Main road, 1st Cross, Hongasandra, Room No 5
175301ವಿದ್ಯಾಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ,11ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಹೊಂಗಸಂದ್ರ, ರೂಂ ನಂ - 6Vidhya Jyothi High School, 11th Main road, 1st Cross, Hongasandra, Room No 6
175302ವಿದ್ಯಾಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ,11ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಹೊಂಗಸಂದ್ರ, ರೂಂ ನಂ - 7Vidhya Jyothi High School, 11th Main road, 1st Cross, Hongasandra, Room No 7
175303ವಿದ್ಯಾಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ,11ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಹೊಂಗಸಂದ್ರ, ರೂಂ ನಂ - 8Vidhya Jyothi High School, 11th Main road, 1st Cross, Hongasandra, Room No 8
175304ವಿದ್ಯಾಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ,11ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಹೊಂಗಸಂದ್ರ, ರೂಂ ನಂ - 9Vidhya Jyothi High School, 11th Main road, 1st Cross, Hongasandra, Room No 9
175305ವಿದ್ಯಾಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ,11ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಹೊಂಗಸಂದ್ರ, ರೂಂ ನಂ - 10Vidhya Jyothi High School, 11th Main road, 1st Cross, Hongasandra, Room No- 10
175306ವಿದ್ಯಾ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,11ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಹೊಂಗಸಂದ್ರ, ರೂಂ ನಂ - 11Vidhya Jyothi High School,11th Main road 1st Cross Hongasandra, Room No-11
175307ವಿದ್ಯಾ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ , 11ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಹೊಂಗಸಂದ್ರ, ರೂಂ ನಂ - 12Vidhya Jyothi High School,11th Main Road, 1st Cross Hongasandra, Room No-12
175308ವಿದ್ಯಾ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ , 11ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಹೊಂಗಸಂದ್ರ, ರೂಂ ನಂ - 13Vidhya Jyothi High School,11th Main, 1st Cross, Hongasandra, Room No-13
175309ವಿದ್ಯಾ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ,11ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಹೊಂಗಸಂದ್ರ, ರೂಂ ನಂ - 14Vidyajyoti High School,11th Main,1st Cross, Hongasandra Room No-14
175310ಶಾರಧ ವಿಕಾಸ ಪಿಯು ಮತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ , ಹೊಂಗಸಂದ್ರ ಮೈನ್ ರೋಡ್ ಹೊಸೂರ್ ಮೈನ್ ರೋಡ್ ಗಾರ್ವೆಭಾವಿ ಪಾಳ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರು -೬೮Sharadha Vikasa PU and Degree College, Hongasandra Main Road, Hosur Main Road Garvebhavi Palya, Bangalore-68
175311ಶಾರಧ ವಿಕಾಸ ಪಿಯು ಮತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ , ಹೊಂಗಸಂದ್ರ ಮೈನ್ ರೋಡ್ ಹೊಸೂರ್ ಮೈನ್ ರೋಡ್ ಗಾರ್ವೆಭಾವಿ ಪಾಳ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರು -೬೮Sharadha Vikasa PU and Degree College, Hongasandra Main Road, Hosur Main Road Garvebhavi Palya, Bangalore-68
175312ಶಾರಧ ವಿಕಾಸ ಪಿಯು ಮತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ , ಹೊಂಗಸಂದ್ರ ಮೈನ್ ರೋಡ್ ಹೊಸೂರ್ ಮೈನ್ ರೋಡ್ ಗಾರ್ವೆಭಾವಿ ಪಾಳ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರು -೬೮Sharadha Vikasa PU and Degree College, Hongasandra Main Road, Hosur Main Road Garvebhavi Palya, Bangalore-68
175313ಶಾರಧ ವಿಕಾಸ ಪಿಯು ಮತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ , ಹೊಂಗಸಂದ್ರ ಮೈನ್ ರೋಡ್ ಹೊಸೂರ್ ಮೈನ್ ರೋಡ್ ಗಾರ್ವೆಭಾವಿ ಪಾಳ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರು -೬೮Sharadha Vikasa PU and Degree College, Hongasandra Main Road, Hosur Main Road Garvebhavi Palya, Bangalore-68
175314ಶಾರಧ ವಿಕಾಸ ಪಿಯು ಮತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ , ಹೊಂಗಸಂದ್ರ ಮೈನ್ ರೋಡ್ ಹೊಸೂರ್ ಮೈನ್ ರೋಡ್ ಗಾರ್ವೆಭಾವಿ ಪಾಳ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರು -೬೮Sharadha Vikasa PU and Degree College, Hongasandra Main Road, Hosur Main Road Garvebhavi Palya, Bangalore-68
