2019 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final Electoral rolls of 2019 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
1591ಆಲ್ ಬೊರ್ಜ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ, ಕಾವೇರಿ ನಗರ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -1Al Burooj International School Kaveri Nagar, Room No 1
1592ಆಲ್ ಬೊರ್ಜ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ ಕಾವೇರಿ ನಗರ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -2Al Burooj International School Kaveri Nagar, Room No 2
1593ಆಲ್ ಬೊರ್ಜ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ ಕಾವೇರಿ ನಗರ, ರೂಂ ನಂ 3Al Burooj International School Kaveri Nagar, Room No 3
1594ಆಲ್ ಬೊರ್ಜ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ ಕಾವೇರಿ ನಗರ, ರೂಂ ನಂ 4Al Burooj International School Kaveri Nagar, Room No 4
1595ಪಿ.ಎಂ.ಎಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -1P.M.S Public School, Room No 1
1596ಪಿ.ಎಂ.ಎಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -2P.M.S Public School, Room No-2
1597ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಶಾಂಪುರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -1Govt Kannada Lower Primary School, shampur room no-1
1598ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶಾಂಪುರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -2Govt Kannada Lower Primary School, Shampur Room no-2
1599ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -1Bruhat Bengalore Mahanagara Palike Revenue Dept, Room no-1
15910ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -1Bruhat Bengalore Mahanagara Palike Revenue Dept, Room No-1
15911ಮದರ್ ಥೆರೆಸ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ನರ್ಸರಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Mother Teresa Memorial Nursery, Primary & High School, Room no-1
15912ಮದರ್ ಥೆರೆಸ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ನರ್ಸರಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Mother Teresa Memorial Nursery, Primary & High School, Room no-2
15913ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -2Bruhat Bengalore Mahanagara Palike Revenue Dept, Room No-2
15914ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -1Bruhat Bengalore Mahanagara Palike Engineer Dept, Room No-1
15915ಪೂರ್ಣ ಸ್ಮೃತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪಿ ಯೂ ಕಾಲೇಜ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -1Poorna Smrithi Public School & PU College, Room No - 1
15916ಪೂರ್ಣ ಸ್ಮೃತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪಿ ಯೂ ಕಾಲೇಜ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -2Poorna Smrithi Public School & PU College, Room No - 2
15917ಇಂಡಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮದ್ಯಮ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -3Indian Public School, English Medium Primary ( I C S E) High School, Room No-3
15918ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿ.ಡಬಲ್ಯು.ಡಿ ವಸತಿಗಳು ಎ.ಈ.ಈ.ಕಚೇರಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -1Govt.PWD Quarters AEE Office, Room No-1
15919ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿ.ಡಬಲ್ಯು.ಡಿ ವಸತಿಗಳು ಎ.ಈ.ಈ.ಕಚೇರಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -2Govt.PWD Quarters AEE Office, Room No-2
15920ಲಾಲ್‌ ಬಹದ್ದೂರು ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ರೂಂ ನಂ 1Lal Bahadur Shastri GOVT. First Grade College, Room No 1
15921ಲಾಲ್‌ ಬಹದ್ದೂರು ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ರೂಂ ನಂ 2Lal Bahadur Shastri GOVT. First Grade College, Room No 2
15922ಇಂಡಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮದ್ಯಮ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.1Indian Public School, English Medium Primary ( I C S E) High School, Room No. 1
15923ಇಂಡಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮದ್ಯಮ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Indian Public School, English Medium Primary ( I C S E) High School, Room No 2
15924ಲಾಲ್‌ ಬಹದ್ದೂರು ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ರೂಂ ನಂ. 3Lal Bahadur Shastri GOVT. First Grade College, Room No.3
15925ಜೂನಿಯರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ರವರ ಕಛೇರಿ(ಸಿವಿಲ್), ಪೊಸ್ಟೆಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಸತಿಗೃಹಗಳು, ಕೆ ಬಿ ಸಂದ್ರ, ರೂಂ ನಂ 1OFFICE OF THE JUNIOR ENGINEER (civil)Postal Staff Quarters, K B Sandra, Room No 1
15926ಭಾರತ ಸಂಚಾರ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಗ್ರಾಹಕರ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ, ರೂಂ ನಂ 1Bharat Sanchar Nigam Limited, Customer Service Centre, Room No 1
15927ಮಹಿಳಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಬಡಾವಣೆ, ಕಾವಲ್ ಬೈರಸಂದ್ರ,ಬೆಂಗಳೂರು-560032, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1,Womens Training Centre, Siddartha Layout, Bangalore-560032, Room No 1
15928ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಬಡಾವಣೆ, ಕಾವಲ್ ಬೈರಸಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560032, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Anganawadi Kendra, Siddartha Layout, Kaval Byrasandra, Bangalore-560032, Room No 1
15929ಪೂರ್ಣ ಸ್ಮೃತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -1Poorna Smruthi Public School, Room No - 1
15930ಪೂರ್ಣ ಸ್ಮೃತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -2Poorna Smruthi Public School, Room No - 2
