2019 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final Electoral rolls of 2019 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
1581ಗಾಂಧಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಲೊಟ್ಟೆಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ.1Gandhi Vidyalaya Kannada And Tamil Primary School,Lottegollahalli, Room No.1
1582ಗಾಂಧಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಲೊಟ್ಟೆಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ.2Gandhi Vidyalaya Kannada And Tamil Primary School,Lottegollahalli, Room No.2
1583ಬಿ‌ಬಿ‌ಎಮ್‌ಪಿ ವಾರ್ಡ್ ಕಛೇರಿ, ಸ್ಟೆರ್ಲಿಂಗ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎದುರು, ಲೊಟ್ಟೆಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ.1BBMP Ward Office, Opp. Sterling Apartment, Lottegollahalli, Room No.1
1584ಸೇಟ್ರಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಬಿ ಬಿ ಎಂಪಿ ಕಟ್ಟಡ, ಲೊಟ್ಟೆಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ,ರೂಂ ನಂ.1Central Laibrary BBMP Bullding , Lottegollahalli,Room No.1
1585ಸೇಟ್ರಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಬಿ ಬಿ ಎಂಪಿ ಕಟ್ಟಡ, ಲೊಟ್ಟೆಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ.2Central Laibrary BBMP Bullding, Lottegollahalli,Room No.2
1586ರಾಧಕೃಷ್ಣ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಬಸವೇಶ್ವರ ಲೇಔಟ್, ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳಿ,ರೂಂ ನಂ.1Radhakrishna Public School, Basaveshwara Layout, Nagashetty halli, Room No.1
1587ರಾಧಕೃಷ್ಣ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಬಸವೇಶ್ವರ ಲೇಔಟ್, ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳಿ,ರೂಂ ನಂ.2Radhakrishna Public School, Basaveshwara Layout, Nagashetty halli, Room No.2
1588ಸನ್‌ರೈಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಭೂಪಸಂದ್ರ,ರೂಂ ನಂ.1Sunrise English School, Bhoopsandra, Room No-1
1589ಸನ್‌ರೈಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,ಭೂಪಸಂದ್ರ ,ರೂಂ ನo-2Sunrise English School, Bhoopsandra, Room No-2
15810ಸನ್‌ರೈಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಭೂಪಸಂದ್ರ, ರೂಂ ನಂ.3Sunrise English School, Bhoopsandra, Room No-3
15811ಸನ್‌ರೈಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,ಭೂಪಸಂದ್ರ,ರೂಂ ನಂ.4Sunrise English School, Bhoopsandra, Room No-4
15812ಸನ್‌ರೈಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,ಭೂಪಸಂದ್ರ ರೂಂ ನಂ.5Sunrise English School, Bhoopsandra, Room No-5
15813ಸನ್ ರೈಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ,ಭೂಪಸಂದ್ರ ರೂಂ ನಂ.6Sunrise English School, Bhoopsandra, Room No-6
15814ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಭೂಪಸಂದ್ರ ರೂಂ ನಂ.1Govt. Urdu Higher Primary School, Bhoopsandra, Room No.1
15815ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಭೂಪಸಂದ್ರ ರೂಂ ನಂ.2Govt. Urdu Higher Primary School, Bhoopsandra, Room No.2
15816ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಭೂಪಸಂದ್ರ ರೂಂ ನಂ.3Govt. Urdu Higher Primary School, Bhoopsandra, Room No.3
15817ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಭೂಪಸಂದ್ರ ರೂಂ ನಂ.4Govt. Urdu Higher Primary School, Bhoopsandra, Room No.4
15818ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುಡ್ಡದಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-1Govt. Lower Primary School. Guddadahalli, Room No.1
15819ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುಡ್ಡದಹಳ್ಳಿ ರೂಂ ನo. 2Govt. Lower Primary School. Guddadahalli, Room No.2
15820ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುಡ್ಡದಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-3Govt. Lower Primary School. Guddadahalli, Room No.3
15821ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಗುಡ್ಡದಹಳ್ಳಿ ರೂಂ ನಂ-1Anganawadi Kendra, Guddadahalli, Room No.1
15822ಕಾವೇರಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ,7ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಸುಮಂಗಲಿ ಸೇವಾಶ್ರಮ ರಸ್ತೆ ಹೆಬ್ಬಾಳCauveri National Public School 7th Cross Sumangalai Sevashrama Road hebbal
15823ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಕಛೇರಿ, 'ಎ' ಬ್ಲಾಕ್, ಹೆಬ್ಬಾಳ, ರೂಂ ನಂ.1BBMP Office, 'A' Block, Hebbal, Room No.1
15824ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಕಛೇರಿ, 'ಎ' ಬ್ಲಾಕ್, ಹೆಬ್ಬಾಳ, ರೂಂ ನಂ.02BBMP Office, 'A' Block, Hebbal, Room No.02
15825ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಿಶ್ವನಾಥ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-1Govt. Lower Primary School, Vishwanatha Nagenahalli, Room No-1
15826ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಿಶ್ವನಾಥ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ರೂಂ ನಂ-2Govt. Lower Primary School, Vishwanatha Nagenahalli Room No.2
15827ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಿಶ್ವನಾಥ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-3Govt. Lower Primary School, Vishwanatha Nagenahalli, Room No-3
15828ಆಶ್ರಯ ಆಂಗ್ಲ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ, ವಿ.ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ (ಪಟೇಲ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಲೇಔಟ್)ರೂಂ ನಂ-1Ashraya English Nursery & Primary School, V.Nagenahalli (Patel Muniyappa Layout) Room No-1
15829ಆಶ್ರಯ ಆಂಗ್ಲ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ, ವಿ.ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ (ಪಟೇಲ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಲೇಔಟ್)ರೂಂ ನಂ-1Ashraya English Nursery & Primary School, V.Nagenahalli (Patel Muniyappa Layout) Room No-1
15830ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಿಶ್ವನಾಥ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-5Govt. Lower Primary School, Vishwanatha Nagenahalli, Room No-5
15831ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಿಶ್ವನಾಥ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ರೂಂ ನಂ-6Govt. Lower Primary School, Vishwanatha Nagenahalli Room No-6
15832ಆಶ್ರಯ ಆಂಗ್ಲ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ, ವಿ.ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ (ಪಟೇಲ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಲೇಔಟ್)ರೂಂ ನಂ-2Ashraya English Nursery & Primary School, V.Nagenahalli (Patel Muniyappa Layout) Room No-2
15833ಆಶ್ರಯ ಆಂಗ್ಲ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ, ವಿ.ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ (ಪಟೇಲ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಲೇಔಟ್)ರೂಂ ನಂ-2Ashraya English Nursery & Primary School, V.Nagenahalli (Patel Muniyappa Layout) Room No-2
15834ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚೋಳನಾಯಕನ ಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-1Govt. Higher Primary School, Cholanayakanahalli Room No-1
15835ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚೋಳನಾಯಕನ ಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ.2Govt. Higher Primary School, Cholanayakanahalli Room No.2
15836ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚೋಳನಾಯಕನ ಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ.3Govt. Higher Primary School, Cholanayakanahalli, Room No.3
15837ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚೋಳನಾಯಕನ ಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ.4Govt. Higher Primary School, Cholanayakanahalli, Room No.4
15838ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ವಾರ್ಡ್ ಕಚೇರಿ,ವಾರ್ಡ್-21 ಹೆಬ್ಬಾಳBBMP Ward Office, Ward No-21 Hebbal
15839ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ,ಹೆಬ್ಬಾಳ,ರೂಂ ನಂ-1Government Urdu Higher Primary School,Bellary Road,Hebbal,Room No-1
15840ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ,ಹೆಬ್ಬಾಳ,ರೂಂ ನo-02Government Urdu Higher Primary School,Bellary Road,Hebbal,Room No-02
15841ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹತ್ತಿರ, ರೂಂ ನಂ-1Shree Vidyashree Public School, Near Nagashettyhalli Bus Stand, Room No-1
15842ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹತ್ತಿರ ರೂಂ ನಂ-2Shree Vidyashree Public School, Near Nagashettyhalli Bus Stand, Room No-2
15843ಮಿಲೇನಿಯಮ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ರೂಂ ನಂ.1Millenium Public School, Nagashetty Halli Main Road, Room No.1
15844ಮಿಲೇನಿಯಮ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ರೂಂ ನಂ.2Millenium Public School, Nagashetty Halli Main Road, Room No.2
15845ಮಿಲೇನಿಯಮ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ರೂಂ ನಂ.3Millenium Public School, Nagashetty Halli Main Road, Room No.3
15846ಮಿಲೇನಿಯಮ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳಿ ಮೈನ್ ರೋಡ್ ರೂಂ ನಂ.4Millenium Public School, Nagashetty Halli Main Road, Room No.4
15847ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ , ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹತ್ತಿರ, ರೂಂ ನಂ.2Shree Vidyashree Public School, Near Nagashettyhalli Bus Stand, Room No-2
15848ಪ್ಲಾರೆಂನ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಮಾರುತಿ ಲೇಔಟ್, ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳಿ. ರೂಂ ನಂ.1Florance English High School, Maruthi Layout, Nagashtti Halli, Room No.1
15849ಪ್ಲಾರೆಂನ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಮಾರುತಿ ಲೇಔಟ್, ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳಿ. ರೂಂ ನಂ.2Florance English High School, Maruthi Layout, Nagashtti Halli, Room No.2
15850ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಪಾಲ್‌ ರಾಮ್‌, ನಾರಾಯಣ್‌ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ, ಡಾಲರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ, ರೂಂ ನಂ.1Gopal Ramnarayan Govt Model Primary School,Dollars Colony, Room No.1
15851ಗೋಪಾಲ್‌ ರಾಮ್‌, ನಾರಾಯಣ್‌ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ, ಡಾಲರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ, ರೂಂ ನಂ.2Gopal Ramaa rayan Govt Model Primary School,Dollars Colony, Room No2
15852ಗೋಪಾಲ್‌ ರಾಮ್‌, ನಾರಾಯಣ್‌ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ, ಡಾಲರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ, ರೂಂ ನಂ.3Gopal Ramaa rayan Govt Model Primary School,Dollars Colony, Room No.3
15853ಗೋಪಾಲ್‌ ರಾಮ್‌, ನಾರಾಯಣ್‌ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ, ಡಾಲರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ, ರೂಂ ನಂ.4Gopal Ram narayan Govt Model Primary School,Dollars Colony, Room No.4
15854ಸುಭಾಷ್‌ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಭೂಪಸಂದ್ರ ರೂಂ ನಂ.1Subhash Memorial English High School, Bhoopsandra, Room No.1
15855ಸುಭಾಷ್‌ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಭೂಪಸಂದ್ರ ರೂಂ ನಂ.2Subhash Memorial English High School, Bhoopsandra, Room No.2
15856ಸುಭಾಷ್‌ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಭೂಪಸಂದ್ರ ರೂಂ ನಂ,3Subhash Memorial English High School, Bhoopsandra, Room No.3
15857ಸುಭಾಷ್‌ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಭೂಪಸಂದ್ರ ರೂಂ ನಂ.4Subhash Memorial English High School, Bhoopsandra, Room No.4
15858ಸುಭಾಷ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಭೂಪಸಂದ್ರ ರೂಂ ನಂ.5Subhash Memorial English High School, Bhoopsandra, Room No.5
15859ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೆಬ್ಬಾಳ, ರೂಂ ನಂ-1Govt. Model Primary School, Hebbala Room No -1
15860ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೆಬ್ಬಾಳ, ರೂಂ ನಂ-2Govt. Model Primary School, Hebbala, Room No-2
15861ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೆಬ್ಬಾಳ ರೂಂ ನಂ 3Govt. Model Primary School, Hebbala Room -3
15862ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೆಬ್ಬಾಳ, ರೂಂ ನಂ-4Govt. Model Primary School, Hebbala, Room No.4
15863ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೆಬ್ಬಾಳ, ರೂಂ ನಂ-5Govt. Model Primary School, Hebbala, Room No-5
15864ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೆಬ್ಬಾಳ, ರೂಂ ನಂ-6Govt. Model Primary School, Hebbala, Room No-6
15865ಲಿಟ್ಲ್ ಏಂಜಲ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, 7ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌, ಕನಕನಗರ, ರೂಂ ನಂ.1Little Angel Public School, 7th Cross, Kanakanagara, Room No.1
15866ಲಿಟ್ಲ್ ಏಂಜಲ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, 7ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌, ಕನಕನಗರLittle Angel Public School, 7th Cross, Kanakanagara
15867ಲಿಟ್ಲ್ ಏಂಜಲ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, 7ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌, ಕನಕನಗರ, ರೂಂ ನಂ.2Little Angel Public School, 7th Cross, Kanakanagara, Room No.2
15868ಲಿಟ್ಲ್ ಏಂಜಲ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, 7ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌, ಕನಕನಗರ, ರೂಂ ನಂ.2Little Angel Public School, 7th Cross, Kanakanagara, Room No.2
15869ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸಿ.ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಸಿ, ರೂಮ್ ನಂ.1Sree Venkateshwara C.K Institute Of Pharmacy, Room No.1
15870ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸಿ.ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಸಿ, ರೂಂ ನಂ.2Sree Venkateshwara C K Institute of Pharmacy, Room No.2
15871ಡಿ.ಬಿ.ಡಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ (ರಿ), ಮ್ಯಾಕ್ ನೇ ಡೂನ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಭುವನೇಶ್ವರಿನಗರ, (3ನೇ 'ಎ' ಕ್ರಾಸ್, ಕನಕನಗರ) ರೂಂ ನಂ-1D.B.D Education Society (R) MC'NAY DOON'S Public School, Bhuvaneshwarinagar (3rd 'A' Cross, Kanakanagar) Room No-1
15872ಡಿ.ಬಿ.ಡಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ (ರಿ), ಮ್ಯಾಕ್ ನೇ ಡೂನ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಭುವನೇಶ್ವರಿನಗರ, (3ನೇ 'ಎ' ಕ್ರಾಸ್, ಕನಕನಗರ) ರೂಂ ನಂ-2D.B.D Education Society (R) MC'NAY DOON'S Public School, Bhuvaneshwarinagar (3rd 'A' Cross, Kanakanagar) Room No-2
15873ನೆಹರು ಸೆಂಟನರಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌, ಕನಕನಗರ, ರೂಂ ನಂ-3Nehru Centanary English School, 5th Cross, Kanakanagara, Room No-3
15874ನೆಹರು ಸೆಂಟನರಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌, ಕನಕನಗರ, ರೂಂ ನಂ-3Nehru Centanary English School, 5th Cross, Kanakanagara, Room No-3
15875ನೆಹರು ಸೆಂಟನರಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌, ಕನಕನಗರ, ರೂಂ ನಂ-4Nehru Centanary English School, 5th Cross, Kanakanagara, Room No-4
15876ನೆಹರು ಸೆಂಟನರಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌, ಕನಕನಗರ, ರೂಂ ನಂ-5Nehru Centanary English School, 5th Cross, Kanakanagara, Room No-5
15877ನೆಹರು ಸೆಂಟನರಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌, ಕನಕನಗರ,ರೂಂ ನಂ-6Nehru Centanary English School, 5th Cross, Kanakanagara, Room No-6
15878ಎ.ಇ.ಇ.(ಸಂಜಯನಗರ) ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ವಾರ್ಡ್ ಕಛೇರಿ, ಎನ್.ಜಿ.ಇ.ಎಫ್‌. ಬಡಾವಣೆ, ಸಿಟಿಜನ್‌ ಸರ್ವಿಸ್‌ ಸೆಂಟರ್‌, ರೂಂ ನಂ.1A.E.E.(Sanjayanagar) B.B.M.P. Ward Office, NGEF Layout, Citizen Service Center, Room No.1
15879ಶ್ರೀ.ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ನಾಗಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ರೂಂ. ನಂ.1Sri.Venkateshwara Swamy Higher Primary School,Nagashettyhalli, Room No.1
15880ಶ್ರೀ.ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ನಾಗಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ರೂಂ. ನಂ.2Sri.Venkateshwara Swamy Higher Primary School,Nagashettyhalli, Room No.2
15881ರಾಜ್‌ ಮಹಲ್‌ ವಿಲಾಸ್‌ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ,ನಾಗಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ರೂಂ ನಂ.1Rajmahal High School,Nagashettyhalli Room No.1
15882ರಾಜ್‌ ಮಹಲ್‌ ವಿಲಾಸ್‌ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ,ನಗಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ರೂಂ ನಂ.2Rajmahal High School,Nagashettyhalli Room No.2
15883ರಾಜ್‌ ಮಹಲ್‌ ವಿಲಾಸ್‌ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ,ನಗಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ರೂಂ ನಂ-3Rajmahal High School,Nagashettyhalli Room No.3
15884ಎಸ್‌ ಇ.ಎಸ್‌. ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1S.E.S. English School, 5th Main road, Hebbala, Room No.1
15885ಎಸ್‌.ಇ.ಎಸ್‌. ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2S.E.S. English School, 5th Main road, Hebbala, Room No.2
15886ಎ.ಎಸ್‌.ಕುಪ್ಪರಾಜು ಮತ್ತು ಸಹೋದರರು ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ಆನಂದನಗರ, ರೂಂ ನಂ-1A.S. Kupparaju And Brothers Vidyanikethana High School, Anandanagara, Room No-1
15887ಎ.ಎಸ್‌.ಕುಪ್ಪರಾಜು ಮತ್ತು ಸಹೋದರರು ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ಆನಂದನಗರ, ರೂಂ ನಂ-2A.S. Kupparaju And Brothers Vidyanikethana High School, Anandanagara, Room No-2
15888ಎ.ಎಸ್‌.ಕುಪ್ಪರಾಜು ಮತ್ತು ಸಹೋದರರು ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ಆನಂದನಗರ, ರೂಂ ನಂ-3A.S. Kupparaju And Brothers Vidyanikethana High School, Anandanagara, Room No-3
15889ಎ.ಎಸ್‌.ಕುಪ್ಪರಾಜು ಮತ್ತು ಸಹೋದರರು ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ಆನಂದನಗರ, ರೂಂ ನಂ-4A.S. Kupparaju And Brothers Vidyanikethana High School, Anandanagara, Room No-4
15890ಎ.ಎಸ್‌.ಕುಪ್ಪರಾಜು ಮತ್ತು ಸಹೋದರರು ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ಆನಂದನಗರ ರೂಂ ನಂ-5A.S. Kupparaju And Brothers Vidyanikethana High School, Anandanagara Room No-5
15891ಕೃಷಿ ಭಾರತಿ ಅಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ಸುಮಾಂಗಲಿ ಸೇವಾಶ್ರಮ ಹಿಂಬಾಗ ಚೋಳನಾಯಕನಹಳ್ಳಿKrushi Bharathi English School Behind Sumangali Sevashrama cHolanayakanagalli
15892ಕೃಷಿ ಭಾರತಿ ಅಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ಸುಮಂಗಲಿ ಸೇವಾಶ್ರಮ ಹಿಂಬಾಗ ಚೋಳನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ರೂಂ ನಂ-2Krushi Bharathi English School behand Sumangali Sevashrama Cholanayakanahalli Room No.2
15893ಆನ್ ಮರಿಯ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಭುವನೇಶ್ವರಿ ನಗರ ರೂಂ ನಂ.1Ann Maria Public School, 1st Mainroad, Bhuvaneshwari Nagar, Room No.1
15894ಆನ್ ಮರಿಯ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಭುವನೇಶ್ವರಿ ನಗರ ರೂಂ ನಂ.2Ann Maria Public School, 1st Main Road, Bhuvaneshwari Nagar, Room No.2
15895ಆನ್ ಮರಿಯ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಭುವನೇಶ್ವರಿ ನಗರ ರೂಂ ನಂ.3Ann Maria Public School, 1st Main Road, Bhuvaneshwari Nagar, Room No.3
15896ಆನ್ ಮರಿಯ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಭುವನೇಶ್ವರಿ ನಗರ ರೂಂ ನಂ-4Ann Maria Public School, 1st Main Road, Bhuvaneshwari Nagar Room No-4
15897ಆನ್ ಮರಿಯ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಭುವನೇಶ್ವರಿ ನಗರ ರೂಂ ನಂ.5Ann Maria Public School, 1st Main Road, Bhuvaneshwari Nagar, Room No.5
15898ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಾಮುಂಡಿನಗರ, ರೂಂ ನಂ.1New India Public Primary School, Chamundinagara, Room No-1
15899ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಾಮುಂಡಿನಗರ, ರೂಂ ನಂ.2,New India Public Primary School, Chamundinagara, Room No-2
158100ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಚಾಮುಂಡಿನಗರ, ರೂಂ ನಂ.3New India Public High School, Chamundinagara, Room No.3
158101ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ,ಚಾಮುಂಡಿನಗರ, ರೂಂ ನಂ.1Govt Urdu Primary School,Chamundinagar, Room No.1
158102ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚಾಮುಂಡಿನಗರ ರೂಂ ನಂ.2Govt Urdu Primary School,Chamundinagar, Room No.2
158103ಯೂ.ಎ.ಎಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೆಬ್ಬಾಳ ರೂಂ ನಂ.1U.A.S Campus Primary School, Hebbal, Room No.1
158104ಯೂ.ಎ.ಎಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೆಬ್ಬಾಳ ರೂಂ ನಂ-2U.A.S Campus Primary School, Hebbal Room No-2
158105ಯು ಎ ಎಸ್‌ ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೆಬ್ಬಾಳ, ರೂಂ ನಂ.3U.A.S. Campus Primary School, Hebbala, Room No.3
158106ಯು ಎ ಎಸ್‌ ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೆಬ್ಬಾಳ, ರೂಂ ನಂ-04U.A.S. Campus Primary School, Hebbala, Room No-04
158107ಡಾಫೋಡಿಲ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಸಂಜಯ್ ನಗರ್ ರೂಂ ನಂ.1Daffodils English School,Sanjaynagar Room No.1
158108ಡಾಫೋಡಿಲ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಸಂಜಯ್ ನಗರ್ ರ್ರೂಂ ನಂ.2Daffodils English School,Sanjaynagar Room No.2
158109ಡಾಫೋಡಿಲ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,ಸಂಜಯ್ ನಗರ್ ರೂಂ ನಂ.3Daffodils English School,Sanjaynagar Room No.3
158110ಡಾಫೋಡಿಲ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,ಸಂಜಯ್ ನಗರ್ ರೂಂ ನಂ.4Daffodils English School,Sanjaynagar Room No.4
158111ಚಿರಂತನಾ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಗೆದ್ದಲಹಳ್ಳಿ ರೂಂ ನಂ.1Chiranthana English Primary and High School, Geddalahalli, Room No.1
158112ಸಂದೀಪಿನಿ ನಿಕೇತನ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,ಸಂಜಯ್ ನಗರ್ ರೂಂ ನಂ 1Sandeepani Niketan English School, Sanjaynagar, Room no 1
158113ಜವಹರ್‌ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ,ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಗೆದ್ದಲಹಳ್ಳಿ ರೂಂ ನಂ-1Jawahar Vidya Kendra English School,Geddalahalli, Room No-1
158114ಜವಹರ್‌ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ,ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,ಗೆದ್ದಲಹಳ್ಳಿ ರೂಂ ನಂ-2Jawahar Vidya Kendra English School,Geddalahalli, Room No-2
158115ವಿವೇಕ ನಿಕೇತನ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಗೆದ್ದಲಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-1Vivek Niketana English School, Geddalahalli, Room No-1
158116ವಿವೇಕ ನಿಕೇತನ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಗೆದ್ದಲಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-2Vivek Niketana English School, Geddalahalli, Room No-2
158117ಸಂದೀಪಿನಿ ನಿಕೇತನ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ,ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,ಗೆದ್ದಲಹಳ್ಳಿ ರೂಂ ನಂ-2Sandeepani Niketan English School, Geddalahlli, Room no 2
158118ಸಂದೀಪಿನಿ ನಿಕೇತನ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,ಗೆದ್ದಲಹಳ್ಳಿ ರೂಂ ನಂ-3Sandeepani Niketan English School, Geddalahlli, Room no 3
158119ಸಂದೀಪಿನಿ ನಿಕೇತನ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,ಗೆದ್ದಲಹಳ್ಳಿ ರೂಂ ನಂ-4Sandeepani Niketan English School, Geddalahlli, Room no 4
158120ಸಂದೀಪಿನಿ ನಿಕೇತನ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,ಗೆದ್ದಲಹಳ್ಳಿ ರೂಂ ನಂ .05Sandeepani Niketan English School, Geddalahlli, Room no 5
158121ಸಂದೀಪಿನಿ ನಿಕೇತನ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,ಗೆದ್ದಲಹಳ್ಳಿ ರೂಂ ನಂ-6Sandeepani Niketan English School, Geddalahlli, Room no 6
158122ಸಂದೀಪಿಣಿ ನಿಕೇತನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಸ್ಕೋಲ್‌,ಗೆದ್ದಲಹಳ್ಳಿ ರೂಂ ನಂ 7Sandeepani Niketan English School, Geddalahlli, Room no 7
158123ಮಮತಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಮಂಜುನಾಥ ಲೇಔಟ್‌,ಮೈನ್ ರೋಡ್ ರೂಂ ನಂ.1Mamatha High School, Manjunatha Layout Main Road, Room No.1
158124ಮಮತಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಮಂಜುನಾಥ ಲೇಔಟ್‌,ಮೈನ್ ರೋಡ್ ರೂಂ ನಂ.2Mamatha High School, Manjunatha Layout Main Road, Room No.2
158125ತ್ರಿಲಮ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, 7ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಚಾಮುಂಡಿನಗರ, ರೂಂ ನಂ.1Trillum Public School, 7th Cross, Chamundinagar, Room No.1
158126ತ್ರಿಲಮ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, 7ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಚಾಮುಂಡಿನಗರ, ರೂಂ ನಂ.2Trillum Public School, 7th Cross, Chamundinagar, Room No.2
158127ನ್ಯೂಟನ್ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಸೊಸೈಟಿ, ಸುಭಾಷ್‌ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಕೂಲ್‌, ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಪ್ಪ ಲೇಔಟ್‌, ರೂಂ ನಂ.1Newton Education Society, Subhas Memorial English School, Venkataswamappa Layout, Room No.1
158128ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಸೊಸೈಟಿ, ಸುಭಾಷ್‌ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಕೂಲ್‌, ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಪ್ಪ ಲೇಔಟ್‌, ರೂಂ ನಂ.2Newton Education Society, Subhas Memorial Engaish School, Venkataswamappa Layout, Room No.2
158129ನ್ಯೂಟನ್‌ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಸೊಸೈಟಿ, ಸುಭಾಷ್‌ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಕೂಲ್‌, ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಪ್ಪ ಲೇ ಔಟ್‌ ರೂಂ ನಂ.3Newton Education Society, Subhas Memorial English School, Venkataswamappa Layout, Room No.3
158130ನ್ಯೂಟನ್‌ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಸೊಸೈಟಿ, ಸುಭಾಷ್‌ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಕೂಲ್‌, ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಪ್ಪ ಲೇಔಟ್‌, ರೂಂ ನಂ.4Newton Education Society, Subhas Memorial English School, Venkataswamappa Layout, Room No.4
158131ಬಿ.ಈ.ಎಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಗೋಪಾಲಪ್ಪ ಲೇಔಟ್,ರೂಂ ನಂ-1B.E.S Public School, 5th Cross, Gopalappa Layout, Room No-1
158132ಬಿ.ಈ.ಎಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಗೋಪಾಲಪ್ಪ ಲೇಔಟ್,ರೂಂ ನಂ-2B.E.S Public School, 5th Cross, Gopalappa Layout, Room No-2
158133ಬಿ.ಈ.ಎಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಗೋಪಾಲಪ್ಪ ಲೇಔಟ್,ರೂಂ ನಂ-3B.E.S Public School, 5th Cross, Gopalappa Layout, Room No-3
158134ಬಿ.ಈ.ಎಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಗೋಪಾಲಪ್ಪ ಲೇಔಟ್,ರೂಂ ನಂ-4B.E.S Public School, 5th Cross, Gopalappa Layout, Room No-4
158135ಬಿ.ಈ.ಎಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಗೋಪಾಲಪ್ಪ ಲೇಔಟ್,ರೂಂ ನಂ-4B.E.S Public School, 5th Cross, Gopalappa Layout, Room No-4
158136ಆಚಾರ್ಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಸೀತಪ್ಪ ಲೇಔಟ್‌,ಸಿ ಎನ್ ಮೈನ್ ರೋಡ್ ರೂಂ ನಂ.1Acharya Institute, Seethappa Layout, C.N Main Road Room No.1
158137ಆಚಾರ್ಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ , ಸೀತಪ್ಪ ಲೇಔಟ್‌,ಸಿ ಎನ್ ಮೈನ್ ರೋಡ್ ರೂಂ ನಂ.2Acharya Institute, Seethappa Layout, C.N Main Road Room No.2
158138ಎವರೆಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಬೀರಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್ ಚಾಮುಂಡಿ ನಗರ, ರೂಂ ನಂ -1Everest Public School,Beerappa Garden Chamundinagara, Room No-1
158139ಎವರೆಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಬೀರಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್ ಚಾಮುಂಡಿ ನಗರ, ರೂಂ ನಂ -2Everest Public School,Beerappa Garden,Chamundinagara, Room No-2
158140ಎವರೆಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಬೀರಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್ ಚಾಮುಂಡಿ ನಗರ, ರೂಂ ನಂ-3Everest Public School,Beerappa Garden, Chamundinagara, Room No-3
158141ಎಲೆಗೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ರೂಮ್ ನಂ.1Elegant International School, Room No.01
158142ಎಲೆಗೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ರೂಮ್ ನಂ.2Elegant International School, Room No.2
158143ಎಂ.ಎಸ್.ಕಾನ್ವೆಂಟ್, 6ನೇ ಸಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮನೋರಾಯನ ಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ.ನಂ.1M.S.Convent, 6th C Cross Manorayanapalya, Room No.1
158144ಎಂ.ಎಸ್.ಕಾನ್ವೆಂಟ್, 6ನೇ ಸಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮನೋರಾಯನ ಪಾಳ್ಯM.S.Convent, 6th C Cross Manorayanapalya,
158145ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಸ್ಕೂಲ್, ಬಾಬುರೆಡ್ಡಿ ಲೇಔಟ್, ಮನೋರಾಯನಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ.ನಂ.1St.Philomina School, Babu Reddy Layout, Manorayanapalya, Room No.1
158146ಎಂ.ಎಸ್.ಕಾನ್ವೆಂಟ್, 6ನೇ ಸಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮನೋರಾಯನ ಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ.ನಂ.3M.S.Convent, 6th C Cross Manorayanapalya, Room No.3
158147ಎಂ.ಎಸ್.ಕಾನ್ವೆಂಟ್, 6ನೇ ಸಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮನೋರಾಯನ ಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ.ನಂ.4M.S.Convent, 6th C Cross Manorayanapalya, Room No.4
158148ಎಂ.ಎಸ್.ಕಾನ್ವೆಂಟ್, 6ನೇ ಸಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮನೋರಾಯನ ಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ.ನಂ.5M.S.Convent, 6th C Cross Manorayanapalya, Room No.5
158149ವಿಜಯ ಭಾರತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಭುವನೇಶ್ವರಿನಗರ, ರೂಂ ನಂ.1Vijaya Bharathi Public School, 1st Main Road, Bhuvaneshwarinagar, Room No.1
158150ವಿಜಯ ಭಾರತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಭುವನೇಶ್ವರಿನಗರ, ರೂಂ ನಂ.1Vijaya Bharathi Public School, 1st Main Road, Bhuvaneshwarinagar, Room No.1
158151ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮನೋರಾಯನ ಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ ನಂ-1Govt. Higher Primary School, Manorayana Palya, Room No-1
158152ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮನೋರಾಯನ ಪಾಳ್ಯGovt. Higher Primary School, Manorayana Palya
158153ಜಿ ಕೆ ನಾಯ್ಡು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಮನೋರಾಯನಪಾಳ್ಯG K Naidu Public School 2nd Main Road 3rd Cross Manorayanapalya
158154ಜಿ ಕೆ ನಾಯ್ಡು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಮನೋರಾಯನಪಾಳ್ಯG K Naidu public School 3rd Cross Manorayanapalya
158155ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ,3ನೇ ಕ್ರಾಸ್,ಮನೋರಾಯನಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ ನಂ.1Anganawadi Kendra, 3rd Cross, Manorayanapalya, Room No.1
158156ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಆರ್.ಬಿ.ಐ ಕಾಲೋನಿ, ಆನಂದ ನಗರ, ರೂಂ ನಂ.1Vyayama Shale, R.B.I Colony, Anand Nagar, Room No.1
158157ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಆರ್.ಬಿ.ಐ ಕಾಲೋನಿ, ಆನಂದ ನಗರ ರೂಂ ನಂ 2Vyayama Shale, R.B.I Colony, Anand Nagar Room No-2
158158ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೆದ್ದಲಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-1Govt. Model Primary School, Geddalahalli, Room No-1
158159ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೆದ್ದಲಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ.2Govt. Model Primary School, Geddalahalli, Room No.2
158160ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೆದ್ದಲಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ.3Govt. Model Primary School, Geddalahalli, Room No.3
158161ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೆದ್ದಲಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ.4Govt. Model Primary School, Geddalahalli, Room No.4
