2019 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final Electoral rolls of 2019 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
1721ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ವಾರ್ಡ್‌ ಕಛೇರಿ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ವಾರ್ಡ್‌ 63BBMP Ward Office, Bannerughatta Road, Ward 63
1722ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ವಾರ್ಡ್‌ ಕಛೇರಿ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ವಾರ್ಡ್‌ 63BBMP Ward Office, Bannerughatta Road, Ward 63
1723ವಿ.ಐ.ಪಿ. ಶಾಲೆ, 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಆಡುಗೋಡಿV.I.P School, 4th Mainroad, Adugodi
1724ಮುನಿಚಿನ್ನಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ, ಆಡುಗೋಡಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 1Muni Chinnappa Govt. Model School, Adugodi, Room No. 1
1725ಮುನಿಚಿನ್ನಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 2, ಆಡುಗೋಡಿMuni Chinnappa Govt. Model School, Room No.2, Adugodi
1726ಮುನಿಚಿನ್ನಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ, ಆಡುಗೋಡಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 3Muni Chinnappa Govt. Model School, Adugodi, Room No. 3
1727ಮುನಿಚಿನ್ನಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ, ಆಡುಗೋಡಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 4Muni Chinnappa Govt. Model School, Adugodi, Room No. 4
1728ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಆಡುಗೋಡಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt, Girls High School, Adugodi, Room No-1
1729ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಆಡುಗೋಡಿGovt Girls High School, Room No 2, Adugodi
17210ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಆಡುಗೋಡಿGovt Girls High School, Room No 3, Adugodi
17211ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌, ಆಡುಗೋಡಿGovt. Junior College, Adugodi
17212ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌, ಆಡುಗೋಡಿGovt. Junior College, Adugodi
17213ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌, ಆಡುಗೋಡಿGovt. Junior Collage, Adugodi
17214ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಆಡುಗೋಡಿSri Sai English School, 2nd Mainroad, Adugodi
17215ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಆಡುಗೋಡಿSri Sai English School, 2nd Mainroad, Adugodi
17216ಬೃಹತ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಕೋರಮಂಗಲರಸ್ತೆ, ಆಡುಗೋಡಿ ರೂಂ ನಂ-1BBMP Community Hall, Koramangala Road, Adugodi Room No 1
17217ಬೃಹತ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಕೋರಮಂಗಲರಸ್ತೆ, ಆಡುಗೋಡಿ ರೂಂ ನಂ-2BBMP Community Hall, Koramangala Road, Adugodi, Room No 2
17218ಬೃಹತ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಕೋರಮಂಗಲರಸ್ತೆ, ಆಡುಗೋಡಿ ರೂಂ ನಂ-3BBMP Community Hall, Koramangala Road, Adugodi, Room No 3
17219ಬೃಹತ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಕೋರಮಂಗಲರಸ್ತೆ, ಆಡುಗೋಡಿ ರೂಂ ನಂ-4BBMP Community Hall, Koramangala Road, Adugodi, Room No 4
17220ಬೃಹತ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಕೋರಮಂಗಲರಸ್ತೆ, ಆಡುಗೋಡಿ ರೂಂ ನಂ-5BBMP Community Hall, Koramangala Road, Adugodi, Room No 5
17221ಸೆಂಟ್‌ ಸಾರಾ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ ಸ್ಲಂ, ಕೋರಮಂಗಲ ರೂಂ ನಂ-1St. Sara English School, 1st Block, Rajendranagara Slum, Koramangala Room No 1
17222ಸೆಂಟ್‌ ಸಾರಾ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ ಸ್ಲಂ, ಕೋರಮಂಗಲ ರೂಂ ನಂ-2St. Sara English School, 1st Block, Rajendranagara Slum, Koramangala Room No 2
17223ಕೊರಮಂಗಲ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ ಸ್ಲಂ, ಕೋರಮಂಗಲ ರೂಂ ನಂ-1Kormangala Kannada & Tamil Higher Primary School, Rajendranagar Slum, Koramangala Room 1
17224ಕೊರಮಂಗಲ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ ಸ್ಲಂ, ಕೋರಮಂಗಲ ರೂಂ ನಂ-2Kormangala Kannada & Tamil Higher Primary School, Rajendranagar Slum, Koramangala Room 2
17225ಕೊರಮಂಗಲ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ ಸ್ಲಂ, ಕೋರಮಂಗಲ ರೂಂ ನಂ-3Kormangala Kannada & Tamil Higher Primary School, Rajendranagar Slum, Koramangala Room 3
17226ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ, ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ ಸ್ಲಂ, ಕೋರಮಂಗಲ ರೂಂ ನಂ 1BBMP AMBEDKAR BHAVANA, Rajendranagar Slum, Koramangala Room 1
17227ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ, ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ ಸ್ಲಂ, ಕೋರಮಂಗಲ ರೂಂ ನಂ 2BBMP AMBEDKAR BHAVANA, Rajendranagar Slum, Koramangala Room 2
17228ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಶ್ರೀ ರಾಮ ದೇವಸ್ತಾನ ರಸ್ತೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಈಜೀಪುರGovt, High School, Sri Rama temple road, Room No 1, Ejipura
17229ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಶ್ರೀ ರಾಮ ದೇವಸ್ತಾನ ರಸ್ತೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಈಜೀಪುರGovt, High School, Sri Rama temple road, Room No 2, Ejipura
17230ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಶ್ರೀ ರಾಮ ದೇವಸ್ತಾನ ರಸ್ತೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಈಜೀಪುರGovt, High School, Sri Rama temple road, Room No 3, Ejipura
17231ಸತ್ಯ ಶಾಮ ಗೋಪಾಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆ, ನಂ 5, 1ನೇ ಮೈನ್, ಈಜೀಪುರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Sathya Shama Gopal Engilsh School, No 5, 1st main road, Ejipura Room No 1
17232ಸತ್ಯ ಶಾಮ ಗೋಪಾಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆ, ನಂ 5, 1ನೇ ಮೈನ್, ಈಜೀಪುರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Sathya Shama Gopal Engilsh School, No 5, 1st main road, Ejipura Room No 2
17233ಹೋಲಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಶಾಲೆ, 21ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಶ್ರೀ ರಾಮ ದೇವಸ್ತಾನ ರಸ್ತೆ, ಈಜೀಪುರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Holi Christ school, 21st Cross, Sri Rama Temple Road, Ejipura Room No 1
17234ಹೋಲಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಶಾಲೆ, 21ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಶ್ರೀ ರಾಮ ದೇವಸ್ತಾನ ರಸ್ತೆ, ಈಜೀಪುರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Holi Christ school, 21st Cross, Sri Rama Temple Road, Ejipura Room No 2
17235ಶ್ರೀ ಮಾನ್ ಹರ್ನಾಮ್ ದಾಸ್ ಕಪೂರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 ಈಜೀಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆSHRIMAAN HARNAAMDAS KAPOOR Govt Higher Primary School, Room No. 1 Ejipura Main road
17236ಶ್ರೀ ಮಾನ್ ಹರ್ನಾಮ್ ದಾಸ್ ಕಪೂರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2 ಈಜೀಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆSHRIMAAN HARNAAMDAS KAPOOR Govt Higher Primary School, Room No. 2 Ejipura Main road
