2019 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final Electoral rolls of 2019 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
1671ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Bharathiya Samskrutika Vidyapeeta Room No.1
1672ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Bharathiya Samskrutika Vidyapeeta, Rooma No.2
1673ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Bharathiya Samskrutika Vidyapeeta Room No.3
1674ವಾಸವಿ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Vasavi Vidyapeeta Room No 1
1675ವಾಸವಿ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Vasavi Vidyapeeta Room No 2
1676ವಾಸವಿ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Vasavi Vidyapeeta Room No 3
1677ವಾಸವಿ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Vasavi Vidyapeeta Room No 4
1678ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Adichunchanagiri Vidhya Samsthe Room No.1
1679ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Adichunchanagiri Vidhya Samsthe Room No.2
16710ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಮೀಳಾಬಾಯಿ ಮಾನೆ ಮತ್ತು ದಿ. ವಿಶ್ವನಾಥ ರಾವ್‌ ಮಾನೆ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Srimathi Pramilabai Mane & Late Vishwanathrao Mane B B M P High School, Room No.1
16711ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಮೀಳಾಬಾಯಿ ಮಾನೆ ಮತ್ತು ದಿ.ವಿಶ್ವನಾಥ ರಾವ್‌ ಮಾನೆ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Srimathi Pramilabai Mane And Late Vishwanathrao Mane B.B.M.P Highschool, Room No.2
16712ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಮೀಳಾಬಾಯಿ ಮಾನೆ ಮತ್ತು ದಿ.ವಿಶ್ವನಾಥ ರಾವ್‌ ಮಾನೆ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Srimathi Pramilabai Mane & Late Vishwanathrao Mane B.B.M.P High School Room no.3
16713ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಮೀಳಾಬಾಯಿ ಮಾನೆ ಮತ್ತು ದಿ.ವಿಶ್ವನಾಥ ರಾವ್‌ ಮಾನೆ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4Srimathi Pramilabai Mane & Late Vishwanathrao Mane B.B.M.P High School Room no.4
16714ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಮೀಳಾಬಾಯಿ ಮಾನೆ ಮತ್ತು ದಿ.ವಿಶ್ವನಾಥ ರಾವ್‌ ಮಾನೆ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.5Srimathi Pramilabai Mane & Late Vishwanathrao Mane, B.B.M.P High School, Room No.5
16715ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜ್‌, ಮಾಗಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಕೆ ಪಿ ಅಗ್ರಹಾರ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ಬೆಂಗಳೂರು-560023Sheshadripuram Commerce College, Magadi Main Road K P Agrahara, Room No.1, Bangalore-560023
16716ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜ್‌, ಮಾಗಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಕೆ ಪಿ ಅಗ್ರಹಾರ.ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ಬೆಂಗಳೂರು-560023Sheshadripuram Commerce College, Magadi Main Road K P Agrahara,Room No.2, Bangalore-560023
16717ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜ್‌, ಮಾಗಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಕೆ ಪಿ ಅಗ್ರಹಾರ.ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3, ಬೆಂಗಳೂರು-560023Sheshadripuram Commerce College, Magadi Main Road K P Agrahara, Room No.3, Bangalore-560023
16718ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, 16ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023Kempegowda Vidhya Samsthe, Room No.1, 16th Cross Bhuvaneshwari Nagara, Bangalore-560023
16719ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, 16ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023Kempegowda Vidhya Samsthe, Room No.2, 16th Cross Bhuvaneshwari Nagara, Bangalore-560023
16720ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, 9ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆ ಪಿ ಅಗ್ರಹಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023Sri Siddalingeshwar Education Society, Room No.1, 9th Cross K P Agrahara, Bangalore-560023
16721ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, 9ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆ ಪಿ ಅಗ್ರಹಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023Sri Siddalingeshwar Education Society, Room No.2, 9th Cross K P Agrahara, Bangalore-560023
16722ಗುರುಕುಲ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಸಿ ಬ್ಲಾಕ್, ಕೆಂಪಾಪುರ ಅಗ್ರಹಾರGurukul International School, Room No. 1, "C" Block, Kempapura Agrahara
16723ಗುರುಕುಲ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಸಿ ಬ್ಲಾಕ್, ಕೆಂಪಾಪುರ ಅಗ್ರಹಾರGurukul International School, Room No. 2, "C" Block, Kempapura Agrahara
16724ಗುರುಕುಲ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಸಿ ಬ್ಲಾಕ್, ಕೆಂಪಾಪುರ ಅಗ್ರಹಾರGurukul International School, Room No. 3, "C" Block, Kempapura Agrahara
16725ಗುರುಕುಲ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ4, ಸಿ ಬ್ಲಾಕ್, ಕೆಂಪಾಪುರ ಅಗ್ರಹಾರGurukul International School, Room No-4, "C" Block, Kempapura Agrahara
16726ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 1, 9ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಸಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕೆ ಪಿ ಅಗ್ರಹಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023Karnataka Vidyasamsthe Room No.1, 9th Cross C Block K P Agrahara, Bangalore-560023
16727ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 2, 9ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಸಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕೆ ಪಿ ಅಗ್ರಹಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023Karnataka Vidyasamsthe Room No.2, 9th Cross C Block K P Agrahara, Bangalore-560023
16728ಶ್ರೀನವಚೇತನ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಪೋಷಕ ಸಂಘ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿಸಂಖ್ಯೆ1SriNavachetan VidyaMandira Shikshaka Poshaka Organisation Nursary,Higher Primary&High School,RoomNo1
16729ಶ್ರೀನವಚೇತನ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಪೋಷಕ ಸಂಘ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿಸಂಖ್ಯೆ2SriNavachetan VidyaMandira Shikshaka Poshaka Organisation Nursary,Higher Primary&High School,RoomNo2
16730ಶ್ರೀನವಚೇತನ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಪೋಷಕ ಸಂಘ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿಸಂಖ್ಯೆ3SriNavachetan VidyaMandira Shikshaka Poshaka Organisation Nursary,Higher Primary&High School,RoomNo3
16731ಶ್ರೀನವಚೇತನ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಪೋಷಕ ಸಂಘ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿಸಂಖ್ಯೆ4SriNavachetan VidyaMandira Shikshaka Poshaka Organisation Nursary,Higher Primary&High School,RoomNo4
16732ಜೀಸಸ್‌ ಮೆಮೊರೀಯಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.1, 15ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023Jesus Memorial English Higher Primary School Room No.1, 15th Cross Bhuvaneshwari Nagara, Bangalore-560023
16733ಜೀಸಸ್‌ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಆಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, 15ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023Jesus Memorial English Higher Primary School, Room No.2, 15th Cross Bhuvaneshwari Nagara, Bangalore-560023
16734ಅಪೋಲೋ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌(ಗುಡ್ ಲಕ್ ಶಾಲೆ), 9 ಮತ್ತು 10ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಮಂಜುನಾಥನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Apollo High School(Good luck School), 9th and 10th Cross, Manjunathanagara, Room No.1
16735ಅಪೋಲೋ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌(ಗುಡ್ ಲಕ್ ಶಾಲೆ), 9 ಮತ್ತು 10ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಮಂಜುನಾಥನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Apollo High School(Good luck School), 9th and 10th Cross, Manjunathanagara, Room No.2
16736ಅಪೋಲೋ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌(ಗುಡ್ ಲಕ್ ಶಾಲೆ), 9 ಮತ್ತು 10ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಮಂಜುನಾಥನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Apollo High School(Good luck School), 9th and 10th Cross, Manjunathanagara, Room No.3
16737ಅಪೋಲೋ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌(ಗುಡ್ ಲಕ್ ಶಾಲೆ), 9 ಮತ್ತು 10ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಮಂಜುನಾಥನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4Apollo High School(Good luck School), 9th and 10th Cross, Manjunathanagara, Room No.4
16738ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಆಂಗ್ಲ ಮತ್ತು ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Presidency English School & Lal Bahaddur Shastri Memorial School Room No 1
16739ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಆಂಗ್ಲ ಮತ್ತು ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Presidency English School & Lal Bahaddur Shashtri Memorial School , Room No 2
16740ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Presidency English School & Lal Bahaddur Shstri Memorial School, Room No 3
16741ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Raghavendra English High School, Room No.1
16742ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Raghavendra English High School, Room No.2
16743ಮಂಜುನಾಥ ವಿದ್ಯಾಲಯ ನಂ.74 ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯನಗರ, ಮಾಗಡಿ ರೋಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು-560023 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 1MANJUNATHA VIDYALAYA, NO. 74, VIDYARANYANAGAR, MAGADI ROAD, BANGALORE-560023, Room No. 1
16744ಮಂಜುನಾಥ ವಿದ್ಯಾಲಯ ನಂ.74, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯನಗರ, ಮಾಗಡಿ ರೋಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು-560023, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2MANJUNATHA VIDYALAYA, NO. 74, VIDYARANYANAGAR, MAGADI ROAD, BANGALORE-560023, ROOM NO: 2
16745ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Govt Urdu School, Room No.1
16746ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Govt Urdu School, Room No 2
16747ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Govt Urdu School, Room No 3