158162ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೆದ್ದಲಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-5Govt. Model Primary School, Geddalahalli, Room No-5
158163ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೆದ್ದಲಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ.6Govt. Model Primary School, Geddalahalli, Room No.6
158164ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೆದ್ದಲಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-7Govt. Model Primary School, Geddalahalli, Room No-7
158165ಸಂದೀಪಿನಿ ನಿಕೇತನ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,ಗೆದ್ದಲಹಳ್ಳಿ ರೂಂ ನಂ-8Sandeepani Niketan English School, Geddalahalli, Room No-8
158166ಸಂದೀಪಿನಿ ನಿಕೇತನ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ,ಗೆದ್ದಲಹಳ್ಳಿ ರೂಂ ನಂ-9.Sandeepani Niketan English School, Geddalahalli, Room No-9
158167ಮಾರ್ಡನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, 5ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,ಹೆಚ್.ಜಿ.ಹೆಚ್ ಲೇಔಟ್, ಗಂಗಾನಗರ, ರೂಂ ನಂ.1Modern Public English School, 5th Main Road, HGH Layout, Ganganagar,Room No.1
158168ಇಂಪ್ಯಾಕ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , 6ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌, ಗಂಗಾನಗರ, ರೂಂ ನಂ 1Impact English Primary School, 6th Cross, Ganganagara, Room No 1
158169ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 6ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌, ಗಂಗಾನಗರ ಉತ್ತರ, ರೂಂ ನಂ -2Impact English Primary School,6th Cross, Ganganagara North, Room No 2
158170ಇಂಪಾಕ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,6ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌, ಗಂಗಾನಗರ ಉತ್ತರ, ರೂಂ ನಂ -3Impact English Primary School, 6th Cross, Ganganagara North, Room No -3
158171ಇಂಪಾಕ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,6ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌, ಗಂಗಾನಗರ ಉತ್ತರ, ರೂಂ ನಂ-4Impact English Primary School, 6th Cross, Ganganagara North,, Room No -4
158172ಇಂಪಾಕ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,6ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌, ಗಂಗಾನಗರ ಉತ್ತರ, ರೂಂ ನಂ -5Impact English Primary School, 6th Cross, Ganganagara North, Room No -5
158173ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸೀ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಎಚ್.ಎಮ್.ಟಿ ಲೇಔಟ್,ಗಂಗಾನಗರ್ ರ್ರೂಂ ನಂ-1Presidency High School, HMT Layout, Ganganagar, Room No.1
158174ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಹೆಚ್‌ ಎಂ ಟಿ ಲೇ ಔಟ್‌, ಗಂಗಾನಗರ, ರೂಂ ನಂ -2Presidency High School, HMT Layout, Ganganagar, Room No.2
158175ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಹೆಚ್‌ ಎಂ ಟಿ ಲೇಔಟ್‌, ಗಂಗಾನಗರ, ರೂಂ ನಂ -3Presidency High School, HMT Layout, Ganganagar, Room No.3
158176ಆರ್‌.ಟಿ.ನಗರ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ,ಎಚ್.ಎಮ್.ಟಿ ಲೇಔಟ್‌, ರೂಂ ನಂ.1R T Nagar Public School, H.M.T Layout, Room No.1
158177ಆರ್‌.ಟಿ.ನಗರ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಎಚ್.ಎಮ್.ಟಿ ಲೇಔಟ್, ರೂಂ ನಂ.2R.T Nagar Public School, H.M.T Layout, Room No.2
158178ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌, ಕೌಸರ್‌ ನಗರ, ರೂಂ ನಂ .1Govt. Urdu Higher Primary School, 2nd Cross, Kousar Nagar, Room No.1
158179ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,2ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌, ಕೌಸರ್‌ ನಗರ, ರೂಂ ನಂ -2Govt. Urdu Higher Primary School, 2nd Cross, Kousar Nagar, Room No.2
158180ವಾಟಿಕಾನ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, 7ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌, ದಿಣ್ಣೂರುVatican High School, 7th Cross, Dinnur
158181ಕ್ರೌನ್‌ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌, ಕೌಸರ್‌ ನಗರ, ರೂಂ ನಂ.1Crown Convent Higher Primary & High School, 1st Cross, Kousar Nagara, Room No.1
158182ಕ್ರೌನ್‌ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌, ಕೌಸರ್‌ ನಗರ, ರೂಂ ನಂ.2Crown Convent Higher Primary & High School, 1st Cross, Kousar Nagara, Room No.2
158183ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಿ‌ಬಿ‌ಎಮ್‌ಪಿ ಶಾಲೆ, ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ,ಗಂಗೇನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-1Govt Kannada Model Primary BBMP School, Harijana Colony, Gangenahalli, Room No-1
158184ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಿ‌.ಬಿ‌.ಎಂ.ಪಿ ಶಾಲೆ, ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ,ಗಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ರೂಂ ನಂ-2Govt Kannada Model Primary BBMP School, Harijana Colony, Gangenahalli, Room No-2
158185ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಶಾಲೆ,ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ, ಗಂಗೆನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-3Govt Kannada Model Primary BBMP School, Harijana Colony, Gangenahalli, Room No-3
158186ಮಾರ್ಡನ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೆಚ್‌ ಜಿ ಹೆಚ್‌ ಬಡಾವಣೆ, ಗಂಗಾನಗರ, ರೂಂ ನಂ-1Modern Public English School, 5th Mainroad, H G H Layout, Ganganagara, Room No-1
158187ಮಾರ್ಡನ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೆಚ್‌ ಜಿ ಹೆಚ್‌ ಬಡಾವಣೆ, ಗಂಗಾನಗರ, ರೂಂ ನಂ-2Modern Public English School, 5th Mainroad, H G H Layout, Ganganagara, Room No-2
158188ಮಾರ್ಡನ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೆಚ್‌ ಜಿ ಹೆಚ್‌ ಬಡಾವಣೆ, ಗಂಗಾನಗರ, ರೂಂ ನಂ-04Modern Public English School,5th Mainroad, H G H Layout , Ganganagara, Room No-04
158189ಮಾರ್ಡನ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೆಚ್‌ ಜಿ ಹೆಚ್‌ ಬಡಾವಣೆ, ಗಂಗಾನಗರ, ರೂಂ ನಂ -05Modern Public English School,5th Mainroad, H G H Layout , Ganganagara, Room No- 05
158190ಮಾರ್ಡನ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೆಚ್‌ ಜಿ ಹೆಚ್‌ ಬಡಾವಣೆ, ಗಂಗಾನಗರ, ರೂಂ ನಂ -06Modern Public English School,5th Mainroad, H G H Layout , Ganganagara, Room No- 06
158191ಮಾರ್ಡನ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೆಚ್‌ ಜಿ ಹೆಚ್‌ ಬಡಾವಣೆ, ಗಂಗಾನಗರ, ರೂಂ ನಂ -07Modern Public English School,5th Mainroad, H G H Layout , Ganganagara, Room No- 07