15931ಗ್ರೇಸ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ 1Grace Internataional School, Room No 1
15932ಗ್ರೇಸ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ 2Grace Internataional School, Room No 2
15933ಹುದಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ & ಪಿ.ಯು. ಕಾಲೇಜ್, ಎನ್ ಪಿ ರೋಡ್ ಕೆ ಬಸಂದ್ರ ರೂಂ ನಂ.1Huda National School & P U College N P Road K B Sandra Room No.1
15934ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1GOVERNMENT HIGH SCHOOL, Room No 1
15935ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2GOVERNMENT HIGH SCHOOL, Room No 2
15936ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3GOVERNMENT HIGH SCHOOL, Room No 3
15937ಬೆಂಗಳೂರು-ಒನ್, ಕಾವಲ್‌ಬೈರಸಂದ್ರ, ರೂಂ.ನಂ 1Bangalore-one, Kavalbyrasandra, Room No 1
15938ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ವಾರ್ಡ್ ಕಛೇರಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.47 , ಕಾವಲ್‌ಬೈರಸಂದ್ರ,ಬೆಂಗಳೂರು-560032 ರೂಂ.ನಂ 1B.B.M.P WARD OFFICE WARD NO 47, Kavalbyrasandra,BANGALORE Room No 1
15939ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 47, ದೇವರಜೀವನಹಳ್ಳಿ,ಕಾವಲ್ ಬೈರಸಂದ್ರ ಬೆಂಗಳೂರು-560032. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 1Bruhath Bangalore Mahanagara Palike, Ward No. 47, Devarajeevanahalli,Kaval byrasandra Bangalore-560032, Room No. 1
15940ಸೆಂಟ್ ಮರಿಯಂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 1St. Mariam Public Primary & High School, Room No. 1
15941ಸೆಂಟ್ ಮರಿಯಂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 2St. Mariam Public Primary & High School, Room No. 2
15942ಡಿಲೈಟ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾದ್ಯಮ ನರ್ಸರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರೂಮ್ ನಂ. 1Delite English Nursery Primary & High School Room No. 1
15943ಡಿಲೈಟ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾದ್ಯಮ ನರ್ಸರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರೂಮ್ ನಂ. 2Delite English Nursery Primary & High School Room No. 2
15944ನೊಬೆಲ್ ಸೇಂಟ್ ಕಾಂಪೋಜಿಟ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಕಾಲೇಜ್, ರೂಂ ನಂ.1Noble Saint Composit College For Girls, Room No. 1
15945ನೊಬೆಲ್ ಸೇಂಟ್ ಕಾಂಪೋಜಿಟ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಕಾಲೇಜ್, ರೂಂ ನಂ.2Noble Saint Composit College For Girls, Room No. 2
15946ನೊಬೆಲ್ ಸೇಂಟ್ ಕಾಂಪೋಜಿಟ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಕಾಲೇಜ್, ರೂಂ ನಂ.3Noble Saint Composit College For Girls, Room No. 3
15947ಸೆವೆಂತ್-ಡೇ ಅಡ್ವೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 1Seventh-Day Adventist Primary School, Room No. 1
15948ಸೆವೆಂತ್-ಡೇ ಅಡ್ವೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 2Seventh-Day Adventist Primary School, Room No. 2
15949ನ್ಯೂ ಬ್ರೈಟ್‌ ಹೈ ಶಾಲೆ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮುನೇಶ್ವರ ನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1New Bright High School, Vishweshwaraiahnagar Mainroad, Muneshwara Nagar, Room No 1
15950ನ್ಯೂ ಬ್ರೈಟ್‌ ಹೈ ಶಾಲೆ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮುನೇಶ್ವರ ನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2New Bright High School, Vishweshwaraiahnagar Mainroad, Muneshwara Nagar, Room No 2
15951ನ್ಯೂ ಬ್ರೈಟ್‌ ಹೈ ಶಾಲೆ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮುನೇಶ್ವರ ನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3New Bright High School, Vishweshwaraiahnagar Mainroad, Muneshwara Nagar, Room No 3
15952ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 1Govt.Kannada, Tamil Lower Primary School, Room No. 1
15953ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ,ತಮಿಳು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 2Govt.Kannada, Tamil Lower Primary School, Room No. 2
15954ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 3Govt.Kannada, Tamil Lower Primary School, Room No 3
15955ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 4Govt.Kannada, Tamil Lower Primary School, Room No. 4
15956ಸೌಬಾಗ್ಯ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -1Sowbhagya English High School , Room No 1
15957ಸೌಬಾಗ್ಯ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -2Sowbhagya English High School, Room No 2
15958ಸೌಬಾಗ್ಯ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -3Sowbhagya English High School, Room No 3
15959ಸೌಬಾಗ್ಯ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -4Sowbhagya English High School, Room No 4
15960ಸೌಬಾಗ್ಯ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -5Sowbhagya English High School, Room No 5
15961ಸೌಬಾಗ್ಯ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -6Sowbhagya English High School, Room No 6
15962ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ನರ್ಸರಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್, 5ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಮೋದಿ ಗಾರ್ಡನ್ , ಕೆ ಬಿ ಸಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Karnataka Public School, Nursery and Primary, Highschool, 5th Cross, Modi Garden, K B Sandra, Room No 1
15963ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ನರ್ಸರಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್, 5ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಮೋದಿ ಗಾರ್ಡನ್ , ಕೆ ಬಿ ಸಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Karnataka Public School, Nursery and Primary, Highschool, 5th Cross, Modi Garden, K B Sandra, Room No 2