175315ಶಾರಧ ವಿಕಾಸ ಪಿಯು ಮತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ , ಹೊಂಗಸಂದ್ರ ಮೈನ್ ರೋಡ್ ಹೊಸೂರ್ ಮೈನ್ ರೋಡ್ ಗಾರ್ವೆಭಾವಿ ಪಾಳ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರು -೬೮Sharadha Vikasa PU and Degree College, Hongasandra Main Road, Hosur Main Road Garvebhavi Palya, Bangalore-68
175316ಸೆಂಟ್‌ ಮೇರಿಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಗಾರ್ವೇಬಾವಿ ಪಾಳ್ಯ ರೂಂ ನಂ 1St. Maries English School, Garvebhavi Palya Room NO 1
175317ಸೆಂಟ್‌ ಮೇರಿಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,ಗಾರ್ವೇಬಾವಿ ಪಾಳ್ಯ ರೂಂ ನಂ2St. Maries English School, Garvebhavi Palya Room NO 2
175318ಸೆಂಟ್‌ ಮೇರಿಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,ಗಾರ್ವೇಬಾವಿ ಪಾಳ್ಯ ರೂಂ ನಂ2St. Maries English School, Garvebhavi Palya Room NO 2
175319ಸೆಂಟ್‌ ಮೇರಿಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,ಗಾರ್ವೇಬಾವಿ ಪಾಳ್ಯ ರೂಂ ನಂ3St. Maries English School, Garvebhavi Palya Room NO 3
175320ವಿ.ಇ.ಎಸ್ .ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಗಾರ್ವೇಬಾವಿ ಪಾಳ್ಯ, ಹೊಂಗಸಂದ್ರ, ರೂಂ ನಂ-03V.E.S. Convent, And High School Garvebhavi Palya, Hongasandra,Room No-03
175321ಮಾಥಾಸ್‌ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ , ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ಬಡಾವಣಿ ಗಾರ್ವೇಬಾವಿ ಪಾಳ್ಯ ರೂಂ ನಂ1Mathas Education Society, Munireddy Layout Garvebhavi Palya Room NO 1
175322ಮಾಥಾಸ್‌ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ಬಡಾವಣಿ ಗಾರ್ವೇಬಾವಿ ಪಾಳ್ಯ ರೂಂ ನಂ2Mathas Education Society, Munireddy Layout Garvebhavi Palya Room NO 2
175323ಮಾಥಾಸ್‌ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ಬಡಾವಣಿ ಗಾರ್ವೇಬಾವಿ ಪಾಳ್ಯ ರೂಂ ನಂ3Mathas Education Society, Munireddy Layout Garvebhavi Palya Room NO3
175324ಮಾಥಾಸ್‌ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ಬಡಾವಣಿ ಗಾರ್ವೇಬಾವಿ ಪಾಳ್ಯ ರೂಂ ನಂ-4Mathas Education Society, Munireddy Layout Garvebhavi Palya Room NO-4
175325ಮಾಥಾಸ್‌ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ,ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ಬಡಾವಣಿ ಗಾರ್ವೇಬಾವಿ ಪಾಳ್ಯ ರೂಂ ನಂ-5Mathas Education SocietyMunireddy Layout Garvebhavi Palya Room NO -5
175326ಮಾಥಾಸ್‌ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ,ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ಬಡಾವಣಿ ಗಾರ್ವೇಬಾವಿ ಪಾಳ್ಯ ರೂಂ ನ-6Mathas Education SocietyMunireddy Layout Garvebhavi Palya Room NO -6
175327ಮಾಥಾಸ್‌ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ಬಡಾವಣಿ ಗಾರ್ವೇಬಾವಿ ಪಾಳ್ಯ ರೂಂ ನಂ-7Mathas Education Society, Munireddy Layout Garvebhavi Palya Room NO -7
175328ನ್ಯೂ ಭಾರತಿ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೊಡ್ಲು ಗೇಟ್‌ ಹತ್ತಿರ ಗಾರ್ವೇಬಾವಿ ಪಾಳ್ಯ ರೂಂ ನಂ1New Bharathi Innternational ,Kodulgete Near Garvebhavi Palya Room NO 1
175329ನ್ಯೂ ಭಾರತಿ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೊಡ್ಲು ಗೇಟ್‌ ಹತ್ತಿರ ಗಾರ್ವೇಬಾವಿ ಪಾಳ್ಯ ರೂಂ ನಂ1New Bharathi Innternational ,Kodulgete Near Garvebhavi Palya Room NO 1
175330ಜ್ನಾನ ಜ್ಯೋತಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್, ಎ.ಇ.ಸಿ.ಎಸ್ . ಬಡಾವಣೆ . ಸಿಂಗಸಂದ್ರJnana Jyothi English Convent, AECS Layout. Singasandra
175331ಸೆಂಟ ಮೇರಿನ್ಷಾಸ್‌ ಇಂಗ್ಷೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, ಹುಳಿಮಾವುSt.Marina's English School, Hulimavu
175332ಸೆಂಟ ಮೆರಿನಾಸ್‌ ಇಂಗ್ಷೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, ಹುಳಿಮಾವುSt.Marina's English School, Hulimavu
175333ಸೆಂಟ ಮೇರಿನಾಸ್‌ ಇಂಗ್ಷೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, ಹುಳಿಮಾವುSt. Marina's English School, Hulimavu