16748ದಿ ನ್ಯೂ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1The New Cambridge High School Room No 1
16749ದಿ ನ್ಯೂ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್‌ಜ್‌ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 ಬೆಂಗಳೂರು-560040The New Cambridge High School Room No 1, Bangalore-560040
16750ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ನಂ. 113, ಚಾನೆಲ್ ರಸ್ತೆ ಚೋಳೂರುಪಾಳ್ಯ , ಬೆಂಗಳೂರು -23,ರೂಂ ನಂ 1New Indian Public School, No. 113, Channel road Cholurpalya, Bangalore -23, Room No 1
16751ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಾರ್ಡ್‌ ಕಛೇರಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1BBMP Ward Office , Room no 1
16752ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಾರ್ಡ್‌ ಕಛೇರಿ, ರೂಂ ನಂ 2BBMP Ward Office , Room no 2
16753ದಿ ನ್ಯೂ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1The New Cambridge High School, Room No.1
16754ಬಸವೇಶ್ವರ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿಧ್ಯಾಲಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, 14ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ವಿಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-40, ರೂಂ ನಂ 1Basaveshwara Samyuktha padavi poorva maha vidyalaya prouda shale, 14th main Vijayanagar, Bangalore-40, Room No 1
16755ಬಸವೇಶ್ವರ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿಧ್ಯಾಲಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, 14ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ವಿಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-40, ರೂಂ ನಂ 2ಬಸವೇಶ್ವರ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿಧ್ಯಾಲಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, 14ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ವಿಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-40, ರೂಂ ನಂ 2
16756ಬಸವೇಶ್ವರ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿಧ್ಯಾಲಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, 14ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ವಿಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-40, ರೂಂ ನಂ 3Basaveshwara Samyuktha padavi poorva maha vidyalaya prouda shale, 14th main Vijayanagar, Bangalore-40, Room No 3
16757ಬಸವೇಶ್ವರ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿಧ್ಯಾಲಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, 14ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ವಿಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-40, ರೂಂ ನಂ 4Basaveshwara Samyuktha padavi poorva maha vidyalaya prouda shale, 14th main Vijayanagar, Bangalore-40, Room No 4
16758ಬಸವೇಶ್ವರ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿಧ್ಯಾಲಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, 14ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ವಿಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-40, ರೂಂ ನಂ 5Basaveshwara Samyuktha padavi poorva maha vidyalaya prouda shale, 14th main Vijayanagar, Bangalore-40, Room No 5
16759ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೈಬ್ರರೀ ಡೆಪಾರ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ ಸಿಟೀ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈಬ್ರರೀ, ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ 2nd ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ , ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು -40, ರೂಂ ನಂ 1Public Library Dept., City Central Library, West Block 2nd B Cross, Hosahalli Bangalore -40, Room No 1
16760ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ನಮ್ಮೂರ ಮಾದರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ, 9ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ವಿಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 40, ರೂಂ ನಂ 1Lions club Bangalore,Govt. Model Primary School, 9th Main Road Vijayanagar, Bangalore - 40, Room No 1
16761ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ನಮ್ಮೂರ ಮಾದರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ, 9ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ವಿಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 40, ರೂಂ ನಂ 2Lions club Bangalore,Govt. Model Primary School, 9th Main Road Vijayanagar, Bangalore - 40, Room No 2
16762ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ನಮ್ಮೂರ ಮಾದರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ, 9ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ವಿಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 40, ರೂಂ ನಂ 3Lions club Bangalore,Govt. Model Primary School, 9th Main Road Vijayanagar, Bangalore - 40, Room No 3
16763ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ನಮ್ಮೂರ ಮಾದರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ, 9ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ವಿಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 40, ರೂಂ ನಂ 4Lions club Bangalore,Govt. Model Primary School, 9th Main Road Vijayanagar, Bangalore - 40, Room No 4
16764ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ನಮ್ಮೂರ ಮಾದರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ, 9ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ವಿಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 40, ರೂಂ ನಂ 5Lions club Bangalore,Govt. Model Primary School, 9th Main Road Vijayanagar, Bangalore - 40, Room No 5
16765ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ನಮ್ಮೂರ ಮಾದರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ, 9ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ವಿಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 40, ರೂಂ ನಂ 6Lions club Bangalore,Govt. Model Primary School, 9th Main Road Vijayanagar, Bangalore - 40, Room No 6
16766ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ನಮ್ಮೂರ ಮಾದರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ, 9ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ವಿಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 40, ರೂಂ ನಂ 7Lions club Bangalore,Govt. Model Primary School, 9th Main Road Vijayanagar, Bangalore - 40, Room No 7
16767ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ನಮ್ಮೂರ ಮಾದರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ, 9ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ವಿಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 40, ರೂಂ ನಂ 8Lions club Bangalore,Govt. Model Primary School, 9th Main Road Vijayanagar, Bangalore - 40, Room No 8
16768ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ನಮ್ಮೂರ ಮಾದರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ, 9ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ವಿಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 40, ರೂಂ ನಂ 9Lions club Bangalore,Govt. Model Primary School, 9th Main Road Vijayanagar, Bangalore - 40, Room No 9
16769ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ನಮ್ಮೂರ ಮಾದರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ, 9ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ವಿಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 40, ರೂಂ ನಂ 10Lions club Bangalore,Govt. Model Primary School, 9th Main Road Vijayanagar, Bangalore - 40, Room No 10
16770ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Vidyaranya Shishuvihara and Higher Primary School, Room No.1
16771ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Vidyaranya Shishuvihara and Higher Primary School, Room No.2
16772ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Vidyaranya Shishuvihara and Higher Primary School, Room No.3
16773ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ4Vidyaranya Shishuvihara and Higher Primary School Room No 4
16774ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.5Vidyaranya Shishuvihara and Higher Primary School Room No 5
16775ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ನಂ. 113, ಚಾನೆಲ್ ರಸ್ತೆ ಚೋಳೂರುಪಾಳ್ಯ , ಬೆಂಗಳೂರು -23,ರೂಂ ನಂ 2New Indian Public School, No. 113, Channel road Cholurpalya, Bangalore -23, Room No 2
16776ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ನಂ. 113 ಚಾನೆಲ್ ರಸ್ತೆ ಚೋಳೂರುಪಾಳ್ಯ , ಬೆಂಗಳೂರು -23,ರೂಂ ನಂ 3New Indian Public School, No. 113, Channel road Cholurpalya, Bangalore -23, Room No 3
16777ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ನರ್ಸರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ನಂ 12,15ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಚೋಳೂರುಪಾಳ್ಯ,ಬೆಂಗಳೂರು 560023, ರೂಂ ನಂ 9New Indian Public School,Nursery,Primary & Higher Primary & High School, No 12, 15th cross Pipe Line, Cholurpalya, Bangalore 560023, Room no 9
16778ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ನರ್ಸರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ನಂ 12,15ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಚೋಳೂರುಪಾಳ್ಯ,ಬೆಂಗಳೂರು 560023, ರೂಂ ನಂ 10New Indian Public School,Nursery,Primary & Higher Primary & High School, No 12, 15th cross Pipe Line, Cholurpalya, Bangalore 560023, Room no 10
16779ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡಮತ್ತುಆಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಡಪ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠ,22ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ,ಭುವನೇಶ್ವರಿನಗರ,ಕೊಠಡಿಸಂಖ್ಯೆ1Govt Kannada&English Higher Primary School,Kadapaswamy Mutt,22ndCross Bhuvaneshwarinagar,RoomNo1
16780ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡಮತ್ತುಆಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಡಪ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠ,22ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ,ಭುವನೇಶ್ವರಿನಗರ,ಕೊಠಡಿಸಂಖ್ಯೆ2Govt Kannada&English Higher Primary School,Kadapaswamy Mutt,22ndCross Bhuvaneshwarinagar,RoomNo2
16781ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡಮತ್ತುಆಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಡಪ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠ,22ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ,ಭುವನೇಶ್ವರಿನಗರ,ಕೊಠಡಿಸಂಖ್ಯೆ6Govt Kannada&English Higher Primary School,Kadapaswamy Mutt,22ndCross Bhuvaneshwarinagar,RoomNo6
