2019 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final Electoral rolls of 2019 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
1611ಮದರ್ ಮೇರಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ-1 ಚಿಕ್ಕಬಾಣಸವಾಡಿMother Mary English School, Room-1 Chikkabansawadi
1612ಮದರ್ ಮೇರಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ-2 ಚಿಕ್ಕಬಾಣಸವಾಡಿMother Mary English School, Room No. 2 Chikkabansawadi
1613ಮದರ್‌ ಮೇರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ-3 ಚಿಕ್ಕಬಾಣಸವಾಡಿMother Mary English School, Room No. 3 Chikkabansawadi
1614ಮದರ್‌ ಮೇರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ-4 ಚಿಕ್ಕಬಾಣಸವಾಡಿ, ಕೊಠಡಿ - 4Mother Mary English School, Room No. 4 Chikkabanswadi, Room - 4
1615ಸಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಓ ಎಮ್ ಬಿ ಆರ್ ಲೇಔಟ್, ಕೊಠಡಿ-1C M R college O M B R layout, Room-1
1616ಸಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಓ ಎಮ್ ಬಿ ಆರ್ ಲೇಔಟ್, ಕೊಠಡಿ-2C M R college O M B R layout, Room-2
1617ಸಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಕಾಲೇಜ್, ಓ ಎಮ್ ಬಿ ಆರ್ ಲೇಔಟ್, ಕೊಠಡಿ-3C M R college, O M B R layout, Room-3
1618ಸಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಓ ಎಮ್ ಬಿ ಆರ್ ಲೇಔಟ್, ಕೊಠಡಿ-4C M R college O M B R layout, Room-4
1619ಸಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಓ ಎಮ್ ಬಿ ಆರ್ ಲೇಔಟ್, ಕೊಠಡಿ-5C M R college O M B R layout, Room-5
16110ಸರ್ಕಾರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಾಲೆ, ೪ನೆ ಕ್ರಾಸ್, ಬಿ ಚನ್ನಸಂದ್ರGovt Anganawadi School, 4th Cross, B Channasandra
16111ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಾಲೆ , ಬಿ .ಚನ್ನಸಂದ್ರAnganawadi School B. Channasandra
16112ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್‌ ಬಡಾವಣೆ , ಬಿ .ಚನ್ನಸಂದ್ರGovt. Higher Primary School , Doctor`s Layout, B.Channasandra
16113ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್‌ ಬಡಾವಣೆ , ಬಿ .ಚನ್ನಸಂದ್ರGovt. Higher Primary School , Doctor`s Layout, B. Channasandra
16114ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್‌ ಬಡಾವಣೆ , ಬಿ .ಚನ್ನಸಂದ್ರGovt. Higher Primary School , Doctor`s Layout, B. Channasandra
16115ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಶಾಲೆ 3ನೇ ಎ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಕಸ್ತೂರಿ ನಗರPresidency school 3rd A cross, Kasturi nagar
16116ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಶಾಲೆ 3ನೇ ಎ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಕಸ್ತೂರಿ ನಗರ,Presidency school 3rd A cross, Kasturi nagar,
16117ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಶಾಲೆ 3ನೇ ಎ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಕಸ್ತೂರಿ ನಗರ,Presidency school 3rd A cross, Kasturi nagar,
16118ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ,ಕೃಷ್ಣಯ್ಯನಪಾಳ್ಯSwamy Vivekananada Kannada & English Medium School , Krishnaiyanapalya
16119ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ,ಕೃಷ್ಣಯ್ಯನಪಾಳ್ಯSwamy Vivekananada Kannada & English Medium School , Krishnaiyanapalya
16120ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ,ಕೃಷ್ಣಯ್ಯನಪಾಳ್ಯSwamy Vivekananda Kannada & English Medium School , Krishnaiyanapalya
16121ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ,ಕೃಷ್ಣಯ್ಯನಪಾಳ್ಯSwamy Vivekananda Kannada & English Medium School , Krishnaiyanapalya
16122ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ,ಕಾಕ್ಸ್ ಟೌನ್ ರೂಂ ನಂ.1Govt. Samyuktha High School,Cox Town Room No.1
16123ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಕಾಕ್ಸ್ ಟೌನ್ ರೂಂ ನಂ.2Govt. Samyuktha High School,Cox Town Room No.2
16124ಸರ್ಕಾರಿ ತಮಿಳ್‌ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಾಕ್ಸ್ ಟೌನ್ ರೂಂ ನಂ.1Govt. Tamil Model Primary School ,Cox Town Room No.1
16125ಸರ್ಕಾರಿ ತಮಿಳ್‌ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಾಕ್ಸ್ ಟೌನ್ ರೂಂ ನಂ.2Govt. Tamil Model Primary School ,Cox Town Room No.2
16126ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಕ್ಸ್ ಟೌನ್ ರೂಂ ನಂ.1Govt Kannada Model Primary School , Cox Town Room No.1
16127ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಗಜೇಂದ್ರನಗರGovt Lower Primary School , GajendraNagar
16128ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಬೆನ್ನಿಗಾನಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School , Benniganahalli
16129ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಬೆನ್ನಿಗಾನಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School , Benniganahalli
16130ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್‌ ಬಡಾವಣೆ , ಬಿ .ಚನ್ನಸಂದ್ರGovt Higher Primary School , Doctor`s Layout , B. Channasandra
16131ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್‌ ಬಡಾವಣೆ , ಬಿ .ಚನ್ನಸಂದ್ರGovt Higher Primary School , Doctor`s Layout , B. Channasandra
16132ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್‌ ಬಡಾವಣೆ , ಬಿ .ಚನ್ನಸಂದ್ರGovt. Higher Primary School , Doctor`s Layout, B Channasandra
16133ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೃಷ್ಣಯ್ಯನಪಾಳ್ಯGovt. Lower Primary School , Krishnaiyanapalya
16134ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೃಷ್ಣಯ್ಯನಪಾಳ್ಯGovt. Lower Primary School , Krishnaiyanapalya
16135ದ ಯಂಗ್‌ ಇಂಡಿಯನ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,ಸದಾನಂದ ನಗರ, ಎನ್‌ ಜಿ ಇ ಎಫ್‌ ಬಡಾವಣೆ,The Young Indian English School, Sadanandanagar, NGEF Layout
16136ದ ಯಂಗ್‌ ಇಂಡಿಯನ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,ಸದಾನಂದ ನಗರ, ಎನ್‌ ಜಿ ಇ ಎಫ್‌ ಬಡಾವಣೆTha Young Indian English School, Sadanandanagar, NGEF Layout
16137ಸದಾನಂದ ನಗರ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ 4ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 5ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಎನ್ ಜಿ ಈ ಎಫ್ ಲೇಔಟ್sadananda nagar welfare association 4th main road 5th cross N G E F layout
16138ಸದಾನಂದ ನಗರ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ 4ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 5ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಎನ್ ಜಿ ಈ ಎಫ್ ಲೇಔಟ್sadananda nagar welfare association 4th main road 5th cross N G E F layout
16139ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಮೋಟಪ್ಪ ಲೇನ್‌, ಹಳೇ ಬಯ್ಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, 1 st Cross, Motappa Lane, Old Byappanahalli
