2019 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final Electoral rolls of 2019 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
1681ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ವಿ ಎಸ್‌ ಗಾರ್ಡನ್‌ ಜೆ ಜೆ ಆರ್ ನಗರ,Aganawadi Kendra Room No 1, V S Garden J J R Nagara,
1682ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ವಿ ಎಸ್‌ ಗಾರ್ಡನ್‌, ಜೆ ಜೆ ಆರ್ ನಗರ,Aganawadi Kendra Room No 2, V S Garden, J J R Nagara,
1683ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೇಲಿ ಮಠದ ರಸ್ತೆ, ರೂಂ 1Govt. Model Primary School, Beli Mattada Road, room No 1
1684ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೇಲಿ ಮಠದ ರಸ್ತೆ, ರೂಂ ನಂ 2Govt. Model Primary School, Beli Mattada Road, Room No 2
1685ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ತಮಿಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೇಲಿ ಮಠದ ರಸ್ತೆ,Govt. Model Tamil Primary School, Beli Mattada Road,
1686ಶಾರದ ನಿಕೇತನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಕೂಲ್, ದೇವರ ಗುಡಿ ಬೀದಿ ರೂಂ ನಂ 1Sharada Nikethana English School, Devara Gudi Bedi Room No 1
1687ಶಾರದ ನಿಕೇತನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಕೂಲ್, ದೇವರ ಗುಡಿ ಬೀದಿ ರೂಂ ನಂ 2Sharada Nikethana English School, Devara Gudi Bedi Room No 2
1688ಬಿ‌ಬಿ‌ಎಮ್‌ಪಿ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್, ಬೀರದೇವರ ಗುಡಿ ಬೀದಿ ರೂಂ ನಂ 1BBMP Tailoring Center, Beera Devara Gudi Bedi Room No 1
1689ಬಿ‌ಬಿ‌ಎಮ್‌ಪಿ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್, ಬೀರದೇವರ ಗುಡಿ ಬೀದಿ ರೂಂ ನಂ 2BBMP Tailoring Center, Beera Devara gudi beedi Room No 2
16810ಬಿ.ಬಿ. ಎಂ. ಪಿ. ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ಬೀರದೇವರ ಗುಡಿ ಬೀದಿ ರಣಾಸಿಂಗ್ ಪೇಟೆ ರೂಂ ನಂ 1B.B. M. P. Nursery School, Beera Devara temple Street Ranasingh pet Room No 1
16811ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸ್ವತಂತ್ರನಂದ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್, ಜಟಕ ನಿಲ್ದಾಣ ರೂಂ ನಂ 1Ramakrishna Swathantrananda Higher Primary School, Cart Stand Room No 1
16812ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸ್ವತಂತ್ರನಂದ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್, ಜಟಕ ನಿಲ್ದಾಣ ರೂಂ ನಂ 2Ramakrishna Swathantrananda Higher Primary School, Cart Stand Room No 2
16813ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸ್ವತಂತ್ರಾನಂದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಟಕ ನಿಲ್ದಾಣ ರೂಂ ನಂ 4Ramakrishna Swathantrananda Higher Primary School, Cart Stand Room No 4
16814ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಡಾ. ಟಿ.ಸಿ.ಎಂ. ರಾಯನ್ ರೋಡ್ , ಭಕ್ಷಿ ಗಾಡರನ್Govt. Samyuktha High School, Room No 1 Dr. T.C.M Royan Road Bakshi Garden
16815ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ2, ಡಾ. ಟಿ.ಸಿ.ಎಂ. ರಾಯನ್ ರೋಡ್ , ಭಕ್ಷಿ ಗಾಡರನ್Govt. Samyuktha High School Room No 2 Dr. T.C.M Royan road Bakshi Garden
16816ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಡಾ. ಟಿ.ಸಿ.ಎಂ. ರಾಯನ್ ರೋಡ್ , ಭಕ್ಷಿ ಗಾಡರನ್Govt. Somyuktha High School, Room No 3 Dr. T.C.M Royan Road Bakshi Garden
16817ಅಂಗನವಾಡಿ ಮತ್ತು ವಾಚನಾಲಯ , 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ ರೂಂ ನ0 1ANGANAVADI AND VACHANALAYA, 2nd Cross Siddarthanagara Room No 1
16818ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಭವನ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಗಾರ್ಡನ್, ಜೆ ಜೆ ಆರ್ ನಗರDr.Ambedkar Bhavan Room No 1, Venkataswamy, J J R Nagar
16819ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಭವನ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಗಾರ್ಡನ್, ಜೆ ಜೆ ಆರ್ ನಗರDr. Ambedkar Bhavan Room No 2 , Venkataswamy Garden, J J R Nagar
16820ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಭವನ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಗಾರ್ಡನ್, ಜೆ ಜೆ ಆರ್ ನಗರDr. Ambedkar Bhavan Room No 3, Venkataswamy Garden, J J R Nagar
16821ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಭವನ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಗಾರ್ಡನ್, ಜೆ ಜೆ ಆರ್ ನಗರDr.Ambedkar Bhavana Room No.4, Venkataswamy Garden, JJR Nagara
16822ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಭವನ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಗಾರ್ಡನ್, ಜೆ ಜೆ ಆರ್ ನಗರDr.Ambedkar Bhavana, Room No 5, Venkataswamy Garden, J J R Nagar
16823ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಗಾರ್ಡನ್, ಜೆ ಜೆ ಆರ್ ನಗರCommunity Hall, Room No.1, Venkataswamy Garden, J J R Nagar
16824ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಗಾರ್ಡನ್, ಜೆ ಜೆ ಆರ್ ನಗರCommunity Hall, Room No.2, Venkataswamy Garden, J J R Nagar
16825ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಗಾರ್ಡನ್, ಜೆ ಜೆ ಆರ್ ನಗರCommunity Hall, Room No.3, Venkataswamy Garden ,J J R Nagar
16826ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಗಾರ್ಡನ್, ಜೆ ಜೆ ಆರ್ ನಗರCommunity Hall, Room No.4, Venkataswamy Garden, J J R Nagar
16827ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, 10ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಪಾದರಾಯನಪುರMallikarjun Kannada Higher Primary School, Room No 1, 10th Main road Padarayanapura
16828ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, 10ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಪಾದರಾಯನಪುರMallikarjun Kannada Higher Primary School, Room No 2, 10th Main Road Padarayanapura
16829ವೀನಸ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ನಂ.38/2, 13ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಪಾದರಾಯನಪುರVinas Public School, Room No.1, No.38/2, 13th Cross Padarayanapura
16830ವೀನಸ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ನಂ.38/2, 13ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಪಾದರಾಯನಪುರVinas Public School, Room No.2, No.38/2, 13th Cross Padarayanapura