16782ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್‌ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌,ಬೆಂಗಳೂರು-560023, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, 22ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ನಗರSt Mary's Convent,Bangalore-560023, Room No.1, 22nd Cross Bhuvaneshwari Nagara
16783ಸೆಂಟ್ ರೆಡ್ ರಾಕ್ಸ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ನಂ.70, 15ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ 'ಎ' ಬ್ಲಾಕ್ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023St.Red Rocks Convent, Room No.1, No.70, 15th Cross 'A' Block Bhuvaneshwari Nagara, Bangalore-560023
16784ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ ಶಾಲೆ, ಕಡಪ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠ,20ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಭುವನೇಶ್ವರಿನಗರ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1Govt High School,Kadapa swamy Mutt,20th Cross,Bhuvaneshwarinagar,Room No:1
16785ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ ಶಾಲೆ, ಕಡಪ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠ,20ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಭುವನೇಶ್ವರಿನಗರ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2Govt High School,Kadapa swamy Mutt,20th Cross,Bhuvaneshwarinagar,Room No:2
16786ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ ಶಾಲೆ, ಕಡಪ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠ,20ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಭುವನೇಶ್ವರಿನಗರ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:3Govt High School,Kadapa swamy Mutt,20th Cross,Bhuvaneshwarinagar,Room No:3
16787ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ ಶಾಲೆ, ಕಡಪ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠ,20ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಭುವನೇಶ್ವರಿನಗರ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:4Govt High School,Kadapa swamy Mutt,20th Cross,Bhuvaneshwarinagar,Room No:4
16788ಶ್ರೀನವಚೇತನ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಪೋಷಕ ಸಂಘ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿಸಂಖ್ಯೆ1SriNavachetan VidyaMandira Shikshaka Poshaka Organisation Nursary,Higher Primary&High School,RoomNo1
16789ಶ್ರೀನವಚೇತನ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಪೋಷಕ ಸಂಘ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿಸಂಖ್ಯೆ2SriNavachetan VidyaMandira Shikshaka Poshaka Organisation Nursary,Higher Primary&High School,RoomNo2
16790ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡಮತ್ತುಆಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಡಪ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠ,22ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ,ಭುವನೇಶ್ವರಿನಗರ,ಕೊಠಡಿಸಂಖ್ಯೆ7Govt Kannada&English Higher Primary School,Kadapaswamy Mutt,22ndCross Bhuvaneshwarinagar,RoomNo7
16791ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡಮತ್ತುಆಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಡಪ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠ,22ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ,ಭುವನೇಶ್ವರಿನಗರ,ಕೊಠಡಿಸಂಖ್ಯೆ8Govt Kannada&English Higher Primary School,Kadapaswamy Mutt,22ndCross Bhuvaneshwarinagar,RoomNo8
16792ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ನರ್ಸರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ನಂ 12,15ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಚೋಳೂರುಪಾಳ್ಯ,ಬೆಂಗಳೂರು 560023, ರೂಂ ನಂ 1New Indian Public School,Nursery,Primary & Higher Primary & High School, No 12, 15th cross Pipe Line, Cholurpalya, Bangalore 560023, Room no 1
16793ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ನರ್ಸರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ನಂ 12,15ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಚೋಳೂರುಪಾಳ್ಯ,ಬೆಂಗಳೂರು 560023, ರೂಂ ನಂ 2New Indian Public School,Nursery,Primary & Higher Primary & High School, No 12, 15th cross Pipe Line, Cholurpalya, Bangalore 560023, Room no 2
16794ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ನರ್ಸರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ನಂ 12,15ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಚೋಳೂರುಪಾಳ್ಯ,ಬೆಂಗಳೂರು 560023, ರೂಂ ನಂ 3New Indian Public School,Nursery,Primary & Higher Primary & High School, No 12, 15th cross Pipe Line, Cholurpalya, Bangalore 560023, Room no 3
16795ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ನರ್ಸರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ನಂ 12,15ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಚೋಳೂರುಪಾಳ್ಯ,ಬೆಂಗಳೂರು 560023, ರೂಂ ನಂ 4New Indian Public School,Nursery,Primary & Higher Primary & High School, No 12, 15th cross Pipe Line, Cholurpalya, Bangalore 560023, Room no 4
16796ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ನರ್ಸರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ನಂ 12,15ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಚೋಳೂರುಪಾಳ್ಯ,ಬೆಂಗಳೂರು 560023, ರೂಂ ನಂ 5New Indian Public School,Nursery,Primary & Higher Primary & High School, No 12, 15th cross Pipe Line, Cholurpalya, Bangalore 560023, Room no 5
16797ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ನರ್ಸರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ನಂ 12,15ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಚೋಳೂರುಪಾಳ್ಯ,ಬೆಂಗಳೂರು 560023, ರೂಂ ನಂ 6New Indian Public School,Nursery,Primary & Higher Primary & High School, No 12, 15th cross Pipe Line, Cholurpalya, Bangalore 560023, Room no 6
16798ಟೆಲಿಕಾಂ ಲೇಔಟ್‌ ನಿವಾಸಿಗಳ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ, ಟೆಲಿಕಾಂ ಲೇಔಟ್‌, ಕೆ ಪಿ ಅಗ್ರಹಾರ ಪೋಸ್ಟ್,ಬೆಂಗಳೂರು 560023, ರೂಂ ನಂ 1Telecom Layout Residents Welfare Association, No 5,Telecom Layout,K P Agrahara Post, Bangalore 560023,Room No 1
16799ಟೆಲಿಕಾಂ ಲೇಔಟ್‌ ನಿವಾಸಿಗಳ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ, ಟೆಲಿಕಾಂ ಲೇಔಟ್‌, ಕೆ ಪಿ ಅಗ್ರಹಾರ ಪೋಸ್ಟ್,ಬೆಂಗಳೂರು 560023, ರೂಂ ನಂ 2Telecom Layout Residents Welfare Association, No 5,Telecom Layout,K P Agrahara Post, Bangalore 560023,Room No 2
167100ಡಾ||ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಟೆಲಿಕಾಂ ಲೇಔಟ್‌ ನಿವಾಸಿಗಳ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ, ನಂ.1 ಪಾರ್ಕ್ ರಸ್ತೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಡಾವಣೆ ಬೆಂಗಳೂರು 560023, ರೂಂ ನಂ 1Dr||B R Ambedkar and Telecom Layout Residents Welfare Association, No 1, Park Road Ambedkar Layout Bangalore 560023,Room No 1
167101ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ನರ್ಸರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ನಂ 12,15ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಚೋಳೂರುಪಾಳ್ಯ,ಬೆಂಗಳೂರು 560023, ರೂಂ ನಂ 7New Indian Public School,Nursery,Primary & Higher Primary & High School, No 12, 15th cross Pipe Line, Cholurpalya, Bangalore 560023, Room no 7
167102ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ನರ್ಸರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ನಂ 12,15ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಚೋಳೂರುಪಾಳ್ಯ,ಬೆಂಗಳೂರು 560023, ರೂಂ ನಂ 8New Indian Public School,Nursery,Primary & Higher Primary & High School, No 12, 15th cross Pipe Line, Cholurpalya, Bangalore 560023, Room no 8
167103ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡಮತ್ತುಆಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಡಪ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠ,22ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ,ಭುವನೇಶ್ವರಿನಗರ,ಕೊಠಡಿಸಂಖ್ಯೆ3Govt Kannada&English Higher Primary School,Kadapaswamy Mutt,22ndCross Bhuvaneshwarinagar,RoomNo3
167104ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡಮತ್ತುಆಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಡಪ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠ,22ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ,ಭುವನೇಶ್ವರಿನಗರ,ಕೊಠಡಿಸಂಖ್ಯೆ4Govt Kannada&English Higher Primary School,Kadapaswamy Mutt,22ndCross Bhuvaneshwarinagar,RoomNo4
167105ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡಮತ್ತುಆಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಡಪ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠ,22ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ,ಭುವನೇಶ್ವರಿನಗರ,ಕೊಠಡಿಸಂಖ್ಯೆ5Govt Kannada&English Higher Primary School,Kadapaswamy Mutt,22ndCross Bhuvaneshwarinagar,RoomNo5
167106ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ನಮ್ಮೂರ ಮಾದರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ, 9ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ವಿಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 40, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.11Lions club Bangalore,Govt. Model Primary School, 9th Main Road Vijayanagar, Bangalore - 40, Room No 11
167107ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ನಂ. 113, ಚಾನೆಲ್ ರಸ್ತೆ ಚೋಳೂರುಪಾಳ್ಯ , ಬೆಂಗಳೂರು -23,ರೂಂ ನಂ 4New Indian Public School, No. 113, Channel road Cholurpalya, Bangalore -23, Room No 4
167108ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ನಂ. 113 ಚಾನೆಲ್ ರಸ್ತೆ ಚೋಳೂರುಪಾಳ್ಯ , ಬೆಂಗಳೂರು -23,ರೂಂ ನಂ 5New Indian Public School, No. 113, Channel road Cholurpalya, Bangalore -23, Room No 5
167109ಸೆಂಟ್ ಪೀಟರ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ನಂ 1920/1921, 4ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಬಡಾವಣೆ, ವಿಜಯನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು 560040, ರೂಂ ನಂ 1St. Peter's English High school, 1920/1921, 4th Main R.P.C Layout,Vijaynagar,Bangalore 560040, Room No 1
167110ಸೆಂಟ್ ಪೀಟರ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ನಂ 1920/1921, 4ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಬಡಾವಣೆ, ವಿಜಯನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು 560040, ರೂಂ ನಂ 2St. Peter's English High school, 1920/1921, 4th Main R.P.C Layout,Vijaynagar,Bangalore 560040, Room No 2
167111ಸೆಂಟ್ ಪೀಟರ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ನಂ 1920/1921, 4ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಬಡಾವಣೆ, ವಿಜಯನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು 560040, ರೂಂ ನಂ 3St. Peter's English High school, 1920/1921, 4th Main R.P.C Layout,Vijaynagar,Bangalore 560040, Room No 3