158192ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೆಚ್‌.ಜಿ.ಹೆಚ್‌ ಬಡಾವಣೆ, ಗಂಗೇನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-1Govt Urdu Higher Primary School, 1st Main Road, H.G.H Layout, Gangenahalli, Room No-1
158193ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೆಚ್‌ ಜಿ ಹೆಚ್‌ ಬಡಾವಣೆ,ಗಂಗೆನಹಳ್ಳಿ, ರೂ ನಂ-2Govt Urdu Higher Primary School, 1st Mainroad, H G H Layout Gangenahalli, Room No-2
158194ವಿದ್ಯಾ ದೀಪ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌, ಬಳ್ಳಾರಿ ರೋಡ್‌, ದೇನಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಕಾಲೋನಿ ರೂಂ-1Vidya Deep Public School, 2nd Cross, Bellary Rd, Dena Bank Colony Room No-1
158195ಬಿ.ಬಿ.ಎಮ್.ಪಿ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ,ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ,ಗಂಗಾನಗರ, ರೂಂ ನಂ -1B.B.M.P Nursery School,Harijana Colony,Ganganagara, Room No -1
158196ಬಿ.ಬಿ.ಎಮ್.ಪಿ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ,ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ, ಗಂಗಾನಗರ, ರೂಂ ನಂ -2B.B.M.P Nursery School,Harijana Colony,Ganganagara, Room No -2
158197ವಾರ್ಡ ಕಛೇರಿ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ವಿಭಾಗ, ಗಂಗಾನಗರ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ ಹತ್ತಿರ, ರೂಂ ನಂ -1Ward Office, Engineering Department, Near Ganganagara Bus Stop, Room No -1
158198ವಾರ್ಡ ಕಛೇರಿ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ವಿಭಾಗ, ಗಂಗಾನಗರ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ ಹತ್ತಿರ, ರೂಂ ನಂ -2Ward Office, Engineering Department, Near Ganganagara Bus Stop, Room No -2
158199ಸೆಂಟ್‌ ಮೈಕಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ.1St. Michael English School, Room No.1
158200ಸೆಂಟ್‌ ಮೈಕಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ-2St. Michael English School, Room No.2
158201ಫ್ಲಾರೆನ್‌ಸ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ-1Flowrence Public School, Room No-1
158202ಶ್ರೀ ವಾಣಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, 1ನೇ 'ಬಿ' ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೆಬ್ಬಾಳ್ ಬಿನ್ನಿ ಮಿಲ್‌, ಗಂಗೇನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-1Sree Vani English School, 1st 'B' Main, Hebbal Binny Mill, Gangenahalli, Room No-1
158203ಶ್ರೀ ವಾಣಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, 1ನೇ 'ಬಿ' ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೆಬ್ಬಾಳ್ ಬಿನ್ನಿ ಮಿಲ್‌, ಗಂಗೇನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-2Sree Vani English School, 1st 'B' Main, Hebbal Binny Mill, Gangenahalli, Room No-2
158204ಶ್ರೀ ವಾಣಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, 1ನೇ 'ಬಿ' ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೆಬ್ಬಾಳ್ ಬಿನ್ನಿ ಮಿಲ್‌, ಗಂಗೇನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-3Sree Vani English School, 1st 'B' Main, Hebbal Binny Mill, Gangenahalli, Room No-3
158205ಆಲ್ವಿನ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೆಬ್ಬಾಳ್ ಬಿನ್ನಿ ಮಿಲ್‌, ಗಂಗೇನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-1Alwin Public School, 1st Main Road, Hebbal Binny Mill, Gangenahalli, Room No-1
158206ಆಲ್ವಿನ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೆಬ್ಬಾಳ್ ಬಿನ್ನಿ ಮಿಲ್‌, ಗಂಗೇನಹಳ್ಳಿ-ರೂಂ ನಂ-04Alwin Public School, 1st Main Road, Hebbal Binny Mill, Gangenahalli Room-04
158207ಆಲ್ವಿನ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೆಬ್ಬಾಳ್ ಬಿನ್ನಿ ಮಿಲ್‌, ಗಂಗೇನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-2Alwin Public School, 1st Main Road, Hebbal Binny Mill, Gangenahalli, Room No-2
158208ಆಲ್ವಿನ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೆಬ್ಬಾಳ್ ಬಿನ್ನಿ ಮಿಲ್‌, ಗಂಗೇನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-3Alwin Public School, 1st Main Road, Hebbal Binny Mill, Gangenahalli, Room No-3
158209ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ,ಶಿಶುವಿಹಾರ,ದಿನ್ನೂರ್ ಮೈನ್ ರೋಡ್,ರೂಂ ನಂ-1"Corporation Nursery School, Shishuvihara, Dinnur Main Road, Room No-1"
158210ಫ್ಲಾರೆನ್‌ಸ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ-2Flowrence Public School, Room No-2
158211ಫ್ಲಾರೆನ್‌ಸ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ-3Flowrence Public School, Room No-3
158212ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾಲಯ, 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಆರ್ ಟಿ ನಗರ್ ರೂಂ ನಂ-1Adarsha Vidyalaya, 1st Block R.T.Nagar,Room No.1
158213ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾಲಯ 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಆರ್ ಟಿ ನಗರ್, ರೂಂ ನಂ-2Adarsha Vidyalaya, 1st Block R.T.Nagar,Room No.2
158214ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾಲಯ,1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಆರ್.ಟಿ.ನಗರ, ರೂಂ ನಂ.3Adarsha Vidyalaya, 1st Block R.T.Nagar,Room No.3
158215ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾಲಯ,1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಆರ್ ಟಿ ನಗರ್,ರೂಂ ನಂ-4Adarsha Vidyalaya, 1st Block R.T.Nagar,Room No.4
158216ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾಲಯ,1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್,ಆರ್ ಟಿ ನಗರ್, ರೂಂ ನಂ-5Adarsha Vidyalaya, 1st Block R.T.Nagar,Room No.5
158217ಜೆಮ್‌ ಶಾಲೆ,7ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕೆ.ಹೆಚ್‌.ಎಂ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಗಂಗೇನಹಳ್ಳಿ,ರೂಂ ನಂ-1Gem School, 7th Main, K.H.M Block,Gangenahalli, Room No-1
158218ಜೆಮ್‌ ಶಾಲೆ, 7ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕೆ.ಹೆಚ್‌.ಎಂ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಗಂಗೇನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-2Gem School, 7th Main, K.H.M Block,Gangenahalli, Room No-2
158219ಶ್ರೀ ವಾಣಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, 1ನೇ 'ಬಿ' ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೆಬ್ಬಾಳ್ ಬಿನ್ನಿ ಮಿಲ್‌, ಗಂಗೇನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-4Sree Vani English School, 1st 'B' Main, Hebbal Binny Mill, Gangenahalli, Room No-4