16831ಮದರಸ ಅನ್ಫಿಯಾ ಘೌಸಿಯಾ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ರಸ್ತೆ ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಾದರಾಯನಪುರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01Madarasa Anfiya Ghousia Education trust Pipeline road west of padarayanapura Room No.01
16832ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ- 01 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಾದರಾಯನಪುರGOVERNMENT URDU PRIMARY SCHOOL ROOM-01 2ND MAIN ROAD WEST OF PADARAYANAPURA
16833ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಮ್ ಸಂಖ್ಯೆ.2 2ನೇ ಮೈನ್ ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಾದರಾಯನಪುರGovt Urdhu primary School Room No.2 2nd Main ROad west off padarayanapura
16834ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ- 03, 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಾದರಾಯನಪುರGOVERNMENT URDU PRIMARY SCHOOL ROOM-03 2ND MAIN ROAD WEST OF PADARAYANAPURA
16835ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ- 04, 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಾದರಾಯನಪುರGOVERNMENT URDU PRIMARY SCHOOL ROOM-04 2ND MAIN ROAD WEST OF PADARAYANAPURA
16836ಹೆಚ್‌. ಎಂ.ಎಸ್‌. ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಪಾದರಾಯನಪುರHMS School, Room No 1 1st Main road 5th cross west padarayanapura
16837ಹೆಚ್‌. ಎಂ. ಎಸ್‌. ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಪಾದರಾಯನಪುರH. M. S. School Room No 2, 1st main road 5th cross west padarayanapura
16838ಸಾಲೋಮಾನ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 15/1, 7ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ವಿನಾಯಕನಗರSalomon English School, room no 1 15/1, 7th cross Vinayakanagar
16839ಸಾಲೋಮಾನ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 15/1, 7ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ವಿನಾಯಕನಗರSaloman English School Room No 2 15/1, 7th cross Vinayakanagar
16840ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, 20ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ದೇವರಾಜ ಅರಸು ನಗರCorporation Community Hall Room No 1 20th Cross, Devaraja arsu nagar
16841ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, 20ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ದೇವರಾಜ ಅರಸು ನಗರB B M P Samudaya Bhavana Room No 2 20th Cross, Devaraja arsu nagar
16842ಸನ್‌ ಶೈನ್‌ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 9ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಪಾದರಾಯನಪುರSunshine Education Society, Room No 2 9th cross padarayanapura
16843ಆರ್‌. ಎಂ. ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, 9ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಪಾದರಾಯನಪುರR M Education Society,Room No 1, 9th cross padarayanapura
16844ಆರ್‌. ಎಂ. ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ರೂಂ ನಂ 2 9ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಪಾದರಾಯನಪುರR.M.Education Society, Room No 2 9th cross padarayanapura
16845ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವಾಚನಾಲಯ, ರೂಂ ನಂ 1 15ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ದೇವರಾಜು ಅರಸು ನಗರAmbedkar Vachanalaya Room No 1 15th cross Devaraju Arasu nagar
16846ಟಿಪ್ಪುಸುಲ್ತಾನ್ ಭವನ, 13ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ದೇವರಾಜ್ ಅರಸನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:01Tippu Sultan Bhavan, 13th Cross, Devarajurs nagar, Room No.01
16847ತಿಲಕ್‌ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 1 15ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ದೇವರಾಜು ಅರಸು ನಗರThilak School, Room No 1 15th Cross Devaraju arasu nagar
16848ತಿಲಕ್‌ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ 2 15ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ದೇವರಾಜು ಅರಸು ನಗರThilak School, Room No 2 15th cross Devaraju arasu nagar
16849ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 20ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ದೇವರಾಜು ಅರಸು ನಗರB B M P Samudaya Bhavan Room No 2 20th Cross Devaraju arasu nagar
16850ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, 20ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ದೇವರಾಜು ಅರಸು ನಗರB B M P Samudaya Bhavana, Room No-4, 20th Cross, Devaraju Urs Nagara
16851ಪ್ಲೋರಿಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಕೂಲ್, 11ನೇ ಡಿ ಕ್ರಾಸ್, ಪಾದರಾಯನಪುರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 01Floorida English School, 11th D Cross, padarayanpura, Room No.01
16852ಕಿಂಟೋ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ,, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 42 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ವಿನಾಯಕನಗರKinto Convent Education Society, Room 1 42, 5th cross Vinayakanagar
16853ಕಿಂಟೋ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಆಂಗ್ಲಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 42 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ವಿನಾಯಕನಗರKinto Convent English School Room No 2 42 5th cross vinayakanagar
16854ಕಿಂಟೋ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಆಂಗ್ಲಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 42 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ವಿನಾಯಕನಗರ.Kinto Convent Education English School Room No 3 42 5th cross vinayakanagar
16855ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, 5ನೇ ಮೈನ್, ಪಾದರಾಯನ ಪುರGovt Model Kannada Primary And High school Room No 1 5th Main road padarayanapura
16856ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, 5ನೇ ಮೈನ್, ಪಾದರಾಯನ ಪುರGovt Model Kannada Primary And High school Room No 2 5th main road padarayanapura