167112ಶ್ರೀ ಭಾರತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ, 11ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಹಂಪಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು 560104, ರೂಂ ನಂ 1Shree Bharathi Vidyalaya, 11th Cross Hampinagar,Bangalore 560104, Room No 1
167113ಸೇಂಟ್‌ ಜಾನ್‌ಸ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ನಂ 6, 9ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ , 2ನೇ ಹಂತ, ಆರ್‌.ಪಿ.ಸಿ. ಬಡಾವಣೆ, ಹಂಪಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು 560040, ರೂಂ ನಂ 1St.John's High School, No.6, 9th Cross, 2nd Stage, R.P.C. Layout,Hampinagar, Bangalore 560040, Room No 1
167114ಸೇಂಟ್‌ ಜಾನ್‌ಸ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ನಂ 6, 9ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ , 2ನೇ ಹಂತ, ಆರ್‌.ಪಿ.ಸಿ. ಬಡಾವಣೆ, ಹಂಪಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು 560040, ರೂಂ ನಂ 2St.John's High School,No.6, 9th Cross, 2nd Stage, R.P.C. Layout,Hampinagar, Bangalore 560040, Room No 2
167115ಸೇಂಟ್‌ ಜಾನ್‌ಸ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ನಂ 6, 9ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ , 2ನೇ ಹಂತ, ಆರ್‌.ಪಿ.ಸಿ. ಬಡಾವಣೆ, ಹಂಪಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು 560040, ರೂಂ ನಂ 3St.John's High School,No.6, 9th Cross, 2nd Stage, R.P.C. Layout,Hampinagar, Bangalore 560040, Room No 3
167116ಸೇಂಟ್‌ ಜಾನ್‌ಸ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ನಂ 6, 9ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ , 2ನೇ ಹಂತ, ಆರ್‌.ಪಿ.ಸಿ. ಬಡಾವಣೆ, ಹಂಪಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು 560040, ರೂಂ ನಂ 4St.John's High School,No.6, 9th Cross, 2nd Stage, R.P.C. Layout,Hampinagar, Bangalore 560040, Room No 4
167117ಹೋಲಿ ಎಂಜಲ್ಸ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್, ನಂ 2222, 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಹಂಪಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು 560104,ರೂಂ ನಂ 1Holy Angel's High School, NO 2222, 5th Main Hampinagar,Bangalore 560104, Room No 1
167118ಹೋಲಿ ಎಂಜಲ್ಸ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್, ನಂ 2222, 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಹಂಪಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು 560104,ರೂಂ ನಂ 2Holy Angel's High School, NO 2222, 5th Main Hampinagar,Bangalore 560104, Room No 2
167119ಹೋಲಿ ಏಂಜಲ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ನಂ.2 4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ ಬಡಾವಣೆ 2ನೇ ಹಂತ ಹಂಪಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು 560104 ರೂಂ.1Holy Angels High School No.2 4th Cross 5th Main RPC Layout 2nd Stage Hampi Nagar Bangalore 560104 Room.1
167120ಹೋಲಿ ಏಂಜಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನಂ.2 4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ ಬಡಾವಣೆ 2ನೇ ಹಂತ ಹಂಪಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು- 560104Holy Angel's English School,No.2, 4th Cross 5th Main Road RPC Layout, 2nd Stage, Hampinagara, Bangalore 560104
167121ಕೆ ವಿ ವಿ ಪಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ನಂ.3 1ನೇ ಹೆಚ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಗಾರ್ಡನ್ ಬೆಂ-560 040 ರೂಂ ನಂ.1K V V P School and Pre-University College No.3 1st H Cross Subbanna Garden B-560040 Room No.1
167122ಕೆ.ವಿ.ವಿ.ಪಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ನಂ.3 1ನೇ ಹೆಚ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಗಾರ್ಡನ್ ಬೆಂಗಳೂರು-560 040 ರೂ ನಂ.2K V V P School and Pre-University College No.3 1st H Cross Subbanna Garden Bangalore- 560 040, Room No.2
167123ಕೆ ವಿ ವಿ ಪಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ನಂ.3 1ನೇ ಹೆಚ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಗಾರ್ಡನ್ ಬೆಂಗಳೂರು-560 040 ರೂ ನಂ.3K V V P School and Pre-University College No.3 1st H Cross Subbanna Garden Bangalore- 560 040, Room No.3
167124ಕೆ ವಿ ವಿ ಪಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ನಂ.3 1ನೇ ಹೆಚ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಗಾರ್ಡನ್ ಬೆಂಗಳೂರು-560 040 ರೂ ನಂ.4K V V P School and Pre-University College No.3 1st H Cross Subbanna Garden Bangalore- 560 040, Room No.4
167125ಕೆ ವಿ ವಿ ಪಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ನಂ.3 1ನೇ ಹೆಚ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಗಾರ್ಡನ್ ಬೆಂಗಳೂರು-560 040 ರೂ ನಂ.5K V V P School and Pre-University College No.3 1st H Cross Subbanna Garden Bangalore- 560 040, Room No.5
167126ಕ್ಯಾಮ್ಲಿನ್‌ ಆಂಗ್ಲಶಾಲೆ, ನಂ. 1648, 6ನೇ "ಸಿ" ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ , 2ನೇ ಹಂತ, ಆರ್‌.ಪಿ.ಸಿ. ಬಡಾವಣೆ, ಹಂಪಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು 560104, ರೂಂ ನಂ 1Camlin English School, No 1648, 6th "C" Mainroad, 2nd Stage, R P C Layout,Hampinagar, Bangalore 560104, Room No 1
167127ಕ್ಯಾಮ್ಲಿನ್‌ ಆಂಗ್ಲಶಾಲೆ, ನಂ. 1648, 6ನೇ "ಸಿ" ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ , 2ನೇ ಹಂತ, ಆರ್‌.ಪಿ.ಸಿ. ಬಡಾವಣೆ, ಹಂಪಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು 560104, ರೂಂ ನಂ 2Camlin English School, No 1648, 6th "C" Mainroad, 2nd Stage, R P C Layout,Hampinagar, Bangalore 560104, Room No 2
167128ನಿವೇದಿತಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Niveditha Primary and High School, Room no-1
167129ನಿವೇದಿತಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Niveditha Primary and High School, Room No.2
167130ನಿವೇದಿತಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Niveditha Primary and High School, Room No.3
167131ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಇಂದೂರ್‌ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ನಂ. 21, 9ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಆರ್‌.ಪಿ.ಸಿ. ಬಡಾವಣೆ, ಹಂಪಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು 560107, ರೂಂ ನಂ 1Priyadharshini Indira Gandhi Indoor Stadium, No. 21, 9th Cross, RPC Layout, Hampinagar,Bangalore 560104, Room No 1
167132ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಇಂದೂರ್‌ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ನಂ. 21, 9ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಆರ್‌.ಪಿ.ಸಿ. ಬಡಾವಣೆ, ಹಂಪಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು 560104, ರೂಂ ನಂ 2Priyadharshini Indira Gandhi Indoor Stadium, No. 21, 9th Cross, RPC Layout, Hampinagar,Bangalore 560104, Room No 2
167133ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಈಜುಕೊಳ, ನಂ.21, 9ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಆರ್‌.ಪಿ.ಸಿ. ಬಡಾವಣೆ, ಹಂಪಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು 560104, ರೂಂ ನಂ 1Bruhath Bangalore Mahanagara Palike, Swimming pool, No 21, 9th Cross, R P C Layout , Hampinagara, Bangalore 560104,Room No 1
167134ಕ್ಯಾಮ್ಲಿನ್‌ ಆಂಗ್ಲಶಾಲೆ, ನಂ. 1648, 6ನೇ "ಸಿ" ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ , 2ನೇ ಹಂತ, ಆರ್‌.ಪಿ.ಸಿ. ಬಡಾವಣೆ, ಹಂಪಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು 560104, ರೂಂ ನಂ 3Camlin English School, No 1648, 6th "C" Mainroad, 2nd Stage, R P C Layout,Hampinagar, Bangalore 560104, Room No 3
167135ಶ್ರಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ನಂ. 466, 4ನೇ ಬಿ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಬಿ ಮತ್ತು ಎ.ಎಸ್‌.ಓ., ಆರ್‌.ಪಿ.ಸಿ. ಬಡಾವಣೆ ,ಹಂಪಿನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು 560104,ರೂಂ ನಂ 1Sri Virupaksheshwara Swamy Education Society, No 466, 4th B cross, B & A S O., RPC Layout, Hampinagara, Bangalore 560104,Room No 1
167136ಶ್ರಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ನಂ. 466, 4ನೇ ಬಿ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಬಿ ಮತ್ತು ಎ.ಎಸ್‌.ಓ., ಆರ್‌.ಪಿ.ಸಿ. ಬಡಾವಣೆ ,ಹಂಪಿನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು 560104,ರೂಂ ನಂ 2Sri Virupaksheshwara Swamy Education Society, No 466, 4th B cross, B & A S O., RPC Layout, Hampinagara, Bangalore 560104,Room No 2
167137ಶ್ರಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ನಂ. 466, 4ನೇ ಬಿ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಬಿ ಮತ್ತು ಎ.ಎಸ್‌.ಓ., ಆರ್‌.ಪಿ.ಸಿ. ಬಡಾವಣೆ ,ಹಂಪಿನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು 560040,ರೂಂ ನಂ 3Sri Virupaksheshwara Swamy Education Society, No 466, 4th B cross, B & A S O., RPC Layout, Hampinagara, Bangalore 560040,Room No 3
167138ಶ್ರಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ನಂ. 466, 4ನೇ ಬಿ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಬಿ ಮತ್ತು ಎ.ಎಸ್‌.ಓ., ಆರ್‌.ಪಿ.ಸಿ. ಬಡಾವಣೆ ,ಹಂಪಿನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು 560104,ರೂಂ ನಂ 4Sri Virupaksheshwara Swamy Education Society, No 466, 4th B cross, B & A S O., RPC Layout, Hampinagara, Bangalore 560104,Room No 4
167139ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ದಿ ಸಂಘ (ಬೆಂಗಳೂರು ಒನ್), 9ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ , 4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ , ಆರ್‌.ಪಿ.ಸಿ. ಬಡಾವಣೆ, ಹಂಪಿನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು 560104, ರೂಂ ನಂ 1Siddartha Kannada Cultural Arts & Welfare Society(Bangalore One), 9th Mainroad, 4th Cross, R P C Layout, Hampinagara, Bangalore 560104, Room No 1
167140ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ದಿ ಸಂಘ (ಬೆಂಗಳೂರು ಒನ್), 9ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ , 4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ , ಆರ್‌.ಪಿ.ಸಿ. ಬಡಾವಣೆ, ಹಂಪಿನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು 560104, ರೂಂ ನಂ 2Siddartha Kannada Cultural Arts & Welfare Society(Bangalore One), 9th Mainroad, 4th Cross, R P C Layout, Hampinagara, Bangalore 560104, Room No 2
167141ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ವಾರ್ಡ್‌ ಕಛೇರಿ (ಸ ಕಾ ನಿ ಅ ಪರಿಸರ ಕಛೇರಿ), 9ನೇಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ , 4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ , ಆರ್‌.ಪಿ.ಸಿ. ಬಡಾವಣೆ, ಹಂಪಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು 560104,ರೂಂ ನಂ 1Corporation Ward Office (AEE Environment Office), 9th Mainroad, 4th Cross, R P C Layout, Hampinagara, Bangalore 560104, Room No 1
