2019 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final Electoral rolls of 2019 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
1731ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ರೂಂ ನಂ.1Sri Saraswathi Vidyamandir, Room No.1
1732ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ರೂಂ ನಂ.2Sri Saraswathi Vidyamandir, Room No.2
1733ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ರೂ ನಂ.3Sri Saraswathi Vidyamandira, Room No.3
1734ಬಿಬಿಎಂಪಿ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.1BBMP Nursery and Primary School, Room No.1
1735ಬಿಬಿಎಂಪಿ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.2BBMP Nursery and Primary School, Room No.2
1736ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.1Govt. Urdu Higher Primary School, Room No.1
1737ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.2Govt. Urdu Higher Primary School, Room No.2
1738ಬೃಹತ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಹೊಲಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ರೂಂ.ನಂ.1BBMP Tailoring Training Centre, Room No.1
1739ಬೃಹತ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಹೊಲಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ರೂಂ ನಂ-2BBMP Tailoring Training Centre, Room No.2
17310ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ, ರೂಂ ನಂ.4Sri Saraswathi Vidyamandira, Room No.4
17311ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ, ರೂಂ ನಂ.5Sri Saraswathi Vidyamandira, Room No.5
17312ಎನ್‌ .ಎಂ.ಕೆ.ಆರ್ .ವಿ. ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜ್‌, ರೂಂ ನಂ.01N.M.K.R.V. Women's College, Room No.01
17313ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣKittur Rani Chennamma Stadium
17314ವಿವೇಕಾನಂದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್, ರೂಂ ನಂ.1Vivekananda Education Centre, Room No.1
17315ಬ್ರಿಲಿಯೆನ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಕೂಲ್ (ತೇಜಸ್ವಿನಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ), ರೂ.ನಂ.1,Brilliance English School (Thejaswini Vidyalaya), Room No. 1
17316ಬ್ರಿಲಿಯೆನ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಕೂಲ್ (ತೇಜಸ್ವಿನಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ), ರೂ.ನಂ.2Brilliance English School (Thejaswini Vidyalaya), Room No.2
17317ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಛೇರಿ, ರೂ.ನಂ.1BBMP Office, Room No.1
17318ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಛೇರಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2BBMP Office, Room No.2
17319ಬಿಬಿಎಂಪಿ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.3BBMP Nursery and Primery School, Room No.3
17320ಬಿಬಿಎಂಪಿ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.4BBMP Nursery and Primary School, Room No.4
17321ಸಿ.ಇ.ಎಸ್‌. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1C.E.S. English Nursery School, Room No.1
17322ಸಿ.ಇ.ಎಸ್‌. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2C.E.S. English Nursery School, Room No.2
17323ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಛೇರಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂ.3BBMP Office, Room No 3
17324ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಛೇರಿ, ರೂ.ನಂ.4BBMP Office, Room No.4
17325ವಿವೇಕಾನಂದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್, ರೂಂ ನಂ.2Vivekananda Education Center, Room NO.2
17326ಎಂ.ಇ.ಎಸ್‌. ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.2,M.E.S. School, Room No.2,
17327ಎನ್‌ ಎಂ ಕೆ ಆರ್ ವಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜ್‌, ರೂ.ನಂ.02N M K R V Womens Collage, Room No.02
17328ಎನ್‌ ಎಂ ಕೆ ಆರ್‌ ವಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜ್‌, ರೂ.ನಂ.03N M K R V Womens Collage, Room No.03
17329ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ.1Bangalore High School, Room No.1
17330ವಿವೇಕಾನಂದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್, ರೂ.ನಂ.3Vivekananda Education Centre, Room No.3
17331ವಿವೇಕಾನಂದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್, ರೂ ನಂ.4Vivekananda Education Centre, Room No.4
17332ವಿವೇಕಾನಂದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್, ರೂಂ ನಂ.5Vivekananda Education Centre, Room No.5
17333ವಿವೇಕಾನಂದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್, ರೂಂ ನಂ.6Vivekananda Education Centre, Room No.6,
17334ವಿವೇಕಾನಂದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್, ರೂಂ ನಂ.7Vivekananda Education Centre, Room No.7
17335ಇ.ಎಸ್.ಐ.ಡಿಸ್ಪೇನ್ಸರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ರೂಂ ನಂ.1E.S.I.Dispensary Hospital, Room No.1
17336ಇ.ಎಸ್.ಐ.ಡಿಸ್ಪೇನ್ಸರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ರೂಂ ನಂ.2E.S.I.Dispensary Hospital, Room No.2
17337ಬೆಂಗಳೂರು ಒನ್ ಸೆಂಟರ್,Bangalore One Centre,
17338ಸಿ.ಇ.ಎಸ್‌.ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ರೂ ನಂ.3C E S English Nursery School, Room No.3
17339ಸಿ.ಇ.ಎಸ್‌.ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ರೂ ನಂ.4C E S English Nursery School, Room No.4
17340ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್, ರೂಂ.ನಂ.1Excellent School, Room No.1
17341ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್,ರೂಂ ನಂ.2Excellent School, Room No.2
17342ಬಿಇಟಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ರೂಂ.ನಂ.1BET Institutions, Room No.1
17343ಬಿಇಟಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ರೂಂ.ನಂ.2BET Institutions, Room No.2
17344ಲಿಲ್ಲಿ ರೋಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.1Lilly Rose English School, Room No.1
17345ಲಿಲ್ಲಿ ರೋಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 2Lilly Rose English School, Room No.2
17346ಲಿಲ್ಲಿ ರೋಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 3Lilly Rose English School, Room No.3
17347ಲಿಲ್ಲಿ ರೋಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 4Lilly Rose English School, Room No.4
17348ಲಿಲ್ಲಿ ರೋಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.5Lilly Rose English School, Room No.5
17349ಲಿಲ್ಲಿ ರೋಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.6Lilly Rose English School, Room No.6
17350ಸುದರ್ಶನ್‌ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ, ರೂಂ ನಂ 1Sudarshan Vidya Mandira, Room no 1
17351ಸುದರ್ಶನ್‌ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ,ರೂಂ ನಂ.2Sudarshan Vidyamandira, Room No 2
17352ಭಾರತ್‌ ಎಜುಕೇಶನ್‌ ಸೊಸ್ಟೆಟಿ, ರೂಂ ನಂ 1Bharath Education Society, Room No 1
17353ಭಾರತ್‌ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಸೊಸೈಟಿ, ರೂಂ ನಂ 2Bharath Education Society, Room no 2
17354ಭಾರತ್‌ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಸೊಸೈಟಿ, ರೂಂ ನಂ 3Bharath Education Society, Room no 3
17355ಭಾರತ್‌ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಸೊಸೈಟಿ, ರೂಂ ನಂ 4Bharath Education Society, Room no 4
17356ಭಾರತ್‌ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಸೊಸೈಟಿ, ರೂಂ ನಂ 5Bharath Education Society, Room No 5
17357ಭಾರತ್‌ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಸೊಸೈಟಿ, ರೂಂ ನಂ 6Bharath Education Society, Room no 6
17358ಎಂ ಇ ಎಸ್‌ ಶಾಲೆ, ರೂ ನಂ.1M.E.S. School, Room No.1
17359ಎಂ ಇ ಎಸ್‌ ಶಾಲೆ, ರೂ ನಂ.3M.E.S. School, Room No.3
17360ಗುಡ್‌ ಶೆಪರ್ಡ್‌ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಸೊಸೈಟಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ, 7ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಜಯನಗರGood Shepherd Education Society, Room No, 7th Main Road, 5th Block, Jayanagar
17361ಗುಡ್‌ ಶೆಪರ್ಡ್‌ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಸೊಸೈಟಿ,Good Shepherd Education Society
17362ಜೆ.ಎಸ್‌.ಎಸ್‌. ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆJ.S.S. High School
17363ಜೆ.ಎಸ್‌.ಎಸ್‌. ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆJ.S.S. High School
17364ಜೆ.ಎಸ್‌.ಎಸ್‌. ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆJ.S.S. High School
17365ಜೆ.ಎಸ್‌.ಎಸ್‌. ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆJ.S.S. High School
17366ಜೆ.ಎಸ್‌.ಎಸ್‌.ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆJ.S.S. High School
17367ಜೆ.ಎಸ್‌.ಎಸ್‌. ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆJ.S.S. High School
17368ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 2Bangalore High School, Room no 2
17369ಎಂ.ಇ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎ. ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಟ್, ರೂ.ನಂ.1MEWA College of Commerce and Arts Room No.1