16857ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, 5ನೇ ಮೈನ್ ರೋಡ್, ಪಾದರಾಯನ ಪುರGovt Model Kannada Primary And High school Room No 3 5th main road padarayanapura
16858ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, 5ನೇ ಮೈನ್ ರೋಡ್, ಪಾದರಾಯನ ಪುರGovt Model Kannada Primary And High school Room No 4 5th main road padarayanapura
16859ಜವಹರ್‌ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಪಾದರಾಯನಪುರJawahar Memorial English School Room No 1, 2nd Cross, padarayanapura
16860ಜವಹರ್‌ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಪಾದರಾಯನಪುರJawahar Memorial English School Room No 2 2nd Cross, padarayanapura
16861ನ್ಯೂ ಟೌನ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ1 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಪಾದರಾಯನಪುರNew Town English School, Room No 1 1st Cross, padarayanapura
16862ನ್ಯೂ ಟೌನ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಪಾದರಾಯನಪುರNewTown English School Room No 2 1st Cross, padarayanapura
16863ನ್ಯೂ ಟೌನ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಪಾದರಾಯನಪುರNew Town English School, Room No 3 1st Cross, Padarayanapura
16864ನ್ಯೂ ಟೌನ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 4 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಪಾದರಾಯನಪುರNew Town English School , Room No - 4 1st Cross, padarayanapura
16865ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಸಂಗಮ್ ಸರ್ಕಲ್, ಜೆಜೆಆರ್ ನಗರ, ಕೊಠಡ ಸಂಖ್ಯೆ:06B B M P Girls High School, Sangam Circle, JJR Nagar, Room No.06
16866ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1, ಸಂಗಂ ಸರ್ಕಲ್,ಜೆಜೆಆರ್ ನಗರBangalore Mahanagara Palike Girls PreUniversity College, Room No - 1, Sangam Circle, JJR Nagar
16867ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2, ಸಂಗಂ ಸರ್ಕಲ್,ಜೆಜೆಆರ್ ನಗರBangalore Manahanagara Palike Girls PreUniversity College ,Room No 2, Sangam Circle, JJR Nagar
16868ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 7 ಸಂಗಮ್ ಸರ್ಕಲ್ ಜೆಜೆಆರ್ ನಗರB B M P Girls High School , Room No - 7 Sangam Circle JJR Nagar
16869ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 8 ಸಂಗಮ್ ಸರ್ಕಲ್ ಜೆಜೆಆರ್ ನಗರBangaloB B M P Girls High School , Room No - 8 Sangam Circle JJR Nagar
16870ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಸಂಗಂ ಸರ್ಕಲ್, ಜೆಜೆಆರ್ ನಗರBangalore Mahanagara Palike Girls PreUniversity College, Room No - 3, Sangam Circle, JJR Nagar
16871ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, ಸಂಗಂ ಸರ್ಕಲ್, ಜೆಜೆಆರ್ ನಗರBangalore Mahanagara Palike Girls PreUniversity College,Room No 4, Sangam Circle, JJR Nagar
16872ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ಸಂಗಂ ಸರ್ಕಲ್, ಜೆಜೆಆರ್ ನಗರBangalore Mahanagara Palike Girls PreUniversity College, Room No 5, Sangam Circle, JJR Nagar
16873ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಸಂಗಂ ಸರ್ಕಲ್, ಜೆಜೆಆರ್ ನಗರGovt Model Kannada Primary School,Room No - 1, Sangam Circle, J J R nagar
16874ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಂಗಮ್ ಸರ್ಕಲ್ ಜೆ ಜೆ ಆರ್ ನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt Model Urdu Primary School Sangum circle J J R Nagara room No 1
16875ಎ-ಒನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, 7ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಪಾದರಾಯನಪುರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 01A-One Public Shool, 7th Main Road, Padarayanpura, Room No: 01
16876ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2,ಸಂಗಂ ಸರ್ಕಲ್, ಜೆಜೆಆರ್ ನಗರGovt Model Kannada primary School, Room No-2, Sangum circle, JJR Nagar
16877ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3,ಸಂಗಂ ಸರ್ಕಲ್, ಜೆಜೆಆರ್ ನಗರGovt. Model Kannada primary School,Room No-3, Sangum circle, J J R nagar
16878ಸೆಂಟ್‌ ಪೀಟರ್ಸ ಮತ್ತು ಪಾಲ್ಸ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಜೆಜೆಆರ್ ನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆSt.Peeters And Pauls Higher Primary School ,Room No 1, J J R Nagar Main road
16879ಸೆಂಟ್‌ ಪೀಟರ್ಸ ಮತ್ತು ಪಾಲ್ಸ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಜೆಜೆಆರ್ ನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆSt.Peeters And Pauls Higher Primary School ,Room No 2, J J R Nagar Main road
16880ಕೋದಂಡರಾಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.1 ಜೆ ಜೆ ಆರ್ ನಗರ ಸೌತ್KODANDARAMA HIGHER PRIMARY SCHOOL ROOM NO.1 J J R NAGAR SOUTH
16881ಕೋದಂಡರಾಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.2 ಜೆ ಜೆ ಆರ್ ನಗರ (ಸೌತ್)KODANDARAMA HIGHER PRIMARY SCHOOL ROOM NO.2 J J R NAGAR (SOUTH)
16882ಸೆಂಟ್‌ ಪೀಟರ್ಸ ಮತ್ತು ಪಾಲ್ಸ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಜೆಜೆಆರ್ ನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆSt. Peeters And Pauls Higher Primary School , Room NO 3, JJR Nagar main road
16883ಸೆಂಟ್‌ ಪೀಟರ್ಸ ಮತ್ತು ಪಾಲ್ಸ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಜೆಜೆಆರ್ ನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆSt. Peeters And Pauls Higher Primary School ,Room No-4, JJR Nagar Main road
16884ಸೆಂಟ್‌ ಪೀಟರ್ಸ ಮತ್ತು ಪಾಲ್ಸ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ಜೆಜೆಆರ್ ನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆSt. Peeters And Pauls Higher Primary School , Room No-5, JJR Nagar main road
16885ಸೆಂಟ್‌ ಪೀಟರ್ಸ ಮತ್ತು ಪಾಲ್ಸ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6, ಜೆಜೆಆರ್ ನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆSt. Peeters And Pauls Higher primary School , Room No 6, JJR Nagar main road
16886ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಅಶ್ವಥ್ ಕಟ್ಟೆ ಜೆಜೆಆರ್ ನಗರCorporation Nursery School, Room No 1, Ashwath katte, JJR Nagar
16887ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಅಶ್ವಥ್ ಕಟ್ಟೆ ಜೆಜೆಆರ್ ನಗರCorporation Nursery School , Room No 2, Ashwath katte JJR Nagar
16888ಐಪಿಪಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಅಂಜನಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್IPP, Health Center Room no 1 Anjanappa garden
16889ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ,ಫ್ಲವರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ರೂಂ ನ0 2Nagara Paalike Nursery School Flower Garden Room No 2
16890ಬಿ‌ಬಿ‌ಎಮ್‌ಪಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ (ಐ‌ಪಿ‌ಪಿ 8) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಅಂಜನಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್ (ಉತ್ತರ)BBMP health center (IPP 8) room no 2 Anjanappa garden (North)
16891ಬಿ‌ಬಿ‌ಎಮ್‌ಪಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ (ಐ‌ಪಿ‌ಪಿ 8)ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಅಂಜನಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್ (ಉತ್ತರ)BBMP Health Center (IPP 8) room no 3 Anjanappa garden (North)
16892ಬಿ‌ಬಿ‌ಎಮ್‌ಪಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ (ಐ‌ಪಿ‌ಪಿ 8)ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಅಂಜನಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)BBMP Health Center (IPP 8) room no 4 Anjanappa garden ( South side)
16893ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಅಂಜನಪ್ಪ ತೋಟ ರೂಂ ನ0 1GOVT KANNADA AND THAMILU HIGHER PRIMARY SCHOOL ANJANAPPA GARDEN ROOM NO1
16894ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಅಂಜನಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್GOVT KANNADA AND THAMILU HIGHER PRIMARY SCHOOL ROOM NO 2 ANJANAPPA GARDEN
16895ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಅಂಜನಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್ ರೂಂ ನ0 3GOVT KANNADA AND THAMILU HIGHER PRIMARY SCHOOL ANJANAPPA GARDEN ROOM NO 3
16896ಅಂಗನವಾಡಿ ಮತ್ತು ವಾಚನಾಲಯ ಅಂಜನಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್ ರೂಂ ನ0 1ANGANAVADI AND VACHANALAYA, Anjanappa garden Room No 1
16897ಅಲ್ಮಾಸ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರೂಂ ನಂ.1 ಪೆನ್ಷನ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಆಂಜನಪ್ಪ ಲೇನ್ALMAS EDUCTIONAL TRUST ROOM NO.1 PENSION MOHALLA 1ST CROSS ITTIGE ANJANAPPA LANE
16898ಅಲ್ಮಾಸ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರೂಂ ನಮ್ 2 ಪೆನ್ಷನ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ 1 ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಜನಪ್ಪ ಲೇನ್ALMAS EDUCTIONAL TRUST ROOM NO.2 PENSION MOHALLA 1ST CROSS ITTIGE ANJANAPPA LANE
16899ಅಲ್ಮಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ 1 ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ ರೂಂ ನ0 3 ಇಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಜನಪ್ಪ ಲೇನ್Almas Education Trust 1st Cross Pension Mohalla Room No 3 Itiige Anjanappa Lane
168100ಫೈಜುಲ್ ಮುಸ್ಲೀಮೀನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ ರೂಮ್ ನ0 1FAIZUL MUSLIMEEN TURST OLD PENSION MOHALLA ROOM NO 1
168101ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಡಾ|| ಟಿ.ಸಿ.ಎಂ ರಾಯನ್ ರಸ್ತೆ ಭಕ್ಷಿ ಗಾರಡನ್Govt. Samyuktha High School room no 1 Dr. T.C.M Rayon Road Bakshi Garden
168102ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಡಾ|| ಟಿ.ಸಿ.ಎಂ ರಾಯನ್ ರಸ್ತೆ ಭಕ್ಷಿ ಗಾರಡನ್Govt. Samyuktha High School room no 2 Dr. T.C.M Rayon road bakshi garden
168103ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಬಾಲಕರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಡಾ|| ಟಿ.ಸಿ.ಎಂ ರಾಯನ್ ರಸ್ತೆ ಕಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ)Govt Urdu Model Boys primary School, room no 1 Dr. T.C.M Rayon road Stone Building (South)
168104ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಬಾಲಕರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಡಾ|| ಟಿ.ಸಿ.ಎಂ ರಾಯನ್ ರಸ್ತೆ ಕಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ)Govt Urdu Model Boys Primary School room no 2 Dr. T.C.M Rayon road Stone Building ( South)
168105ಸರ್ಕಾರಿ ಹೊಸ ಉರ್ದು ಬಾಲಕಿಯರ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಡಾ|| ಟಿ.ಸಿ.ಎಂ ರಾಯನ್ ರಸ್ತೆ ಕಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡGovt Urdu Model Boys PrimarySchool, room no 3 Dr. T.C.M.Roayn road Stone building
168106ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಬಾಲಕರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಡಾ|| ಟಿ.ಸಿ.ಎಂ ರಾಯನ್ ರಸ್ತೆ ಕಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡGovt Urdu Model Boys Primary School,room no 4 Dr. T.C.M Royan road stone building (east side)
168107ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ ಬಾರ್ ಲೇನ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಡಾ|| ಟಿ.ಸಿ.ಎಂ ರಾಯನ್ ರಸ್ತೆGOVT URDU MODEL PRIMARY GIRLS SCHOOL BARLANE ROOM NO.5 T C M ROYAN ROAD
168108ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್‌ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಡಾ|| ಟಿ.ಸಿ.ಎಂ ರಾಯನ್ ರಸ್ತೆDR BR AMBEDKAR Library, room no 1 Dr.T.C.M Royan road
168109ಕಿಂಟೋ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌, ಆಂಗ್ಲಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4 42, 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ವಿನಾಯಕನಗರKinto Convent,English School Room No.4 42, 5th cross vinayakanagar
168110ಕಿಂಟೋ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಆಂಗ್ಲಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5 42, 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ವಿನಾಯಕನಗರKinto Convent Engish School,Room No 5, 42, 5th cross vinayakanagar