16140ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಹೈಯರ್‌ ಶಾಲೆ, ಹಳೇ ಬಯ್ಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿIndiragandhi English Primary & Higher School , Old Byappanahalli
16141ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಹೈಯರ್‌ ಶಾಲೆ, ಹಳೇ ಬಯ್ಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿIndira Gandhi English Primary & Higher School, Old Byappanahalli
16142ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಹೈಯರ್‌ ಶಾಲೆ, ಹಳೇ ಬಯ್ಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿIndiragandhi English Primary & Higher School, Old Byappanahalli
16143ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಹೈಯರ್‌ ಶಾಲೆ, ಹಳೇ ಬಯ್ಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿIndiragandhi English Primary & Higher School, Old Byappanahalli
16144ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,1ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಮೋಟಪ್ಪ ಲೈನ್ ಹಳೇ ಬಯ್ಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School, 1st cross Motappa lane, Old Byappanahalli
16145ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,1ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಮೋಟಪ್ಪ ಲೈನ್ ಹಳೇ ಬಯ್ಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School, 1st cross Motappa lane, Old Byappanahalli
16146ಎಸ ಮ್ ಕೆ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಹಳೆ ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿS M K Nursery and Primary School, Old Bayappanahalli
16147ಎಸ ಮ್ ಕೆ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಹಳೆ ಬೈಯಪನ್ನ ಹಳ್ಳಿS. M. K. Nursery & Primary School, Old Byappanahalli
16148ಎಸ್‌. ಎಂ . ಕೆ.ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ, ಹಳೇ ಬಯ್ಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿS. M. K. Nursery & Primary School, Old Byappanahalli
16149ಎಸ್‌. ಎಂ . ಕೆ.ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ, ಹಳೇ ಬಯ್ಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿS. M. K. Nursery & Primary School, Old Byappanahalli
16150ಶ್ರೀಮತಿ. ಮುನಿ ಓಬಮ್ಮ ನಗರಪಾಲಿಕೆ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ,ಕಾಕ್ಸ್ ಟೌನ್ ರೂಂ ನಂ.1Smt. Muni Obamma Corporation Nursery School , Cox Town Room No.1
16151ಶ್ರೀಮತಿ. ಮುನಿ ಓಬಮ್ಮ ನಗರಪಾಲಿಕೆ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ,ಕಾಕ್ಸ್ ಟೌನ್ ರೂಂ ನಂ.2Smt. Muni Obamma Corporation Nursery School,Cox Town Room No.2
16152ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಾಕ್ಸ್ ಟೌನ್ ರೂಂ ನಂ.2Govt.Kannada Model Primary School,Cox Town Room No.2
16153ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು,ಕಾಕ್ಸ್ ಟೌನ್ ರೂಂ ನಂ.1Govt. First Grade College, Cox Town Room No.1
16154ಸೇಂಟ್‌ ಅಲಾಷಿಯಸ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಕಾಕ್ಸ್ ಟೌನ್ ರೂಂ ನಂ.1St. Aloysius High School ,Cox Town Room No.1
16155ಕ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಆಟದ ಮೈದಾನ,ಕಾಕ್ಸ್ ಟೌನ್ ರೂಂ ನಂ.1Clarence High School Play Ground, Cox Town Room No.1
16156ಸೇಂಟ್‌ ಅಲೋಷಿಯಸ್‌ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್,ಕಾಕ್ಸ್ ಟೌನ್ ರೂಂ ನಂ.1St. Aloysuis Pre University College, Cox Town Room No.1
16157ಸೇಂಟ್‌ ಅಲೋಷಿಯಸ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಕಾಕ್ಸ್ ಟೌನ್ ರೂಂ ನಂ.2St. Aloysuis High School ,Cox Town Room No.2
16158ಸೇಂಟ್‌ ಅಲೋಷಿಯಸ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಕಾಕ್ಸ್ ಟೌನ್ ರೂಂ ನಂ.3St. Aloysuis High School ,Cox Town Room No.3
16159ಸೇಂಟ್‌ ಅಲೋಷಿಯಸ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಕಾಕ್ಸ್ ಟೌನ್ ರೂಂ ನಂ.4St. Aloysuis High School ,Cox Town Room No.4
16160ಸೇಂಟ್‌ ಅಲೋಷಿಯಸ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಕಾಕ್ಸ್ ಟೌನ್ ರೂಂ ನಂ.5St. Aloysuis High School ,Cox Town Room No.5
16161ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಹಲಸೂರು ರೂಂ ನಂ.1Asst. Executive Engineer Office , Ulsoor Room No.1
16162ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಹಲಸೂರು ರೂಂ ನಂ.2Asst. Executive Engineer Office , Ulsoor Room No.2
16163ಅರೋಗ್ಯ ವೈದ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಟ್ಯಾಂಕ್ ರೋಡ್, ಹಲಸೂರುHelath Office, Tank Road, Ulsoor
16164ಅರೋಗ್ಯ ವೈದ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಟ್ಯಾಂಕ್ ರೋಡ್, ಹಲಸೂರುHelath Office, Tank Road, Ulsoor
16165ಕದಿರಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.1Kadirayyanapalya Govt. Kannada Lower Primary School Room No.1
16166ಕದಿರಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.2Kadirayyanapalya Govt. Kannada Lower Primary School Room No.2
16167ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕದಿರಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ರೂಂ ನಂ.3Govt. Kannada Lower Primary School Kadirayyanapalya Room No.3
16168ಹೋಲಿ ಸಾವಿರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಕೂಲ್, ೪ನೆ ಕ್ರಾಸ್, ಹೊಸ ಬೈಯಪ್ಪಮಹಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸಟೆನ್ಶನ್Holy Savier English School, 4th Cross, New Byappanahalli Extension
16169ಇಂದಿರಾ ಹರಿಜನ ಸೇವಾ ಸಂಘ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ ,ಹೊಸ ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಬಡವನೇ ರೂಂ ನಂ.1Indira Harijana Seva Sangha Nursery School,New Byappanahalli Extension Room No.1
16170ಇಂದಿರಾ ಹರಿಜನ ಸೇವಾ ಸಂಘ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಬಡವನೇ ರೂಂ ನಂ.2Indira Harijana Seva Sangha Nursery School,New Byappanahalli Extn Room No.2
16171ಮಾತೃಕನಿಕೇತನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಬಯ್ಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸ್ ಟೆಷನ್‌. ರೂಂ ನಂ.1Mathrukanikethan Higher Primary School , New Byappanahalli,Ext Room No.1
16172ಮಾತೃಕನಿಕೇತನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಬಯ್ಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ರೂಂ ನಂ.2Mathrukanikethan Higher Primary School , New Byappanahalli Room No.2
16173ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ವಿಧ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬಂಡಪ್ಪ ಕಾಲೋನಿ,ಹೊಸ ಬಯ್ಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ರೂಂ ನಂ.1Shanthinikethan Vidhya Samasthe, Bandappa Colony,New Byappanahalli Room No.1
16174ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ವಿಧ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬಂಡಪ್ಪ ಕಾಲೋನಿ,ಹೊಸ ಬಯ್ಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ರೂಂ ನಂ.2Shanthinikethan Vidhya Samasthe, Bandappa Colony, New Byappanahalli Room No.2
16175ಶ್ರೀ ಸಂಗಮ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಬಯ್ಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ರೂಂ ನಂ.1Sree Sangama High School , New Byappanahalli Extn Room No.1
16176ಶ್ರೀ ಸಂಗಮ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಬಯ್ಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ರೂಂ ನಂ.2Sree Sangama High School , New Byappanahalli Extn Room No.2
16177ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ನಾಗವಾರಪಾಳ್ಯ ಕೊಠಡಿ-1 , ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್‌ ನಗರGovt Kannada Higher Primary School , Nagavarapalya Room No-1
16178ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಾಲೆ , ಡಿಆರ್‌ಡಿಓ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್‌್ಸ, ನಾಗವಾರಪಾಳ್ಯ ಕೊಠಡಿ-1, ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್‌ನಗರKendriya Vidyalaya School , DRDO Complex, NagavaraPalya Room No-1, C V Ramannagar
16179ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಾಲೆ , ಡಿಆರ್‌ಡಿಓ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್‌್ಸ, ನಾಗವಾರಪಾಳ್ಯ ಕೊಠಡಿ-2, ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್‌ನಗರKendriya Vidyalaya School , DRDO Complex, NagavaraPalya Room No-2, C V Ramannagar
16180ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಾಲೆ , ಡಿಆರ್‌ಡಿಓ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್‌್ಸ, ನಾಗವಾರಪಾಳ್ಯ ಕೊಠಡಿ-3, ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್‌ನಗರKendriya Vidyalaya School , DRDO Complex, NagavaraPalya Room No-3, C V Ramannagar
16181ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಾಲೆ , ಡಿ ಆರ್‌ ಡಿ ಓ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್‌್ಸ, ನಾಗವಾರಪಾಳ್ಯ ಕೊಠಡಿ-4, ಸಿ .ವಿ ರಾಮನ್‌ನಗರKendriya Vidyalaya School , DRDO Complex, NagavaraPalya Room No-4, C V Ramannagar
16182ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಾಲೆ , ಡಿ ಆರ್‌ ಡಿ ಓ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್‌್ಸ, ನಾಗವಾರಪಾಳ್ಯ ಕೊಠಡಿ-5, ಸಿ .ವಿ ರಾಮನ್‌ನಗರKendriya Vidyalaya School , DRDO Complex, NagavaraPalya Room No-5, C V Ramannagar
16183ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಾಲೆ , ಡಿಆರ್‌ಡಿಓ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್‌್ಸ, ನಾಗವಾರಪಾಳ್ಯ ಕೊಠಡಿ-6, ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್‌ನಗರKendriya Vidyalaya School , DRDO Complex, NagavaraPalya Room No-6, C V Ramannagar
16184ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಾಲೆ , ಡಿಆರ್‌ಡಿಓ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್‌್ಸ, ನಾಗವಾರಪಾಳ್ಯ ಕೊಠಡಿ-7, ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್‌ನಗರKendriya Vidyalaya School , DRDO Complex, NagavaraPalya Room No-7, C V Ramannagar
16185ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಾಲೆ , ಡಿಆರ್‌ಡಿಓ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್‌್ಸ, ನಾಗವಾರಪಾಳ್ಯ ಕೊಠಡಿ-8, ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್‌ನಗರKendriya Vidyalaya School , DRDO Complex, Nagavara Palya Room No-8, C V Ramannagar
16186ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಾಲೆ , ಡಿಆರ್‌ಡಿಓ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್‌್ಸ, ನಾಗವಾರಪಾಳ್ಯ ಕೊಠಡಿ-9, ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್‌ನಗರKendriya Vidyalaya School , DRDO Complex, Nagavara Palya Room No-9, C V Ramannagar
16187ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಾಲೆ , ಡಿಆರ್‌ಡಿಓ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್‌್ಸ, ನಾಗವಾರಪಾಳ್ಯ ಕೊಠಡಿ-10, ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್‌ನಗರKendriya Vidyalaya School , DRDO Complex, Nagavara Palya Room No-10, C V Ramannagar
16188ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಾಲೆ , ಡಿಆರ್‌ಡಿಓ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್‌್ಸ, ನಾಗವಾರಪಾಳ್ಯ ಕೊಠಡಿ-11, ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್‌ನಗರKendriya Vidyalaya School , DRDO Complex, Nagavara Palya Room No-11, C V Ramannagar
16189ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಾಲೆ , ಡಿಆರ್‌ಡಿಓ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್‌್ಸ, ನಾಗವಾರಪಾಳ್ಯ ಕೊಠಡಿ-12, ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್‌ನಗರKendriya Vidyalaya School , DRDO Complex, Nagavara Palya Room No-12, C V Ramannagar
16190ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಾಲೆ , ಡಿಆರ್‌ಡಿಓ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್‌್ಸ, ನಾಗವಾರಪಾಳ್ಯ ಕೊಠಡಿ-13, ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್‌ನಗರKendriya Vidyalaya School , DRDO Complex, Nagvara Palya Room No-13, C V Ramannagar
16191ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಾಲೆ , ಡಿಆರ್‌ಡಿಓ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್‌್ಸ, ನಾಗವಾರಪಾಳ್ಯ ಕೊಠಡಿ-14, ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್‌ನಗರKendriya Vidyalaya School , DRDO Complex, Nagavara Palya Room No-14, C V Ramannagar
16192ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಾಲೆ , ಡಿಆರ್‌ಡಿಓ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್‌್ಸ, ನಾಗವಾರಪಾಳ್ಯ ಕೊಠಡಿ-9, ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್‌ನಗರKendriya Vidyalaya School , DRDO Complex, Nagavara Palya Room No-9, C V Ramannagar
16193ಸೆಂಟ್.ಡೋಮಿನಿಕ್ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ, ಸೀನಪ್ಪ ಲೇಔಟ್, ಸುದ್ದುಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1St. Dominic Nursery and Primary School, Seenappa Layout, S.G. Palya, Room No. 1
16194ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಸುದ್ಗುಂಟೆ ಪಾಳ್ಯGovt Lower Primary School, Suddogunte Palya
16195ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಜೋಗುಪಾಳ್ಯ ಕೊಠಡಿ-2 , ಸುದ್ದುಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯGovt. Lower Primary School , Jogupalya Room No-2, Suddugunte Palya
16196ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಜೋಗುಪಾಳ್ಯ ಕೊಠಡಿ-3 , ಸುದ್ದುಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯGovt. Lower Primary School , Jogupalya Room No-3, SudduguntePalya
16197ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಜೋಗುಪಾಳ್ಯ ಕೊಠಡಿ-4 , ಸುದ್ದುಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯGovt. Lower Primary School , Jogupalya Room No-4, SudduguntePalya
16198ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಜಿಸಸ್ ಶಾಲೆ, ಸುದ್ದಗುಂಟೆ ಪಾಳ್ಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 1Infant Jesus School, Suddaguntepalya, Room No. 1
16199ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಲೋನಿ, ಇಂದಿರಾನಗರ 1ನೇ ಹಂತ, ರೂಂ ನಂ 1Govt. Higher Primary School, Hutting Colony, Indiranagar 1 st Stage, Room No.1
161100ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಲೋನಿ, ಇಂದಿರಾನಗರ 1ನೇ ಹಂತ, ರೂಂ ನಂ 2Govt. Higher Primary School, Hutting Colony, Indiranagar 1st Stage, Room No.2
161101ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ , ಮರ್ಫಿರೋಡ್ ರೂಂ ನಂ.1Corporation Nursery School , Murphy Road Room No.1
161102ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ ,ಮರ್ಫಿರೋಡ್ ರೂಂ ನಂ.2Corporation Nursery School , Murphy Road Room No.2
161103ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ ,ಮರ್ಫಿರೋಡ್ ರೂಂ ನಂ.3Corporation Nursery School , Murphy Road Room No.3
161104ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಮರ್ಫಿಟೌನ್‌, ರೂಂ ನಂ. 1Corporation Girls High School, Murphy Town, Room No.1
161105ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಮರ್ಫಿಟೌನ್, ರೂಂ ನಂ. 2Corporation Girls High School, Murphy Town, Room No.2
161106ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ಮರ್ಫಿಟೌನ್‌, ರೂಂ ನಂ. 1Corporation Nursery School, MurphyTown, Room No.1
161107ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಮರ್ಫಿಟೌನ್, ರೂಂ ನಂ. 3Corporation Girls High School, MurphyTown, Room No.3
161108ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಮರ್ಫಿಟೌನ್‌, ರೂಂ ನಂ 4Corporation Girls High School, MurphyTown, Room No 4
161109ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಮರ್ಫಿಟೌನ್‌, ರೂಂ ನಂ. 5Corporation Girls High School, MurphyTown, Room No 5
161110ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ಮರ್ಫಿಟೌನ್, ರೂಂ ನಂ. 2Corporation Nursery School, MurphyTown, Room No 2
161111ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ತಮಿಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ, ಮರ್ಫಿಟೌನ್‌, ರೂಂ ನಂ 1Govt. Higher Tamil Primary Girls School, MurphyTown, Room No.1
161112ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ತಮಿಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ, ಮರ್ಫಿಟೌನ್‌, ರೂಂ ನಂ. 2Govt. Higher Tamil Primary Girls School, MurphyTown, Room No 2
161113ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮರ್ಫಿಟೌನ್‌, ಉತ್ತರ ಭಾಗ ರೂಂ ನಂ. 1Govt. Kannada Higher Primary School, MurphyTown, North Side, Room No 1
161114ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮರ್ಫಿಟೌನ್‌, ಉತ್ತರ ಭಾಗ ರೂಂ ನಂ 2Govt. Kannada Higher Primary School, Murphy Town, North Side , Room No 2
16111582ನೇ ವಿಭಾಗ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ ವಾರ್ಡ್‌ ಕಛೇರಿ ( ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ ಕಛೇರಿ) 17 ನೇ ಎಫ್‌. ಸಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 182 Division Corporation Ward Office,( B B M P Engineering Dept) 17 th F C, Room No - 1
16111682ನೇ ವಿಭಾಗ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ ವಾರ್ಡ್‌ ಕಛೇರಿ ( ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ ಕಛೇರಿ) 17 ನೇ ಎಫ್‌. ಸಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 282 Division Corporation Ward Office,( B B M P Engineering Dept) 17 th F C, Room No - 2
161117ಹೋಲಿ ಷೆಪರ್ಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಇಂದಿರಾನಗರ 1ನೇ ಹಂತ, ರೂಂ ನಂ. 1Holy Shepherd Education Trust, Indiranagar 1st Stage, Room No. 1
161118ಹೋಲಿ ಷೆಪರ್ಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಇಂದಿರಾನಗರ 1ನೇ ಹಂತ, ರೂಂ ನಂ. 2Holy Shepherd Education Trust, Indiranagar 1st Stage, Room No 2
161119ಕೈರಾಲಿ ನಿಕೇತನ್‌ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಇಂದಿರಾನಗರ 1ನೇ ಹಂತ, ರೂಂ ನಂ. 1Kyrali Nikethan Education Trust, Indiranagar 1st Stage, Room No 1
161120ಚೆನ್ನಕೇಶವ ಸ್ವಾಮಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೈಕೆಲ್‌ಪಾಳ್ಯ ಕೊಠಡಿ ನಂ-1Chennakeshava Higher Primary School, MykelPalya Room No.1
161121ಚೆನ್ನಕೇಶವ ಸ್ವಾಮಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೈಕೆಲ್‌ಪಾಳ್ಯ 1ನೇ ಹಂತ, ರೂಂ ನಂ. 2Chenna Keshava Swamy Higher Primary School, Micheal Palya 1st Stage, Room No. 2
161122ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಬೈರಸಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ-1Govt Lower Primary School , Byrasandra Room No-1
161123ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಬೈರಸಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ-2Govt Lower Primary School , Byrasandra Room No-2
161124ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಬೈರಸಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ-3Govt Lower Primary School , Byrasandra Room No-3
161125ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಬೈರಸಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ-4Govt Lower Primary School , Byrasandra Room No-4
161126ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ, ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಕೊಠಡಿ-1Saraswathi Vidyamandir , Kaggadasapura Room No-1
161127ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ, ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಕೊಠಡಿ-2Saraswathi Vidyamandir , Kaggadasapura Room No-2
161128ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ, ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಕೊಠಡಿ-3Saraswathi Vidyamandir , Kaggadasapura Room No-3
161129ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ, ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಕೊಠಡಿ-4Saraswathi Vidyamandir , Kaggadasapura Room No-4
161130ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ , ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಕೊಠಡಿ-5Saraswathi Vidyamandir, Kaggadasapura Room No-5
161131ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ , ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಕೊಠಡಿ-6Saraswathi Vidyamandir, Kaggadasapura Room No-6
161132ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ನಗರ Room no-1Govt Higher Primary School, Kaggadaspura, C V Raman Nagar Room no-1
161133ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ನಗರ Room no-2Govt Higher Primary School, Kaggadaspura, C V Raman Nagar Room no-2
161134ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಕೊಠಡಿ-3, ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್‌ನಗರGovt Higher Primary School , Kaggadasapura Room No-3, C V Ramannagar
161135ನಾರಾಯಣ ಇ-ಟೆಕ್ನೊ ಸ್ಕೂಲ್, 29ನೇ ಅಡ್ಡೆರಸ್ತೆ, ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Narayana E-Techno School, 29th Cross Kaggadasapura, Room No.1
161136ನಾರಾಯಣ ಇ-ಟೆಕ್ನೊ ಸ್ಕೂಲ್, 29ನೇ ಅಡ್ಡೆರಸ್ತೆ, ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Narayana E-Techno School, 29th Cross Kaggadasapura, Room No.2
161137ನಾರಾಯಣ ಇ-ಟೆಕ್ನೊ ಸ್ಕೂಲ್, 29ನೇ ಅಡ್ಡೆರಸ್ತೆ, ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Narayana E-Techno School, 29th Cross Kaggadasapura, Room No.3
161138ಚೈತ್ಯನ್ಯ ಇ-ಟೆಕ್ನೋ ಶಾಲೆ, 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮಲ್ಲೇಶಪಾಳ್ಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Chaithanya E-Techno School, 5th Main Road MalleshPalya Room No-1
161139ಚೈತ್ಯನ್ಯ ಇ-ಟೆಕ್ನೋ ಶಾಲೆ, 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮಲ್ಲೇಶಪಾಳ್ಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Chaithanya E-Techno School, 5th Main Road MalleshPalya Room No-2
161140ಚೈತ್ಯನ್ಯ ಇ-ಟೆಕ್ನೋ ಶಾಲೆ, 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮಲ್ಲೇಶಪಾಳ್ಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Chaithanya E-Techno School, 5th Main Road MalleshPalya Room No-3
161141ಚೈತ್ಯನ್ಯ ಇ-ಟೆಕ್ನೋ ಶಾಲೆ, 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮಲ್ಲೇಶಪಾಳ್ಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Chaithanya E-Techno School, 5th Main Road MalleshPalya Room No-4
161142ಹೋಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ , ಮಲ್ಲೇಶ್ ಪಾಳ್ಯ, ಕೊಠಡಿ-1Holy Cross School, Mallesh Palya Room no-1
161143ಹೋಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ , ಮಲ್ಲೇಶ್ ಪಾಳ್ಯ, ಕೊಠಡಿ-2Holy Cross School, Mallesh Palya, Room-2
161144ಹೋಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ , ಮಲ್ಲೇಶ್ ಪಾಳ್ಯ, ಕೊಠಡಿ-3Holy Cross School, Mallesh Palya, Room no-3
161145ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಮಲ್ಲೇಶ್‌ಪಾಳ್ಯ ಕೊಠಡಿ-1, ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್‌ನಗರGovt Lower Primary School , MalleshPalya Room No-1, C V RamanNagar
161146ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸಿಟಿ ಇಂಟೆರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ , ಮಲ್ಲೇಶ್ ಪಾಳ್ಯ, ಕೊಠಡಿ-1Global City International School, Malleshpalya Room no-1
161147ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸಿಟಿ ಇಂಟೆರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ , ಮಲ್ಲೇಶ್ ಪಾಳ್ಯ, ಕೊಠಡಿ-2Global City International School Malleshpalya, Room no-2
161148ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಿ.ಎಂ ಪಾಳ್ಯ ಕೊಠಡಿ-1Govt Lower Primary School, G M Palya Room No-1
161149ಮಧರ್ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆ, 9ನೇ ಮೈನ್, ಕೆ.ಜಿ.ಕಾಲೋನಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:-1Mother Dolphin English School, 9th Main, K.G. Colony, Room No. 1
161150ಮಧರ್ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆ, 9ನೇ ಮೈನ್, ಕೆ.ಜಿ.ಕಾಲೋನಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:-2Mother Dolphin English School, 9th Main, K.G. Colony, Room No. 2
161151ಮಧರ್ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆ, 9ನೇ ಮೈನ್, ಕೆ.ಜಿ.ಕಾಲೋನಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:-3Mother Dolphin English School, 9th Main, K.G. Colony, Room No. 3
161152ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಿ ಎಂ ಪಾಳ್ಯ ಕೊಠಡಿ-3Govt Lower Primary School, G M Palya Room No-3
161153ಮದರ್‌ ಮೇರಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ , ಹೊಸ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ ನಂ-1Mother Mary English School , New Thippasandra Room No -1
161154ಸೇಂಟ್‌ ಥಾಮಸ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ , 6 ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, (ಚರ್ಚ್‌ ರಸ್ತೆ), ಹೊಸ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ ನಂ-1St. Thomas Public English School, 6 th Cross, (Church Road) New Thippasandra Room No - 1
161155ಸೇಂಟ್‌ ಥಾಮಸ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ , 6 ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, (ಚರ್ಚ್‌ ರಸ್ತೆ), ಹೊಸ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ ನಂ-2St. Thomas Public English School , 6 th Cross, ( Church Road) New Thippasandra Room No-2
161156ಸೇಂಟ್‌ ಥಾಮಸ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ , 6 ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, (ಚರ್ಚ್‌ ರಸ್ತೆ), ಹೊಸ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ ನಂ-3St. Thomas Public English School , 6 th Cross, (Church Road) New Thippasandra Room No-3
161157ಶ್ರೀ ಕಾವೇರಿ ಶಾಲೆ, ಬಿ .ಎಂ 2 ನೇ ಹಂತ , ರೂಂ ನಂ. 1Shri Kaveri School , B.M 2nd Stage, Room No.1
161158ಶ್ರೀ ಕಾವೇರಿ ಶಾಲೆ, ಬಿ .ಎಂ 2 ನೇ ಹಂತ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Shri Kaveri School , B.M 2 nd Stage , Room No 2
161159ಶ್ರೀ ಕಾವೇರಿ ಶಾಲೆ, ಬಿ .ಎಂ 2 ನೇ ಹಂತ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Shri Kaveri School , B.M. 2 nd Stage, Room No.3
161160ಮೊಂಗಿಲಾಲ್‌ ಗೊಟ್ವಾಟ ಜೈನ್‌ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‌, ಬಿ ಎಂ 2 ನೇ ಹಂತ, ರೂಂ ನಂ 1Mongilal Gotwata Jain P.U.Collage.B.M 2 nd Stage , Room No.1
161161ಮೊಂಗಿಲಾಲ್‌ ಗೊಟ್ವಾಟ ಜೈನ್‌ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‌, ಬಿ ಎಂ 2 ನೇ ಹಂತ, ರೂಂ ನಂ 2Mongilal Gotwata Jain P.U.Collage.B.M 2 nd Stage , Room No.2
161162ಮೊಂಗಿಲಾಲ್‌ ಗೊಟ್ವಾಟ ಜೈನ್‌ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‌, ಬಿ ಎಂ 2 ನೇ ಹಂತ, ರೂಂ ನಂ 3Mongilal Gotwata Jain P.U.College, B M 2 nd Stage, Room No.3
161163ಮೊಂಗಿಲಾಲ್‌ ಗೊಟ್ವಾಟ ಜೈನ್‌ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‌, ಬಿ ಎಂ 2 ನೇ ಹಂತ, ರೂಂ ನಂ 4Mongilal Gotwata Jain P.U.College, B M 2 nd Stage, Room No.4
161164ಸರ್ಕಾರಿ ತಮಿಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ, ಹೊಸ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ ನಂ-1Govt. Tamil Primary School , Shri Rama Temple Road, New Thippasandra Room No -1
161165ಸರ್ಕಾರಿ ತಮಿಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ, ಹೊಸ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ ನಂ-2Govt. Tamil Primary School , Shri Rama Temple Road, New Thippasandra Room No-2
161166ಸರ್ಕಾರಿ ತಮಿಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ, ಹೊಸ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ ನಂ-3Govt. Tamil Primary School , Sri Rama Temple Road, New Thippasandra Room No-3
161167ಮದರ್‌ ಮೇರಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ , ಹೊಸ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ ನಂ-2Mother Mary English School , New Thippasandra Room No-2
161168ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ , ಹೆಚ್‌ ಎ ಎಲ್‌ 3 ನೇ ಹಂತ , ಹೊಸ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ ನಂ-1Purna Pragna Education Society, H A L 3 rd Stage, New Thippasandra Room No-1
161169ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ , ಹೆಚ್‌ ಎ ಎಲ್‌ 3 ನೇ ಹಂತ , ಹೊಸ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ ನಂ-2Purna Pragna Education Society, H A L 3 rd Stage, New Thippasandra ಕೊಠಡಿ ನಂ-2
161170ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಜಿ ಎಂ ಪಾಳ್ಯ ಕೊಠಡಿ-4Government Lower Primary School , G M Palya Room No-4
161171ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಜಿ ಎಂ ಪಾಳ್ಯ ಕೊಠಡಿ-5Government Lower Primary School , G M Palya Room No-5
161172ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಜಿ ಎಂ ಪಾಳ್ಯ ಕೊಠಡಿ-5Government Lower Primary School , G M Palya Room No-5
161173ಹೋಲಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ಶಾಲೆ , ಹೆಚ್‌.ಎ.ಎಲ್‌. 3 ನೇ ಹಂತ ಕೊಠಡಿ ನಂ-1Holy Cross School , H.A.L 3 rd Stage Room No -1
161174ಹೋಲಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ಶಾಲೆ , ಹೆಚ್‌.ಎ.ಎಲ್‌. 3 ನೇ ಹಂತ ಕೊಠಡಿ ನಂ-2Holy Cross School , H.A.L 3 rd Cross Room No -2
161175ಹೋಲಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ಶಾಲೆ ,ಹೆಚ್‌.ಎ.ಎಲ್‌. 3 ನೇ ಹಂತ ಕೊಠಡಿ ನಂ-3Holy Cross School , H.A.L. 3 rd Stage Room No-3
161176ಹೋಲಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ಶಾಲೆ, ಹೆಚ್‌.ಎ.ಎಲ್‌. 3 ನೇ ಹಂತ ಕೊಠಡಿ ನಂ-4Holy Cross School , H.A.L 3 rd Stage Room No-4
161177ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲ ಮಂಡಳಿ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್. 2ನೇ ಹಂತ, ರೂಂ ನಂ. 1B.W.S.S.B. O/O Assistant Executive Engineer, H.A.L. 2nd Stage, Room No. 1
161178ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲ ಮಂಡಳಿ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್. 2ನೇ ಹಂತ, ರೂಂ ನಂ. 2B.W.S.S.B. O/O Assistant Executive Engineer, H.A.L. 2nd Stage, Room No. 2
161179ವಾರ್ಡ್‌ ಆಫೀಸ್‌, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ,ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ, ರೂಂ ನಂ. 1Ward Office, Engineering Dept. Defence Colony, Room No. 1
161180ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ, ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್. 2ನೇ ಹಂತ, ರೂಂ ನಂ. 1Govt. Kannada Model Primary School, Kodihalli, H.A.L. 2nd Stage, Room No. 1
161181ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ, ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್. 2ನೇ ಹಂತ, ರೂಂ ನಂ. 2Govt. Kannada Model Primary School, Kodihalli, H.A.L. 2nd Stage, Room No. 2
161182ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ, ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್. 2ನೇ ಹಂತ, ರೂಂ ನಂ. 3Govt. Kannada Model Primary School, Kodihalli, H.A.L. 2nd Stage, Room No. 3
161183ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ, ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್. 2ನೇ ಹಂತ, ರೂಂ ನಂ. 4Govt. Kannada Model Primary School, Kodihalli, H.A.L. 2nd Stage, Room No. 4
161184ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ, ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್. 2ನೇ ಹಂತ, ರೂಂ ನಂ. 5Govt. Kannada Model Primary School, Kodihalli, H.A.L. 2nd Stage, Room No. 5
161185ದಿ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್‌್ಜ ಶಾಲೆ , ಹೆಚ್‌.ಎ.ಎಲ್‌. 3 ನೇ ಹಂತ ಕೊಠಡಿ ನಂ-1The Indiranagar Cambridge School , H.A.L 3 rd Stage Room No-1
161186ದಿ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್‌್ಜ ಶಾಲೆ , ಹೆಚ್‌.ಎ.ಎಲ್‌. 3 ನೇ ಹಂತ ಕೊಠಡಿ ನಂ-2The Indiranagar Cambridge School , H.A.L 3 rd Stage Room No-2
161187ದಿ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್‌್ಜ ಶಾಲೆ , ಹೆಚ್‌.ಎ.ಎಲ್‌. 3 ನೇ ಹಂತ ಕೊಠಡಿ ನಂ-3The Indiranagar Cambridge School , H.A.L 3 rd Stage Room No-3
161188ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಹೆಚ್‌.ಎ.ಎಲ್‌. 3 ನೇ ಹಂತ ಕೊಠಡಿ ನಂ- 1Govt. Kannada Model Primary School , H.A.L 3 rd Stage Room No 1
161189ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಹೆಚ್‌.ಎ.ಎಲ್‌. 3 ನೇ ಹಂತ ಕೊಠಡಿ ನಂ-2Govt. Kannada Model Primary School , H.A.L 3 rd Stage Room No-2
161190ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಹೆಚ್‌.ಎ.ಎಲ್‌. 3 ನೇ ಹಂತ ಕೊಠಡಿ ನಂ-3Govt. Kannada Model Primary School , H.A.L 3 rd Stage Room No-3
161191ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ , ಜೀವನಭೀಮಾನಗರ, ಎನ್‌.ಎ.ಎಲ್‌. ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌, ರೂಂ ನಂ. 1Kendriya Vidyalaya, Jeevanbhimanagar, N A L Campus, Room No. 1
161192ಇಂಡಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ , ಜೀವನಾಭಿಮಾನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಎದುರುIndian Public School, Opp Jeevan Bhima Nagara Bus Stop
161193ಸರ್. ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್, ಏರ್ ಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ, ರೂಂ ನಂ. 2Sir.M. Vishweshwaraiah School & P.U. College, Airport Road, Room No. 2
161194ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ , ಜೀವನಭೀಮಾನಗರ, ಎನ್.ಎ.ಎಲ್. ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ರೂಂ ನಂ. 2Kendriya Vidyalaya, Jeevanbhimanagar, N A L Campus, Room No. 2
161195ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ , ಜೀವನಭೀಮಾನಗರ, ಎನ್.ಎ.ಎಲ್. ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ರೂಂ ನಂ. 3Kendriya Vidyalaya, Jeevanbhimanagar, N A L Campus, Room No. 3
161196ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ , ಜೀವನಭೀಮಾನಗರ, ಎನ್.ಎ.ಎಲ್. ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ರೂಂ ನಂ. 4Kendriya Vidyalaya, Jeevanbhimanagar, N A L Campus, Room No. 4
161197ಸರ್. ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್, ಏರ್ ಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ, ರೂಂ ನಂ. 3Sir.M. Vishweshwaraiah School & P.U. College, Airport Road, Room No. 3
161198ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ , ಜೀವನಭೀಮಾನಗರ, ಎನ್.ಎ.ಎಲ್. ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ರೂಂ ನಂ. 5Kendriya Vidyalaya, Jeevanbhimanagar, N A L Campus, Room No. 5
161199ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ , ಜೀವನಭೀಮಾನಗರ, ಎನ್.ಎ.ಎಲ್. ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ರೂಂ ನಂ. 6Kendriya Vidyalaya, Jeevanbhimanagar, N A L Campus, Room No. 6
161200ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ. ಪಾಲಿಕೆ ಟೈಲರಿಂಗ್‌ ಕೇಂದ್ರ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್‌ ಕಾಲೋನಿ, ರೂಂ ನಂ. 1B.B.M.P. Tailoring Centre, Baba Saheb Colony, Room No. 1
161201ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ. ಪಾಲಿಕೆ ಟೈಲರಿಂಗ್‌ ಕೇಂದ್ರ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್‌ ಕಾಲೋನಿ, ರೂಂ ನಂ. 1B.B.M.P. Tailoring Centre, Baba Saheb Colony, Room No. 1
161202ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ. ಪಾಲಿಕೆ ಟೈಲರಿಂಗ್‌ ಕೇಂದ್ರ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್‌ ಕಾಲೋನಿ, ರೂಂ ನಂ. 2B.B.M.P. Tailoring Centre, Baba Saheb Colony, Room No. 2
161203ನ್ಯೂ ಹಾರಿಜನ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, ಹೆಚ್‌.ಎ.ಎಲ್‌. 2ನೇ ಹಂತ, ರೂಂ ನಂ. 1New Horizon Public English School, H.A.L. 2nd Stage, Room No. 1
161204ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲ ಮಂಡಳಿ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್. 2ನೇ ಹಂತ, ರೂಂ ನಂ. 3B.W.S.S.B. O/O Assistant Executive Engineer, H.A.L. 2nd Stage, Room No. 3
161205ನ್ಯೂ ಹಾರಿಜನ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, ಹೆಚ್‌.ಎ.ಎಲ್‌. 2ನೇ ಹಂತ, ರೂಂ ನಂ. 2New Horizon Public English School, H.A.L. 2nd Stage, Room No. 2
161206ನ್ಯೂ ಹಾರಿಜನ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, ಹೆಚ್‌.ಎ.ಎಲ್‌. 2ನೇ ಹಂತ, ರೂಂ ನಂ. 3New Horizon Public English School, H.A.L. 2nd Stage, Room No. 3
161207ಲಿಟಲ್‌ ಫ್ಲವರ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಫ್ರೌಡಶಾಲೆ, ಹೆಚ್‌.ಎ.ಎಲ್‌. 2ನೇ ಹಂತLittle Flower English Primary & High School, H.A.L. 2nd Stage
161208ಶ್ರೀ. ಕಾವೇರಿ ಪಿ.ಯು. ಕಾಲೇಜ್, 16ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕೆ.ಇ.ಬಿ. ಕಛೇರಿ ಹಿಂಭಾಗ, ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್. 2ನೇ ಹಂತ, ರೂಂ ನಂ.1Sri. Kaveri P.U. College, 16th Mamin Road, Backside of the K.E.B. Office H.A.L. 2nd Stage, Room No.1
161209ಶ್ರೀ. ಕಾವೇರಿ ಪಿ.ಯು. ಕಾಲೇಜ್, 16ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕೆ.ಇ.ಬಿ. ಕಛೇರಿ ಹಿಂಭಾಗ, ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್. 2ನೇ ಹಂತ, ರೂಂ ನಂ.2Sri. Kaveri P.U. College, 16th Main Road, Backside of the K.E.B. Office, H.A.L. 2nd Stage, Room No.2
161210ಶ್ರೀ. ಕಾವೇರಿ ಪಿ.ಯು. ಕಾಲೇಜ್, 16ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕೆ.ಇ.ಬಿ. ಕಛೇರಿ ಹಿಂಭಾಗ, ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್. 2ನೇ ಹಂತ, ರೂಂ ನಂ.3Sri. Kaveri P.U. College, 16th Main Road, Backside of the K.E.B. Office, H.A.L. 2nd Stage, Room No.3
161211ಜೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ವುಮೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಷನ್ ಸೆಂಟರ್, 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ , ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ , ಹೆಚ್ ಎ ಎಲ್ 2ನೇ ಹಂತ, ರೂಂ ನಂ. 1J S S polytechnic Women Exct Centre, 6th Cross, Kodihalli, H A L 2nd Stage, Room No. 1
161212ಜೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ವುಮೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಷನ್ ಸೆಂಟರ್, 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ , ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ , ಹೆಚ್ ಎ ಎಲ್ 2ನೇ ಹಂತ, ರೂಂ ನಂ. 2J S S polytechnic Women Exct Centre, 6th Cross, Kodihalli, H A L 2nd Stage, Room No. 2
161213ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸುಧಾಮನಗರ, ರೂಂ ನಂ. 1Govt. Lower Primary School, Sudhamanagar, Room No.1
161214ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸುಧಾಮನಗರ, ರೂಂ ನಂ. 2Govt. Lower Primary School, Sudhamanagar, Room No. 2
161215ಸರ್ಕಾರಿ ತಮಿಳು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆನಂದಪುರ, ಜೀವನಭೀಮಾನಗರ, ರೂಂ ನಂ. 1Govt. Tamil Higher Primary School, Anandapura, Jeevanbhimanagar, Room No. 1
161216ಸರ್ಕಾರಿ ತಮಿಳು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆನಂದಪುರ, ಜೀವನಭೀಮಾನಗರ, ರೂಂ ನಂ. 2Govt. Tamil Higher Primary School, Anandapura, Jeevanbhimanagar, Room No. 2
161217ಇಂಡಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಜೀವನಭೀಮಾನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಎದುರು, ರೂಂ ನಂ. 1Indian Public School, Opp. Jeevanbhimanagar Bus Stop, Room No. 1
161218ಇಂಡಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಜೀವನಭೀಮಾನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಎದುರು, ರೂಂ ನಂ. 2Indian Public School, Opp. Jeevanbhimanagar Bus Stop, Room No. 2
161219ಇಂಡಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಜೀವನಭೀಮಾನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಎದುರು, ರೂಂ ನಂ. 2Indian Public School, Opp. Jeevanbhimanagar Bus Stop, Room No. 2
161220ಇಂಡಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಜೀವನಭೀಮಾನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಎದುರು, ರೂಂ ನಂ. 3Indian Public School, Opp. Jeevanbhimanagar Bus Stop, Room No. 3
161221ಸರ್ಕಾರಿ ತಮಿಳು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆನಂದ ಪುರ, ಜೀವನ ಭೀಮಾನಗರ, ರೂಂ ನಂ. 3Govt. Tamil Higher Primary School, Anandapura, Jeevanbhimanagar, Room No. 3
161222ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ, ಹೆಚ್‌.ಎ.ಎಲ್‌ 2ನೇ ಹಂತ, ರೂಂ ನಂ. 1Dr. Ambedkar Primary and Higher Primary School, Kodihalli, H.A.L. 2nd Stage, Room No. 1