15964ಐ ಯು ಇ ಮಿಷನ್ ಆದಿದೇದ್ ತಮಿಳ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್, ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ನಗರ,ಕಾವಲ್ ಬೈರಸಂದ್ರ ,ಬೆಂಗಳೂರು-560032, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1I U E Mission Adided Tamil Higher Primary School, Doddanna Nagar, Kaval Byrasandra,Bangalore-560032 Room No 1
15965ಐ ಯು ಇ ಮಿಷನ್ ಆದಿದೇದ್ ತಮಿಳ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್, ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ನಗರ,ಕಾವಲ್ ಬೈರಸಂದ್ರ ,ಬೆಂಗಳೂರು-560032, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2I U E Mission Adided Tamil Higher Primary School, Doddanna Nagar, Kaval Byrasandra,Bangalore-560032 , Room No 2
15966ಐ ಯು ಇ ಮಿಷನ್ ಆದಿದೇದ್ ತಮಿಳ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್, ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ನಗರ,ಕಾವಲ್ ಬೈರಸಂದ್ರ ,ಬೆಂಗಳೂರು-560032, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3I U E Mission Adided Tamil Higher Primary School, Doddanna Nagar, Kaval Byrasandra,Bangalore-560032 , Room No 3
15967ಲೊರಿಟಾ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕಾಫೀಬೋರ್ಡ್‌ ಬಡಾವಣೆ, ಶಾಂಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Loritta English School, Coffee Board Colony, Shampur Main Road, Room No 1
15968ಲೊರೆಟಾ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕಾಫಿ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಲೋನಿ, ಶಾಂಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Loritta English School, Coffee Board Colony, Shampur Main Road, Room No.2
15969ಎಂ ಈ ಸಿ ಟೀ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೇ ಮಾಲಿಕ್ ಸಾಬ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಡಿ ಜೇ ಹಳ್ಳಿ ರೂಂ ನೋ 3MECT Public Nursery And Primary School,Malik Saheb Main Road DJ Halli Room NO 3
15970ಎಂ ಈ ಸಿ ಟೀ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೇ ಮಾಲಿಕ್ ಸಾಬ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಡಿ ಜೇ ಹಳ್ಳಿ ರೂಂ ನೋ 4MECT Public Nursery And Primary School,Malik Saheb Main Road DJ Halli , Room No 4
15971ಲಾರೆಟ್ಟ ಆಂಗ್ಲ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 1Loretta English Nry. Pry & High School, Room No. 1
15972ಲಾರೆಟ್ಟ ಆಂಗ್ಲ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 2Loretta English Nry. Pry & High School, Room No 2
15973ಬೆಂಗಳೂರು ತಮಿಳ್ ಸಂಘ ಕಾಮರಾಜರ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 1Bangalore Tamil Sanga-Kamarajar High School, Room No. 1
15974ಬೆಂಗಳೂರು ತಮಿಳ್ ಸಂಘ ಕಾಮರಾಜರ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 2Bangalore Tamil Sanga-Kamarajar High School, Room No. 2
15975ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 1Round Table Govt. Urdu Higher Primary School, Room No. 1
15976ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 2Round Table Govt. Urdu Higher Primary School, Room No. 2
15977ಸತ್ಯ ಸೇವಾ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸೆಂಟರ್, ರೂಂ ನಂ. 1Sathya Seva Welfare Center, Room No. 1
15978ಜ್ಯೋತಿ ಸೇವಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ, ರೂಂ ನಂ. 1Jyothi Seva Primary School for blind Children, Room No. 1
15979ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 3Round Table Govt. Urdu Higher Primary School, Room No. 3
15980ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 4Round Table Govt. Urdu Higher Primary School, Room No. 4
15981ಲಾರೆಟ್ಟ ಆಂಗ್ಲ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 3Loretta English Nry. Pry & High School, Room No. 3
15982ಲಾರೆಟ್ಟ ಆಂಗ್ಲ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 4Loretta English Nry. Pry & High School, Room No. 4
15983ಅಮರ್‌ ನರ್ಸರಿ, ಪ್ರೈಮರಿ & ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಶಾಲೆ, ಮುನೇಶ್ವರ ನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಯೋದ್ಯಾ ದಾಸನಗರ, ಡಿ ಜೆ ಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Amar Nursery, Primary and High School, Muneshwara Nagar Main Road Ayodhya Das Nagar, D J Halli, Room No 1
15984ಅಮರ್‌ ನರ್ಸರಿ, ಪ್ರೈಮರಿ & ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಶಾಲೆ, ಮುನೇಶ್ವರ ನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಪಿ ಮತ್ತು ಟಿ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ, ಡಿ ಜೆ ಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Amar Nursery, Primary and High School, Muneshwara Nagar Main Road P And T Draivers Colony, D J Halli,Room No 2
15985ಅಮರ್‌ ನರ್ಸರಿ, ಪ್ರೈಮರಿ & ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಶಾಲೆ,ಮುನೇಶ್ವರ ನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಪಿ ಮತ್ತು ಟಿ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ, ಡಿ ಜೆ ಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Amar Nursery, Primary and High School, Muneshwara Nagar Main Road,P And T Draivers Colony, D J Halli, Room No 3
15986ಎಮ್‌ಈ‌ಸಿ‌ಟಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಮಲಿಕ್ ಸಾಹೇಬ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಡಿ ಜೆ ಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1MECT Public School, Malik Saheb Main Road, D J Halli, Room No 1
15987ಎಮ್‌ಈ‌ಸಿ‌ಟಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಮಲಿಕ್ ಸಾಹೇಬ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಡಿ ಜೆ ಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2MECT Public School, Malik Saheb Main Road, D J Halli, Room No 2
15988ಅಲ್‌ ಅಮೀನ್‌ ಬೀಬಿ ಫಾತೀಮಾ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಸಂಧ್ಯವೂ ನಗರ, ಡಿ ಜೆ ಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Al-Ameen Bee Be Fatima English High School, Sandhyavoo Nagara, D J Halli, Room No 1
15989ಅಲ್‌ ಅಮೀನ್‌ ಬೀಬಿ ಫಾತೀಮಾ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಸಂಧ್ಯವೂ ನಗರ, ಕೆ ಬಿ ಸಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Al-Ameen Bee Be Fatima English High School, Sandhyavoo Nagar, K B Sandra, Room No 2
15990ಅಲ್‌ ಅಮೀನ್‌ ಬೀಬಿ ಫಾತೀಮಾ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಸಂಧ್ಯವೂ ನಗರ, ಕೆ ಬಿ ಸಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Al-Ameen Bee Be Fatima English High School, Sandhyavoo Nagar, K B Sandra, Room No 3
15991ಅಲ್‌ ಅಮೀನ್ ಬೀಬಿ ಫಾತೀಮಾ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಸಂಧ್ಯವೂ ನಗರ, ಕೆ ಬಿ ಸಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Al-Ameen Bee Be Fatima English High School, Sandhyavoo Nagar, K B Sandra, Room No 4
15992ಅಲ್‌ ಅಮೀನ್ ಬೀಬಿ ಫಾತೀಮಾ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಸಂಧ್ಯವೂ ನಗರ, ಕೆ ಬಿ ಸಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5Al-Ameen Bee Be Fatima English High School, Sandhyavoo Nagar, K B Sandra, Room No 5
15993ವಿವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೋದಿ ರಸ್ತೆ, ಡಿ ಜೆ ಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ. ನಂ.1Vidya Sagar English Nur, Pry Higher Pry School, Modi Road, D.J. Halli, Room No 1
15994ಹಾಜಿರ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಮೋದಿ ರಸ್ತೆ, ಡಿ ಜೆ ಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ. ನಂ.1Hajira Nursery & Primary School, 3rd Cross Modi Road , D.J. Halli, Room No 1
15995ರಾಯಲ್ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಕೂಲ್, 14ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಖಾಜಿ ಅಪ್ತರ್ ಬೀದಿ, ಮೋದಿ ರಸ್ತೆ, ಡಿ.ಜೆ.ಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ. ನಂ. 1Royal Kannada & English School, 14th Cross, Khaji Afthar Street, Modi Road, D.J.Halli. Room No. 1
15996ರಾಯಲ್ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಕೂಲ್, 14ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಖಾಜಿ ಅಪ್ತರ್ ಬೀದಿ, ಮೋದಿ ರಸ್ತೆ, ಡಿ.ಜೆ.ಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ. ನಂ. 2Royal Kannada & English School, 14th Cross, Khaji Afthar Street, Modi Road, D.J.Halli. Room No. 2
15997ರಾಯಲ್ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಕೂಲ್, 14ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಖಾಜಿ ಅಪ್ತರ್ ಬೀದಿ, ಮೋದಿ ರಸ್ತೆ, ಡಿ.ಜೆ.ಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ. ನಂ. 3Royal Kannada & English School, 14th Cross, Khaji Afthar Street, Modi Road, D.J.Halli. Room No. 3
15998ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ, ಸರ್ವೆ ನಂ-22, ಕೆರೆ ಅಂಗಳ, ಡಿ ಜೆ ಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Urdu Model Primary Girls School, SY No-22, Kereangala, D J Halli, Room No 1
15999ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ, ಸರ್ವೆ ನಂ-22, ಕೆರೆ ಅಂಗಳ, ಡಿ ಜೆ ಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Urdu Model Primary Girls School, SY No-22, Kereangala, D J Halli, Room No 2
159100ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ, ಸರ್ವೆ ನಂ-22, ಕೆರೆ ಅಂಗಳ, ಡಿ ಜೆ ಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Govt. Urdu Model Primary Girls School, SY No-22, Kereangala, D J Halli, Room No 3
159101ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ, ಸರ್ವೆ ನಂ-22, ಕೆರೆ ಅಂಗಳ, ಡಿ ಜೆ ಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Govt. Urdu Model Primary Girls School, SY No-22, Kereangala, D J Halli, Room No 4
159102ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ, ಸರ್ವೆ ನಂ-22, ಕೆರೆ ಅಂಗಳ, ಡಿ ಜೆ ಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5Govt. Urdu Model Primary Girls School, SY No-22, Kereangala, D J Halli, Room No 5
159103ಐ ಯು ಇ ಮಿಷನ್ ಆದಿದೇದ್ ತಮಿಳ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್, ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ನಗರ,ಕಾವಲ್ ಬೈರಸಂದ್ರ ,ಬೆಂಗಳೂರು-560032, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4I U E Mission Adided Tamil Higher Primary School, Doddanna Nagar, Kaval Byrasandra,Bangalore-560032 ,, Room No 4
159104ಐ ಯು ಇ ಮಿಷನ್ ಆದಿದೇದ್ ತಮಿಳ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್, ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ನಗರ,ಕಾವಲ್ ಬೈರಸಂದ್ರ ,ಬೆಂಗಳೂರು-560032, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5I U E Mission Adided Tamil Higher Primary School, Doddanna Nagar, Kaval Byrasandra,Bangalore-560032 , Room No 5
159105ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕನ್ನಡ & ತಮಿಳ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್, ತಂಗಮಲೈ ನಗರ್, ಡಿ.ಜೆ.ಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560045, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Chandra Shekhar Kannada & Tamil Primary School, Thangamalai Nagar, D.J.Halli, Bangalore-560045, Room No. 1
159106ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕನ್ನಡ & ತಮಿಳ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್, ತಂಗಮಲೈ ನಗರ್, ಡಿ.ಜೆ.ಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560045, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Chandra Shekhar Kannada & Tamil Primary School, Thangamalai Nagar, D.J.Halli, Bangalore-560045, Room No. 2
159107ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಎಸ್ ಆರ್ ಬಡಾವಣೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Urdu Primary School, S R Block, Room No 1
