2019 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final Electoral rolls of 2019 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
1571ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ಣಾಪುರ, ಮತ್ತಿಕೆರೆGovt. Lower Primary School,Poornapura Mathikere
1572ಬಿ‌.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಸಂಜೀವಪ್ಪ ಕಾಲೋನಿ,ಕೊಠಡಿ ನಂ.01B.B.M.P Samudhaya Bhavana, Sanjeevappa Colony,Room No-1
1573ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ನಂ.01JEEVAN JYOTHI VIDYALAYA, Room No.01
1574ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ , ಕೊಠಡಿ ನಂ.02JEEVAN JYOTHI VIDYALAYA, Room No.02
1575ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-03JEEVAN JYOTHI VIDYALAYA, Room No- 03
1576ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-04JEEVAN JYOTHI VIDYALAYA, Room No -04
1577ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾ ಧಾಮ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1Adarsha Vidya Dhama, Room No - 1
1578ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾ ಧಾಮ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2Adarsha Vidya Dhama, Room No - 2
1579ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾ ಧಾಮ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 3Adarsha Vidya Dhama, Room No - 3
15710ಅಶ್ವಿನ್‌ ವಿದ್ಯಾಲಯ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01Ashwin Vidyalaya, Room No -01
15711ಅಶ್ವಿನ್‌ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02Ashwin Vidyalaya, Room no-02
15712ಅಶ್ವಿನ್‌ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-03Ashwin Vidyalaya, Room No-03
15713ರಾಮಯ್ಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯೂಸಿನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01Ramaiah Institute of Business Studies (RIBS), Room No-01
15714ರಾಮಯ್ಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯೂಸಿನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02Ramaiah Institute of Business Studies (RIBS), Room No-02
15715ರಾಮಯ್ಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯೂಸಿನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-03Ramaiah Institute of Business Studies (RIBS),Room No-03
15716ರಾಮಯ್ಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯೂಸಿನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-04Ramaiah Institute of Business Studies (RIBS), Room No-04
15717ಬ್ಲೂಮಿಂಗ್‌ ಗ್ಲೋರಿಸ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01Blooming Glories High School, Room No-01
15718ಬ್ಲೂಮಿಂಗ್‌ ಗ್ಲೋರಿಸ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02Blooming Glories High School, Room No-02
15719ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01Govt. Model Primary School, Room No -01
15720ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02Govt. Model Primary School, Room No -02
15721ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-03Govt. Model Primary School, Room No. 03
15722ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 04Govt, Model Primary School, Room No - 04
15723ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-05Govt. Model Primary School,Room No-05
15724ಜ್ಞಾನತೇಜ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01Gnanateja High School, Room No -01
15725ಜ್ಞಾನತೇಜ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02Gnanateja High School,Room No-02
15726ಜ್ಞಾನತೇಜ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-03Gnanateja High School, Room No-03
15727ಜ್ಞಾನತೇಜ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-04Gnanateja High School, Room No-04
15728ಪಾಂಚಜನ್ಯ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01Panchajanya Vidyapeeta High School, Room No-01
15729ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಾರ್ಡ್ ಕಛೇರಿಯ ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ-01BBMP Ward Office Building Room No-01
15730ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -01Karnataka Janapada Parishath, Room No-01
15731ಪಾಂಚಜನ್ಯ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2Panchajanya Vidyapeeta High School Room No - 2
15732ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01Sri Venkateshwara Swamy Higher Primary School, Room No-01
15733ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02Sri Venkateshwara Swamy Higher Primary School Room no-02
15734ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-03Sri Venkateshwara Swamy Higher Primary School, Room No -03
15735ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01Cambridge English School, Room No-01
15736ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02Cambridge English School, Room No-02
15737ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-03Cambridge English School, Room No-03
15738ನ್ಯೂ ಕಾರ್ಮೆಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01New Carmel English High School, Room No-01
15739ನ್ಯೂ ಕಾರ್ಮೆಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02New Carmel English High School,Room No-02
15740ನ್ಯೂ ಕಾರ್ಮೆಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-03New Carmel English High School, Room No-3
15741ಚಂದ್ರೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01Chandrodaya Vidyalaya English Higher Primary and High School,Room No-01
15742ಚಂದ್ರೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02Chandrodaya Vidyalaya English Higher Primary and High School Room No 02
15743ಚಂದ್ರೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-03Chandrodaya Vidyalaya English Higher Primary and High School,Room No-03
15744ಚಂದ್ರೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-04Chandrodaya Vidyalaya English Higher Primary and High School,Room No-04
15745ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ್ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1Sri Vidyanikethan School, Room No. - 1
15746ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ್ ಶಾಲೆ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2Sri Vidyanikethan School, Room No. - 2
15747ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ್ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 3Sri Vidyanikethan School , Room No. - 3
15748ಆಕ್ಸ್ ಫರ್ಡ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1Oxford English School, Room No. - 1
15749ಆಕ್ಸ್ ಫರ್ಡ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2Oxford English School, Room No. 2
15750ಚಂದ್ರೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1Chandrodaya Vidyalaya Kannada Higher Primary School, Room No - 1
15751ಚಂದ್ರೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2Chandrodaya Vidyalaya Kannada Higher Primary School, Room No. - 2
15752ಚಂದ್ರೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 3Chandrodaya Vidyalaya Kannada Higher Primary School, Room No. - 3
15753ಶಿಕ್ಷ ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01Shiksha Pre-School, Room No-01
15754ಶಿಕ್ಷ ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02Shiksha Pre-School, Room No.2
15755ಸನ್‌ ಶೈನ್‌ ಆಂಗ್ಲ, ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01Sunshine English School,Room No-01
15756ಸನ್‌ ಶೈನ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02Sunshine English School,Room No-02
15757ಸನ್‌ ಶೈನ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-03Sunshine English School,Room No-03
15758ಸನ್‌ ಶೈನ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-04Sunshine English School,Room No-04
15759ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 01Anganavadi Kendra, Room No. 01
15760ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 02Anganavadi Kendra, Room No. 02
15761ಶಿಶು ಸದನ(ಕ್ರೆಚಿ),ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -01Shishu Sadana(Creche) Room No-01
15762ಸರ್ಕಾರಿ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಐ.ಐ.ಎಸ್.ಸಿ, ಜಿಮ್ ಖಾನ ಮೈದಾನದ ಹತ್ತಿರ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -01Govt.High School IISC, Near Gymkhana Ground , Room No -01
15763ಸರ್ಕಾರಿ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಐ.