2019 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final Electoral rolls of 2019 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
1651ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, 8ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಇಂದಿರಾನಗರ ಸ್ಲಂ, ಪಶ್ಚಿಮ ಕಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 1Anganavadi Kendra 8th Cross, Indirangar Slum, West of Chord Road Room No. 1
1652ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ 7ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಇಂದಿರಾನಗರ ಸ್ಲಂ, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸಿ ರಸ್ತೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Anganavadi Kendra Indranagar Slum 7th cross West Chord Road Room No 1
1653ಗೌತಮ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌ 40 ಆಡಿ ರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಹಂತ, 2ನೇ ಘಟ್ಟ, ಮಂಜುನಾಥನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Gowtham College 40 ft Road 1st Stage 2nd Phase ManjunathaNagar Room No 1
1654ಗೌತಮ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌ 40 ಆಡಿ ರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಹಂತ, 2ನೇ ಘಟ್ಟ, ಮಂಜುನಾಥನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Gowtham College 40 ft Road 1st Stage 2nd Phase Room No 2
1655ವಿವೇಕಾವರ್ಧಿನಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, 14ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಪ್ರಕಾಶ್ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-21 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Viveka Vardhini Educational Institution 14th Main Road Prakashnagar Room No 1
1656ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಇಲಾಖೆ, ವಾರ್ಡ್‌ ಕಛೇರಿ, 14ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ , ಪ್ರಕಾಶ್ ನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Engineering Ward Office 14th Main Road Prakashnagar Room No 1
1657ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ವಾರ್ಡ್‌ ಕಛೇರಿ 14 ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Health Ward Office 14th Main Road Prakashnagar Room No 1
1658ರಾಯಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಂಜುನಾಥ ನಗರ 1ನೇ ಹಂತ 1ನೇ ಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ 40 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Royal English Primary School 1st Stage 1st Phase 40 ft Road Manjunathanagar Room No 1
1659ರಾಯಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 1ನೇ ಹಂತ 1ನೇ ಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ 40 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ ಮಂಜುನಾಥನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2Royal English Primary School 1st Stage 1st Phase 40 ft Road Manjunathanagar Room No 2
16510ರಾಯಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 1ನೇ ಹಂತ 1ನೇ ಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ 40 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ ಮಂಜುನಾಥನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 3Royal English Primary School 1st Stage 1st Phase 40 ft Road Manjunathanagar Room No 3
16511ಬ್ರೈಟ್‌ ಹಾರಿಜನ್‌ ಶಾಲೆ 1ನೇ ಹಂತ 2ನೇ ಘಟ್ಟ, 40 ಅಡಿರಸ್ತೆ ಮಂಜುನಾಥನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Bright Horizon School 1 st Stage 2nd Phase 40 Feet road Room No 1
16512ಬ್ರೈಟ್‌ ಹಾರಿಜನ್‌ ಶಾಲೆ 1ನೇ ಹಂತ 2ನೇ ಘಟ್ಟ 40 ಅಡಿರಸ್ತೆ ಮಂಜುನಾಥನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Bright Horizon School 1st Stage 2nd Phase 40 ft Road Manjunathanagar Room No 2
16513ಬ್ರೈಟ್‌ ಹಾರಿಜನ್‌ ಶಾಲೆ 1ನೇ ಹಂತ 2ನೇ ಘಟ್ಟ, 40 ಅಡಿರಸ್ತೆ ಮಂಜುನಾಥನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Bright Horizon School 1st Stage 2nd Phase 40 ft Road Manjunathanagar Room No 3
16514ಬ್ರೈಟ್‌ ಹಾರಿಜನ್‌ ಶಾಲೆ 1ನೇ ಹಂತ 2ನೇ ಘಟ್ಟ, 40 ಅಡಿರಸ್ತೆ ಮಂಜುನಾಥನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ- 4Bright Horizon School 1st Stage 2nd Phase 40 ft Road Manjunathanagar Room No 4
16515ಬ್ರೈಟ್‌ ಹಾರಿಜನ್‌ ಶಾಲೆ 1ನೇ ಹಂತ 2ನೇ ಘಟ್ಟ, 40 ಅಡಿರಸ್ತೆ ಮಂಜುನಾಥನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ- 5Bright Horizon School 1st Stage 2nd Phase 40 ft Road Manjunathanagar Room No 5
16516ಇಂಡಿಯಾನ್‌ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ: 74 ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆ 5ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 1ನೆ ಹಂತ , 3ನೇ ಪೇಸ್, ಮಂಜುನಾಥನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Indian High School No.74, Thimmaiah Road, 5th Main road 1st stage 3rd Phase ManjunathaNagar Room No. 1
16517ಬಿ ಬಿ.ಎಮ್‌.ಪಿ. ಕಟ್ಟಡ, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 16ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ 3ನೇ ಹಂತ ಗಾಯಿತ್ರಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಸಿ ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1B B M P Building Govt Lower Primary School 16th Main Road 1st Block 3rd Stage Gayathri H B C S Manjunathanagar Room 1
16518ಬಿ. ಬಿ.ಎಮ್‌.ಪಿ. ಕಟ್ಟಡ, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 16ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ 3ನೇ ಹಂತ ಗಾಯಿತ್ರಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಸಿ ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ ನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ- 2B B M P Building Govt Lower Primary School 16th Main Road 1st Block 3rd Stage Gayathri H B C S Manjunathanagar Room No 2
16519ಶಿಲ್ಪ ಶ್ರೀ ಆಂಗ್ಲ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಶಾಲೆ 40 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ , 1ನೇ ಹಂತ, 1ನೇ ಪೇಸ್, ಡಬ್ಲೂ ಸಿ ರಸ್ತೆ, ಮಂಜುನಾಥನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Shilpashree English Convent 40 ft Road 1st Stage 1st Phase West of chord Road Manjunathanagar Room No 1
16520ಶಿಲ್ಪ ಶ್ರೀ ಆಂಗ್ಲ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಶಾಲೆ 40 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ , 1ನೇ ಹಂತ, 1ನೇ ಪೇಸ್, ಡಬ್ಲೂ ಓ ಸಿ ರಸ್ತೆ, ಮಂಜುನಾಥ ನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Shilpashree English Convent School 40 ft Road 1st Stage 1st Phase West of chord Road Manjunathanagar Room No.2
16521ಶಿಲ್ಪ ಶ್ರೀ ಆಂಗ್ಲ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಶಾಲೆ 40 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ 1ನೇ ಹಂತ, 1ನೇ ಪೇಸ್, ಡಬ್ಲೂ ಸಿ ರಸ್ತೆ , ಮಂಜುನಾಥ ನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Shilpashree English Convent School 40 ft Road 1st Stage 1st Phase West of chord Road Manjunathanagar Room No 3