17370ಎಂ.ಇ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎ. ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಟ್, ರೂಂ.ನಂ.2MEWA College of Commerce and Arts, Room No.2
17371ಎಂ.ಇ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎ. ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಟ್, ರೂಂ.ನಂ.3MEWA College of Commerce and Arts, Room No.3
17372ಕಾರ್ಮಲ್‌ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಶಾಲೆ , ರೂಂ ನಂ 1Carmel Convent School, Room no 1
17373ಸಹಕಾರಿ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ, ರೂಂ.ನಂ.01Sahakari Vidya Kendra, Room No.01
17374ಕಾರ್ಮಲ್‌ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.2Carmel Convent School, Room No.2
17375ಕಾರ್ಮಲ್‌ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.3Carmel Convent School, Room No.3
17376ಕಾರ್ಮಲ್‌ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.4Carmel Convent School, Room No.4
17377ಮದರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.1Motherland English High School Room No.1
17378ಮದರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Motherland English High School Room No.2
17379ಮದರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂ.3Motherland English High School Room No.3
17380ವಿಸ್ಡಂ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ರೂಂ ನಂ.1Wisdom Inter National School, Room No.1
17381ವಿಸ್ಡಂ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ರೂಂ ನಂ.2Wisdom Inter National School, Room No.2
17382ಹುದಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ರೂಂ ನಂ.1Huda National High School, Room No.1
17383ಹುದಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ರೂಂ ನಂ.2Huda National High School, Room No.2
17384ಮದರ್ ಥೆರೆಸಾ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.1Mother Teresa Convent School, Room No.1
17385ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಕಾನ್ವೆಂಟ್, ರೂಂ ನಂ.2Mother Teresa Convent School, Room No.2
17386ಓರಿಯಂಟಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಕಾಡಮಿ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.1Oriental English Academy School, Room No.1
17387ಓರಿಯಂಟಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಕಾಡಮಿ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.2Oriental English Academy School, Room No.2
17388ಮದರ್ ಥೆರೆಸಾ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್, ರೂಂ ನಂ.3Mother Teresa Convent School, Room No.3
17389ಮದರ್ ಥೆರೆಸಾ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್, ರೂಂ ನಂ.4Mother Teresa Convent School, Room No.4
17390ಮದರ್ ಥೆರೆಸಾ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್, ರೂಂ ನಂ.5Mother Teresa Convent School, Room No.5
17391ವಿಸ್ಡಮ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ರೂಂ ನಂ.2Wisdom International School, Room No.2
17392ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt.Urdu Model Primary School, Room No-1
17393ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt. Urdu Model Primary School, Room No-2
17394ಎಫ್ ಜವಹರ್ ನರ್ಸರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ರೂಂ ನಂ.1F.Jawahar Nursery Primary and High School, Room No.1
17395ಎಫ್ ಜವಹರ್ ನರ್ಸರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ರೂಂ ನಂ.2F.Jawahar Nursery Primary and High School, Room No.2
17396ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂ ನಂ-3Govt. Urdu Model Primary School, Room No.-3
17397ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂ ನಂ-4Govt. Urdu Model Primary School, Room No-4
17398ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂ ನಂ-5Govt. Urdu Model Primary School, Room No.5
17399ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂ ನಂ-6Govt. Urdu Model Primary School, Room No.6
173100ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಾರ್ಡ್ ಕಛೇರಿBBMP Engineering Ward Office
173101ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಾರ್ಡ್ ಕಛೇರಿBBMP Engineering Ward Office
173102ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ರನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.1Cambridge Modern Public School, Room No.1
173103ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ರನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Cambridge Modern Public School, Room No.2