158220ಶ್ರೀ ವಾಣಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, 1ನೇ 'ಬಿ' ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೆಬ್ಬಾಳ್ ಬಿನ್ನಿ ಮಿಲ್‌, ಗಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ರೂಂ-05Sree Vani English School, 1st 'B' Main, Hebbal Binny Mill, Gangenahalli Room-05
158221ಶ್ರೀ ವಾಣಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, 1ನೇ 'ಬಿ' ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೆಬ್ಬಾಳ್ ಬಿನ್ನಿ ಮಿಲ್‌, ಗಂಗೇನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-6Sree Vani English School, 1st 'B' Main, Hebbal Binny Mill, Gangenahalli, Room No-6
158222ಶ್ರೀ ವಾಣಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, 1ನೇ 'ಬಿ' ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೆಬ್ಬಾಳ್ ಬಿನ್ನಿ ಮಿಲ್‌, ಗಂಗೇನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-7Sree Vani English School, 1st 'B' Main, Hebbal Binny Mill, Gangenahalli, Room No-7
158223ಬೋಸ್ಟನ್‌ ಆಂಗ್ಲ ನರ್ಸರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಮುತ್ತಪ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಗಂಗೇನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-01Boston English Nursery Primary & High School, 2nd Cross, Muthappa Block, Gangenahalli, Room No-1
158224ಬೋಸ್ಟನ್‌ ಆಂಗ್ಲ ನರ್ಸರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಮುತ್ತಪ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಗಂಗೇನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-2Boston English Nursery Primary & High School, 2nd Cross, Muthappa Block, Gangenahalli, Room No-2
158225ಬೋಸ್ಟನ್‌ ಆಂಗ್ಲ ನರ್ಸರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಮುತ್ತಪ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಗಂಗೇನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-3Boston English Nursery Primary & High School, 2nd Cross, Muthappa Block, Gangenahalli, Room No-3
158226ಬೋಸ್ಟನ್‌ ಆಂಗ್ಲ ನರ್ಸರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ,ಮುತ್ತಪ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್‌,ಗಂಗೇನಹಳ್ಳಿ,ರೂಂ ನಂ-4Boston English Nursery Primary & High School, 2nd Cross, Muthappa Block, Gangenahalli, Room No-4
158227ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,5ನೇ 'ಬಿ' ಮೈನ್ ರೋಡ್ ರಹಮತ್ ನಗರ್ ರೂಂ ನಂ.1Govt Urdu Higher Primary School, 5th 'B' Main Road Rahamath Nagar Room No.1
158228ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,5ನೇ 'ಬಿ' ಮೈನ್ ರೋಡ್ ರಹಮತ್ ನಗರ್ ರೂಂ ನಂ.2Govt Urdu Higher Primary School, 5th 'B' Main Road Rahamath Nagar Room No.2
158229ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,5ನೇ 'ಬಿ' ಮೈನ್ ರೋಡ್ ರಹಮತ್ ನಗರ್ ರೂಂ ನಂ.3Govt Urdu Higher Primary School, 5th 'B' Main Road Rahamath Nagar Room No.3
158230ಮಾತ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,1ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಹಮತ್ ನಗರ್ ರೂಂ ನಂ.1Matha English Primary High School, 1st Cross, Rahamathnagar Room No.1
158231ಮಾತ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,1ನೇ ಕ್ರಾಸ್,ರಹಮತ್ ನಗರ್ ರೂಂ ನಂ.2Matha English Primary High School, 1st Cross, Rahamathnagar Room No.2
158232ಮಾತ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಹಮತ್ ನಗರ್ ರೂಂ ನಂ.3Matha English Primary High School, 1st Cross, Rahamathnagar Room No.3
158233ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆVidyanikethan English High School
158234ನ್ಯೂ ಮಾಡ್ರನ್‌ ಆಂಗ್ಲ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,3ನೇ ಮೈನ್ ರೋಡ್ ಮಠದಹಳ್ಳಿ ರೂಂ ನಂ-1New Modern English Nursery And Primary School, 3rd Main Road, Mattadahalli, Room No-1
158235ನ್ಯೂ ಮಾರ್ಡನ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,3ನೇ ಮೈನ್ ರೋಡ್ ಮಠದಹಳ್ಳಿ ರೂಂ ನಂ-2New Modern English Nursery And Primary School. 3rd Main Road, Mattadahalli, Room No-2
158236ಮಾರ್ಗ್ರೇಟ್‌ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಸಿನಿಯರ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,1ನೇ ಮೈನ್,ಆದಿ ಕಬೀರ್ ಆಶ್ರಮ್,ಮೋತಿ ನಗರ್ ರೂಂ ನಂ-1"Margaret Nursery and Senior Primary School, 1st Main, Adi Kabir Ashram, Mothi nagar, Room No-1"
158237ಮಾರ್ಗ್ರೇಟ್‌ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಸಿನಿಯರ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,1ನೇ ಮೈನ್ ರೋಡ್,ಆದಿ ಕಬೀರ್ ಆಶ್ರಮ್,ಮೋತಿ ನಗರ್, ರೂಂ ನಂ-2"Margaret Nursery and Senior Primary School, 1st Main, Adi Kabir Ashram, Mothi nagar, Room No-2"
158238ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಮಠದಹಳ್ಳಿ ರೂಂ ನಂ-1"Govt. Kannada Model School, Matadahalli, Room No-1"
158239ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಮಠದಹಳ್ಳಿ ರೂಂ ನಂ-2"Govt. Kannada Model School, Matadahalli, Room No-2"
158240ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಠದಹಳ್ಳಿ ರೂಂ ನಂ-1"Govt. Urdu Model Primary School,Matadahalli, Room No-1"
158241ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಠದಹಳ್ಳಿ ರೂಂ ನಂ-2"Govt Urdu Model Primary School, Matadahalli, Room No-2"
158242ಹುದಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ರೂಮ್ ನಂ.1Huda National School, Room No.1
158243ಹೆಚ್‌ ಆರ್‌ ಹೆಚ್‌ ಎ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಆರ್ ಐ‌ಎಸ್‌ಏ‌ಕ್ಯೂ ಸಾಹೇಬ್ ರೋಡ್,ಜೆ ಸಿ ನಗರ್ ರೂಂ ನಂ-1"H R H A Higher Primary & High School, R Isaq Saheb Road, J.C.Nagar Room No-1"
158244ಹೆಚ್‌ ಆರ್‌ ಹೆಚ್‌ ಎ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಆರ್ ಐ‌ಎಸ್‌ಏ‌ಕ್ಯೂ ಸಾಹೇಬ್ ರೋಡ್,ಜೆ ಸಿ ನಗರ್ ರೂಂ ನಂ-2"H R H A Higher Primary & High School, R Isaq Saheb Road, J.C.Nagar Room No-2"
158245ಹೆಚ್‌ ಆರ್‌ ಹೆಚ್‌ ಎ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಆರ್ ಐ‌ಎಸ್‌ಏ‌ಕ್ಯೂ ಸಾಹೇಬ್ ರೋಡ್,ಜೆ ಸಿ ನಗರ್ ರೂಂ ನಂ-3"H R H A Higher Primary & High School, R Isaq Saheb Road, J.C.Nagar Room No-3"
158246ಹೆಚ್‌ ಆರ್‌ ಹೆಚ್‌ ಎ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಆರ್ ಐ‌ಎಸ್‌ಏ‌ಕ್ಯೂ ಸಾಹೇಬ್ ರೋಡ್,ಜೆ ಸಿ ನಗರ್ ರೂಂ ನಂ-4"H R H A Higher Primary & High School, R Isaq Saheb Road, J.C.Nagar Room No-4"
 
Hosted By   Copyright (c) 2019, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.