159108ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಎಸ್ ಆರ್ ಬಡಾವಣೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Urdu Primary School, S R Block, Room No 2
159109ನ್ಯೂ ಸಿಟಿಜನ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 1New Citizen's High School, Room No. 1
159110ನ್ಯೂ ಸಿಟಿಜನ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 2New Citizen's High School, Room No. 2
159111ನ್ಯೂ ಸಿಟಿಜನ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 3New Citizen's High School, Room No. 3
159112ನ್ಯೂ ಸಿಟಿಜನ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 4New Citizen's High School, Room No. 4
159113ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ, ರೂಂ ನಂ. 1Bangalore Water Supply and Sewerage Board, Room No. 1
159114ಇಂಡಿಯನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 1Indian Children English Primary & High School, Room No. 1
159115ಇಂಡಿಯನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.2Indian Children English Primary & High School, Room No. 2
159116-ಇಂಡಿಯಾ ಯುನೈಟೆಡ್ ಇವ್ಯಾಂಜೆಲಿಕಲ್ ಮಿಷನ್ ಎಡಿಡ್ ತಮಿಳ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಿಯರ್ ನಗರ ಡಿ ಜಿ ಹಳ್ಳಿ ರೂಮ್ ನಂ 194-INDIA UNITED EVANGELICAL MISSION AIDED TAMIL HIGHER PRIMERY SCHOOL MISSION COMPOUND 1ST CROSS PRIYAR NAGAR D J HALLI ROOM NO 1
159117-ಇಂಡಿಯಾ ಯುನೈಟೆಡ್ ಇವ್ಯಾಂಜೆಲಿಕಲ್ ಮಿಷನ್ ಎಡಿಡ್ ತಮಿಳ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಿಯರ್ ನಗರ ಡಿ ಜಿ ಹಳ್ಳಿ ರೂಮ್ ನಂ 2095-INDIA UNITED EVANGELICAL MISSION AIDED TAMIL HIGHER PRIMERY SCHOOL MISSION COMPOUND 1ST CROSS PRIYAR NAGAR D J HALLI ROOM NO 2
159118ಹುದಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ, ದೇವರಜೀವನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560045, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1HUDA NATIONAL SCHOOL DEVARAJEEVANAHALLI MAIN ROAD D J Halli, Bangalore-560045, Room No1
159119ಮೇಯರ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ,ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಡಿ ಜೆ ಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Mayor Public School, Govindappa Block, D J Halli, Room No 1
159120ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಟ್ಟಡ, ಕಾಮಗಾರಿ ಇಲಾಖೆ, ವಾರ್ಡ್ 48, ಮುನೇಶ್ವರ ನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Bruhath Bangalore Mahanagara Palike Building, Engineering Department, Ward 48, Muneshwar Nagar, Room No. 1
159121ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೋದಿ ರಸ್ತೆ, ಡಿ ಜೆ ಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ. ನಂ.3Vidya Sagar English Nur, Pry Higher Pry School, Modi Road, D.J. Halli, Room No 3
159122ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೋದಿ ರಸ್ತೆ, ಡಿ ಜೆ ಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ. ನಂ.4Vidya Sagar English Nur, Pry Higher Pry School, Modi Road, D.J. Halli, Room No 4
159123ಇಂದಿರಾ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಹುಸೇನಿಯಾ ಮಸೀದಿ ಹತ್ತಿರ, ಡಿ.ಜೆ.ಹಳ್ಳಿ, ರೂ.ನಂ.1Indira Memorial High School, Near Hussaniya Masjid, D.J.Halli, Room No.1
159124ಇಂದಿರಾ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಹುಸೇನಿಯಾ ಮಸೀದಿ ಹತ್ತಿರ, ಡಿ.ಜೆ.ಹಳ್ಳಿ, ರೂ.ನಂ.2Indira Memorial High School, Near Hussaniya Masjid, D.J.Halli, Room No.2
159125ಜೆ.ಎ. ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಮದನಿ ನಗರ, ಮೋದಿ ರಸ್ತೆ, ಡಿ.ಜೆ.ಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ. ನಂ.1J.A. English Primary And Higher School, Madani Nagar, Modi Road, D J Halli, Room No 1
159126ಜೆ.ಎ. ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಮದನಿ ನಗರ, ಮೋದಿ ರಸ್ತೆ, ಡಿ.ಜೆ.ಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ. ನಂ.2J.A. English Primary And Higher School, Madani Nagar, Modi Road, D J Halli, Room No 2
159127ಜೆ.ಎ. ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಮದನಿ ನಗರ, ಮೋದಿ ರಸ್ತೆ, ಡಿ.ಜೆ.ಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ. ನಂ.3J.A. English Primary And Higher School, Madani Nagar, Modi Road, D J Halli, Room No 3
159128ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಮೋದಿ ರಸ್ತೆ, 12 ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಡಿ.ಜೆ.ಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Urdu Lower Primary School, 12th Cross, Modi Road, D.J.Halli, Bangalore. Room No. 1
159129ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಮೋದಿ ರಸ್ತೆ, 12 ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಡಿ.ಜೆ.ಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Urdu Lower Primary School, 12th Cross, Modi Road, D.J.Halli, Bangalore. Room No. 2
159130ಸುಭಾಷ್‌ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಮಾಡ್ರನ್‌ ಬಡಾವಣೆ, ಡಿ ಜೆ ಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ 1Subhash Memorial English School, Modren Layout, D J Halli, Room No 1
159131ಸುಭಾಷ್‌ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಮಾಡ್ರನ್‌ ಬಡಾವಣೆ, ಡಿ ಜೆ ಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ 2Subhash Memorial English School, Modren Layout, D J Halli, Room No 2
159132ಹುದಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ, ದೇವರಜೀವನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560045, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2HUDA NATIONAL SCHOOL DEVARAJEEVANAHALLI MAIN ROAD D J Halli, Bangalore-560045, Room No2