173104ವಿಸ್ಡಂ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.5Wisdom International School, Room No.5
173105ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ರನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Cambridge Modern Public School, Room No.3
173106ಸೆಂಟ್‌ ಥಾಮಸ್‌ ಆಕ್ವಿನಾಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.1St. Thomas Aquinas English School, Room No.1
173107ಸೆಂಟ್‌ ಥಾಮಸ್‌ ಆಕ್ವಿನಾಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.2St. Thomas Aquinas English School, Room No.2
173108ಸೆಂಟ್‌ ಥಾಮಸ್‌ ಆಕ್ವಿನಾಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂ.3St. Thomas Aquinas English School, Room No.3
173109ಸೆಂಟ್‌ ಥಾಮಸ್‌ ಆಕ್ವಿನಾಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.4St. Thomas Aquinas English School, Room No.4
173110ಸೆಂಟ್‌ ಥಾಮಸ್‌ ಆಕ್ವಿನಾಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ.5St. Thomas Aquinas English School, Room No.5
173111ವಿಸ್ಡಂ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ರೂಂ ನಂ.3Wisdom Inter National School, Room No.3
173112ವಿಸ್ಡಂ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ರೂಂ ನಂ.4Wisdom Inter National School, Room No.4
173113ಕೆನಾನ್‌ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.1Canaan Christ Public School, Room No.1
173114ಕೆನಾನ್‌ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.2Cannon Christ Public School,Room No.2
173115ಎಸ್‌ ಜನಾರ್ಧನ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 1,S Janardhan Govt Kannada Model Higher Primary School, Room no 1,
173116ಎಸ್‌ ಜನಾರ್ಧನ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.4S Janardhan Govt Kannada Model Higher Primary School, Room No.4
173117ಎಸ್‌ ಜನಾರ್ಧನ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.5S Janardhan Govt Kannada Model Higher Primary School, Room No.5
173118ಕೆನಾನ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ,Canaan Christ Public School,
173119ಹೋಲಿ ಮರಿಯಮ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್, ನರ್ಸರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಢಶಾಲೆHoly Mariam Convent, Nursery, Primary, Higher Primary and High School,
173120ಹೋಲಿ ಮರಿಯಮ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್, ನರ್ಸರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಢಶಾಲೆHoly Mariam Convent, Nursery, Primary, Higher Primary and High School,
173121ಹೋಲಿ ಮರಿಯಮ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್, ನರ್ಸರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಢಶಾಲೆHoly Mariam Convent, Nursery, Primary, Higher Primary and High School
173122ಸಹಕಾರಿ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02Sahakari Vidya Kendra, Room No-02
173123ಎಮ್‌ ಇ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಟ್ಸ್, ರೂಂ.ನಂ.4MEWA College of Commerce and Arts, Room No.4
173124ಸಹಕಾರಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ, ರೂಂ ನಂ.3Sahakari Vidya Kendra, Room no.3
173125ಸಹಕಾರಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ., ರೂಂ ನಂ.4Sahakari Vidya Kendra, Room No.4
173126ಎಂ.ಇ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎ. ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಟ್, ರೂಂ ನಂ.5MEWA College of Commerce and Arts, Room No.5
173127ಎಂ.ಇ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎ. ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಟ್, ರೂ.ನಂ.6MEWA College of Commerce and Arts, Room No.6
173128ಎಂ.ಇ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎ. ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಟ್, ರೂಂ ನಂ.7MEWA College of Commerce and Arts, Room No.7
173129ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ.1Government Higher Primary School Rom No.1
173130ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.2Government Higher Primary School Rom No.2
173131ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.3Government Higher Primary School, Rom No.3
173132ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.4Government Higher Primary School Rom No.4
173133ಜೈನ್ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಸಭಾಂಗಣJain Univarsity, Conference Hall
173134ನ್ಯೂ ಹೋಲಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ.1New Holy Cross English School, Room No.1
173135ನ್ಯೂ ಹೋಲಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ.2New Holy Cross English School., Room No.2
173136ನ್ಯೂ ಹೋಲಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ರೂ.ನಂ.3New Holy Cross English School, Room No.3
173137ನ್ಯೂ ಹೋಲಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ.4,New Holy Cross English School, Room No.4,
173138ನ್ಯೂ ಹೋಲಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ರೂ.ನಂ.5New Holy Cross English School, Room No.5
173139ಜೈನ್ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಸಭಾಂಗಣJain University, Conference Hall
173140ಜೈನ್ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಸಭಾಂಗಣJain University, Conference Hall
173141ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ.1Corporation Nursery School, Room No.1
173142ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ.2Corporation Nursery School, Room No.2
173143ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ರೂಂ ನಂ.1,Sri Lakshmi Venkateshwara Kaigarika Sahakara Sangha Niyamitha, Room No.1,
173144ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕೈಗಾರಿಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ರೂಂ ನಂ.2Sri Lakshmi Venkateshwara Kaigarika Sahakara Sangha Niyamitha, Room No.2,
173145ಗೋಕುಲ್ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ,Gokul Vidya Kendra,
173146ಬೃಹತ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಿವಿದ್ದೋದೇಶ ಸಭಾಂಗಣ, ರೂ.ನಂ.2, 13ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಸಾರಕ್ಕಿBhruth Bengalore Mahanagara Palike Multipurpose Hall, Room No.2 13th Cross, Sarakki Grama
173147ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿ, ಶಿಂಷಾಭವನ, ರೂಂ ನಂ.1,Bangalore Jalamandali, Shimsha Bhavana, Room No.1,
173148ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿ, ಶಿಂಷಾಭವನ, ರೂಂ ನಂ.1,Bangalore Jalamandali, Shimsha Bhavana, Room No.1,
173149ಕಾವೇರಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್,Cauvery Educational Trust,
173150ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿ, ಶಿಂಷಾಭವನ, ರೂಂ ನಂ.2,Bangalore Jalamandali, Shimsha Bhavana, Room No.2,
173151ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿ, ಶಿಂಷಾಭವನBangalore Jalamandali, Shimsha Bhavana
173152ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿ, ಶಿಂಷಾಭವನ, ರೂಂ ನಂ.4,Bangalore Jalamandali, Shimsha Bhavana, Room No.4,
173153ಮೀರಾಂಬಿಕಾ ಶಾಲೆ ಫಾರ್‌ ನ್ಯೂ ಏಜ್‌, ರೂ.ನಂ.1, 9ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಹಂತ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಬೆಂ-78Meeramika School for New age, Room No.1, 9th Cross, 1st Stage, J P Nagar, B-78
173154ಮೀರಾಂಬಿಕಾ ಶಾಲೆ ಫಾರ್‌ ನ್ಯೂ ಏಜ್‌, ರೂ.ನಂ.2, 9ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಹಂತ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಬೆಂ-78Meeramika School for New age, Room No.2, 9th Cross, 1st Stage, J P Nagar, B-78
173155ನಮ್ಮೂರ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.1,Nammura Model Primary School, Room No.1,
173156ನಮ್ಮೂರ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂ.ನಂ.2,Nammura Model Primary School, Room No.2,
173157ನಮ್ಮೂರ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂ.ನಂ.2,Nammura Model Primary School, Room No.3,
173158ರಾಗಿಗುಡ್ಡ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ, ಸೌತ್‌ ಎಂಡ್‌ ಎಫ್‌ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 9ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಜಯನಗರ ಬೆ-78Ragigudda Prasanna Anjaneya Swamy Vidya Kendra, South End F Main Road, 9th Block, Jayanagar B-78
173159ರಾಗಿಗುಡ್ಡ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ, ರೂ ನಂ.2 ಸೌತ್‌ ಎಂಡ್‌ ಎಫ್‌ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 9ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಜಯನಗರ ಬೆ-78Ragigudda Prasanna Anjaneya Swamy Vidya Kendra, Room No.2, South End F Main Road, 9th Block, Jayanagar B-78
173160ಸೆಂಟ್‌ ಪಾಲ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ.1, 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 3ನೇ ಹಂತ, ಜೆ ಪಿ ನಗರ, ಬೆಂ-78St. Paul's English School, Room No.1, 3rd Cross, 3rd Phase, J P Nagar, B-78