16522ಶಿಲ್ಪ ಶ್ರೀ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ನಂ: 204, 40 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ , 1ನೇ ಹಂತ, 1ನೇ ಪೇಸ್, ಮಂಜುನಾಥನಗರ ಡಬ್ಲೂ ಸಿ ರಸ್ತೆ , ಮಂಜುನಾಥ ನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Shilpashree English Convent No.204, 40 ft Road 1st Stage 1st Phase Manjunathanagar West of chord Road Room No 1
16523ಶಿಲ್ಪ ಶ್ರೀ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ನಂ: 204, 40 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ 1ನೇ ಹಂತ, 1ನೇ ಪೇಸ್ ಡಬ್ಲೂ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮಂಜುನಾಥನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ- ಸಂಖ್ಯೆ-2Shilpashree English Convent No.204, 40 ft Road 1st Phase West of chord Road Manjunatha Nagar Room No 2
16524ಗೌತಮ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌ 40 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಹಂತ, 2ನೇ ಪೇಸ್, ಮಂಜುನಾಥ್ ನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Gowtham College 40 ft Road 1st Stage 2nd Phase Manjunathanagar Room No 3
16525ಗೌತಮ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌ 40 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಹಂತ, 2ನೇ ಪೇಸ್, ಮಂಜುನಾಥ್ ನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Gowtham College 40 ft Road 1st Stage 2nd Phase Manjunathanagar Room No 4
16526ಕರ್ನಾಟಕ ಲಿಂಗಯುತ ವಿದ್ಯಾಸಂಘ (ಕೆ. ಎಲ್‌. ಇ.) 12 ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ರಾಜಾಜನಗರ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ- 1Karnataka Lingayutha Education Association (K.L.E.) 12th Main Road 2nd Block Rajajinagar Room No 1
16527ಜ್ಯೋತಿ ಪಣಸಂಘ(ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ) 5ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಮರಿಯಪ್ಪನ ಪಾಳ್ಯ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Jyothi pana Sanga Public School 5th Main Road, Mariyapanpalya Room No.1
16528ಜ್ಯೋತಿ ಪಣಸಂಘ(ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ) 5ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಮರಿಯಪ್ಪನ ಪಾಳ್ಯ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Jyothi Panasangha (Public School) 5th Main Road Mariyappana Palya Room No.2
16529ವಿವೇಕಾವರ್ಧಿನಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, 14 ನೇ ಮುಖ್ಕೊಯ ರಸ್ತೆ, ಪ್ರಕಾಶ್ ನಗರ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Vivekavardhini Educational Institution 14th Mainroad Prakashnagar Room No 2
16530ವಿವೇಕಾವರ್ಧಿನಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, 14ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಪ್ರಕಾಶ್ ನಗರ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Vivekavardhini Education Society 14th Main Prakashnagar Room No 3
16531ವಿವೇಕಾವರ್ಧಿನಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ,14ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಪ್ರಕಾಶ್ ನಗರ ಸಂಖ್ಯೆ-4Vivekavardhini Educational Institution 14th Main Prakashnagar Room No 4
16532ವಿವೇಕಾವರ್ಧಿನಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, 14ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಪ್ರಕಾಶ್ ನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5Vivekavardhini Educational Institution 14th Main Road Prakashnagar Room No 5
16533ಬಸವೇಶ್ವರ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ 17ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ರಾಜಾಜನಗರ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ- 1Basaveshwara Girls High School 17th Main 2nd Block Rajajinagar Room No 1
16534ಬಸವೇಶ್ವರ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ 17ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ರಾಜಾಜನಗರ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Basaveshwara Girls High School 17th Main 2nd Block Rajajinagar Room No 2
16535ಪಿ ವಿ ಎಸ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್, 12ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, 3ನೇ ಹಂತ, ಮಂಜುನಾಥ್ ನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1P V S Convent 12th Main 1st Block 3rd Stage Manjunath Nagar Room No 1
16536ಪಿ ವಿ ಎಸ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ 12ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, 3ನೇ ಹಂತ, ಮಂಜುನಾಥ್ ನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2P v S Convent 12th Main 1st Block 3rd Stage Manjunath Nagar Room No 2
16537ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಮಾಡೆಲ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, 3ನೇ ಹಂತ, ಸಾಣೆಗುರುವನ ಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt Block Model Primary School 3rd Block 3rd Stage Saneguruvana Halli Room No 1
16538ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಮಾಡೆಲ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, 3ನೇ ಹಂತ, ಸಾಣೆಗುರುವನ ಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt Block Model Primary School 3rd Block 3rd Stage Saneguruvana Halli Room No 2
16539ರಸನ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, 11ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, 3ನೇ ಹಂತ,ಮಂಜುನಾಥ್ ನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Rasana English School 11th Main Road 1st Block 3rd Stage Manjunathanagar Room No.1
16540ರಸನ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, 11ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ , 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, 3ನೇ ಹಂತ, ಮಂಜುನಾಥ್ ನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Rasana English School 11th Mainroad 1st Block 3rd Stage Manjunathanagar Room No.2
16541ಮೊದಲೀಯರ್ ಸೇವಾ ಸಂಘ (ಎಂ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಶಾಲೆ) ನಂ:8/3 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಪ್ರಕಾಶನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Modaliar Seva Sanga (M.S.S.School) No-8/3, 6th Cross, Prakashnagar Room No.1
16542ಮೊದಲೀಯರ್ ಸೇವಾ ಸಂಘ (ಎಂ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಶಾಲೆ) ನಂ:8/3 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಪ್ರಕಾಶನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Modaliar Seva Sanga (M.S.S.School) No-8/3, 6th Cross, Prakashnagar Room No.2
16543ಸದರನ್‌ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಶಾಲೆ.4ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ನಗರ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Southern Convent School 4th Cross Road Prakashnagar Room No 1
16544ಸದರನ್‌ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಶಾಲೆ.4ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ನಗರ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2ಸದರನ್‌ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಶಾಲೆ.4ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ನಗರ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2
16545ಸದರನ್‌ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಶಾಲೆ.4ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ನಗರ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Southern Convent School 4th Cross Road Prakashnagar Room No 3
16546ಮೊದಲೀಯರ್ ಸೇವಾ ಸಂಘ (ಎಂ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಶಾಲೆ) ನಂ:8/3 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಪ್ರಕಾಶನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Modaliar Seva Sanga (M.S.S.School) No-8/3, 6th Cross, Prakashnagar Room No.3
16547ಮೊದಲೀಯರ್ ಸೇವಾ ಸಂಘ (ಎಂ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಶಾಲೆ) ನಂ:8/3 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಪ್ರಕಾಶನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Modaliar Seva Sanga (M.S.S.School) No-8/3, 6th Cross, Prakashnagar Room No.4
16548ರಸನ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, 11ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, 3ನೇ ಹಂತ, ಮಂಜುನಾಥ್ ನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Rasana English School 1st Block 3rd Stage 11th Main Road Manjunathanagar Room No.3
16549ರಸನ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, 11ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ. , 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, 3ನೇ ಹಂತ, ಮಂಜುನಾಥ್ ನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Rasana English School 11th Mainroad 1st Block 3rd Stage Manjunathanagar Room No.4
16550ಕಡಂಬಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ, 10ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, 3ನೇ ಹಂತ, ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ- 1Cadambi Vidhya Kendhra 10th Main 1st Block 3rd Stage Basaveshwara Nagara Room no 1
16551ಕಡಂಬಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ, 10ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, 3ನೇ ಹಂತ, ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2Cadambi Vidhya Kendhra 10th Main 1st Block 3rd Stage Basaveshwara Nagar Room No 2
16552ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1,Sri Siddaganga School, Room No 1
16553ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Sri Siddaganga School, Room No.2
16554ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Sri Siddaganga School, Room No.3
16555ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ- 4Sri Siddaganga School, Room No.4
16556ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5,Sri Siddaganga School, Room No.5
16557ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ- 6,Sri Siddaganga School, Room No.6
16558ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ- 7Sri Siddaganga School, Room No.7
16559ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಪಿ ಮತ್ತು ಟಿ ರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ರಾಜಾಜನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt Composite High School P and T Road 2nd Block Rajajinagar Room No 1
16560ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, 7ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt Composite High School 7th Cross Road Prakashnagar Room No 1
16561ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,7ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt Composite High School 7th Cross Road Prakashnagar Room No 2
16562ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ 7ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Govt Composite High School 7th Cross Road Prakashnagar Room No 3
16563ಜ್ಯೋತಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಶಾಲೆ,5ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಪ್ರಕಾಶ್ ನಗರ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ- 1Jyothi higher primary Kannada & Tamil School 5th Main Road Prakashnagar Room No 1
16564ಸದರನ್‌ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಶಾಲೆ, 3 ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಪ್ರಕಾಶ ನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Southern convent School, 3rd Main, Prakash nagar Room No. 1
16565ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 7ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ರಾಮಮೂರ್ತಿ ರೋಡ್, ಶ್ರೀರಾಮಪುರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt Boys Higher Primary School 7th Main Road Rama Murthy Road Srirampura Room No 1
16566ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 7ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ರಾಮಮೂರ್ತಿ ರೋಡ್, ಶ್ರೀರಾಮಪುರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt Boys Higher Primary School 7th Main Road Rama Murthy Road Srirampura Room No 2
16567ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 7ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ರಾಮಮೂರ್ತಿ ರೋಡ್, ಶ್ರೀರಾಮಪುರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Govt Boys Higher Primary School 7th Main Road Rama Murthy Road Srirampura Room No 3
16568ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 7ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ರಾಮಮೂರ್ತಿ ರೋಡ್, ಶ್ರೀರಾಮಪುರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Govt Boys Higher Primary School 7th Main Road Rama Murthy Road Srirampura Room No 4
16569ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 7ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ರಾಮಮೂರ್ತಿ ರೋಡ್, ಶ್ರೀರಾಮಪುರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5Govt Boys Higher Primary School 7th Main Road Rama Murthy Road Srirampura Room No 5
16570ಸರ್ಕಾರಿ ತಮಿಳ್ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ 5ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ರಾಮಮೂರ್ತಿ ರೋಡ್, ಶ್ರೀರಾಮಪುರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt Tamil School 5th Main Road Ramakrishna Seva Nagar Srirampur Room No 1
16571ಗಾಂಧಿ ವಿದ್ಯಾ ಶಾಲೆ 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಲೇಬರ್ ಕಾಲೋನಿ ಬಾಷಮ್ ನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ- 1Gandhi Vidya School 6th Cross Labour Colony Bhashyam Nagar Room No 1
16572ಗಾಂಧಿ ವಿದ್ಯಾ ಶಾಲೆ 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಲೇಬರ್ ಕಾಲೋನಿ ಬಾಷಮ್ ನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Gandhi Vidya School 6th Cross Labour Colony Bhashyam Nagar Room No 2
16573ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 7ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ರಾಮಮೂರ್ತಿ ರೋಡ್, ಶ್ರೀರಾಮಪುರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-6Govt Boys Higher Primary School 7th Main Road Rama Murthy Road Srirampura Room No.6
16574ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 7ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ರಾಮಮೂರ್ತಿ ರೋಡ್, ಶ್ರೀರಾಮಪುರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-7Govt Boys Higher Primary School 7th Main Road Rama Murthy Road Srirampura Room No.7
16575ಬಿ.ಬಿ.ಎಮ್‌.ಪಿ ಶಿಶುವಿಹಾರ, ಬಿ.ಬಿ.ಎಮ್‌.ಪಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,(ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ) ಆರ್.ಜಿ.ಐ ಕಾಲೋನಿ, 10ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 6ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1BBMP Shishuvihara BBMP New Building (Central Liabary)10th Cross, 6th Main, RGI Colony Room No-1
16576ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 9ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಶ್ರೀರಾಮಪುರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt Kannada Girls Primary School 9th Main Srirampura Room No-1
16577ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 9ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಶ್ರೀರಾಮಪುರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt Kannada Girls Primary School 9th Main Srirampura Room No-2
16578ಬಿ.ಬಿ.ಎಮ್‌.ಪಿ ಶಿಶುವಿಹಾರ, ಬಿ.ಬಿ.ಎಮ್‌.ಪಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,(ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ) ಆರ್.ಜಿ.ಐ ಕಾಲೋನಿ, 10ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 6ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2BBMP Shishuvihara New Building(Central liabary) 10th Cross, 6th Main Road, RGI Colony Room No-2
16579ಕೆನಲಿನ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಪ್ರಕಾಶ ನಗರ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Kenlin English School 3rd Main Road Prakashnagar Room No 1
16580ಕೆನಲಿನ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಪ್ರಕಾಶ ನಗರ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Kenlin English School 3rd Main Road Prakashnagar Room No 2
16581ಸದರನ್‌ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಶಾಲೆ, 3 ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಪ್ರಕಾಶ ನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Southern Convent School 3rd Main Road Prakashnagar Room No 2
16582ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಜೂಗನಹಳ್ಳಿ ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt. Composite High School 2nd Block 2nd Main Road Juganahalli Rajajinagar Room No 1
16583ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಜೂಗನಹಳ್ಳಿ 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt.Composite High School 2nd Main Road Juganahalli 2nd Block Rajajinagar Room No 2
16584ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಜೂಗನಹಳ್ಳಿ 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Govt. Composite High School 2nd Main Road Juganahalli 2nd Block Rajajinagar Room No 3
16585ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಜೂಗನಹಳ್ಳಿ 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Govt. Composite High School 2nd Main Road Juganahalli 2nd Block Rajajinagar Room No-4
16586ಶಾಂಭವಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Shambhavi School Room No.1
16587ಶಾಂಭವಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Shambhavi School, Room No.2
16588ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಮ್ಮ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ 2 ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಶಿವನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Smt Gangamma Thimmaiah Govt Primary & High School 2nd Mainraod Shivanagar Room No 1
16589ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಮ್ಮ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ 2 ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಶಿವನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Smt Gangamma Thimmaiah Govt Primary & High School 2nd Mainraod Shivanagar Room No 2
16590ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಮ್ಮ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ 2 ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಶಿವನಗರಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Smt Gangamma Thimmaiah Govt Primary & High School 2nd Mainraod Shivanagar Room No 3
16591ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಮ್ಮ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ 2 ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಶಿವನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Smt Gangamma Thimmaiah Govt Primary & High School 2nd Mainraod Shivanagar Room No 4
16592ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಮ್ಮ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ 2 ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಶಿವನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5Smt Gangamma Thimmaiah Govt Primary & High School 2nd Mainraod Shivanagar Room No 5
16593ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಮ್ಮ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ 2 ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಶಿವನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-6Smt Gangamma Thimmaiah Govt Primary & High School 2nd Mainraod Shivanagar Room No 6
16594ಎ ಐ ಪಿ ರೆಡ್ಡಿ ಲೆವಾ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1A I P Reddy Leva English School Room No.1
16595ಎ ಐ ಪಿ ರೆಡ್ಡಿ ಲೆವಾ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2A I P Reddy Leva English School, Room No.2
16596ಎ ಐ ಪಿ ರೆಡ್ಡಿ ಲೆವಾ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3A I P Reddy Leva English School Room No.3
16597ಸೆಂಟ್ ಮೀರಾಸ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ನಂ: 44, 8ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಶಾರದ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ- 1St.Miras High School No. 44 8th Main Road Sharada Colony Basaveshwaranagar Room No. 1