159133ಹುದಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ, ದೇವರಜೀವನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560045, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3HUDA NATIONAL SCHOOL DEVARAJEEVANAHALLI MAIN ROAD D J Halli, Bangalore-560045, Room No 3
159134ಹುದಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ, ದೇವರಜೀವನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560045, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4HUDA NATIONAL SCHOOL DEVARAJEEVANAHALLI MAIN ROAD D J Halli, Bangalore-560045, Room No 4
159135ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹೆರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಿಂಭಾಗ,ಪೆರಿಯಾರ್ ನಗರ, ಡಿ ಜೆ ಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Govt. Kannada Model Primary School, Back Side of Corporation Maternity Hospital,Periyar Nagar, D J Halli, Room No.1
159136ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹೆರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಿಂಭಾಗ,ಪೆರಿಯಾರ್ ನಗರ, ಡಿ ಜೆ ಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Govt. Kannada Model Primary School, Back Side of Corporation Maternity Hospital,Periyar Nagar, D J Halli, Room No.2
159137ರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹೆರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಿಂಭಾಗ,ಪೆರಿಯಾರ್ ನಗರ, ಡಿ ಜೆ ಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Govt. Kannada Model Primary School, Back Side of Corporation Maternity Hospital,Periyar Nagar, D J Halli, Room No.3
159138ರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹೆರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಿಂಭಾಗ,ಪೆರಿಯಾರ್ ನಗರ, ಡಿ ಜೆ ಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4Govt. Kannada Model Primary School, Back Side of Corporation Maternity Hospital,Periyar Nagar, D J Halli, Room No.4
159139ಎಮ್‌.ಇ.ಎಸ್.ಶಾಲೆ, ಎ.ಕೆ.ಕಾಲೋನಿ, ಬಿ.ಎಸ್.ಎ ರಸ್ತೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1MES School, A.K.Colony, BSA Road, Room No.1
159140ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 1Republic English High School, Room No. 1
159141ಲಿಟಲ್‌ ರಾಬಿನ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಡಿ ಜೆ ಹಳ್ಳಿ, ಎ ಕೆ ಕಾಲೋನಿ, ರೂಂ ನಂ-1Little Robin English High School, D J Halli, A K Colony, Room No-1
159142ಲಿಟಲ್‌ ರಾಬಿನ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಡಿ ಜೆ ಹಳ್ಳಿ, ಎ ಕೆ ಕಾಲೋನಿ, ರೂಂ ನಂ-2Little Robin English High School, D J Halli, A K Colony, Room No-2
159143ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹೆರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಿಂಭಾಗ,ಪೆರಿಯಾರ್ ನಗರ, ಡಿ ಜೆ ಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.5Govt. Kannada Model Primary School, Back Side of Corporation Maternity Hospital,Periyar Nagar, D J Halli, Room No.5
159144ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹೆರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಿಂಭಾಗ,ಪೆರಿಯಾರ್ ನಗರ, ಡಿ ಜೆ ಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.6Govt. Kannada Model Primary School, Back Side of Corporation Maternity Hospital,Periyar Nagar, D J Halli, Room No.6
159145ಸರ್ಕಾರಿ ತಮಿಳು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೆರಿಯಾರ್ ನಗರ, ಡಿ ಜೆ ಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Govt. Tamil Higher Primary School, Periyar Nagar, D J Halli Main Road, Room No.1
159146ಸರ್ಕಾರಿ ತಮಿಳು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೆರಿಯಾರ್ ನಗರ, ಡಿ ಜೆ ಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Govt. Tamil Higher Primary School, Periyar Nagar, D J Halli Main Road, Room No.2
159147ಸರ್ಕಾರಿ ತಮಿಳು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೆರಿಯಾರ್ ನಗರ, ಡಿ ಜೆ ಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Govt. Tamil Higher Primary School, Periyar Nagar, D J Halli Main Road, Room No.3
159148ಇಂದಿರ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಮೋದಿ ರಸ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್, ಡಿ.ಜೆ.ಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Indira Memorial High School, Modi Road Cross, D.J.Halli, Room No.3
159149ಇಂದಿರ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಮೋದಿ ರಸ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್, ಡಿ.ಜೆ.ಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4Indira Memmorial High School, Modi Road Cross, D.J.Halli, Room No.4
159150ಇಂದಿರ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಮೋದಿ ರಸ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್, ಡಿ.ಜೆ.ಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.5Indira Memmorial High School, Modi Road Cross, D.J.Halli, Room No.5
159151ಸೋಫಿಯ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನರ್ಸರಿ ಪ್ರೈಮರಿ & ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸನಗರ, ಡಿ ಜೆ ಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ 2Sofia Enlish Nursery Primary & High School, Srinivas Nagar, D J Halli, Room No 2
159152ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಡಾ//.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ವಾರ್ಡ್ 47, ಡಿ.ಜೆ.ಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ ೧Bruhath Bangalore Mahanagara Palike, Dr//B.R.Ambedkar Community Hall, Ward 47, D.J.Halli, Room No. 1
159153ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಿಯಾ ಬೀದಿ, ದೇವರಜೀವನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.Govt. Urdu Model Primery School, Zia Street Devarajeevana halli Bangalore.