17237ಶ್ರೀ ಮಾನ್ ಹರ್ನಾಮ್ ದಾಸ್ ಕಪೂರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3 ಈಜೀಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆSHRIMAAN HARNAAMDAS KAPOOR Govt Higher Primary School, Room No. 3 Ejipura Main road
17238ಶ್ರೀ ಮಾನ್ ಹರ್ನಾಮ್ ದಾಸ್ ಕಪೂರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4 ಈಜೀಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆSHRIMAAN HARNAAMDAS KAPOOR Govt Higher Primary School, Room No. 4 Ejipura Main road
17239ಮಾರ್ಡನ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ,ಈಜೀಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Modren English Nursery Primary and High School, Ejipura Mainroad, Room No.1
17240ಮಾರ್ಡನ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ,ಈಜೀಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Modren English Nursery Primary and High School, Ejipura Mainroad, Room No.2
17241ಮಾರ್ಡನ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ,ಈಜೀಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Modren English Nursery Primary and High School, Ejipura Mainroad, Room No.3
17242ಮಾರ್ಡನ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ,ಈಜೀಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4Modren English Nursery Primary and High School, Ejipura Mainroad, Room No.4
17243ಮಾರ್ಡನ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ,ಈಜೀಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.5Modren English Nursery Primary and High School, Ejipura Mainroad, Room No.5
17244ಮಾರ್ಡನ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ,ಈಜೀಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.6Modren English Nursery Primary and High School, Ejipura Mainroad, Room No.6
17245ಚಿನ್ಮಯ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ, ವಿ ಜಿ ಎಸ್ ಬಡಾವಣೆ, ಈಜೀಪುರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Chinmaya Vidya Kendra, V G S Layout, Ejipura Room No 1
17246ಚಿನ್ಮಯ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ, ವಿ ಜಿ ಎಸ್ ಬಡಾವಣೆ, ಈಜೀಪುರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Chinmaya Vidya Kendra, V G S Layout, Ejipura Room No 2
17247ಮಾರ್ಡನ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ,ಈಜೀಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.7Modren English Nursery Primary and High School, Ejipura Mainroad, Room No.7
17248ಮಾರ್ಡನ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ,ಈಜೀಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.8Modren English Nursery Primary and High School, Ejipura Mainroad, Room No.8
17249ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಗೇಮ್ಸ್ ಹೌಸಿಂಗ್‌ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಕಛೇರಿ, ಕೃಷ್ಣ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1National Games Housing Complex, P W D Office, Krishna Block, Room No 1
17250ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಗೇಮ್ಸ್ ಹೌಸಿಂಗ್‌ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಕಛೇರಿ, ಕೃಷ್ಣ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2National Games Housing Complex, P W D Office, Krishna Block, Room No 2
17251ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್ ಕಛೇರಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಗೇಮ್ಸ್ ವಿಲೇಜ್, ಕೋರಮಂಗಲBSNL OFFICE, COMMERCIAL COMPLEX NATIONAL GAMES VILLAGE, KORAMANGALA
17252ಕೆ.ಹೆಚ್‌.ಬಿ ಕಛೇರಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಗೇಮ್ಸ್ ಹೌಸಿಂಗ್‌ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಕೋರಮಂಗಲK.H.B Office, National Games Housing Complex, Koramangala
17253ಪಾಲಿಕೆ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ ಸ್ಲಂ, ಕೋರಮಂಗಲ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Palike Nursery & Primary School, Rajendranagar Slum, Koramangala Room 1
17254ಪಾಲಿಕೆ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ ಸ್ಲಂ, ಕೋರಮಂಗಲ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Palike Nursery & Primary School, Rajendranagar Slum, Koramangala Room 2
17255ಪಾಲಿಕೆ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ ಸ್ಲಂ, ಕೋರಮಂಗಲ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Palike Nursery & Primary School, Rajendranagar Slum, Koramangala Room 3
17256ಬೃಹತ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಕೋರಮಂಗಲರಸ್ತೆ, ಆಡುಗೋಡಿ ರೂಂ ನಂ 6BBMP Community Hall, Koramangala Road, Adugodi, Room No 6
17257ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಸಿ ಇ ಆರ್‌ ಪಿ ಲೇನ್‌, ಆಡುಗೋಡಿ, ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,Govt. Model Primary School, Room No.1, CERP Lane, Adugodi Main Road
17258ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಸಿ ಇ ಆರ್‌ ಪಿ ಲೇನ್‌, ಆಡುಗೋಡಿ, ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,Govt. Model Primary School, Room No.2, CERP Lane, Adugodi Main Road
17259ನಾರಾಯಣ ಇ-ಟೆಕ್ನೊ ಸ್ಕೂಲ್, ಆಡುಗೋಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 8ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಕೋರಮಂಗಲ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1NARAYANA e-TECHNO SCHOOL, Adugodi Main Road, 8th Block, Koramangala Room No-1
17260ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಸಿ ಇ ಆರ್‌ ಪಿ ಲೇನ್‌, ಆಡುಗೋಡಿ, ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆGovt. Model Primary School, Room No.3, CERP Lane, Adugodi Main Road
17261ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಸಿ ಇ ಆರ್‌ ಪಿ ಲೇನ್‌, ಆಡುಗೋಡಿ, ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆGovt. Model Primary School, Room No.4, CERP Lane, Adugodi Main Road
17262ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಡೈರಿ ಕಾಲೋನಿ ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆGovt. Higher Primary School. Room No.1, Dairy Colony, Hosur Road
17263ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಡೈರಿ ಕಾಲೋನಿ, ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆGovt.Higher Primary School, Room No.2, Dairy Colony, Hosur Road
17264ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಡೈರಿ ಕಾಲೋನಿ, ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆGovt. Higher Primary School.Room No.3, Dairy Colony, Hosur Road
17265ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಡೈರಿ ಕಾಲೋನಿ, ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆGovt. Higher Primary School, Room No.4, Dairy Colony, Hosur Road
17266ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆChrist College, Room No.1, Hosur Road
17267ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆChrist College, Room No.2, Hosur Road
17268ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆChrist College,, Room No.3, Hosur Road
17269ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆChrist College, Room No.4, Hosur Road