167142ಚಂದ್ರ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ(ರಿ)ನಂ.19 1ನೇ ಘಟ್ಟ 2ನೇ ಹಂತ ಎದುರು ಕೆ ಇ ಬಿ ಚಂದ್ರಾ ಬಡಾವಣೆ ಬೆ-560040 ರೂಂ ನಂ 1Chandra Public School(Reg) No.19 1st Phase 2nd Stage Opp KEB Chandra Layout B-560040 Room No.1
167143ಚಂದ್ರ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ(ರಿ) ನಂ.19 1ನೇ ಘಟ್ಟ 2ನೇ ಹಂತ ಎದುರು ಕೆ ಇ ಬಿ ಚಂದ್ರಾ ಬಡಾವಣೆ ಬೆ-560040 ರೂಂ ನಂ.2Chandra Public School(Reg) No.19 1st Phase 2nd Stage Opp KEB Chandra Layout B-560040 Room No.2
167144ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಕೈಲೈನ್ ಸಿಟಿ ಅಪ್ಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎದುರು ಚಂದ್ರಾ ಲೇಔಟ್ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1BBMP Yoga Kendra Skyline City Apartment Opp Chandra Layout Room No.1
167145ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಕೈಲೈನ್ ಸಿಟಿ ಅಪ್ಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎದುರು ಚಂದ್ರಾ ಲೇಔಟ್ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2BBMP Yoga Kendra Skyline City Apartment Opp Chandra Layout, Room No.2
167146ಜಿ ಎಲ್ ಆರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ(ರಿ) ಸೆಂಟ್ ಪ್ಲವರ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನಂ.2 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಸಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಎಸ್ 3ನೇ ಹಂತ ಬೆಂ-40 ರೂ ನಂ.1G L R Education Society(Reg) St Flower's English School No.2 1st Cross CHBS 3rd Stage B-40 Room No.1
167147ಜಿ ಎಲ್ ಆರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ(ರಿ) ಸೆಂಟ್ ಪ್ಲವರ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನಂ.2 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಸಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಎಸ್ 3ನೇ ಹಂತ ಬೆಂ-40 ರೂ ನಂ.2G L R Education Society(Reg) St Flower's English School No.2 1st Cross CHBS 3rd Stage B-40 Room No.2
167148ಜಿ ಎಲ್ ಆರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ(ರಿ) ಸೆಂಟ್ ಪ್ಲವರ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನಂ.2 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಸಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಎಸ್ 3ನೇ ಹಂತ ಬೆಂ-40 ರೂ ನಂ.3G L R Education Society(Reg) St Flower's English School No.2 1st Cross CHBS 3rd Stage B-40 Room No.3
167149ಜಿ ಎಲ್ ಆರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ(ರಿ) ಸೆಂಟ್ ಪ್ಲವರ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನಂ.2 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಸಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಎಸ್ 3ನೇ ಹಂತ ಬೆಂ-40 ರೂ ನಂ.4G L R Education Society(Reg) St Flower's English School No.2 1st Cross CHBS 3rd Stage B-40 Room No.4
167150ಜಿ ಎಲ್ ಆರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ(ರಿ) ಸೆಂಟ್ ಪ್ಲವರ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನಂ.2 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಸಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಎಸ್ 3ನೇ ಹಂತ ಬೆಂ-40 ರೂ ನಂ.5ಜಿ ಎಲ್ ಆರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ(ರಿ) ಸೆಂಟ್ ಪ್ಲವರ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನಂ.2 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಸಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಎಸ್ 3ನೇ ಹಂತ ಬೆಂ-40 Room No.5
167151ಜಿ ಎಲ್ ಆರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ(ರಿ) ಸೆಂಟ್ ಪ್ಲವರ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನಂ.2 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಸಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಎಸ್ 3ನೇ ಹಂತ ಬೆಂ-40 ರೂ ನಂ.6G L R Education Society(Reg) St Flower's English School No.2 1st Cross CHBS 3rd Stage B-40 Room No.6
167152ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Govt Kannada Model Primary School, Room No.1
167153ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Govt Kannada Model Primary School, Room No.2
167154ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Govt Kannada Model Primary School, Room No.3
167155ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.5Govt Kannada Model Primary School, Room No. 5
167156A, 9th Mainroad, Hampinagar,Bangalore 560104, Room No 1New Holy Saint High School, Bangalore-560104
167157ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Saraswathi Vidyalaya Kannada Higher Primary School,Room No.1
167158ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Saraswathi Vidyalaya Kannada Higher Primary School, Room No.2
167159ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Saraswathi Vidyalaya kannada Higher Primary School , Room No.3
167160ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4Saraswathi Vidyalaya kannada Higher Primary School , Room No.4
167161ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.5Saraswathi Vidyalaya Kannada Higher Primary School, Room No.5
167162ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 17ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಬಾಪೂಜಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-560 026 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Global Public School 1st Main Road 17th Cross Bapujinagar Bangalore-560 026 Room No.1
167163ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 17ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಬಾಪೂಜಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-560 026 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Global Public School 1st Main Road 17th Cross Bapujinagar Bangalore-560 026 Room No.2
167164ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 17ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಬಾಪೂಜಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-560 026 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Global Public School 1st Main Road 17th Cross Bapujinagar Bangalore-560 026 Room No.3
167165ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 17ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಬಾಪೂಜಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-560 026 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4Global Public School 1st Main Road 17th Cross Bapujinagar Bangalore-560 026 Room No.4
167166ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 17ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಬಾಪೂಜಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-560 026 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.5Global Public School 1st Main Road 17th Cross Bapujinagar Bangalore-560 026 Room No.5
167167ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.1Government Urdu Model Primary School, Room.No.1
167168ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.2Government Urdu Model Primary School, Room.No.2
167169ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Government Urdu Model Primary School Room.No.3
167170ವಿಶಾಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Vishal English School , Room No.1
167171ವಿಶಾಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 2Vishal English School , Room No.2
167172ವಿಶಾಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 3Vishal English School, Room.No.3
167173ವಿಶಾಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 4Vishal English School, Room.No.4
167174ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Sri Venkateshwar Higher Primary School Kannada High School, Room No.1
167175ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Sri Venkateshwar Higher Primary School Kannada High School, Room No.2
167176ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Sri Venkateshwar Higher Primary School Kannda High School , Room No.3
167177ಸೌತ್ ಎನ್ಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಗುಡ್ಡದ ಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು-560 026ಸಂಖ್ಯೆ.1Southend Public School Hosaguddadhahalli, Bangalore-560 026 Room No.1
167178ಸೌತ್ ಎನ್ಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ಹೊಸಗುಡ್ಡದ ಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು-560 026 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Southend Public School Hosaguddadhahalli, Bangalore-560 026 Room No.2
167179ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Nammura Sarakari Madari Prarthamika and Prouda Shale, ROOM NO. 1
167180ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Nammura Sarakari Madari Prarthamika and Prouda Shale, ROOM NO. 2
167181ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Nammura Sarakari Madari Prarthamika and Prouda Shale, ROOM NO. 3
167182ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Nammura Sarakari Madari Prarthamika and Prouda Shale ROOM NO.4
167183ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ ಫೇರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಜಿ.ಎಸ್‌. ಆಂಗ್ಲಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Educational Social Welfare Society G S English School, Room No.1
167184ನಮ್ಮೂರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Nammura Higher Primary School, Room No.1
167185ನಮ್ಮೂರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Nammura Higher Primary School, Room No.2
167186ನಮ್ಮೂರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Nammura Higher Primary School , Room No.3
167187ನಮ್ಮೂರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4Nammura Higher Primary School, Room.No.4
167188ಎಂ.ಡಿ. ನಾಯ್ಡು ರಂಗಮಂದಿರ, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ., ಬಾಪೂಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು 560026, ರೂಂ ನಂ 1M.D. Naidu Ranga Mandira, BBMP, Bapujinagar,Bangalore 560026, Room No 1
167189ಎಂ.ಡಿ. ನಾಯ್ಡು ರಂಗಮಂದಿರ, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ., ಬಾಪೂಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು 560026, ರೂಂ ನಂ 2M.D. Naidu Ranga Mandira, BBMP, Bapujinagar,Bangalore 560026, Room No 2
167190ನಮ್ಮೂರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.5Nammura Higher Primary School, Room.No.5