159154ಮಾರ್ಡನ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಸೊಣ್ಣಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್‌ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಡಿ ಜೆ ಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Modern Public School, Sonnappa Garden Mainroad, D J Halli, Room No 1
159155ಮಾರ್ಡನ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಸೊಣ್ಣಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್‌ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಡಿ ಜೆ ಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Modern Public School, Sonnappa Garden Mainroad, D J Halli, Room No 2
159156ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರೀ ಸ್ಕೂಲ್ ರೂಂ ನಂ 1Government Urdu Higher Primary School,ROOM NO 1
159157ಬಿ ಬಿ ಎಮ್ ಪಿ ಬಾಲಕರ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1BBMP Boys And Girls High School Room No.1
159158ಬಿ ಬಿ ಎಮ್ ಪಿ ಬಾಲಕರ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2BBMP Boys And Girls High School Room No.2
159159ಬಿ ಬಿ ಎಮ್ ಪಿ ಬಾಲಕರ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3BBMP Boys And Girla High School Room No 3
159160ಸಿ ಎಫ್ ಆಂಡ್ರೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ರೂಂ ನಂ 1C.F Andrew English High School Room no 1
159161ಸಿಟಿಜನ್‌ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 1Citizens High School Room No 1
159162ಸಿಟಿಜನ್‌ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Citizens High School,Room No.2
159163ಅಂಬಿಲ್ಲಾಮ್‌ ಸಮುದಯ ಭವನ ಬೆಳವನಿಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Anbillam Community Development Centre, Room No 1
159164ಯೂನೀಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ರೂಂ 1Eunice English High School Room No 1
159165ಯೂನೀಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ರೂಂ ನಂ 2Eunice English High School Room No 2
159166ಯೂನೀಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ರೂಂ ನಂ 3Eunice English High School Room No-3
159167ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 1Govt Kannada Higher Primary School, Room No 1
159168ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಕೂಲ್ ರೂಂ ನಂ 2St Marys English School Room No 2
159169ಸಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 2Govt Kannada Higher Primary School Room No 2
159170ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 3Govt Kannada Higher Primary School Room No 3
159171ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 4Govt Kannada Higher Primary School Room No 4
159172ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 5Govt Kannada Higher Primary School, Room No 5
159173ಸಿ ಎಫ್ ಆಂಡ್ರೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ರೂಂ ನಂ 2C.F Andrew English High School Room No.2
159174ಸೇಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1St Marys English School Room No 1
159175ಫ್ಲೋರೆನ್ಸ್ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್ ರೂಂ 1Florence P U College Room No.1
159176ಫೆದರ್ ಲೈಟ್ ಪಾಟರಿ ಟೌನ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಬೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು,Featherlite Pottery Town, Govt High School, Bore Bank Road, Bangalore.
159177ಎರೋಲೆಕ್ಸ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಸ್ತೆ, ಪಾಟರಿ ಟೌನ್, ಬೆಂಗಳೂರು. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1,Aerolex Govt. Model Primery School, Bore Bank Road, Pottery Town, Bangalore, Room No 1,
159178ಎರೋಲೆಕ್ಸ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಸ್ತೆ, ಪಾಟರಿ ಟೌನ್, ಬೆಂಗಳೂರು. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Aerolex Govt. Model Primery School, Bore Bank Road, Pottery Town, Bangalore, Room No 2
159179ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಶಿಶುವಿಹಾರ,(ಹೊಲಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ), ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Corporation Nursery School,(Tailoring Centre), Room No.1
159180ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಶಿಶುವಿಹಾರ,(ಹೊಲಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ), ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Corporation Nursery School,(Tailoring Centre), Room No.2
159181ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 2Republic English High School, Room No. 2
159182ಬಿ ಬಿ ಎಮ್ ಪಿ ಬಾಲಕರ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4BBMP Boys And Girls High School Room No 4
159183ಸೆಂಟ್‌ ಅಲ್ಫೋಸಸ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1St. alphonsus High School,Room No.1
159184ಸೆಂಟ್‌ ಅಲ್ಫೋಸಸ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2St. Alphonsus High School,Room No.2
159185ಸೆಂಟ್‌ ಅಲ್ಫೋಸಸ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3St. Alphonsus High School,Room No.3
159186ಸೆಂಟ್‌ ಅಲ್ಫೋಸಸ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4St. Alphonsus High School,Room No.4
159187ಸೇರ್ವಿತೆ ಕ್ರೇಚೆ ಶ್ರೀ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧೀ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರೇಚೆ ಸೆಂಟರ್ ರೂಂ ನಂ 1Servite Creche Sri Rajiv Gandhi National Creche Center Room No 1
159188ಕ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಪಾಟರಿ ರಸ್ತೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4Clarence High School, Pottery Road, Room No.4
159189ಕ್ಲಾರೆನ್‌ಸ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ 2Clarence High School, room no 2
159190ಕ್ಲಾರೆನ್‌ಸ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Clarence High School,Room No.3
159191ಕ್ರಾರೆನ್‌ಸ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Clarence High School,, Room No 3
159192ಬೆನ್‌ಹರ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಟೌನ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Benhur High School, Williams Town, Room No 1
159193ಬೆನ್‌ಹರ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಟೌನ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Benhur High School, Williams Town, Room No-2
159194ಎರೋಲೇಕ್ಸ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Aerolex Govt. Model Primary School, Room No.3
159195ಎರೋಲೇಕ್ಸ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4Aerolex Govt. Model Primary School, Room No.4
159196ಎರೋಲೇಕ್ಸ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.5Aerolex Govt. Model Primary School, Room No.5
159197ಎಕ್ಸೆಲೆಂಟ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಪಾಟರಿ ಟೌನ್, ಬೆಂಗಳೂರು.Excellent English School,3rd Cross, Pottery Town, Bangalore.