175334ಸೆಂಟ ಮೇರಿನಾಸ್‌ ಇಂಗ್ಷೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, ಹುಳಿಮಾವುSt. Marina's English School, Hulimavu
175335ಸೆಂಟ ಮೇರಿನಾಸ್‌ ಇಂಗ್ಷೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, ಹುಳಿಮಾವುSt Marina's English School, Hulimavu
175336ಸೆಂಟ ಮೇರಿನಾಸ್‌ ಇಂಗ್ಷೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, ಹುಳಿಮಾವುSt Marina's English School, Hulimavu
175337ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನ್ಯಾನಪ್ಪನಹಳ್ಳಿGovt. Lower Primary School, Nyanappanahalli
175338ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನ್ಯಾನಪ್ಪನಹಳ್ಳಿGovt. Lower Primary School, Nyanappanahalli
175339ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನ್ಯಾನಪ್ಪನಹಳ್ಳಿGovt. Lower Primary School, Nyanappanahalli
175340ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನ್ಯಾನಪ್ಪನಹಳ್ಳಿGovt. Lower Primary School, Nyanappanahalli
175341ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನ್ಯಾನಪ್ಪನಹಳ್ಳಿGovt. Lower Primary School, Nyanappanahalli
175342ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಾಲೆ (ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ) ಹುಳಿಮಾವುAnganavadi School (Govt. model Primary School), Hulimavu
175343ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಾಲೆ (ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ) ಹುಳಿಮಾವುAnganavadi School (Govt. model Primary School), Hulimavu
175344ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನಿಯರ್ ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್ ಹುಳಿಮಾವು ಬನ್ನೇರಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು -೬೮Lords School, Near Sathya Narayanaswamy Temple, Hulimavu, Banerghatta Road, Bangalore-68
175345ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನಿಯರ್ ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್ ಹುಳಿಮಾವು ಬನ್ನೇರಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು -೬೮Lords School, Near Sathya Narayanaswamy Temple, Hulimavu, Banerghatta Road, Bangalore-68
175346ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುಳಿಮಾವುGovt. Model Primary School, Hulimavu
175347ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುಳಿಮಾವುGovt. Model Primary School, Hulimavu
175348ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುಳಿಮಾವುGovt. Model Primary School, Hulimavu
175349ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುಳಿಮಾವುGovt. Model Primary School, Hulimavu
175350ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುಳಿಮಾವುGovt. Model Primary School, Hulimavu
175351ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುಳಿಮಾವುGovt. Model Primary School, Hulimavu
175352ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುಳಿಮಾವುGovt. Model Primary School, Hulimavu
175353ಚನ್ನಕೇಶವ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಚೆನ್ನಕೇಶವ ನಗರ ಹೊಸೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ರೂಂ ನಂ 1Channkeshava High School, Channakeshava Nagar Hosur Main Road, Room No 1
175354ಚನ್ನಕೇಶವ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಚೆನ್ನಕೇಶವ ನಗರ ಹೊಸೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ರೂಂ ನಂ 2Channakeshava High School, Channakeshava Nagar Hosur Main Road, Room No 2
175355ಚನ್ನಕೇಶವ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಚೆನ್ನಕೇಶವ ನಗರ ಹೊಸೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ರೂಂ ನಂ 2Channakeshava High School, Channakeshava Nagar Hosur Main Road, Room No 2