168111ಕಿಂಟೂ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.6, 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ವಿನಾಯಕನಗರKinto Convente English School room no 6, 5th cross vinayakanagar
168112ಕಿಂಟೂ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.7, 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ವಿನಾಯಕನಗರKinto Convente English School room no 7, 5th cross vinayakanagar
168113ಕಿಂಟೂ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಅಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 8, 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ವಿನಾಯಕನಗರKinto Canvent English School, Room No 8, 5th cross vinayakanagar
168114ಕಿಂಟೊ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಶ್ ಸ್ಕೂಲ್, 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ವಿನಾಯಕನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.09Kinto Convent English School, 5th Cross, Vinayaka nagar, Room No.09
168115ಕಿಂಟೊ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಶ್ ಸ್ಕೂಲ್, 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ವಿನಾಯಕನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.10Kinto Convent English School, 5th Cross, Vinayaka nagar, Room No.10
168116ಹೊಸ ಸುಧಾ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ,, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ವಿನಾಯಕನಗರNew Sudha Education Society, Room No.1 5th cross vinayakanagar
168117ಹೊಸ ಸುಧಾ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ,, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ವಿನಾಯಕನಗರNew Sudha Education Society, Room No.2 5th cross vinayakanagar
168118ಹೊಸ ಸುಧಾ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ವಿನಾಯಕನಗರNew Sudha Education Society, Room No.3 5th cross vinayakanagar
168119ಹೊಸ ಸುಧಾ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ವಿನಾಯಕನಗರNew Sudha Education Society, Room No.4 5th cross vinayakanagar
168120ಕಿಂಟೂ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.11 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ವಿನಾಯಕನಗರKinto Convent English School Room No.11 5th cross Vinayaka nagara
168121ಕಿಂಟೊ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಶ್ ಸ್ಕೂಲ್, 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ವಿನಾಯಕನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.12Kinto Convent English School, 5th Cross, Vinayaka nagar, Room No.12
168122ಪ್ಲೋರಿಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಕೂಲ್, 11ನೇ ಡಿ ಕ್ರಾಸ್, ಪಾದರಾಯನಪುರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 02Floorida English School, 11th D Cross, padarayanpura, Room No.02
168123ಕಾವೇರಿ ಆಶ್ರಮ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ., ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2 9ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ದೇವರಾಜು ಅರಸು ನಗರKaveri Ashrama Education Society, Room No.2 9th cross Devaraju arasu nagar
168124ಕಾವೇರಿ ಆಶ್ರಮ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3 9ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ದೇವರಾಜು ಅರಸು ನಗರKaveri Ashrama Education Society, Room No.3 9th cross Devaraju arasu nagar
168125ಕಾವೇರಿ ಆಶ್ರಮ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4 9ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ದೇವರಾಜು ಅರಸು ನಗರKaveri Ashrama Education Society,Room No.4 9th cross Devaraju Arasu Nagar
168126ಕಾವೇರಿ ಆಶ್ರಮ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.5 9ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ದೇವರಾಜು ಅರಸು ನಗರKaveri Ashrama Education Society, Room No.5 9th cross Dvaraju arasu nagar
168127ಕಾವೇರಿ ಆಶ್ರಮ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.6 9ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ದೇವರಾಜು ಅರಸು ನಗರKaveri Ashrama Education Society,Room No.6 9th cross Devaraju arasu nagar
168128ಕಾವೇರಿ ಆಶ್ರಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.7 9ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ದೇವರಾಜು ಅರಸು ನಗರKaveri Ashrama Education Society, Room No.7 9th cross Devaraju arasu nagar
168129ಕಾವೇರಿ ಆಶ್ರಮ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.8 9ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ದೇವರಾಜು ಅರಸು ನಗರKaveri Ashrama Education Society,Room No.8 9th cross Devaraju arasu nagar
168130ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಜನತ ಕಾಲೋನಿ 4ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆGovt.Higher Primary School, Janatha Colony 4th cross Mysore road
168131ಸಿ ಎಮ್ ಏ ಬಾಲಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.1 ಮೊಮೀನ್ ಪುರ ಮೈಸೂರ್ ರೋಡ್C M A BOYS AND GIRLS HIGH SCHOOL ROOM NO.1 MOMINPURA MYSORE ROAD
168132ತಾಹೀರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ರೂಂ ನಂ.1, 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ದೇವರಾಜು ಅರಸು ನಗರTAHIR PUBLIC SCHOOL ROOM NO.1, 2ND CROSS DEVARAJU ARASU NAGARA
168133ಸಿ ಎಮ್ ಏ ಬಾಲಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.2 ಮೊಮೀನ್ ಪುರ ಮೈಸೂರ್ ರೋಡ್C M A BOYS AND GIRLS HIGH SCHOOL ROOM NO.2 MOMINPURA MYSORE ROAD
168134ಸಿ ಎಮ್ ಏ ಬಾಲಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.3 ಮೊಮೀನ್ ಪುರ ಮೈಸೂರ್ ರೋಡ್C M A BOYS AND GIRLS HIGH SCHOOL ROOM NO.3 MOMINPURA MYSORE ROAD
16813543 ವಾರ್ಡ್‌ ಕಛೇರಿ (ಆರೋಗ್ಯ) 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾದರಾಯನಪುರ43 Ward Office (Health)3rd cross padarayanapura
168136ಜವಾಹರ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ರೂಂ ನಂ.3, 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾದರಾಯನಪುರ.JAWAHAR MIMORIAL ENGLISH HIGH SCHOOL ROOM NO.3, 2ND CROSS PADARAYANAPURA