159198ಯೂನೀಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ರೂಂ ನಂ 4Eunice English High School Room No 4
159199ಅಂಬಿಲ್ಲಾಮ್‌ ಸಮುದಯ ಭವನ ಬೆಲವನಿಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್‌,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Anbillam Community Development Centre,Room No 2
159200ಹಾಜಿ ಸರ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸೇಠ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು & ಆಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Haji Sir Ismail Sait Govt Urdu & English Higher Primary School, Room No.1
159201ಹಾಜಿ ಸರ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸೇಠ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು & ಆಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Haji Sir Ismail Sait Govt Urdu & English Higher Primary School, Room No.2
159202ಹಾಜಿ ಸರ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸೇಠ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು & ಆಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Haji Sir Ismail Sait Govt Urdu & English Higher Primary School, Room No.3
159203ಹಾಜಿ ಸರ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸೇಠ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು & ಆಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Haji Sir Ismail Sait Govt Urdu & English Higher Primary School, Room No.4
159204ಅಣ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಅಕಾಡೆಮಿ, ನಂ 59, ಮೋರ್‌ ರಸ್ತೆ, ಫ್ರೇಜರ್ ಟೌನ್, ನಂ 1The Annaswamy Academy, No 59, Moore Road, Frazer Town, Room No-1
159205ಅಣ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಅಕಾಡೆಮಿ, ನಂ 59, ಮೋರ್‌ ರಸ್ತೆ, ಫ್ರೇಜರ್ ಟೌನ್, ನಂ 2The Annaswamy Academy, No 59, Moore Road, Frazer Town, Room No-2
159206ಅಣ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಅಕಾಡೆಮಿ, ನಂ 59, ಮೋರ್‌ ರಸ್ತೆ, ಫ್ರೇಜರ್ ಟೌನ್, ನಂ 3The Annaswamy Academy, No 59, Moore Road, Frazer Town, Room No-3
159207ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬಾಲಕಿಯರ ಫ್ರೌಡಶಾಲೆ, ರಾಬರ್ಟ್‌ಸನ್‌ ರಸ್ತೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Bruhath Bangalore Mahanagara Palike Girls High School, Robertson Road, Room No 1
159208ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬಾಲಕಿಯರ ಫ್ರೌಡಶಾಲೆ, ರಾಬರ್ಟ್‌ಸನ್‌ ರಸ್ತೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Bruhath Bangalore Mahanagara Palike Girls High School, Robertson Road, Room No 2
159209ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬಾಲಕಿಯರ ಫ್ರೌಡಶಾಲೆ, ರಾಬರ್ಟ್‌ಸನ್‌ ರಸ್ತೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Bruhath Bangalore Mahanagara Palike Girls High School, Robertson Road, Room No 3
159210ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕ್ಲೀವ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟೌನ್, ರಾಬರ್ಟ್‌ಸನ್‌ ರಸ್ತೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt. Kannada & Tamil Model Primary School, Cleveland Town, Robertson Road, Room No-1
159211ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಿದ್ಯಾ ಇಲಾಖೆ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ, ಹೊಲಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕ್ಲೀವ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟೌನ್ ರಾಬರ್ಟಸನ್ ರಸ್ತೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Bruhath Bangalore Mahanagara Palike Vidya ilake Nursery School, BBMP Tailoring Centre, Cleveland Town, Robertson Road, Room No 1
159212ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಿದ್ಯಾ ಇಲಾಖೆ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ, ಹೊಲಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕ್ಲೀವ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟೌನ್ ರಾಬರ್ಟಸನ್ ರಸ್ತೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Bruhath Bangalore Mahanagara Palike Vidya ilake Nursery School, BBMP Tailoring Centre, Cleveland Town, Robertson Road, Room No 2
159213ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಿದ್ಯಾ ಇಲಾಖೆ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ, ಹೊಲಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕ್ಲೀವ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟೌನ್ ರಾಬರ್ಟಸನ್ ರಸ್ತೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Bruhath Bangalore Mahanagara Palike Vidya ilake Nursery School, BBMP Tailoring Centre, Cleveland Town, Robertson Road, Room No 3
159214ಫಾತಿಮಾ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಫಾತಿಮಾ ಬಾಲಕಿಯರ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್, ನಂ. 91/1, ಕೋಲ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಫ್ರೇಜರ್ ಟೌನ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Fathima Girls High School and Fathima Girls Pre Univercity College, No.91/1, Coles Road, Frazer Town, Room No 1
159215ಫಾತಿಮಾ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಫಾತಿಮಾ ಬಾಲಕಿಯರ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್, ನಂ. 91/1, ಕೋಲ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಫ್ರೇಜರ್ ಟೌನ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Fathima Girls High School and Fathima Girls Pre Univercity College, No.91/1, Coles Road, Frazer Town, Room No 2
159216ಗುಡ್‌ವಿಲ್‌ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ನಂ. 10, ಪ್ರಾಮೀನೇಡ್ ರಸ್ತೆ, ಫ್ರೇಜರ್ ಟೌನ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Goodwill Girls High School & Camposite Pre University College, No. 10, Promenade Road, Frazer Town, Room No. 1
159217ಗುಡ್‌ವಿಲ್‌ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ನಂ. 10, ಪ್ರಾಮೀನೇಡ್ ರಸ್ತೆ, ಫ್ರೇಜರ್ ಟೌನ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Goodwill Girls High School & Camposite Pre University College, No. 10, Promenade Road, Frazer Town, Room No. 2
159218ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ವ್ಯಾಯಮ ಶಾಲೆ, ಸುಲ್ತಾನ್‌ಜೀ ಗುಂಟ ರಸ್ತೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Corporation Vyayama School, Sulthanji Gunta Road, Room No-1
159219ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ವ್ಯಾಯಮ ಶಾಲೆ, ಸುಲ್ತಾನ್‌ಜೀ ಗುಂಟ ರಸ್ತೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Corporation Vyayama School, Sulthanji Gunta Road, Room No-2
159220ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ, ನಂ. 49, ಪ್ರಾಮೀನೇಡ್ ರಸ್ತೆ, ಫ್ರೇಜರ್ ಟೌನ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1St Joseph Girls PU College St Joseph Convent Girls High School & RTC Higher Primary School, No 49, Prominade Road, Frazer Town, Room No-1
159221ಸೆಂಟ್‌ ರಾಕ್ಸ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1St Rocks Girls High School, Room No 1
159222ಸೆಂಟ್‌ ರಾಕ್ಸ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2St Rocks Girls High School, Room No 2
159223ಸಿಟಿ ಕೇಂದ್ರಿಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಈಸ್‌್ಟ ಜೋನ್‌, ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಕಾಂಪ್ಲೇಕ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1City Library, East Zone, Corporation Complex, Room No-1
 
Hosted By   Copyright (c) 2019, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.