173161ಸೆಂಟ್‌ ಪಾಲ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ.2, 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 3ನೇ ಹಂತ, ಜೆ ಪಿ ನಗರ, ಬೆಂ-78St. Paul's English School, Room No.2, 3rd Cross, 3rd Stage, J P Nagar, B-78
173162ಸೆಂಟ್‌ ಪಾಲ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ರೂ.ನಂ.3, 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 3ನೇ ಹಂತ, ಜೆ ಪಿ ನಗರ, ಬೆಂ-78St. Pauls English School, Room No.3, 3rd Cross, 3rd Phase, J P Nagar, B-78
173163ಇಂದಿರಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ.1, 9ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 3ನೇ ಹಂತ, ಜೆ ಪಿ ನಗರ, ಬೆಂ-78Indira Priyadarshini Girls High School, Room No.1, 9th Cross, 3rd Phase, J P Nagar, B-78
173164ಇಂದಿರಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ.2, 9ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 3ನೇ ಹಂತ, ಜೆ ಪಿ ನಗರ, ಬೆಂ-78Indira Priyadarshini Girls High School, Room No.2, 9th Cross, 3rd Phase, J P Nagar, B-78
173165ಇನ್ನೀಸ್‌ ಫ್ರೀ ಹೌಸ್‌ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.1, 9ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಹಂತ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ,ಬೆಂ-78Innisfree House School Room No.1, 9th Cross, 2nd Phase, J.P.Nagar, B-78
173166ಇನ್ನೀಸ್‌ ಫ್ರೀ ಹೌಸ್‌ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ,2, 9ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಹಂತ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ,ಬೆಂ-78Innisfree House School Room No.2, 9th Cross, 2nd phase, J.P.Nagar, B-78
173167ಇನ್ನೀಸ್‌ ಫ್ರೀ ಹೌಸ್‌ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ,3, 9ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಹಂತ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಬೆಂ-78Innisfree House School Room No.3, 9th Cross, 2nd Phase, J.P.Nagar, B-78
173168ಇನ್ನೀಸ್‌ ಫ್ರೀ ಹೌಸ್‌ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.4, 9ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಹಂತ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಬೆಂ-78Innisfree House School Room No.4, 9th Cross, 2nd Phase, J.P.Nagar, B-78
173169ಇನ್ನೀಸ್‌ ಫ್ರೀ ಹೌಸ್‌ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.5, 9ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಹಂತ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಬೆಂ-78Innisfree House School Room No.5, 9th Cross, 2nd Phase, J.P.Nagar, B-78
173170ನಳಂದ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.1, 16ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಹಂತ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಬೆಂ-78Nalanda English School,Room No 1, 16th Main, 2nd Stage, J P Nagar, B-78
173171ನಮ್ಮೂರ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ.4, 21ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ, 2ನೇ ಹಂತ,ಜೆ ಪಿ ನಗರNammura Model Primary School,Room No.4, 21st Main Road, Marenahalli, 2nd Phase, J P Nagar
173172ನಳಂದ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ.2, 16ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಹಂತ, ಜೆ ಪಿ ನಗರ, ಬೆಂ-78Nalanda English School, Room No.2 16th Main Road, 2nd Stage, J P Nagar, B-78
173173ನಮ್ಮೂರ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ.5, 21ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ, 2ನೇ ಹಂತ,Nammura Model Primary School, Room No.5 21st Main Road, Marenahalli, 2nd Phase
173174ಮೀರಾಂಬಿಕ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಫಾರ್‌ ನ್ಯೂ ಏಜ್‌, ರೂಂ ನಂ 2, 9ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಹಂತ, ಜೆ ಪಿ ನಗರ, ಬೆಂ-78Meerambika School for New Age, Room no 2, 9th Cross, 1st Phase, J P Nagar, B-78
173175ಮೀರಾಂಬಿಕ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಫಾರ್‌ ನ್ಯೂ ಏಜ್‌, ರೂಂ ನಂ 2, 9ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಹಂತ, ಜೆ ಪಿ ನಗರ, ಬೆಂ-78Meerambika School for New Age, Room no 2, 9th Cross, 1st Phase, J P Nagar, B-78
173176ಮೀರಾಂಬಿಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಫಾರ್‌ ನ್ಯೂ ಏಜ್‌, ರೂಂ ನಂ 3, 9ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಹಂತ, ಜೆ ಪಿನಗರ, ಬೆಂ-78Meerambika School for New Age Room no 3, 9th Cross, 1st Phase, J P Nagar, B-78