17270ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆChrist College. Room No 5, Hosur Road
17271ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6, ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆChrist College, Room No.6, Hosur Road
17272ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 7, ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆChrist College,Room No.7, Hosur Road
17273ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 8, ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆChrist College, Room No 8, Hosur Road
17274ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 9, ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆChrist College, Room No.9, Hosur Road
17275ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 10, ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆChrist College, Room No.10, Hosur Road
17276ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಕೋರಮಂಗಲ ಹಳ್ಳಿGovt. Model Primary School. Room No.1, Koramangalahalli
17277ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಕೋರಮಂಗಲಹಳ್ಳಿGovt. Model Primary School. Room No.2, Koramangalahalli
17278ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಕೋರಮಂಗಲಹಳ್ಳಿGovt. Model Primary School. Room No.3, Koramangalahalli
17279ಲಾರೆನ್ಸ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್, 2ನೇ ಸಿ ಮೈನ್, 8ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಕೋರಮಂಗಲ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1Lawerence High School. 2nd C Main, 8th Block, Koramangala, Room No - 1
17280ಲಾರೆನ್ಸ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್, 2ನೇ ಸಿ ಮೈನ್, 8ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಕೋರಮಂಗಲ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2Lawerence High School. 2nd C Main, 8th Block, Koramangala, Room No - 2
17281ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಕೋರಮಂಗಲಹಳ್ಳಿGovt. Model Primary School. Room No 4, Koramangalahalli
17282ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ಕೋರಮಂಗಲಹಳ್ಳಿGovt. Model Primary School Room No 5, Koramangalahalli
17283ಲಾರೆನ್ಸ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್, 2ನೇ ಸಿ ಮೈನ್, 8ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಕೋರಮಂಗಲ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 3Lawerence High School. 2nd C Main, 8th Block, Koramangala, Room No - 3
17284ನಾರಾಯಣ ಇ-ಟೆಕ್ನೊ ಸ್ಕೂಲ್, ಆಡುಗೋಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 8ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಕೋರಮಂಗಲ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2NARAYANA e-TECHNO SCHOOL, Adugodi Main Road, 8th Block, Koramangala, Room No-2
17285ಲಾರೆನ್ಸ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್, 2ನೇ ಸಿ ಮೈನ್, 8ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಕೋರಮಂಗಲ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 4Lawerence High School. 2nd C Main, 8th Block, Koramangala, Room No - 4
17286ಬೆಥನಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ.ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಕೋರಮಂಗಲ, 6ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌Bethany High School.Room No 1, Koramangala, 6th Block
17287ಬೆಥನಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ.ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಕೋರಮಂಗಲ, 6ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌Bethany High School.Room No 2, Koramangala 6th Block
17288ಬೆಥನಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ.ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಕೋರಮಂಗಲ, 6ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌Bethany High School.Room No 3, Koramangala, 6th Block
17289ಬೆಥನಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ.ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಕೋರಮಂಗಲ, 6ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌Bethany High School.Room No 4, Koramangala 6th Block
17290ಎವರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಶ್ರೀ ರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ, ಈಜಿಪುರEverest High School, Srirama Temple Road, Ejipura
17291ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಗಿಲು ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Lower Primary School, Srinivagilu Room No 1
17292ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಗಿಲು ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Lower Primary School, Srinivagilu Room No 2
17293ಪೇಟ್ರಿಯಾಟ್‌ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಶ್ರೀನಿವಾಗಿಲುPatriot Vidyani Kethana, 2nd Main, 5th Cross, Room No 1, Srinivagilu
17294ಪೇಟ್ರಿಯಾಟ್‌ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಶ್ರೀನಿವಾಗಿಲುPatriot Vidyani Kethana, 2nd Main, 5th Cross, Room No 2, Srinivagilu
17295ಚಿನ್ಮಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಕೋರಮಂಗಲChinmaya Vidyalaya. Room No 1, 4th Block, Koramangala
17296ಚಿನ್ಮಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಕೋರಮಂಗಲChinmaya Vidyalaya. Room No 2, 4th Block Koramangala
17297ಚಿನ್ಮಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಕೋರಮಂಗಲChinmaya Vidyalaya. Room No 3, 4th Block, Koramangala
17298ಚಿನ್ಮಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಕೋರಮಂಗಲChinmaya Vidyalaya.Room No 4, 4th Block, Koramangala
17299ಜ್ಯೋತಿ ನಿವಾಸ ಕಾಲೇಜು , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, 5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಕೋರಮಂಗಲJyothinivas College.Room No 1, 5th Block, Koramangala
172100ಜ್ಯೋತಿ ನಿವಾಸ ಕಾಲೇಜು ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, 5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಕೋರಮಂಗಲ \Jyothinivas College , Room No - 2, 5th Block, Koramangala
172101ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ವಾರ್ಡ್‌ ಕಛೇರಿ 5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಕೋರಮಂಗಲBBMP Ward Office 5th Block Koramangala
172102ಜ್ಯೋತಿ ನಿವಾಸ ಕಾಲೇಜು , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, 5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಕೋರಮಂಗಲJyothinivas College , Room No 3, 5th Block, Koramangala
172103ಜ್ಯೋತಿ ನಿವಾಸ್ ಕಾಲೇಜು ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, 5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಕೋರಮಂಗಲJyothinivas College, Room No.4, 5th Block, Koramangala
172104ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಶಾಲೆ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಐಸಿಎಸ್ ಸಿ ಸಿಲಾಬಸ್, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಭಾರತಿ ಬಡಾವಣೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Christ School English ICSC Syllabus Medium, 1st Main, Bharathi Layout, Room No. 1
172105ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಶಾಲೆ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಐಸಿಎಸ್ ಸಿ ಸಿಲಾಬಸ್, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಭಾರತಿ ಬಡಾವಣೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Christ School English ICSC Syllabus Medium, 1st Main, Bharathi Layout, Room No. 2
172106ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಶಾಲೆ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಐಸಿಎಸ್ ಸಿ ಸಿಲಾಬಸ್, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಭಾರತಿ ಬಡಾವಣೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Christ School English ICSC Syllabus Medium, 1st Main, Bharathi Layout, Room No. 3
172107ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್‌ ಕಾನ್‌ ಇನ್‌ ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ತಾವರೆಕೆರೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಸುದ್ದಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯFranciscon Institute Primary School , Room No 1, Tavarekere Main Road, Suddaguntepalya
172108ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್‌ ಕಾನ್‌ ಇನ್‌ ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ತಾವರೆಕೆರೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಸುದ್ದಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯFranciscon Institute Primary School , Room No 2. Tavarekere Main Road, Suddaguntepalya
172109ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್‌ಕಾನ್‌ ಇನ್‌ಸ್‌ಟ್ಯೂಟ್‌ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ತಾವರೆಕೆರೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಸುದ್ದಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯFranciscon Institute Primary School , Room No 3, Tavarekere Main Road, Suddaguntepalya
172110ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್‌ ಕಾನ್‌ ಇನ್‌ಸ್‌ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ತಾವರೆಕೆರೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಸುದ್ದಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯFranciscon Institute Primary School , Room No 4, Tavarekere Main Road, Suddaguntepalya
172111ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್‌ ಕಾನ್‌ ಇನ್‌ಸ್‌ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ ಆಫ್‌ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ತಾವರೆಕೆರೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಸುದ್ದಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯFranciscon Institute of Primary School , Room No 5, Tavarekere Main Road, Suddaguntepalya
172112ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್‌ ಕಾನ್‌ ಇನ್‌ಸ್‌ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6, ತಾವರೆಕೆರೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಸುದ್ದಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯFranciscon Institute , Room No 6, Tavarekere Main Road, Suddagunte Palya
172113ಬೆಥಾನಿ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ವೋಕೇಷನಲ್‌ ಟ್ರೈನಿಂಗ್‌ ಸೆಂಟರ್‌ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಎಸ್‌ ಟಿ ಬೆಡ್‌ ಕೋರಮಂಗಲBethany Education Board & Vocational Training Centre , Room No 1, S T Bed Koramangala
172114ಬೆಥಾನಿ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ವೋಕೇಷನಲ್‌ ಟ್ರೈನಿಂಗ್‌ ಸೆಂಟರ್‌ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಎಸ್‌ ಟಿ ಬೆಡ್‌ ಕೋರಮಂಗಲBethany Education Board & Vocational Training Center , Room No 2, S T Bed, Koramangala
172115ಬೆಥಾನಿ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ವೋಕೇಷನಲ್‌ ಟ್ರೈನಿಂಗ್‌ ಸೆಂಟರ್‌ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಎಸ್‌ ಟಿ ಬೆಡ್‌ ಕೋರಮಂಗಲBethany Education Board & Vocational Training Center , Room No 3, S T Bed, Koramangala
172116ಚಿನ್ಮಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಕೋರಮಂಗಲChinmaya Vidyalaya , Room No 5, 4th Block, Koramangala
172117ರೆಡ್ಡಿ ಜನಸಂಘ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಕೋರಮಂಗಲReddy Janasangha High School , Room No 1, 3rd Block Koramangala
172118ರೆಡ್ಡಿ ಜನಸಂಘ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಕೋರಮಂಗಲReddy Janasangha High School , Room No 2, 3rd Block, Koramangala
172119ರೆಡ್ಡಿ ಜನಸಂಘ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಕೋರಮಂಗಲReddy Janasangha High School , Room No 3, 3rd Block Koramangala
172120ರೆಡ್ಡಿ ಜನಸಂಘ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಕೋರಮಂಗಲReddy Janasangha High School , Room No 4, 3rd Block Koramangala
172121ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಸುದ್ದಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯGovt. Primary School , Suddaguntepalya
172122ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಸುದ್ದಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯGovt. Primary School , Suddaguntepalya
172123ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಶಾಲೆ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಐಸಿಎಸ್ ಸಿ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಸುದ್ದಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯ, ಭಾರತಿ ಬಡಾವಣೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Christ English Medium ICSC, 1st Main, Suddaguntepalya, Bharathi Layout, Room No. 4
172124ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಶಾಲೆ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಐಸಿಎಸ್ ಸಿ ಸಿಲಾಬಸ್, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಸುದ್ದಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯ, ಭಾರತಿ ಬಡಾವಣೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5Christ English Medium ICSC Syllabus, 1st Main, Suddaguntepalya, Bharathi Layout, Room No. 5
172125ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಭಾರತಿ ಬಡಾವಣೆ ಸುದ್ದಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯChrist Vidyalaya Kannada Medium , Room No 1, 1st Main Road, Bharathi Extension, Suddaguntepalya
172126ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಭಾರತಿ ಬಡಾವಣೆ ಸುದ್ದಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯChrist Vidyalaya Kannada Medium , Room No 2, 1st Main Road, Bharathi Extension, Suddaguntepalya
172127ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಭಾರತಿ ಬಡಾವಣೆ ಸುದ್ದಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯChrist Vidyalaya Kannada Medium , Room No 3, 1st Main Road, Bharathi Extension, Suddaguntepalya
172128ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಭಾರತಿ ಬಡಾವಣೆ ಸುದ್ದಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯChrist Vidyalaya Kannada Medium , Room No 4, 1st Main Road, Bharathi Extension, Suddaguntepalya
172129ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಶಾಲೆ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲಾಬಸ್, ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಶಾಲೆ ರಸ್ತೆ, ಧರ್ಮರಾಂ ಕಾಲೇಜ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Christ School English Medium State Syllabus, Chirst School road, Dharmaram College Room No . 1
172130ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಶಾಲೆ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲಾಬಸ್, ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಶಾಲೆ ರಸ್ತೆ, ಧರ್ಮರಾಂ ಕಾಲೇಜ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Christ School English Medium State Syllabus, Christ School road, Dharmaram College Room No . 2
172131ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಶಾಲೆ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲಾಬಸ್, ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಶಾಲೆ ರಸ್ತೆ, ಧರ್ಮರಾಂ ಕಾಲೇಜ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Christ School English Medium State Syllabus, Christ School road, Dharmaram College Room No . 3
172132ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಶಾಲೆ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲಾಬಸ್, ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಶಾಲೆ ರಸ್ತೆ, ಧರ್ಮರಾಂ ಕಾಲೇಜ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Christ School English Medium State Syllabus, Christ School road, Dharmaram College Room No . 4
172133ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಶಾಲೆ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲಾಬಸ್, ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಶಾಲೆ ರಸ್ತೆ, ಧರ್ಮರಾಂ ಕಾಲೇಜ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5Christ School English Medium State Syllabus, Christ School road, Dharmaram College Room No . 5
172134ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ತಾವರೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮB B M P Health Centre , Room No 1, 1st Cross, Tavarekere Grama
172135ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ತಾವರೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮBBMP Health Centre, Room No.2, 1st Cross, Tavarekere Grama
172136ಬಿಬಿಎಂಪಿ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ತಾವರೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮBBMP Nursery School, Room No.1, 1st Cross, Tavarekere Grama
172137ಬಿಬಿಎಂಪಿ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ತಾವರೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮBBMP Nursery School, Room No.2, 1st Cross, Tavarekere Grama
172138ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ತಾವರೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮGovernment Primary School, Room No.1, 1st Cross, Tavarekere Grama
172139ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ತಾವರೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮGovernment Primary School, Room No.2, 1st Cross, Tavarekere Grama
172140ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ತಾವರೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮGovernment Primary School, Room No.3, 1st Cross, Tavarekere Grama
172141ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಹೊಲಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಭವನ, 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ತಾವರೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ, ಅನೆಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಡBBMP Tailoring Hall, 1st Cross, Tavarekere Grama, Annex Building
172142ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಚಾಕೊಲೇಟ್‌ ಕಾರ್ಖಾನೆ ರಸ್ತೆ, ತಾವರೆಕೆರೆAdarsha Vidya Samsthe, Room No.1, Chacolate Factory Road, Tavarekere
172143ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಚಾಕೊಲೇಟ್‌ ಕಾರ್ಖಾನೆ ರಸ್ತೆ, ತಾವರೆಕೆರೆAdarsha Vidya Samsthe, Room No.2, Chocolate Factory Road, Tavarekere
172144ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಚಾಕೊಲೇಟ್‌ ಕಾರ್ಖಾನೆ ರಸ್ತೆ, ತಾವರೆಕೆರೆAdarsha Vidya Samsthe, Room No.3, Chocolate Factory Road, Tavarekere
172145ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕ ಆಡುಗೋಡಿVenkateshwara College, Room No.1, 2nd Main Road, Chikka Adugodi
172146ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕ ಆಡುಗೋಡಿVenkateshwara College, Room No.2, 2nd Main Road, Chikka Adugodi
172147ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕ ಆಡುಗೋಡಿVenkateshwara College, Room No.3, 2nd Main Road, Chikka Adugodi
172148ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕ ಆಡುಗೋಡಿVenkateshwara College, Room No 4, 2nd Main Road, Chikka Adugodi
172149ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕ ಆಡುಗೋಡಿVenkateshwara College, Room No.5, 2nd Main Road, Chikka Adugodi
172150ಪದ್ಮಾವತಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮಾರುತಿನಗರ, ಮಡಿವಾಳPadmavthi Primary School, Room No.1, 1st Main Road, Maruthinagar, Madivala
172151ಪದ್ಮಾವತಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮಾರುತಿನಗರ, ಮಡಿವಾಳPadmavathi Primary School, Room No.2, 1st Main Road, Maruthinagar, Madivala
172152ಪದ್ಮಾವತಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮಾರುತಿನಗರ, ಮಡಿವಾಳPadmavathi Primary School, Room No.3, 1st Main Road, Maruthinagar, Madivala
172153ವಾರ್ಡ್‌ ಕಛೇರಿ, ನಂ.66, ಹೊಸೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮಡಿವಾಳWard Office, No.66, Hosur Main Road, Madivala
172154ಪದ್ಮಾವತಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮಾರುತಿನಗರ, ಮಡಿವಾಳPadmavthi Primary School, Room No.4, 1st Main Road, Maruthi Nagar, Madivala
172155ಕಾವೇರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ನಂ. 22/022, ವಿಪಿ ರಸ್ತೆ, ಮಡಿವಾಳ ವಿಲೇಜ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Kaveri Education Society No. 22/022, VP Road, Madiwala Village, Room No. 1
172156ಕಾವೇರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ನಂ. 22/022, ವಿಪಿ ರಸ್ತೆ, ಮಡಿವಾಳ ವಿಲೇಜ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Kaveri Education Society No. 22/022, VP Road, Madiwala Village, Room No. 2
172157ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಮಡಿವಾಳSathyanarayana Primary School, Room No.1, Hosur Road, Madivala
172158ಕಾವೇರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ನಂ. 22/022, ವಿಪಿ ರಸ್ತೆ, ಮಡಿವಾಳ ವಿಲೇಜ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Kaveri Education Society No. 22/022, VP Road, Madiwala Village, Room No. 3
172159ಸೀಮಾ ಆಂಗ್ಲ ನರ್ಸರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಕೋರಮಂಗಲSeema English Nursery Primary School, Room No.1, 1st Block, Koramangala
172160ಸೀಮಾ ಆಂಗ್ಲ ನರ್ಸರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಕೋರಮಂಗಲSeema English Nursery Primary School, Room No.2, 1st Block, Koramangala
172161ಸೀಮಾ ಆಂಗ್ಲ ನರ್ಸರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಕೋರಮಂಗಲSeema English Nursery Primary School, Room No.3, 1st Block, Koramangala
172162ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಜಕ್ಕಸಂದ್ರ ಸರ್ಜಾಪುರ ರಸ್ತೆGovt. Higher Primary School, Room No.1, Jakkasandra Sarjapura Road
172163ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಜಕ್ಕಸಂದ್ರ ಸರ್ಜಾಪುರ ರಸ್ತೆGovt. Higher Primary School, Room No.2, Jakkasandra, Sarjapura Road
172164ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಜಕ್ಕಸಂದ್ರ ಸರ್ಜಾಪುರ ರಸ್ತೆGovt. Higher Primary School, Room No.3, Jakkasandra Sarjapura Road
172165ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಜಕ್ಕಸಂದ್ರ ಸರ್ಜಾಪುರ ರಸ್ತೆGovt. Higher Primary School, Room No.4, Jakkasandra Sarjapura Road
172166ಗ್ರಾಮರ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ವೆಂಕಟಾಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ವೆಂಕಟಾಪುರGrammer English public School, Room No.1, Venkatapura Main Road, Venkatapura
172167ಗ್ರಾಮರ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ವೆಂಕಟಾಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ವೆಂಕಟಾಪುರGrammer English Public School, Room No.2, Venkatapura Main Road, Venkatapura
172168ಗ್ರಾಮರ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ವೆಂಕಟಾಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ವೆಂಕಟಾಪುರGrammer English Public School, Room No.3, Venkatapura Main Road, Venkatapura
172169ಗ್ರಾಮರ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ವೆಂಕಟಾಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ವೆಂಕಟಾಪುರGrammer English Public School, Room No.4, Venkatapura Main Road, Venkatapura
172170ಸಿ.ಎ.ಡಿ (ಚಿಕ್ಕ ಅಣ್ಣಮ್ಮ ದೇವಿ) ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂ-1C.A.D (Chikka Annamma Devi) Higher Primary and High School, Room No-1
172171ಸಿ.ಎ.ಡಿ (ಚಿಕ್ಕ ಅಣ್ಣಮ್ಮ ದೇವಿ) ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂ-2C.A.D (Chikka Annamma Devi) Higher Primary and High School, Room No-2
172172ಸಿ.ಎ.ಡಿ (ಚಿಕ್ಕ ಅಣ್ಣಮ್ಮ ದೇವಿ) ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂ-3C.A.D (Chikka Annamma Devi) Higher Primary and High School, Room No-3
172173ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt Higher Primary School, Room No.1
172174ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Higher Primary School, Room No 2
172175ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Govt. Higher Primary School, Room No.3
172176ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Govt. Higher Primary School, Room No 4
172177ಕೃಪಾನಿಧಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಸರ್ಜಾಪುರ ರಸ್ತೆ, ಜಕ್ಕಸಂದ್ರKrupanidhi Institutions Room No.1, Sarjapura Road, Jakkasandra
172178ಕೃಪಾನಿಧಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಸರ್ಜಾಪುರ ರಸ್ತೆ, ಜಕ್ಕಸಂದ್ರKrupanidhi Institutions Room No.2, Sarjapura Road, Jakkasandra
172179ಪೋಲಿಸ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಪಿ ಕೌಂಪೌಂಡ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ಸರ್ಜಾಪುರ ರಸ್ತೆ, ಕೋರಮಂಗಲPolice Public School, KSRP Compound Room No 5, Sarjapura Road, Koramangala
172180ಪೋಲಿಸ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಪಿ ಕೌಂಪೌಂಡ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6, ಸರ್ಜಾಪುರ ರಸ್ತೆ, ಕೋರಮಂಗಲPolice Public School, KSRP Compound Room No 6, Sarjapura Road, Koramangala
172181ಕಾವೇರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ನಂ. 22/022, ವಿಪಿ ರಸ್ತೆ, ಮಡಿವಾಳ ವಿಲೇಜ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Kaveri Education Society No. 22/022, VP Road, Madiwala Village, Room No. 4
172182ಕಾವೇರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ನಂ. 22/022, ವಿಪಿ ರಸ್ತೆ, ಮಡಿವಾಳ ವಿಲೇಜ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5Kaveri Education Society No. 22/022, VP Road, Madiwala Village, Room No. 5
172183ಕಾವೇರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ನಂ. 22/022, ವಿಪಿ ರಸ್ತೆ, ಮಡಿವಾಳ ವಿಲೇಜ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6Kaveri Education Society No. 22/022, VP Road, Madiwala Village, Room No. 6
172184ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಸಂತೆ ಮೈದಾನ ಮಡಿವಾಳGovt. Model Primary School, Room No.1, Sante Ground, Madivala
172185ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಸಂತೇ ಮೈದಾನ ಮಡಿವಾಳGovt Model Primary School, Room No 2, Sante Ground Madivala
172186ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಸಂತೇ ಮೈದಾನ ಮಡಿವಾಳGovt Model Primary School, Room No.3, Sante Ground Madivala
172187ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಸಂತೇ ಮೈದಾನ ಮಡಿವಾಳGovt Model Primary School, Room No 4, Sante Maidana Madivala
172188ಅವರ್ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಫತಿಮಾ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್, 19ನೇ ಮೈನ್ ರೋಡ್, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಲೇಔಟ್,ಬಿ‌ಟಿ‌ಎಮ್ 1ನೇ ಸ್ಟೇಜ್, ರೂಂ ನಂಬರ್ - 1Our Lady of Fathima High School, 19th Main Road, Venkateshwara Layout,BTM 1st Stage, Room No - 1
172189ಅವರ್ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಫತಿಮಾ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್, 19ನೇ ಮೈನ್ ರೋಡ್, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಲೇಔಟ್,ಬಿ‌ಟಿ‌ಎಮ್ 1ನೇ ಸ್ಟೇಜ್, ರೂಂ ನಂಬರ್ - 2Our Lady of Fathima High School, 19th Main Road, Venkateshwara Layout,BTM 1st Stage, Room No - 2
172190ಅವರ್ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಫತಿಮಾ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್, 19ನೇ ಮೈನ್ ರೋಡ್, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಲೇಔಟ್,ಬಿ‌ಟಿ‌ಎಮ್ 1ನೇ ಸ್ಟೇಜ್, ರೂಂ ನಂಬರ್ - 3Our Lady of Fathima High School, 19th Main Road, Venkateshwara Layout,BTM 1st Stage, Room No - 3
172191ಅವರ್ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಫತಿಮಾ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್, 19ನೇ ಮೈನ್ ರೋಡ್, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಲೇಔಟ್,ಬಿ‌ಟಿ‌ಎಮ್ 1ನೇ ಸ್ಟೇಜ್, ರೂಂ ನಂಬರ್ - 4Our Lady of Fathima High School, 19th Main Road, Venkateshwara Layout,BTM 1st Stage, Room No - 4
172192ಅವರ್ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಫತಿಮಾ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್, 19ನೇ ಮೈನ್ ರೋಡ್, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಲೇಔಟ್,ಬಿ‌ಟಿ‌ಎಮ್ 1ನೇ ಸ್ಟೇಜ್, ರೂಂ ನಂಬರ್ -5Our Lady of Fathima High School, 19th Main Road, Venkateshwara Layout,BTM 1st Stage, Room No -5
172193ಬುದ್ಧ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಜೈಭೀಮಾನಗರBudha Education Society, Room No.1, 5th Mainroad, Jai Bheemanagar
172194ಬುದ್ಧ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಜೈಭಿಮಾನಗರBudha Education Society, Room No.2, 5th Mainroad, Jaibheemanagar
172195ಬುದ್ಧ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಜೈ ಭೀಮಾನಗರBudha Education Society, Room No.3, 5th Mainroad, Jai Bheemanagar
172196ಬುದ್ಧ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಜೈಭಿಮಾನಗರBudha Education Society,Room No.4, 5th Mainroad, Jaibheemanagar
172197ಬುದ್ಧ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಜೈ ಭೀಮಾನಗರBudha Education Society,Room No.5, 5th Mainroad, Jaibheemanagar
172198ಸೆಂಟ್‌ ಮಿರಾಸ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಡಾಲರ್‌ ಸ್ಕೀಮ್‌ ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ.1ನೇ ಹಂತSt. Miras High School, Room No.1, Dollar Scheme BTM 1st Stage
172199ಸೆಂಟ್‌ ಮಿರಾಸ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಡಾಲರ್‌ ಸ್ಕೀಮ್‌ ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ. 1ನೇ ಹಂತSt. Miras High School, Room No 2, Dollar Scheme, BTM 1st Stage
172200ಬಿ‌ಬಿ‌ಎಮ್‌ಪಿ ಇಂಜಿನೀರಿಂಗ್ ವಾರ್ಡ್ ಆಫೀಸ್, 16ನೇ ಮೈನ್ ರೋಡ್, ಬಿ‌ಟಿ‌ಎಮ್ 1ನೇ ಸ್ಟೇಜ್, ರೂಂ ನಂಬರ್ - 1BBMP Engineering Ward Office, 16th Main Road, BTM 1st Stage, Room No - 1
172201ಬಿ‌ಬಿ‌ಎಮ್‌ಪಿ ಇಂಜಿನೀರಿಂಗ್ ವಾರ್ಡ್ ಕಛೇರಿ, 16ನೇ ಮೈನ್ ರೋಡ್, ಬಿ‌ಟಿ‌ಎಮ್ 1ನೇ ಸ್ಟೇಜ್, ರೂಂ ನಂಬರ್ - 2BBMP Engineering Ward Office, 16th Main Road, BTM 1st Stage, Room No - 2
172202ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಮೈಕೋ ಲೇ ಔಟ್‌ ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಲೇ ಔಟ್‌ 2ನೇ ಹಂತShanthinikethan Primary And High School, Room No 1, Mico Layout, BTM Layout 2nd Stage
172203ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಮೈಕೋ ಲೇ ಔಟ್‌ ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಲೇ ಔಟ್‌ 2ನೇ ಹಂತShanthinikethan Primary And High School, Room No 2, Mico Layout, BTM Layout, 2nd Stage
172204ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಮೈಕೋ ಲೇ ಔಟ್‌ ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಲೇ ಔಟ್‌ 2ನೇ ಹಂತShanthinikethan Primary And High School, Room No 3, Mico Layout, BTM Layout, 2nd Stage
172205ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಮೈಕೋ ಲೇ ಔಟ್‌ ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಲೇ ಔಟ್‌ 2ನೇ ಹಂತShanthinikethan Primary And High School, Room No 4, Mico Layout, BTM Layout, 2nd Stage
172206ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ಮೈಕೋ ಲೇ ಔಟ್‌ ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಲೇ ಔಟ್‌ 2ನೇ ಹಂತShanthinikethan Primary And High School, Room No.5, Mico Layout, BTM Layout, 2nd Stage
172207ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6, ಮೈಕೋ ಲೇ ಔಟ್‌ ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಲೇ ಔಟ್‌ 2ನೇ ಹಂತShanthinikethan Primary And High School, Room No.6, Mico Layout, BTM Layout, 2nd Stage
172208ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 7, ಮೈಕೋ ಲೇ ಔಟ್‌ ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಲೇ ಔಟ್‌Shanthinikethan Primary And High School, Room No 7, Mico Layout, BTM Layout
172209ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 8, ಮೈಕೋ ಲೇ ಔಟ್‌ ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಲೇ ಔಟ್‌Shanthinikethan Primary And High School, Room No 8, Mico Layout, BTM Layout
172210ಪಟೇಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಂಸ್ದೆ (ಶುಭೋದಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ) ನಂ. 8/9-5, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಎನ್ ಎಸ್ ಪಾಳ್ಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Patel Education Society (Shubhodaya High School), No.8/9-5, 1st Main, N S Palya, Room No. 1
172211ಪಟೇಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಂಸ್ದೆ (ಶುಭೋದಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ) ನಂ. 8/9-5, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಎನ್ ಎಸ್ ಪಾಳ್ಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Patel Education Society, (Shubodaya High School), No-8 / 9-5, 1st Main Road,N.S.Palya, B.G. Road Room No. 2
172212ಪಟೇಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಂಸ್ದೆ (ಶುಭೋದಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ) ನಂ. 8/9-5, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಎನ್ ಎಸ್ ಪಾಳ್ಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Patel Education Society (Shubhodaya High School), No.8/9-5, 1st Main, N S Palya, Room No. 3
172213ಎಂ.ಇ.ಎಸ್‌. ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ. 2ನೇ ಹಂತ, ಇ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್‌ ಕಾಲೋನಿM E S 1st Grade College, Room No 1, BTM 2nd Stage, EWS Colony
172214ಎಂ.ಇ.ಎಸ್‌. ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ. 2ನೇ ಹಂತ, ಇ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್‌ ಕಾಲೋನಿM E S 1st Grade College, Room No.2, BTM 2nd Stage, EWS Colony
172215ಎಂ.ಇ.ಎಸ್‌. ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ. 2ನೇ ಹಂತ, ಇ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್‌ ಕಾಲೋನಿM E S 1st Grade College, Room No 3, BTM 2nd Stage, EWS Colony
172216ಎಂ.ಇ.ಎಸ್‌. ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ. 2ನೇ ಹಂತ, ಇ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್‌ ಕಾಲೋನಿM E S 1st Grade College, Room No 5, BTM 2nd Stage, EWS Colony
172217ಎಂ.ಇ.ಎಸ್‌. ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ. 2ನೇ ಹಂತ, ಇ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್‌ ಕಾಲೋನಿM E S 1st Grade College, Room No 4, BTM 2nd Stage, EWS Colony
172218ವಿದ್ಯಾಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, 30ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ. 2ನೇಹಂತ, ಪಶ್ಚಿಮVidyajyothi High School, Room No 1, 30th Main Road, BTM 2nd Stage West
172219ವಿದ್ಯಾ ಜ್ಯೋತಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ . 1, 30ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ 2ನೇ ಹಂತ ಪೂರ್ವVidya Jyothi Kannada Higher Primary School, Room No 1, 30th Main Road, BTM 2nd Stage East
172220ವಿದ್ಯಾ ಜ್ಯೋತಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ . 2, 30ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ 2ನೇ ಹಂತ ಪೂರ್ವVidya Jyothi Kannada Higher Primary School, Room No 2, 30th Main Road, BTM 2nd Stage East
172221ವಿದ್ಯಾ ಜ್ಯೋತಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ .3, ಟ್ಯಾಂಕ್‌ ಬಂಡ್ ರಸ್ತೆ, ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ. ಲೇ ಔಟ್‌ ಪೂರ್ವVidya Jyothi Kannada Higher Primary School, Room No 3, Tank Bund Road, BTM Layout East
172222ವಿದ್ಯಾ ಜ್ಯೋತಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ .4, ಟ್ಯಾಂಕ್‌ ಬಂಡ್ ರಸ್ತೆ, ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ. ಲೇ ಔಟ್‌ ಪೂರ್ವVidya Jyothi Kannada Higher Primary School, Room No 4, Tank Bund Road, BTM Layout, East