16598ಸೆಂಟ್ ಮೀರಾಸ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ನಂ: 44, 8ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಶಾರದ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ- 2St. Miras High School No. 44 8th Main Road Sharada Colony Basaveshwaranagar Room No. 2
16599ಸೆಂಟ್ ಮೀರಾಸ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ನಂ: 44, 8ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಶಾರದ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ- 3St. Miras High School No. 44 8th Main Road Sharadha Colony Basaveshwaranagar Room No. 3
165100ಸೆಂಟ್ ಮೀರಾಸ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ನಂ: 44, 8ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಶಾರದ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ- 4St Miras High School No. 44 8th Main Road 3rd Stage 4th Block Basaveshwara nagar Room No. 4
165101ಬಿ ಬಿ ಎಮ್‌ ಪಿ ವಾರ್ಡ್‌ ಕಛೇರಿ, ಶಾರದ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.18(ಹೊಸ ನಂ.101) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1BBMP Ward Office Ward No 18(new no 101) Sharadha Colony Basaveshwaranagara Room No 1
165102ವಿ ಎಲ್‌ ಎಸ್‌ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್‌ ಶಾಲೆ, ಶಾರದ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1V L S Vidhya Sagar School Sharadha Colony Basaveshwaranagar Room No 1
165103ವಿ ಎಲ್‌ ಎಸ್‌ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್‌ ಶಾಲೆ, ಶಾರದ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2V L S Vidhya Sagar School Sharadha Colony Basaveshwaranagar Room No 2
165104ವಿ ಎಲ್‌ ಎಸ್‌ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್‌ ಶಾಲೆ, ಶಾರದ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3V L S Vidhya Sagar School Sharadha Colony Basaveshwaranagar Room No 3
165105ವಿ ಎಲ್‌ ಎಸ್‌ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್‌ ಶಾಲೆ, ಶಾರದ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4V L S Vidhya Sagar School Sharadha Colony Basaveshwaranagar Room No 4
165106ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಾರ್ಡ್‌ ಕಛೇರಿ, 7ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, 3ನೇ ಹಂತ ಬಸವೇಶ್ವರನಗರB B M P Engineering Ward Office Ward No 100 7th Main 3rd Block 3rd Stage Basaveshwara Nagar
165107ಫ್ಲೋರೆನ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ನಂ.346 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ 3ನೇ ಹಂತ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Florence English School No 346 3rd Block 3rd Stage Basaveshwaranagar Room No 1
165108ಫ್ಲೋರೆನ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ನಂ.346 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ 3ನೇ ಹಂತ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Florence English School No 346 3rd Block 3rd Stage Basaveshwaranagar Room No 2
165109ವಾಣಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ, 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, 3ನೇ ಹಂತ, ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Vani Vidhya Kendra 3rd Block 3rd Stage Basaveshwara Nagar Room No 1
165110ವಾಣಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ, 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, 3ನೇ ಹಂತ, ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Vani Vidhya Kendra 3rd Block 3rd Stage Basaveshwara Nagar Room No 2
165111ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಮಾಡೆಲ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, 3ನೇ ಹಂತ, ಸಾಣೆಗುರುವನ ಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Govt Block Model Primary School 3rd Block 3rd Stage Saneguruvanahalli Room No 3
165112ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಮಾಡೆಲ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, 3ನೇ ಹಂತ, ಸಾಣೆಗುರುವನ ಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Govt Block Model Primary School 3rd Block 3rd Stage Saneguruvanahalli Room No 4
165113ಕಡಂಬಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ, 10ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, 3ನೇ ಹಂತ, ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 3Cadambi Vidhya Kendra 1st Block 3rd Stage 10th Mian road Basaveshwaranagar Room No 3
165114ಕಡಂಬಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ, 10ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, 3ನೇ ಹಂತ, ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 4Cadambi Vidhya Kendra 1st Block 3rd Stage 10th Main Road Basaveshwaranagar Room N o 4
165115ಕಡಂಬಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ, 10ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, 3ನೇ ಹಂತ, ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 5Cadambi Vidhya Kendra 1st Block 3rd Stage 10th Main Road Basaveshwaranagar Room No 5
165116ಕಾರ್ಮೆಲ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ 3ನೇ ಹಂತ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Carmel High School 2nd Block 3rd Stage Basaveshwaranagar Room No 1
165117ಕಾರ್ಮೆಲ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ 3ನೇ ಹಂತ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Carmel High School 2nd Block 3rd Stage Basaveshwaranagar Room No 2
165118ಕಾರ್ಮೆಲ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ 3ನೇ ಹಂತ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Carmel High School 2nd Block 3rd Stage Basaveshwaranagar Room No 3
165119ಕಾರ್ಮಲ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, 3ನೇ ಹಂತ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Carmel Primary 2nd Block 3rd Stage Basaveshwaranagar Room No 4
165120ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜ್ 41ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ- 1Govt College 41st Cross 2nd Block Rajajinagar Room No 1
165121ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 9ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಶ್ರೀರಾಮಪುರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Govt Kannada Girls Primary School 9th Main Srirampura Room No-3
165122ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 9ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಶ್ರೀರಾಮಪುರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Govt Kannada Girls Primary School 9th Main Srirampura Room No-4