168137ಜವಾಹರ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ರೂಂ ನಂ.4, 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾದರಾಯನಪುರ.JAWAHAR MIMORIAL ENGLISH HIGH SCHOOL ROOM NO.4, 2ND CROSS PADARAYANAPURA
168138ಹೋಲಿಗೆ ತರಭೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1,ಪೋಲಿಸ್ ವಸತಿ ಗೃಹ,ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆTailoring Centre Room No-1, Police Quaters,Mysore road
168139ಸಿ.ಎ.ಆರ್‌. ಪೋಲಿಸ್‌ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆC.A.R. Police Library Mysore road
168140ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 1 ಸಿ.ಎ.ಆರ್ ಪೋಲಿಸ್ ವಸತಿ ಗೃಹ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆGovt. Kannada Primary School, Room No. 1 C.A.R Police Quaters Mysore road
168141ಸೆಂಟ್‌ ಥೆರೇಸ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಸುಲ್ತಾನ ರಸ್ತೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆSt. Theresa Girls High School room no 1 Sulthan road Chamarajapet
168142ಸೆಂಟ್‌ ಥೆರೇಸ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಸುಲ್ತಾನ ರಸ್ತೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆSt. Theresa Girls High School room no 2 Sulthan road chamarajpet
168143ಸೆಂಟ್‌ ಥೆರೇಸ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಸುಲ್ತಾನ ರಸ್ತೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆSt. Theresa Girls High School room no 3 Sulthan road chamarajpet
168144ಸೆಂಟ್‌ ಥೆರೇಸ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಸುಲ್ತಾನ ರಸ್ತೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆSt. Theresa Girls High School room no 4 sulthan road chamarajpete
168145ಸೆಂಟ್‌ ಥೆರೇಸ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಸುಲ್ತಾನ ರಸ್ತೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆSt. Theresa Girls High School room no 5 sulthan road chamarajpet
168146ಸರ್ಕಾರಿ ತಮಿಳ್ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆನಂದಪುರಂ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆGovt. Tamil Lower Primary School, Anandapuram, Mysore road Chamrajpet
168147ಸರ್ಕಾರಿ ಅಪ್‌ ಗ್ರೇಡ್‌ ಉರ್ದು ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 1 ಟಿಪ್ಪುನಗರGovt. upgrade Urdu Boys School room no 1 Tippunagar
168148ಸರ್ಕಾರಿ ಆಫ್‌ ಗ್ರೇಡ್‌ ಉರ್ದು ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 2 ಟಿಪ್ಪುನಗರGovt Up Grade Urdu Boys school room no 2 Tippunagar
168149ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ರೂಂ ನಂ. 3 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆMorarji Desai High School room no 3 5th cross chamarajpet
168150ಕಸ್ತೂರಿಬಾ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣಭಿವೃದ್ದಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಸಿರಸಿ ರಸ್ತೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆKasturiba Women & Children Welfare Center room no 1 Sirasi road chamarajpete
168151ಕಸ್ತೂರಿಬಾ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣಭಿವೃದ್ದಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಸಿರಸಿ ರಸ್ತೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆKasturiba Women & Children Welfare Center room no 2 Sirasi road chamarajpete
168152ಕಸ್ತೂರಿಬಾ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣಭಿವೃದ್ದಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಸಿರಸಿ ರಸ್ತೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆKasturiba Women & Children Welfare Center room no 3 sirasi road chamarajpet
168153ಮೋರಾರ್‌ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ರೆಸಿಡೆನ್‌ಶಿಯಲ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆMorarji Desai Residential School room no 1 5th cross chamarajpet
168154ಮೋರಾರ್‌ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ರೆಸಿಡೆನ್‌ಶಿಯಲ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆMorarji Desai Residential School room no 2 5th cross chamarajpet
168155ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಬಾಲಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1,5ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆGovt. Kannada Model Boys And Girls School room no 1 5th cross chamarajapet
168156ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಬಾಲಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆGovt. Kannada Model Boys And Girls School room no 2 5th cross chamarajpet
168157ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಬಾಲಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆGovt. Kannada Model Boys And Girls School room no 3 5th cross chamarajpet
168158ಟಿಪ್ಪು ಹೊಲಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಟಿಪ್ಪುನಗರ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆTippu Tailoring Center, Tippunagar Chamrajpet
168159ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಬಾಲಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆGovt. Kannada Model Boys And Girls School room no 1 5th cross chamarajpet
168160ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಟಿಪ್ಪುನಗರ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆGovt. Urdu Higher Boys School Room No 3 Tippunagar Chamrajpet
168161ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಿಳಾ ಹಿಂದಿ ಸೇವಾಸಮಿತಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 78, 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆKarnataka Mahila Hindi Sevasamithi room no 1 78 4th main road chamarajapete
168162ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಿಳಾ ಹಿಂದಿ ಸೇವಾಸಮಿತಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 78, 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆKarnataka Mahila Hindi Sevasamithi room no 2 78 4th main road chamarajpet