167191ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿರಂಗನಾಥ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 9ನೇ 'ಸಿ' ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ,ಆರ್‌.ಪಿ.ಸಿ. ಬಡಾವಣೆ, ಹಂಪಿನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು 560104, ರೂಂ ನಂ 1Sri Lakshmi Ranganatha Vidhya Samsthe, 6th Cross, 9th C Mainroad, R P C Layout, Hampinagar, Bangalore 560104, Room No 1
167192ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿರಂಗನಾಥ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 9ನೇ 'ಸಿ' ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ,ಆರ್‌.ಪಿ.ಸಿ. ಬಡಾವಣೆ, ಹಂಪಿನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು 560104, ರೂಂ ನಂ 2Sri Lakshmi Ranganatha Vidhya Samsthe, 6th Cross, 9th C Mainroad, R P C Layout, Hampinagar, Bangalore 560104, Room No 2
167193ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ & ಪಿ.ಯು.ಕಾಲೇಜ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Govt. High School & P.U. College, Room No.1
167194ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ & ಪಿ.ಯು.ಕಾಲೇಜ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Govt. High School & P.U. College,Room No.2
167195ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ & ಪಿ.ಯು.ಕಾಲೇಜ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Govt. HIgh School & P.U. College,Room No.3
167196ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ & ಪಿ.ಯು.ಕಾಲೇಜ್‌,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4Govt. High School & P.U. College, Room No.4
167197ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ & ಪಿ.ಯು.ಕಾಲೇಜ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.5Govt. High School & P.U. College, Room No.5
167198ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ & ಪಿ.ಯು.ಕಾಲೇಜ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.6Govt. High School & P.U. College, Room No.6
167199ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ & ಪಿ.ಯು.ಕಾಲೇಜ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.7Govt. High School & P.U. College, Room No.7
167200ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ & ಪಿ.ಯು.ಕಾಲೇಜ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.8Govt. High School & P.U. College, Room No.8
167201ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ & ಪಿ.ಯು.ಕಾಲೇಜ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.9Govt. High School & P.U. College, Room No.9
167202ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ & ಪಿ.ಯು.ಕಾಲೇಜ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.10Govt. High School & P.U. College, Room No.10
167203ಸೇಂಟ್‌ ಮೈಕಲ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, 553, 14ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಆರ್‌.ಪಿ.ಸಿ. ಬಡಾವಣೆ, ಹಂಪಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು 560104, ರೂಂ ನಂ 1St Michael's High School, 553, 14th Cross, R P C Layout, Hampinagar,Bangalore 560104, Room No 1
167204ಎವರ್ ಬ್ರೈಟ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Ever Bright High School Room No.1
167205ೆವರ್ ಬ್ರೈಟ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Ever Bright High School Room No.2
167206ಮಹದೇವ ಹಿಂದೀ ವಿದ್ಯಾಲಯ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Mahadeva Hindi Vidyala, Room No.1
167207ಮಹದೇವ ಹಿಂದೀ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Mahadeva Hindi Vidyalaya, Room No.2
167208ಮಹದೇವ ಹಿಂದೀ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Mahadeva Hindi Vidyalaya, Room No.3
167209ಮಹದೇವ ಹಿಂದೀ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4Mahadeva Hindi Vidyalaya, Room No.4
167210ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ ಫೇರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಜಿ.ಎಸ್‌. ಆಂಗ್ಲಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Educational Social Welfare Society G.S English School Room.2
167211ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ ಫೇರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಜಿ.ಎಸ್‌. ಆಂಗ್ಲಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Educational Social Welfare Society G.S English School Room No.3
167212ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ ಫೇರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಜಿ.ಎಸ್‌. ಆಂಗ್ಲಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4Educational Social Welfare Society G.S. English School Room No.4
167213ಉಪ ಆರೋಗ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಪ್ಯೆಪ್ ಲ್ಯೆನ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಕಸ್ತೂರಿಬಾನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು 560 026, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Deputy Health Officer office, Bruhath Bangalore Mahanagara Palike, Pipe line west Kasturibanagar, Bangalore 560 026, Room No 1
167214ಉಪ ಆರೋಗ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಪ್ಯೆಪ್ ಲ್ಯೆನ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಕಸ್ತೂರಿಬಾನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು 560 026, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Deputy Health Officer office, Bruhath Bangalore Mahanagara Palike, Pipe line west Kasturibanagar, Bangalore 560 026, Room No 2
167215ಬಸವೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ನಂ 15, 3ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಪ್ಯೆಪ್ ಲ್ಯೆನ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಕಸ್ತೂರಿಬಾನಗರ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 560 026, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Basaveshwara Educational Institute, No.15, 3rd Main Pipeline West Kasturibanagar, Mysore road, Bangalore 560 026, Room No 1
167216ಬಸವೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ನಂ 15, 3ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಪ್ಯೆಪ್ ಲ್ಯೆನ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಕಸ್ತೂರಿಬಾನಗರ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 560 026, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Basaveshwara Educational Institute, No.15, 3rd Main Pipeline West Kasturibanagar, Mysore road, Bangalore 560 026, Room No 2
167217ಬಸವೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ನಂ 15, 3ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಪ್ಯೆಪ್ ಲ್ಯೆನ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಕಸ್ತೂರಿಬಾನಗರ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 560 026, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Basaveshwara Educational Institute, No.15, 3rd Main Pipeline West Kasturibanagar, Mysore road, Bangalore 560 026, Room No 3
167218ಯುನಿವರ್ಸಲ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್, ನಂ 208/ಬಿ, 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 2ನೇ ಮೈನ್ ರೋಡ್, ಬಾಪೂಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು 560040, ರೂಂ ನಂ 1Universal Convent, No. 208/B, 3rd Cross, 2nd Mainroad, Bapujinagara, Bangalore 560026, Room No 1
167219ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಸನಿವಾಸ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Siddartha Sanivasa High School, Room.No1
167220ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಸನಿವಾಸ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Siddartha Sanivasa High School, Room No.2
167221ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಸನಿವಾಸ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Siddartha Sanivasa High School, Room No.3
167222ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಸನಿವಾಸ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4Siddartha Sanivasa High School, Room No.4
167223ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ವಸತಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.5Siddartha Residential High School , Room No.5
167224ಶ್ರೀ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕವಿಕಾ ಬಡಾವಣೆ,ಬೆಂಗಳೂರು 560026, ರೂಂ ನಂ 1Sri Vivekananda Vidhya Samsthe, Kannada Higher Primary School,Kavika Layout, Bangalore 560026, Room No 1
167225ಶ್ರೀ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕವಿಕಾ ಬಡಾವಣೆ,ಬೆಂಗಳೂರು 560026, ರೂಂ ನಂ 2Sri Vivekananda Vidhya Samsthe, Kannada Higher Primary School,Kavika Layout, Bangalore 560026, Room No 2
167226ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರ (ನಮ್ಮೂರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ), 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮಾರುತಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು 560026, ರೂಂ ನಂ 1BBMP Tailoring Center (Nammura Anganawadi Kendra), 2nd main road, Maruthinagar, Bangalore 560026, Room No 1
167227ಸೆಂಟ್‌ ಅಂಥೋಣಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1St Anthony Chruch school, Room no.1
167228ಸೆಂಟ್‌ ಅಂಥೋಣಿ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2St Anthony School, Room no.2
167229ಸೆಂಟ್‌ ಅಂಥೋಣಿ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3St Anthony school, Room No.3
167230ಸೈಂಟ್‌ ಅಂಥೋಣಿ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4Saint Anthony School, Room No.4
167231ಸೈಂಟ್‌ ಅಂಥೋಣಿ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4Saint Anthony School, Room No.4
167232ಸೈಂಟ್‌ ಅಂಥೋಣಿ ಚರ್ಚ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.5Sent Anthony Chruch School, Room no.5
167233ನಮ್ಮೂರ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ದೀಪಾಂಜಲಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು 560026 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Nammura Model Primary School,1st Mainroad Deepanjalinagar Bangalore 560026 Room No 1
167234ನಮ್ಮೂರ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ದೀಪಾಂಜಲಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು 560026 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Nammura Model Primary School,1st Mainroad Deepanjalinagar Bangalore 560026 Room No.2
167235ನಮ್ಮೂರ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ದೀಪಾಂಜಲಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು 560026 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Nammura Model Primary School,1st Mainroad Deepanjalinagar Bangalore 560026 Room N0 3