165123ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 9ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಶ್ರೀರಾಮಪುರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5Govt Kannada Girls Primary School 9th Main Srirampura Room No-5
165124ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 9ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಶ್ರೀರಾಮಪುರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-6Govt Kannada Girls Primary School 9th Main Srirampura Room No-6
165125ಗಾಂಧಿ ವಿದ್ಯಾ ಶಾಲೆ 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಲೇಬರ್ ಕಾಲೋನಿ ಬಾಷಮ್ ನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Gandhi Vidya School 6th Cross Labour Colony Bhashyam Nagar Room No 3
165126ಗಾಂಧಿ ವಿದ್ಯಾ ಶಾಲೆ 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಲೇಬರ್ ಕಾಲೋನಿ ಬಾಷಮ್ ನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Gandhi Vidya School 6th Cross Labour Colony Bhashyam Nagar Room No 4
165127ಗಾಂಧಿ ವಿದ್ಯಾ ಶಾಲೆ 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಲೇಬರ್ ಕಾಲೋನಿ ಬಾಷಮ್ ನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5Gandhi Vidya School 6th Cross Labour Colony Bhashyam Nagar Room No 5
165128ಆರ್.ಜೆ.ಐಯ್ಯರ್ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ 9ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಶ್ರೀರಾಮಪುರಂ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1R.G.Iyer Education Society® 9TH MAIN ROAD, SRIRAMPURA, Room No.1
165129ಆರ್.ಜೆ.ಐಯರ್ ಎಡುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ 9ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಶ್ರೀರಾಮಪುರಂ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2R.G.Iyer Education Society® 9TH MAIN ROAD, SRIRAMPURA, RoomNo.2
165130ಅರ್.ಜಿ.ಐಯ್ಯರ್ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ 9ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಶ್ರೀರಾಮಪುರಂ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3R.G.Iyer Education Society 9TH MAIN ROAD, SRIRAMPURA, Room No.3
165131ಅರ್.ಜಿ.ಐಯ್ಯರ್ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ 9ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಶ್ರೀರಾಮಪುರಂ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4R.G.Iyer Education Society 9TH MAIN ROAD, SRIRAMPURA, Room No.4
165132ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, 1ನೇ ಎ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ದಯಾನಂದನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Bangalore Mahanagara Palike Girls High School 1st A Main road Dayananda Nagar Room No 1
165133ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, 1ನೇ ಎ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ದಯಾನಂದನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Bangalore Mahanagara Palike Girls High School 1st A Main road Dayananda Nagar Room No 2
165134ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, 1ನೇ ಎ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ದಯಾನಂದನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Bangalore Mahanagara Palike Girls High School 1st A Main Road Dayananda Nagar Room No 3
165135ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, 1ನೇ ಎ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ದಯಾನಂದನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Bangalore Mahanagara Palike Girls High School 1st A Main Road Dayananda Nagar Room No 4
165136ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಶಾಲೆ 7 ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ದಯಾನಂದನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Corporation Nursery School 7t Cross Dayananda Nagar Room No 1
165137ಚಂದ್ರ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, 9ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಪ್ರಕಾಶನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-Chandra English School 9th Main Raod Prakashanagar Room No 1
165138ಚಂದ್ರ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, 9ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಪ್ರಕಾಶನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Chandra English School 9th Main Road Prakashanagar Room No 2
165139ವನಿತ ಸೇವಾ ಮಂದಿರ, ನಂ. 682/A , 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Vanitha Seva Mandira No 682/A 4th Main 4th Block Rajajinagara Room No 1
165140A 4th Main 4th Block Rajajinagara Room No 2Vanitha Seva Mandira No 682
165141A 4th Main 4th Block Rajajinagar Room No 3Vanitha Seva Mandira No 682
165142ಎ ಐ ಪಿ ರೆಡ್ಡಿ ಲೆವಾ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4A I P Reddy Leva English School, Room No.4
165143ವಾಣಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ, 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, 3ನೇ ಹಂತ, ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Vani Vidhya Kendra 3rd Block 3rd Stage Basaveshwara Nagar Room No 3
165144ವಾಣಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ, 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, 3ನೇ ಹಂತ, ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Vani Vidya Kendra 3rd Block 3rd Stage Basaveshwara Nagar Room No 4
165145ಜೆಮ್ಸ್ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ನಂ: 141/10, 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ.ಕಾಲೋನಿ 1ನೇ ಹಂತ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Gems High School No 141/10 3rd Cross KHB Colony 1st Stage Basaveshwaranagar Room No 1
165146ಜೆಮ್ಸ್ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ನಂ: 141/10, 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ.ಕಾಲೋನಿ 1ನೇ ಹಂತ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Gems High School No 141/10 3rd Cross KHB Colony 1st Stage Basaveshwara Nagar Room No 2
165147ಇಂಡಿಯನ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Indian School Room No.1
165148ಇಂಡಿಯನ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ- 2Indian School, Room No 2
165149ಎ ಐ ಪಿ ರೆಡ್ಡಿ ಲೆವಾ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5A I P Reddy Leva English School, Room No.5
165150ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, 15ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Corporation Veternary Hospital 15th Mainroad 3rd Block Rajajinagar Room No 1
165151ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, 15ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2Corporation Veternary Hospital 15th Mainroad 3rd Block Rajajinagar Room No 2