172223ವಿದ್ಯಾ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, 30ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ. 2ನೆ ಹಂತ, ಪಶ್ಚಿಮVidya Jyothi High School, Room No 2, 30th Main Road, BTM 2nd Stage, West
172224ವಿದ್ಯಾ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, 30ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ. 2ನೇ ಹಂತ ಪಶ್ಚಿಮVidya Jyothi High School, Room No 3, 30th Main Road, BTM 2nd Stage, West
172225ವಿದ್ಯಾ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, 30ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ. 2ನೇ ಹಂತ ಪಶ್ಚಿಮVidya Jyothi High School, Room No 4, 30th Main Road, BTM 2nd Stage West
172226ನ್ಯೂ ಸೆಂಟ್‌ ಜೋಸೆಫ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, 3ನೇ ಎ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ರೂಪಾನಗರ ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ. 2ನೇ ಹಂತ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 1New St Joseph English Primery and High School, 3rd A Cross Road, Roopanagar, BTM 2nd Stage Room No.1
172227ನ್ಯೂ ಸೆಂಟ್‌ ಜೋಸೆಫ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, 3ನೇ ಎ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ರೂಪಾನಗರ ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ. 2ನೇ ಹಂತ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 2New St Joseph English Primary and High School 3rd A Cross Road, Roopanagar, BTM 2nd Stage, Room No. 2
172228ಕಾರ್ಮಲ್‌ ಗಾರ್ಡನ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಮೌಂಟ್‌ ಜಿಯಾನ್‌ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ರೂಂ ನಂ.1Carmal Garden Public School, Education And Welfare Trust, Room No 1
172229ಕಾರ್ಮಲ್‌ ಗಾರ್ಡನ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಮೌಂಟ್‌ ಜಿಯಾನ್‌ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ರೂಂ ನಂ.2Carmal Garden Public School, Education And Welfare Trust, Room No 2
172230ಪೋಲಿಸ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಪಿ ಕೌಂಪೌಂಡ್‌, ಸರ್ಜಾಪುರ ರಸ್ತೆ, ಕೋರಮಂಗಲPolice Public School, Room No 1, KSRP Compound, Sarjapura Road, Koramangala
172231ಪೋಲೀಸ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಪಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌, ಸರ್ಜಾಪುರ ರಸ್ತೆ, ಕೋರಮಂಗಲPolice Public School. Room No.2, KSRP Compound, Sarjapura Road, Koramangala
172232ಪೋಲೀಸ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಪಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ಸರ್ಜಾಪುರ ಕೋರಮಂಗಲPolice Public School. Room No.3, KSRP Compound, Sarjapura Road, Koamangala
172233ಪೋಲೀಸ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಪಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ಸರ್ಜಾಪುರ ಕೋರಮಂಗಲPolice Public School. Room No.4, KSRP Compound, Sarjapura Road, Koamangala
172234ಹಿಲ್ ಸೈಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ನಂಬರ್-30/31, (245/10), 19ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 7ನೇ ಮೈನ್ ರೋಡ್, ಬಿ‌ಟಿ‌ಎಮ್ 2ನೇ ಸ್ಟೇಜ್, ಲೆಕ್ಚರ್ ಹಾಲ್ ನಂಬರ್ -1Hill Side Public School, No-30/31, (245/10), 19th Cross, 7th Main Road, BTM 2nd Stage, Lecture Hall No-1
172235ಹಿಲ್ ಸೈಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ನಂಬರ್-30/31, (245/10), 19ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 7ನೇ ಮೈನ್ ರೋಡ್, ಬಿ‌ಟಿ‌ಎಮ್ 2ನೇ ಸ್ಟೇಜ್, ಲೆಕ್ಚರ್ ಹಾಲ್ ನಂಬರ್ -2Hill Side Public School, No-30/31, (245/10), 19th Cross, 7th Main Road, BTM 2nd Stage, Lecture Hall No-2
172236ಹಿಲ್ ಸೈಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ನಂಬರ್-30/31, (245/10), 19ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 7ನೇ ಮೈನ್ ರೋಡ್, ಬಿ‌ಟಿ‌ಎಮ್ 2ನೇ ಸ್ಟೇಜ್, ಲೆಕ್ಚರ್ ಹಾಲ್ ನಂಬರ್ -3Hill Side Public School, No-30/31, (245/10), 19th Cross, 7th Main Road, BTM 2nd Stage, Lecture Hall No-3
172237ಆಲಿಯಾನ್‌ ಬಿಸಿನೆಸ್‌ ಅಕಾಡೆಮಿ, 13ನೇ ಎ.ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಎನ್‌.ಎಸ್‌.ಪಾಳ್ಯ, ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ.2ನೇಹಂತ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Alians Business Academy, 13th A Main Road, N S Palya, BTM 2nd Stage, Room No.-1
172238ಆಲಿಯಾನ್‌ ಬಿಸಿನೆಸ್‌ ಅಕಾಡೆಮಿ, 13ನೇ ಎ.ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಎನ್‌.ಎಸ್‌.ಪಾಳ್ಯ, ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ.2ನೇಹಂತ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Alliance Business Academy, 13th A Main Road, N S Palya, BTM 2nd Stage, RooM No.2
172239ಆಲಿಯಾನ್‌ ಬಿಸಿನೆಸ್‌ ಅಕಾಡೆಮಿ, 13ನೇ ಎ.ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಎನ್‌.ಎಸ್‌.ಪಾಳ್ಯ, ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ.2ನೇಹಂತ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Alliance Business Academy 13th A Main Road, N S Palya, BTM 2nd Stage, Room No.-3
172240ಆಲಿಯಾನ್‌ ಬಿಸಿನೆಸ್‌ ಅಕಾಡೆಮಿ, 13ನೇ ಎ.ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಎನ್‌.ಎಸ್‌.ಪಾಳ್ಯ, ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ.2ನೇಹಂತ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Alliance Business Academy 13th A Main Road, N S Palya, BTM 2nd Stage, Room No.4
172241ಗ್ರೀನ್‌ ಪ್ಯಾಶ್ಚರ್ಸ್‌ ಶಾಲೆ . ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನಯನಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಳ್ಯGreen Pastures School. Room No 1, Nainappa Shetty Palya
172242ಗ್ರೀನ್‌ ಪ್ಯಾಶ್ಚರ್ಸ್‌ ಶಾಲೆ . ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ನಯನಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಳ್ಯGreen Pastures School. Room No 2, Nainappa Shetty Palya
172243ಗ್ರೀನ್‌ ಪ್ಯಾಶ್ಚರ್ಸ್‌ ಶಾಲೆ . ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ನಯನಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಳ್ಯGreen Pastures School. Room No 3, Nainappa Shetty Palya
172244ಗ್ರೀನ್‌ ಪ್ಯಾಶ್ಚರ್ಸ್‌ ಶಾಲೆ . ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ನಯನಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಳ್ಯGreen Pastures School. Room No 4, Nainappa Shetty Palya
172245ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ನಯನಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಳ್ಯGovt. Higher Primary School. Room No 1, Nainappa Shetty Palya
172246ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ನಯನಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಳ್ಯGovt. Higher Primary School. Room No 2, Nainappa Shetty Palya
172247ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ನಯನಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಳ್ಯGovt. Higher Primary School. Room No 3, Nainappa Shetty Palya
 
Hosted By   Copyright (c) 2019, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.