173177ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, 13ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಸಾರಕ್ಕಿಗ್ರಾಮ, 1ನೇ ಹಂತ ಜೆಪಿ ನಗರGovt Model Primary School , Room No 1, 13th Cross, Sarakkigrama, 1st Phase, J P Nagar, B-78
173178ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 13ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಸಾರಕ್ಕಿಗ್ರಾಮ, 1ನೇ ಹಂತ ಜೆಪಿ ನಗರGovt. Model Primary School , Room No 2, 13th Cross, Sarakkigrama, 1st Phase, J P Nagar
173179ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ.5 13ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಸಾರಕ್ಕಿಗ್ರಾಮ, 1ನೇ ಹಂತ ಜೆಪಿ ನಗರGovt. Model Primary School, Room No.5, 13th Cross, Sarakkigrama, 1st Stage, J P Nagar
173180ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂ.ನಂ.6 13ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಸಾರಕ್ಕಿಗ್ರಾಮ, 1ನೇ ಹಂತ ಜೆಪಿ ನಗರGovt. Model Primary School, Room No.6, 13th Cross, Sarakkigrama, 1st Phase, J P Nagar
173181ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ.1, 9ನೇ ಡಿ.ಕ್ರಾಸ್‌, ಎಸ್‌ ಬಿ ಐ ಕಾಲೋನಿ, 1ನೇ ಹಂತ, ಜೆ ಪಿ ನಗರ, ಬೆಂ-78Florence English School, Room No.1, 9th D Cross, SBI Colony, 1st Phase, J P Nagar, B-78
173182ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ.1, 9ನೇ ಡಿ.ಕ್ರಾಸ್‌, ಎಸ್‌ ಬಿ ಐ ಕಾಲೋನಿ, 1ನೇ ಹಂತ, ಜೆ ಪಿ ನಗರ, ಬೆಂ-78Florence English School, Room No.2, 9th D Cross, SBI Colony, 1st Phase, J P Nagar
173183ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿ, ಶಿಂಷಾಭವನ, ರೂಂ ನಂ.5,Bangalore Jalamandali, Shimsha Bhavana, Room No.5,
173184ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿ, ಶಿಂಷಾಭವನ, ರೂಂ ನಂ.6,Bangalore Jalamandali, Shimsha Bhavana, Room No.6,
173185ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 13ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಸಾರಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮ, 1ನೇ ಹಂತ, ಜೆ ಪಿ ನಗರGovt. Model Primary School, 13th Cross, Sarakkigrama, 1st Phase, J P Nagar, B-78
173186ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. High School Room No.1
173187ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. High School Room No.2
173188ಬೃಹತ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಿವಿದ್ದೋದೇಶ ಸಭಾಂಗಣ, ರೂ.ನಂ.1, 13ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಸಾರಕ್ಕಿBhruth Bengalore Mahanagara Palike Multipurpose Hall, Room No.1 13th Cross, Sarakki Grama
173189ಆಕ್ಸ್ ಫರ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, 30ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಹಂತ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರOxford Kannada And English School,30th Main Road, 1st Phase, J.P.Nagar
173190ಆಕ್ಸ್ ಫರ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ರೂ.ನಂ.2, 30ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಹಂತ, ಜೆ ಪಿ ನಗರ, ಬೆಂ-78Oxford Kannada And English School, Room No.2, 30th Main Road, 1st Phase, J P Nagar, B-78
173191ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೆಂಟರ್, ರೂಂ ನಂ.1, ನಂ.1603Gnanajyothi Educational Centre, Room No.1, No.1603
173192ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೆಂಟರ್, ರೂಂ ನಂ.1, ನಂ.1603Gnanajyothi Educational Centre, Room No.2, No.1603
173193ಐಕ್ಯಾ ಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ.1, ಸಿಎ -16, 6ನೇ ಬಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 3ನೇ ಹಂತ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಬೆಂ-78EKYA School, Room No.1,CA-16, 6th B Main, 3rd Phase, J.P.Nagar, B-78
173194ಐಕ್ಯಾ ಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ.2, ಸಿಎ -16, 6ನೇ ಬಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 3ನೇ ಹಂತ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಬೆಂ-78EKYA School, Room No.2, CA-16, 6th B Main, 3rd Phase, J.P.Nagar, B-78
173195ಇಂದಿರಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ.2, 9ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 3ನೇ ಹಂತ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಬೆಂ-78Indira Priyadarshini Girls High School, Room No.2,9th Cross, 3rd Phase, J.P.nagar, B-78
173196ವಿ.ಇ.ಟಿ.ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ರೂ.ನಂ.1, 14ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಹಂತ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಬೆಂ-78V E T Polytechnic, Room No.1, 14th Mainroad, 2nd Phase, J P Nagar, B-78