167236ನರೇಂದ್ರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ದೀಪಾಂಜಲಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು 560026 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Narendra High school.1st Mainroad Deepanjalinagar Bangalore 560026 Room No 1
167237ನರೇಂದ್ರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ದೀಪಾಂಜಲಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು 560026 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Narendra High school.1st Mainroad Deepanjalinagar Bangalore 560026 Room No 2
167238ನರೇಂದ್ರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ದೀಪಾಂಜಲಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು 560026 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Narendra High school,1st Mainroad Deepanjalinagar Bangalore 560026 Room No 3
167239ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 026, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Nammura Government Model Primary & High School Byatarayanapura, Mysore road, Bangalore-560 026, Room No.1
167240ಸೋಮನಾಥ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಂ.5/28, 4ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 026, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Somanatha English Primary School, No.5/28, 4th Cross, 2nd Main road, Byatarayanapura, Mysore road, Bangalore-560 026, Room No.1
167241ಸೋಮನಾಥ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಂ.5/28, 4ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 026, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Somanatha English Primary School, No.5/28, 4th Cross, 2nd Main road, Byatarayanapura, Mysore road, Bangalore-560 026, Room No.2
167242ಸೋಮನಾಥ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಂ.5/28, 4ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 026, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Somanatha English Primary School, No.5/28, 4th Cross, 2nd Main road, Byatarayanapura, Mysore road, Bangalore-560 026, Room No.3
167243ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 026, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Nammura Government Model Primary & High School Byatarayanapura, Mysore road, Bangalore-560 026,Room No.2
167244ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 026, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Nammura Government Model Primary & High School Byatarayanapura, Mysore road, Bangalore-560 026, Room No.3
167245ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 026, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4Nammura Government Model Primary & High School Byatarayanapura, Mysore road, Bangalore-560 026, Room No.4
167246ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಉಚಿತ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಂಬ್ರೈಡರಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ,ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಾಲ್, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ರಾಘವನಗರ, ಸಂಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 026, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Bruhath Bangalore Mahanagara Palike, Free Tailoring and Embroidery Training Center, Ambedkar Hall, Anganawadi Kendra, Raghavanagar, Sanjayanagar, Bangalore- 560026, Room No.1
167247ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಉಚಿತ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಂಬ್ರೈಡರಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ,ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಾಲ್, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ರಾಘವನಗರ, ಸಂಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 026, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Bruhath Bangalore Mahanagara Palike, Free Tailoring and Embroidery Training Center, Ambedkar Hall, Anganawadi Kendra, Raghavanagar, Sanjayanagar, Bangalore- 560026, Room No.2
167248ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಉಚಿತ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಂಬ್ರೈಡರಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ,ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಾಲ್, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ರಾಘವನಗರ, ಸಂಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 026, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Bruhath Bangalore Mahanagara Palike, Free Tailoring and Embroidery Training Center, Ambedkar Hall, Anganawadi Kendra, Raghavanagar, Sanjayanagar, Bangalore- 560026, Room No.3
167249ಶ್ರೀನಗರ, ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಫೌಂಡೇಷನ್, ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ನಂ.54, 1ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ರಾಘವನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 026, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Sreenagar Educational Foundation, Green Capital Public School No.54, 1st Cross, Raghavanagar, Bangalore-560 026 , Room No.1
167250ಶ್ರೀನಗರ, ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಫೌಂಡೇಷನ್, ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ನಂ.54, 1ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ರಾಘವನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 026, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Sreenagar Educational Foundation, Green Capital Public School No.54, 1st Cross, Raghavanagar, Bangalore-560 026 , Room No.2
167251ಎಸ್ ಪಿ ಜಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ (ಪಟೇಲ್ ಗುಲಪ್ಪ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ),ನಂ.27, ಜ್ಞಾನಕಾಶಿ, ಮುನೇಶ್ವರ ಬ್ಲಾಕ್, ಆವಲಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 026, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1SPG Primary And High School (Patel Gullappa High School), No.27, Jnanakashi, Muneshwara Block, Avalahalli, Bangalore-560 026,Room No.1
167252ಎಸ್ ಪಿ ಜಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ (ಪಟೇಲ್ ಗುಲಪ್ಪ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ),ನಂ.27, ಜ್ಞಾನಕಾಶಿ, ಮುನೇಶ್ವರ ಬ್ಲಾಕ್, ಆವಲಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 026, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2SPG Primary And High School (Patel Gullappa High School), No.27, Jnanakashi, Muneshwara Block, Avalahalli, Bangalore-560 026,Room No.2
167253ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಅರಣ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ, ನಂ.45, ನ್ಯೂ ಟಿಂಬರ್ ಯಾರ್ಡ್ ಬಡಾವಣೆ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 026, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Managing Director, Forest Industrial Department, No. 45, New Timber Yard Layout, Byatarayanapura, Bangalore-560 026, Room No.1
167254ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಅರಣ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ, ನಂ.45, ನ್ಯೂ ಟಿಂಬರ್ ಯಾರ್ಡ್ ಬಡಾವಣೆ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 026, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Managing Director, Forest Industrial Department, No. 45, New Timber Yard Layout, Byatarayanapura, Bangalore-560 026, Room No.2
167255ಸೇಂಟ್‌ ಫಿಲೋಮಿನಾಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ನಂ 46, 4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 9ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಆವಲಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು 560 026, ರೂಂ ನಂ 1St Philomenas Public School, No 46, 4th cross 9th Main Avalahalli, Bangalore 560026, Room No 1
167256ಸೇಂಟ್‌ ಫಿಲೋಮಿನಾಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ನಂ 46, 4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 9ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಆವಲಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು 560 026, ರೂಂ ನಂ 2St Philomenas Public School, No 46, 4th cross 9th Main Avalahalli, Bangalore 560026, Room No 2
167257ಸೇಂಟ್‌ ಲಾರೆನ್‌ಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಆವಲಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 026, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1St. Lawrence High School, Avalahalli Main road, Byatarayanapura New Layout, Bangalore-560 026, Room No.1
167258ಸೇಂಟ್‌ ಲಾರೆನ್‌ಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಆವಲಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 026, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2St. Lawrence High School, Avalahalli Main road, Byatarayanapura New Layout, Bangalore-560 026, Room No.2
167259ಸೇಂಟ್‌ ಲಾರೆನ್‌ಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಆವಲಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 026, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3St. Lawrence High School, Avalahalli Main road, Byatarayanapura New Layout, Bangalore-560 026, Room No.3
167260ಆರ್.ಕೆ.ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ನಂ.19, 4ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಆವಲಹಳ್ಳಿ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 026, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1R K Public School, No 19 4th Cross Avalahalli Layout Bangalore-560026, Room No.1
167261ಆರ್.ಕೆ.ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ನಂ.19, 4ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಆವಲಹಳ್ಳಿ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 026, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2R K Public School, No 19 4th Cross Avalahalli Layout Bangalore-560026, Room No 2
167262ಆರ್.ಕೆ.ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ನಂ.19, 4ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಆವಲಹಳ್ಳಿ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 026, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3R K Public School, No 19 4th Cross Avalahalli Layout Bangalore-560026, Room No 3