175356ಚನ್ನಕೇಶವ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚೆನ್ನಕೇಶವ ನಗರ ರೂಂ ನಂ. 1 ಹೊಸೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,Channakeshava Higher Primary School, Channakeshava Nagar Room No.1, Hosur Main Road,
175357ಶ್ರಿಚನ್ನಕೇಶವ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚೆನ್ನಕೇಶವ ನಗರ, ರೂಂ ನಂ 2, ಹೊಸೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,Channakeshava Higher Primary School, Channakeshava Nagar, Room No. 2, Hosur Main Road,
175358ಚನ್ನಕೇಶವ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚೆನ್ನಕೇಶವ ನಗರ, ರೂಂ ನಂ.3, ಹೊಸೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,Channakeshava Higher Primary School, Channakeshava Nagar, Room No.3, Hosur Main Road,
175359ಚನ್ನಕೇಶವ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚೆನ್ನಕೇಶವ ನಗರ, ರೂಂ ನಂ.3, ಹೊಸೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,Channakeshava Higher Primary School, Channakeshava Nagar, Room No.3, Hosur Main Road,
175360ಚನ್ನಕೇಶವ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚೆನ್ನಕೇಶವ ನಗರ ರೂಂ ನಂ 4 ಹೊಸೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,Channakeshava Higher Primary School, Channakeshava Nagar Room No 4 Hosur Main Road,
175361ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಿಂಗಸಂದ್ರ ಹೊಸೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ರೂಂ ನಂ 1Govt. Higher Kannada Primary School, Singasandra, Hosur Main Road, Room No1
175362ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಿಂಗಸಂದ್ರ ಹೊಸೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ರೂಂ ನಂ 1Govt. Higher Kannada Primary School, Singasandra, Hosur Main Road, Room No1
175363ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಿಂಗಸಂದ್ರ ಹೊಸೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ರೂಂ ನಂ 3Govt. Higher Kannada Primary School, Singasandra, Hosur Main Road, Room No-3
175364ಸಾರನ್‌ಸ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಮಣಿಪಾಲ್‌ ಕೌಂಟ ಎದುರು ರೂಂ ನಂ 1, ಮಣಿಪಾಲ್‌ ಕೌಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ, ಸಿಂಗಸಂದ್ರSaran's Public School, Manipal Count Opp Room No1 Manipal Count Road, Sangasandra
175365ಸಾರನ್‌್ಸ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಮಣಿಪಾಲ್‌ ಕೌಂಟ ಎದುರು ರೂಂ ನಂ 2, ಮಣಿಪಾಲ್‌ ಕೌಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ, ಸಿಂಗಸಂದ್ರSaran's Public School, Manipal Count Opp Room No2 Manipal Count Road, Sangasandra
175366ಸಾರನ್‌್ಸ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಮಣಿಪಾಲ್‌ ಕೌಂಟ ಎದುರು ರೂಂ ನಂ 3, ಮಣಿಪಾಲ್‌ ಕೌಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ, ಸಿಂಗಸಂದ್ರSaran's Public School, Manipal Count Opp Room No3 Manipal Count Road, Sangasandra
175367ಸಾರನ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಮಣಿಪಾಲ್‌ ಕೌಂಟ ಎದುರು ರೂಂ ನಂ 3, ಮಣಿಪಾಲ್‌ ಕೌಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ, ಸಿಂಗಸಂದ್ರSaran's Public School, Manipal Count Opp Room No3 Manipal Count Road, Sangasandra
175368ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಿಂಗಸಂದ್ರ ಹೊಸೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ರೂಂ ನಂ 4Govt Higher Primary School, Singasandra Hosur Main Road, Room No 4
175369ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಿಂಗಸಂದ್ರ ಹೊಸೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ , ರೂಂ ನಂ 5Govt Higher Primary School, Sigandra Hosur Main Road, Room No 5
175370ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಿಂಗಸಂದ್ರ ಹೊಸೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ , ರೂಂ ನಂ 6Govt Higher Primary School, Singasandra , Hosur Main Road, Room No-6
 
Hosted By   Copyright (c) 2019, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.