168163ಜನತಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 4, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆJanatha Vidyalaya room no 1, 4, 2nd main road chamarajpet
168164ಜನತಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 4, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆJanatha Vidyalaya room no 2 4, 2nd main road chamarajpet
168165ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಓಪನ್ ಥೆಯೇಟರ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಹೋರಾಂಗಣ ಪಾರ್ಕ್‌Bangalore Mahanagara Palike, Open theater Room No 1 2nd main road chamarajpet out side park
168166ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಓಪನ್ ಥೆಯೇಟರ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ,Bangalore Mahanagara Palike,Open Theater room No 2 2nd Main Road,Chamarajpet, Horangana Park
168167ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿನಗರBangalore Mahanagara Palike Nursary room no 1 Mysore road Valmikinagar
168168ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿನಗರBangalore Mahanagara Palike Nursary room no 2 Mysore road Valmikinagar
168169ಬೆ ಮ ಪಾ ಜ್ಯೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾ ನಗರBBMP Junior College. Room No 1 Kasturiba nagar
168170ಬೃ ಬೆಂ ಮ ಪಾ ಜ್ಯೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾ ನಗರBBMP Junior College. Room No 2 Kasturi Ba nagar
168171ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಜ್ಯೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾ ನಗರBBMP Junior College. Room NO 3 Kasturi Ba Nagar
168172ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಜ್ಯೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾ ನಗರBBMP Junior College. Room No 4 Kasturi Ba nagar
168173ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಜ್ಯೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾ ನಗರBBMP Junior College. Room No 5 Kasturi Ba nagar
168174ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾ ನಗರGovt. Model Primary School. Room No 1 3rd cross Kasturi Ba nagar
168175ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾ ನಗರGovt. Model Primary School. Room No 2 3rd cross Kasturi Ba nagar
168176ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾ ನಗರGovt. Model Primary School. Room No 3 3rd cross Kasturi Ba nagar
168177ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾ ನಗರGovt. Model Primary School. Room No 4 3rd cross Kasturi Ba nagar
168178ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾರಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ ಸೇವ ಸಮಾಜ ಸಂಘ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿನಗರLakshmi maramma temple seva samaja sangh room no 1 2nd main road Valmikinagar
168179ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾರಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ ಸೇವ ಸಮಾಜ ಸಂಘ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿನಗರLakshmi maramma temple seva samaja sangh room no 2 2nd main road Valmikinagar
168180ರೋಷನ್‌ ಆಂಗ್ಲ ನರ್ಸರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 1 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ವಾಲ್ಮೀಕಿನಗರRoshan English Nursery Higher Primary School 1 5th cross Valmikinagar
168181ರೋಷನ್ ಅಂಗ್ಲ ನರ್ಸರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಥಾಮಿಕ ಶಾಲೆ 6ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ವಾಲ್ಮೀಕಿನಗರRoshan English Nursery Higher Primary School 6th Cross Valmikinagar
168182ಆಯಿಷಾ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿನಗರAyisha Urdu Higher Primary School Valmikinagar
168183ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ ವಾರ್ಡ್‌ ಕಛೇರಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿನಗರ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆCorporation Ward Office, Valmikinagar Mysore road
168184ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ವಾಲ್ಮೀಕಿನಗರB B M P Health Center Valmikinagar
168185ಕೇಂಬ್ರಿಡ್‌ಜ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಅಜಾದ್ ನಗರCambridge English School, Room No 1 5th cross Azad nagar
168186ಕೇಂಬ್ರಿಡ್‌ಜ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಅಜಾದ್ ನಗರCambridge English School, Room No 2 5th cross Azad nagar
168187ಕೇಂಬ್ರಿಡ್‌ಜ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಅಜಾದ್ ನಗರCambridge English School, Room No 3 5th cross Azad nagar
168188ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಅಜಾದ್ ನಗರGovt. Boys Kannada Moddle Primary School room no 1 1st cross Azad nagar
168189ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಅಜಾದ್ ನಗರGovt. Boys Kannada Moddle Primary School Room No 2 1st cross Azad nagar
168190ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 6ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಅಜಾದ್ ನಗರB B M P Nursery School, Room No 1 6th cross Azad nagar
168191ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 6ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಅಜಾದ್ ನಗರB B M P Nursery School, Room No 2 6th cross Azad nagar
168192ಪಂಡಿತ್‌ ಜವಹರ್‌ ಲಾಲ್‌ ನೆಹರು ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 9ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆPandith Javahar Lal Nehru Memorial School room no 1 9th cross Chamarajpet
168193ಪಂಡಿತ್‌ ಜವಾಹರ್‌ ಲಾಲ್‌ ನೆಹರು ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 9ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆPandith Javahar Lal Nehru Memorial School Room No 2 9th cross chamrajpet