165152ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, 15ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 3Corporation Veternary Hospital 15th Mainroad 3rd Block Rajajinagar Room No 3
165153ವನಿತ ಸೇವಾ ಮಂದಿರ, ನಂ. 682/A , 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ರಾಜಾಜಿನಗರಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 4Vanitha Seva Mandira No,682/A, 4th Main 4th Block Rajajinagar Room No 4
165154ಟಾಗೋರ್‌ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ನಂ.963/162 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ರಾಜಾಜಿನಗರTagore Memorial Nursery And Primary English School No 963/162 2Nd Mainroad 4Th Block Rajajinagara
165155ಮನೋಹರ ವಿದ್ಯಾಲಯ (ಜಾನ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ) 59ನೇ ಬಿ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ 4ನೇ ಎನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಗರ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1Manohara Vidyalaya (John's Public School) 59Th B Cross 4Th N Block Prakashanagar Rajajinagara Room No 1
165156ಎಂ ಇ ಐ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಕಟ್ಟಡ, ನಂ.128, 59ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1M E I Polytechnic Building No 128 59Th Cross 4Th Block Rajajinagara Room No 1
165157ಎಂ ಇ ಐ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಕಟ್ಟಡ, ನಂ.128, 59ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2M E I Polytechnic Building No 128 59Th Cross 4Th Block Rajajinagara Room No 2
165158ಎಂ ಇ ಐ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಕಟ್ಟಡ, ನಂ.128, 59ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3M E I Polytechnic Building No 128 59Th Cross 4Th Block Rajajinagar Room No 3
165159ಎಂ ಇ ಐ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಕಟ್ಟಡ, ನಂ.128, 59ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4M E I Politechnic Building No 128 59Th Cross 4Th Block Rajajinagar Room No 4
165160ಕರ್ನಾಟಕ ತಿಗಳರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ನಂ. 13, 10ನೇ ಬಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 4ನೇ ಇ ಬ್ಲಾಕ್ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Karnataka Thigalara Public Education Society No 13 10Th B Main road 4Th E Block Rajajinagar 4th E Block Room No 1
165161ಬಿ ಬಿ ಎಮ್ ಪಿ ವಾರ್ಡ್‌ ಆಫೀಸ್‌ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ108 59ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ 5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ರಾಜಾಜಿನಗರB B M P Ward Office ward no 108 59th Cross 5th Block Rajajinagara
165162ಕರ್ನಾಟಕ ತಿಗಳರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ನಂ. 13, 10ನೇ ಬಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 4ನೇ ಇ ಬ್ಲಾಕ್ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Karnataka Thigalara Public Education Society No 13 10Th B Main road 4Th E Block Rajajinagar 4th E Block Room No 2
165163ಕರ್ನಾಟಕ ತಿಗಳರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ನಂ. 13, 10ನೇ ಬಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 4ನೇ ಇ ಬ್ಲಾಕ್ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Karnataka Thigalara Public Education Society No 13 10Th B Main road 4Th E Block Rajajinagara Room No 3
165164ಕರ್ನಾಟಕ ತಿಗಳರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ನಂ. 13, 10ನೇ ಬಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 4ನೇ ಇ ಬ್ಲಾಕ್ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4Karnataka Thigalara Public Education Society No 13 10Th B Main road 4Th E Block Rajajinagara Room No 4
165165ಕರ್ನಾಟಕ ತಿಗಳರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ನಂ. 13, 10ನೇ ಬಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 4ನೇ ಇ ಬ್ಲಾಕ್ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 5Karnataka Thigalara Public Education Society No 13 10Th B Main road 4Th E Block Rajajinagar Room No 5
165166ಎಲ್ಲೆನ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ನಂ:04, 6ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Ellen Public School No 04 6Th Main road Kamakshipalya Room No 1
165167ಎಲ್ಲೆನ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ನಂ:04, 6ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ- 2Ellen Public School No 04 6Th Main road Kamakshipalya Room No 2
165168ಎಲ್ಲೆನ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ನಂ:04, 6ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ- 3Ellen Public School 04 6Th Main road Kamakshipalya Room No 3
165169ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt Higher Model Primary School Kamakshipalya Mainroad Kamakshipalya Room No 1
165170ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ- 2Govt Higher Model Primary School Kamakshipalya Mainroad Kamakshipalya Room No 2
165171ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 3Govt Higher Model Primary School Kamakshipalya Main road Kamakshipalya Room No 3
165172ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ- 4Govt Higher Model Primary School Kamakshipalya Main road Kamakshipalya Room No 4
165173ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಗೌತಮ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Siddhartha Gowthama High School 2Nd Main road Kamakshipalya Room No 1
165174ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಗೌತಮ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ- 2Siddhartha Gowthama High School 2nd Main road Kamakshipalya Room No 2
165175ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಗೌತಮ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ- 3Siddhartha Gowthama High School 2nd Main road Kamakshipalya Room No 3
165176ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಗೌತಮ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ- 4Siddhartha Gowthama High School 2nd Main road Kamakshipalya Room No 4
165177ನ್ಯೂ ಆಕ್ಸ್ಪರ್ಡ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಸಿಎ - 49, 59 ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ 5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ , ರಾಜಾಜಿನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1New Oxford High School CA-49 59th cross 5Th Block Rajajinagar Room No-1