173197ವಿಇಟಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, 14ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಹಂತ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರVET Polytechnic, Room No.2, 14th Mainroad, 2nd Phase, J.P.Nagar
173198ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಾರ್ಡ್ ಕಚೇರಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1BBMP Ward Office Room No.1
173199ಆಕ್ಸ್ ಫರ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ರೂ.ನಂ.6, 30ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಹಂತ, ಜೆ ಪಿ ನಗರ, ಬೆಂ-78Oxford Kannada and English School, Room No.6, 30th Main Road, 1st Phase, J P Nagar, B-78
173200ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ.6, 11ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಸಾರಕ್ಕಿ 1ನೇ ಹಂತ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಬೆಂ-78Govt. High School,Room No,6, 11th Cross, Sarakki, 1st Phase, J P Nagar, B-78
173201ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ.7, 11ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಸಾರಕ್ಕಿ, 1ನೇ ಹಂತ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಬೆಂ-78Govt. High School,Room No.7, 11th Cross, Sarakki, 1st Phase, J P Nagar, B-78
173202ಫ್ರಾಂಕ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ,ರೂಂ ನಂ.1, 33ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 6ನೇ ಹಂತ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಬೆಂ-78Frank English School, Room No.1, 33rd Main Road, 6th Phase, J P Nagar, B-78
173203ಫ್ರಾಂಕ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, 33ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 6ನೇ ಹಂತ, ಜೆ ಪಿ ನಗರ, ಬೆಂ-78Frank English School, Room No.2, 33rd Main Road, 6th Phase, J P Nagar, B-78
173204ಫ್ರಾಂಕ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ.ರೂಂ ನಂ.3, 33ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 6ನೇ ಹಂತ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಬೆಂ-78Frank English School, Room No.3, 33rd Main Road, 6th Phase, J P Nagar, B-78
173205ಫ್ರಾಂಕ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ.ರೂಂ ನಂ.4, 33ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 6ನೇ ಹಂತ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಬೆಂ.78Frank English School. Room No.4, 33rd Main Road, 6th Phase, J P Nagar, B-78
173206ಎ.ವಿ ಎಜುಕೇಶನ್‌ ಸೊಸೈಟಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, 16ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 5ನೇ ಹಂತ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಬೆಂ.-78A.V Education Society. Room No.1, 16th Cross, 5th Phase, J P Nagar, B-78
173207ಎ. ವಿ. ಎಜುಕೇಶನ್‌ ಸೊಸೈಟಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, 16ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 5ನೇ ಹಂತ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಬೆಂ.78A V Education Society.Room No.2, 16th Cross, 5th Phase, J P Nagar, B-78
173208ವಿ.ಇ.ಟಿ. ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ರೂ.ನಂ.3, 14ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಹಂತ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಬೆಂ-78VET Polytechnic, Room No.3, 14th Main Road, 2nd Phase, J P Nagar, B-78
173209ಕ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಡಾಲರ್ಸ್ ಬಡಾವಣೆ, 4ನೇ ಹಂತ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಬೆಂ-78Clarence Public School Room No.1, 4th Cross, Dollors Layout, 4th Phase, J.P.Nagar, B-78
173210ಕ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2 4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಡಾಲರ್ಸ್ ಬಡಾವಣೆ, 4ನೇ ಹಂತ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಬೆಂ-78Clarence Public School Room No 2,4th Cross, Dollars Layout, 4th Phase, J.P.Nagar, B-78
173211ಕ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3 4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಡಾಲರ್ಸ್ ಬಡಾವಣೆ, 4ನೇ ಹಂತ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಬೆಂ-78Clarence Public School Room No 3, 4th Cross, Dollars Layout, 4th phase,J.P.Nagar, B-78
 
Hosted By   Copyright (c) 2019, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.