161223ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ, ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್ 2ನೇ ಹಂತ, ರೂಂ ನಂ. 2Dr. Ambedkar Primary and Higher Primary School, Kodihalli, H.A.L. 2nd Stage, Room No. 2
161224ಜೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ವುಮೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಷನ್ ಸೆಂಟರ್, 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ , ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ , ಹೆಚ್ ಎ ಎಲ್ 2ನೇ ಹಂತ, ರೂಂ ನಂ. 3J S S polytechnic Women Exct Centre, 6th Cross, Kodihalli, H A L 2nd Stage, Room No. 3
161225ಜೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ವುಮೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಷನ್ ಸೆಂಟರ್, 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ , ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ , ಹೆಚ್ ಎ ಎಲ್ 2ನೇ ಹಂತ, ರೂಂ ನಂ. 4J S S polytechnic Women Exct Centre, 6th Cross, Kodihalli, H A L 2nd Stage, Room No. 4
161226ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 8ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ನಂಜರೆಡ್ಡಿ ಕಾಲೋನಿ,ಮುರುಗೇಶ್ ಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ ನಂ. 1Govt. Kannada Higher Primary School, 8th Cross, Nanjareddy Colony, Murugeshpalya, Room No. 1
161227ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 8ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ನಂಜರೆಡ್ಡಿ ಕಾಲೋನಿ,ಮುರುಗೇಶ್ ಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ ನಂ. 2Govt. Kannada Higher Primary School, 8th Cross, Nanjareddy Colony, Murugeshpalya, Room No. 2
161228ಸರ್. ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್, ಏರ್ ಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ, ರೂಂ ನಂ. 3Sir.M. Vishweshwaraiah School & P.U. College, Airport Road, Room No. 3
161229ಸರ್. ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್, ಏರ್ ಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ, ರೂಂ ನಂ. 4Sir.M. Vishweshwaraiah School & P.U. College, Airport Road, Room No. 4
161230ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೋನೇನ ಅಗ್ರಹಾರ, ರೂಂ ನಂ. 1Govt. Higher Primary School, Konena Agrahara, Room No. 1
161231ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೋನೇನ ಅಗ್ರಹಾರ, ರೂಂ ನಂ. 2Govt. Higher Primary School, Konena Agrahara, Room No. 2
161232ಸರ್. ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್, ಏರ್ ಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ, ರೂಂ ನಂ. 5Sir.M. Vishweshwaraiah School & P.U. College, Airport Road, Room No. 5
16123325, 1st Cross, Behind Airport, Konena Agrahara, Room No. 1Sophia High School, No. 24
16123425, 1st Cross, Behind Airport, Konena Agrahara, Room No. 2Sophia High School, No. 24
16123525, 1st Cross, Behind Airport, Konena Agrahara, Room No. 2Sophia High School, No. 24
161236ಸರ್. ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್, ಏರ್ ಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ, ರೂಂ ನಂ. 6Sir.M. Vishweshwaraiah School & P.U. College, Airport Road, Room No. 6
161237ಸರ್. ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್, ಏರ್ ಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ, ರೂಂ ನಂ. 7Sir.M. Vishweshwaraiah School & P.U. College, Airport Road, Room No. 7
161238ಸೋಫಿಯಾ ವಿಧ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಎನ್.ಎ.ಎಲ್. ವಿಂಡ್ ಟನಲ್ ರಸ್ತೆ, ಮುರುಗೇಶ್ ಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ ನಂ. 1Sophiya Education Trust, NAL Wind Tunnel Road, Murugeshpalya, Room No. 1
161239ಸೋಫಿಯಾ ವಿಧ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಎನ್.ಎ.ಎಲ್. ವಿಂಡ್ ಟನಲ್ ರಸ್ತೆ, ಮುರುಗೇಶ್ ಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ ನಂ. 2Sophiya Education Trust, NAL Wind Tunnel Road, Murugeshpalya, Room No. 2
161240ಸರ್. ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್, ಏರ್ ಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ, ರೂಂ ನಂ. 8Sir.M. Vishweshwaraiah School & P.U. College, Airport Road, Room No. 8
161241ಸರ್. ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್, ಏರ್ ಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ, ರೂಂ ನಂ. 9Sir.M. Vishweshwaraiah School & P.U. College, Airport Road, Room No. 9
161242ಸೋಫಿಯಾ ವಿಧ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಎನ್.ಎ.ಎಲ್. ವಿಂಡ್ ಟನಲ್ ರಸ್ತೆ, ಮುರುಗೇಶ್ ಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ ನಂ. 3Sophiya Education Trust, NAL Wind Tunnel Road, Murugeshpalya, Room No. 3
161243ಸವೆಂತ್‌ ಡೇ ಅಡ್ವೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‌, ರುಸ್ತುಂ ಭಾಗ್‌ ರಸ್ತೆ, ರೂಂ ನಂ. 17th Day Adventist Samyukta P.U. College , Rusthum Bagh Road, Room No. 1
161244ಸವೆಂತ್ ಡೇ ಅಡ್ವೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್, ರುಸ್ತುಂ ಭಾಗ್ ರಸ್ತೆ, ರೂಂ ನಂ. 27th Day Adventist Samyukta P.U. College , Rusthum Bagh Road, Room No. 2
161245ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿCorporation Health Centre, Kodihalli
161246ಶೀಲ ಕೊತ್ವಾಲ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ ಆಫ್ ದಿ ಡಫ್‌, ರುಸ್ತುಂ ಭಾಗ್‌ ರಸ್ತೆSheela Kothawala Institute of the Duff, Rusthum Bagh Road
161247ಶೀಲ ಕೊತ್ವಾಲ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ ಆಫ್ ದಿ ಡಫ್‌, ರುಸ್ತುಂ ಭಾಗ್‌ ರಸ್ತೆShiela Kothawala Institute for the Deaf, Rusthum Bagh Road
161248ಸರ್. ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್, ಏರ್ ಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ, ರೂಂ ನಂ. 10Sir.M. Vishweshwaraiah School & P.U. College, Airport Road, Room No. 10
161249ಸರ್. ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್, ಏರ್ ಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ, ರೂಂ ನಂ. 11Sir.M. Vishweshwaraiah School & P.U. College, Airport Road, Room No. 11
161250ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಶ್ರೀರಾಮನಗರಿ ಸ್ಲಂ, ರೂಂ ನಂ. 1Govt. Lower Primary School, Sri Ramanagari Slum, Room No. 1
161251ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಶ್ರೀರಾಮನಗರಿ ಸ್ಲಂ, ರೂಂ ನಂ. 2Govt. Lower Primary School, SriRamanagari Slum, Room No. 2
 
Hosted By   Copyright (c) 2019, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.