167263ಶ್ರೀಗುರು ಶಾಂತಾನಂದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಸಿದ್ದಾರೂಢ ಆಶ್ರಮ , ಮೈಸೂರು ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು 560026 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ .1Sri Gurushanthananda Highschool,Siddaruda Ashram Mysor Road, Bangalore 560026 Room No.1
167264ಶ್ರೀಗುರು ಶಾಂತಾನಂದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಸಿದ್ದಾರೂಢ ಆಶ್ರಮ , ಮೈಸೂರು ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು 560026 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Sri Gurushanthananda Highschool,Siddaruda Ashram Mysor Road, Bangalore 560026 Room No.2
167265ಗುರು ಶಾಂತಾನಂದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಸಿದ್ದಾರೂಢ ಆಶ್ರಮ , ಮೈಸೂರು ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು 560026 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Sri Gurushanthananda High school, Siddaruda Ashram Mysor Road, Bangalore 560026 Room No.3
167266ಗುರು ಶಾಂತಾನಂದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಸಿದ್ದಾರೂಢ ಆಶ್ರಮ , ಮೈಸೂರು ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು 560026 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4Sri Gurushanthananda Highschool ,Siddaruda Ashram Mysor Road, Bangalore 560026 Room No.4
167267ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 026, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.5Nammura Government Model Primary & High School Byatarayanapura, Mysore road, Bangalore-560 026, Room No.5
167268ಬೆಂಗಳೂರು ಒನ್ ಸಮಗ್ರ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ನ್ಯೂ ಬಿ ಡಿ ಎ ಪಾರ್ಕ್ ಆವಲಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು-560085 ರೂ ನಂ 1Bangalore One Samagra Nagareeka Seva Kendra New B D A Park Avalahalli Bangalore 560085 Room 1
167269ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಉಚಿತ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಂಬ್ರೈಡರಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ,ಎ ಕೆ ಕಾಲೋನಿ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 026, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Bruhath Bangalore Mahanagara Palike Free Tailoring & Embroidery Training Centre, A.K.Colony, Byatarayanapura New Layout, Bangalore-560 026, Room No.1
167270ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಉಚಿತ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಂಬ್ರೈಡರಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ,ಎ ಕೆ ಕಾಲೋನಿ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 026, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Bruhath Bangalore Mahanagara Palike Free Tailoring & Embroidery Training Centre, A.K.Colony, Byatarayanapura New Layout, Bangalore-560 026, Room No.2
167271ಸೇಂಟ್‌ ಲಾರೆನ್‌ಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಆವಲಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 026, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4St. Lawrence High School, Avalahalli Main road, Byatarayanapura New Layout, Bangalore-560 026, Room No.4
167272ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವಿನೋಬ ಕಾಲೋನಿ ಆವಲಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು-560 026 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Govt. Higher Primary School,Vinoba Colony, Avalahalli Bangalore-560 026 Room no.1
167273ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,,ವಿನೋಬ ಕಾಲೋನಿ ಆವಲಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು-560 026 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Govt. Higher Primary School,Vinoba Colony, Avalahalli Bangalore-560 026 Room no.2
167274ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,,ವಿನೋಬ ಕಾಲೋನಿ ಆವಲಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು-560 026 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Govt. Higher Primary School,Vinoba Colony, Avalahalli Bangalore-560 026 Room no.3
167275ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,,ವಿನೋಬ ಕಾಲೋನಿ ಆವಲಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು-560 026 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4Govt. Higher Primary School,Vinoba Colony, Avalahalli Bangalore-560 026 Room no.4
167276ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಆವಲಹಳ್ಳಿ ವಿನೋಬಾ ಕಾಲೋನಿ. ಬೆಂ-26, ರೂಂ ನಂ 1Bangalore City Jilla Panchayat, Anganwadi Kendra, Avalahalli Vinobha colony, B-26, Room No 1
167277ಸೆಂಟ್‌ ಮೈಕಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,12ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಮುನೇಶ್ವರ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು-560 026 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1St. Micheal English School,12th Main Road, Muneshwara Block Bangalore-560 026 Room no.1
167278ಸೆಂಟ್‌ ಮೈಕಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,12ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಮುನೇಶ್ವರ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು-560 026 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2St. Micheal English School,12th Main Road, Muneshwara Block Bangalore-560 026 Room no.2
167279ಸೆಂಟ್‌ ಮೈಕಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,12ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಮುನೇಶ್ವರ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು-560 026 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3St. Micheal English School,12th Main Road, Muneshwara Block Bangalore-560 026 Room no.3
167280ಆರೋ ಕಿಡ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, 2ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ವಿನೋಭ ಕಾಲೋನಿ, ಅವಲಹಳ್ಳಿ ರೂಂ ನಂ 1Arrow Kids Public School, 2nd Cross Road, Vinobha Colony, Avalahalli ROOM NO 1
167281ಆರೋ ಕಿಡ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನಂ.2 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ವಿನೋಭ ಕಾಲೋನಿ ಅವಲಹಳ್ಳಿ ರೂಂ ನಂ 2Arrow Kids Public School No.2 2nd Cross Vinobha Colony Room No.2
167282ಜ್ಞಾನದ್ಪೀಪ್ತಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, 56 ,ಬಿ. ಡಿ. ಎ. ಬಡಾವಣೆ, ಅವಲಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು 560026 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Jnana Deepthi English School,No.56, B.D.A. Layout, Avalahalli Bangalore 560026 Room no.1
167283ಜ್ಞಾನದ್ಪೀಪ್ತಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, 56 ,ಬಿ. ಡಿ. ಎ. ಬಡಾವಣೆ, ಅವಲಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು 560026 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Jnana Deepthi English School,,No.56, B.D.A. Layout, Avalahalli Bangalore 560026 Room no..2
167284ಜ್ಞಾನದ್ಪೀಪ್ತಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, 56 ,ಬಿ. ಡಿ. ಎ. ಬಡಾವಣೆ, ಅವಲಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು 560026 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Jnana Deepthi English School,No.56, B.D.A. Layout, Avalahalli Bangalore 560026 Room no.3
167285ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಈರಣ್ಣ ಗುಡ್ಡೆ ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾ ಕಾಲೋನಿ ಬೆಂಗಳೂರು-560 026 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Govt. Lower Primary School,Erranna Guddhe Kasturi Ba Colony Bangalore 560026 Room no.1
167286ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಈರಣ್ಣ ಗುಡ್ಡೆ ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾ ಕಾಲೋನಿ ಬೆಂಗಳೂರು-560 026 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Govt. Lower Primary School,Erranna Guddhe Kasturi Ba Colony Bangalore 560026 Room no.2
167287ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಈರಣ್ಣ ಗುಡ್ಡೆ ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾ ಕಾಲೋನಿ ಬೆಂಗಳೂರು-560 026 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Govt. Lower Primary School,Erranna Guddhe Kasturi Ba Colony Bangalore 560026 Room no.3
167288ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಈರಣ್ಣ ಗುಡ್ಡೆ ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾ ಕಾಲೋನಿ ಬೆಂಗಳೂರು-560 026 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4Govt. Lower Primary School,Erranna Guddhe Kasturi Ba Colony Bangalore 560026 Room no.4
167289ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವೀರಭದ್ರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 085 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Higher Primary School,Veerabhadra Nagar,Bangalore-560 085 Room no.1
167290ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ವೀರಭದ್ರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 085 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ .2Govt. Higher Primary School,Veerabhadra Nagar,Bangalore-560 085 Room No.2
167291ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವೀರಭದ್ರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 085 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ .3Govt. Higher Primary School,Veerabhadra Nagar,Bangalore-560 085 Room No.3
167292ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವೀರಭದ್ರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 085 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ .4Govt. Higher Primary School, Veerabhadra Nagar,Bangalore-560 085 Room no.4
167293ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವೀರಭದ್ರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 085 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ .5Govt. Higher Primary School, Veerabhadra Nagar,Bangalore-560 085 Room no.5
167294ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,.ವೀರಭದ್ರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 085 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6Govt. Higher Primary School, ,Veerabhadra Nagar,Bangalore-560 085 Room No. 6,
167295ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ವೀರಭದ್ರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 085 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 7Govt. Higher Primary School, ,Veerabhadra Nagar,Bangalore-560 085 Room No. 7
 
Hosted By   Copyright (c) 2019, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.