165178ನ್ಯೂ ಆಕ್ಸ್ಪರ್ಡ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಸಿಎ - 49, 59 ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ 5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ , ರಾಜಾಜಿನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2New Oxford High School CA-49 59th cross 5Th Block Rajajinagar Room No - 2
165179ನ್ಯೂ ಆಕ್ಸ್ಪರ್ಡ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಸಿಎ - 49, 59 ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ 5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ , ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3New Oxford High School CA-49 59th cross 5Th Block Rajajinagar Room No - 3
165180ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ 59ನೇ ಎ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ 4ನೇ ಎನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1Gnana Jyothi Vidya Mandira 59Th A Cross 4Th N Block Prakashnagar (Rajajinagara) Room No 1
165181ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಘ, ಎಸ್ ಜೆ ಆರ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ ಏರಿಯಾ ಡಾ.ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ರಸ್ತೆ 6ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Sri Jagdhguru Renukacharya Vidhya Sangha (S J R) Primary And High School S S I Area Dr Rajkumar Road 6Th Block Rajajinagara Room No 1
165182ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಘ, ಎಸ್ ಜೆ ಆರ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ ಏರಿಯಾ ಡಾ.ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ರಸ್ತೆ 6ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Sri Jagdhguru Renukacharya Vidhya Sangha (S J R) Primary And High School S S I Area Dr Rajkumar Road 6Th Block Rajajinagara Room No 2
165183ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಘ, ಎಸ್ ಜೆ ಆರ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ ಏರಿಯಾ ಡಾ.ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ರಸ್ತೆ 6ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Sri Jagadhguru Renukacharya Vidhya Sangha (S J R) Primary And High School S S I Area Dr Rajkumar Road 6Th Block Rajajinagara Room No 3
165184ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಘ, ಎಸ್ ಜೆ ಆರ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ ಏರಿಯಾ ಡಾ.ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ರಸ್ತೆ 6ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Sri Jagadhguru Renukacharya Vidhya Sangha (S J R) Primary And High School S S I Area Dr Rajkumar Road 6Th Block Rajajinagara Room No 4
165185ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಂ:3, 64ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ 5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು -10 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1East West Academy No-3, 64th Cross, 5th Block, Rajajinagar, Bangalore-10 Room No.1
165186ರಾಜಾಜಿನಗರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, 69ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ17ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Rajajinagara Parents Association High School 17th Main Road 5th Block Rajajinagar Room No 1
165187ರಾಜಾಜಿನಗರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, 69ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ17ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Rajajinagara Parents Association High School 3 69Th Cross 5Th Block Rajajinagar Room No 2
165188ರಾಜಾಜಿನಗರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, 69ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ17ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Rajajinagar Parents Association High School 69Th Cross 5Th Block Rajajinagar Room No 3
165189ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಂ:3, 64ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ 5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು -10 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2East West Academy No-3, 64th Cross, 5th Block, Rajajinagar, Bangalore-10 Room No.2
165190ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಂ:3, 64ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ 5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು -10 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:3East West Academy No-3, 64th Cross, 5th Block, Rajajinagar, Bangalore-10 Room No.3
165191ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 10ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 5 ಮತ್ತು 6 ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Nammura Government higher Primary School 10th Main Road 5 and 6th Block Rajajinagar Room No 1
165192ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ,ನಂ.20,1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ.ಕಾಲೋನಿ 1ನೇ ಹಂತ ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Max Muller High School No 20 1St Main road K H B Colony 1St Stage Basaveshwaranagar Room No 1
165193ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ,ನಂ.20,1ನೇಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ.ಕಾಲೋನಿ,1ನೇಹಂತ ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ ಕೊಠಡಿಸಂಖ್ಯೆ-2Max Muller High School No 20 1St Main road K H B Colony 1St Stage Basaveshwaranagar Room No 2
165194ಸೆಂಟ್‌ ಆನ್ಸ್ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ನಂ.746/747/29/31 80ಅಡಿ ರಸ್ತೆ ಡಾ.ರಾಜಕುಮಾರ್ ರಸ್ತೆ 6ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1St Anns High School No 746/747/29/31 80Ft Road Dr Rajkumar Road Rajajinagar Room No 1
165195ಸೆಂಟ್‌ ಆನ್ಸ್ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ನಂ.746/747/29/31 80ಅಡಿ ರಸ್ತೆ ಡಾ.ರಾಜಕುಮಾರ್ ರಸ್ತೆ 6ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2St Anns High School No 746/747/29/31 80Ft Road Dr Rajkumar Road 6th Block Rajajinagar Room No 2
165196ಸೆಂಟ್‌ ಆನ್ಸ್ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ನಂ.746/747/29/31 80ಅಡಿ ರಸ್ತೆ ಡಾ.ರಾಜಕುಮಾರ್ ರಸ್ತೆ 6ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3St Anns High School No 746/747/29/31 80Ft Road Dr Rajkumar Road 6th Block Rajajinagar Room No 3
165197ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಮಾಡೆಲ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, 3ನೇ ಹಂತ, ಸಾಣೆಗುರುವನ ಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5Govt Block Model Primary School 3rd Block 3rd Stage Saneguruvanahalli Basaveshwaranagar Room No 5
 
Hosted By   Copyright (c) 2019, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.