168194ಪಂಡಿತ್‌ ಜವಾಹರ್‌ ಲಾಲ್‌ ನೆಹರು ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 9ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆPandith Javahar Lal Nehru Memorial School, room no 3 9th cross chamarajpet
168195ಪಂಡಿತ್ ಜವಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಮೇಮೊರಿಯಾಲ್ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 9ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆPandith Jawaharlal Nehru Memorial School (New Building) Room No 1 9th Cross Chamrajpet
168196ಪಂಡಿತ್ ಜವಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಮೇಮೊರಿಯಾಲ್ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 9ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆPandith Jawaharlal Nehru Memorial School (New Building) Room No 2 9th Cross Chamrajpet
168197ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ 7ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಅಜಾದ್ ನಗರB B M P Gym School 7th cross Azad nagar
168198ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಾಲೆ ದೀನಾದಲಿತರ ಸಂಘ, ನಂಜಂಬ ಅಗ್ರಾಹಾರAnganavadi School deenadalithara Sangha, Nanjambha Agrahara
168199ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 # 14 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆSri Ram mandira high school Room No.1 # 14 5th main road Chamarajpet
168200ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 2 # 14 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆSri Rama Mandira High School room no 2 #14 5th main road chamarajpet
168201ಶ್ರೀರಾಮಮಂದಿರ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 # 14 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆSri Ramamandira Nursery And Primary School room no 1 #14 5th main road chamarajpet
168202ಶ್ರೀರಾಮಮಂದಿರ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6 # 14 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆSri Ramamandira Nursery And Primary School room no 6 # 14 5th main road chamarajpet
168203ಶ್ರೀರಾಮಮಂದಿರ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 # 14 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆSri Ramamandira Nursery And Primary School room no 3 #14 5th main road chamarajpet
168204ಶ್ರೀರಾಮಮಂದಿರ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4 # 14 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆSri Ramamandira Nursery And Primary School room no 4 #14 5th main road chamarajpet
168205ಶ್ರೀರಾಮಮಂದಿರ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4 # 14 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆSri Ramamandira Nursery And Primary School room no 4 #14 5th main road chamarajpet
168206ಶ್ರೀರಾಮಮಂದಿರ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5 # 14 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆSri Ramamandira Nursery And Primary School room no 5 #14 5th main road chamarajpet
168207ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ, ನಂ 8 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆBharathiya Samskruthi Vidya Peeta, No.8, 4th, Main Road chamarajapet
168208ಶಾರದ ಸ್ತ್ರೀ ಸಮಾಜ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನಂ ಎ.ವಿ ರಸ್ತೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆSharada Stree Samaja Room No.1 No.39, A.V, Road Chamarajapet
168209ಶಾರದ ಸ್ತ್ರೀ ಸಮಾಜ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ನಂ 39 ಎ.ವಿ ರಸ್ತೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆSharada Stree Samaja Room No 2 No 39, AV Road Chamrajpet
168210ಶಾರದ ಸ್ತ್ರೀ ಸಮಾಜ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ನಂ 39 ಎ.ವಿ ರಸ್ತೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆSharada Stree Samaja room no 4 No 39 AV road Chamrajpet
168211ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಉಪ ಆರೋಗ್ಯ ಕಛೇರಿ ಕೆಂಪ ಬುದಿ ಸ್ಮಶನ ನಂಜಂಭ ಅಗ್ರಾಹಾರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆCorporation Sub Health Office Kempambudi Burial Ground Nanjamba Agrahara Main Road
168212ಆಯಿಶಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ವಿಠ್ಠಲನಗರAyisha English High School Room No - 1 Vittalnagara
168213ಆಯಿಶಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2 ವಿಠ್ಠಲನಗರAyisha English High School , Room No - 2 Vittalnagar
168214ಆಯಿಶಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 3 ವಿಠ್ಠಲನಗರAyisha English High School , Room No - 3 Vittalnagar
168215ಆಯಿಶಾ ಆಂಗ್ಲ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 4 ವಿಠ್ಠಲನಗರAyisha English high School . Room No - 4 Vittalnagar
168216ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕಸ್ತೂರಿಬಾನಗರGovt. Urdu Primary School , Room No - 1 pipe Line Kasthuri Bha Nagara
168217ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2 ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕಸ್ತೂರಿಬಾನಗರGovt. Urdu Primary School , Room No - 2 Pipe Line Kasturiba nagar
168218ಜ್ಞಾನ ಭಾರತಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , (ಗಾರ್ಡನ್‌ ಶಾಲೆ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1 ವಿಠ್ಠಲನಗರ, ಮುಲಕಟ್ಟಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆgyana Bharathi High School ,(Garden School) Room No - 1 Vittal Nagara Mullkattamma Temple Road
168219ಜ್ಞಾನ ಭಾರತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ,(ಗಾರ್ಡನ್ ಸ್ಕೂಲ್) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2 ವಿಠ್ಠಲನಗರ, ಮುಲಕಟ್ಟಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆGyana Bharathi High School (garden School), Room No - 2 vittalnagar mullkattamma Temple road
 
Hosted By   Copyright (c) 2019, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.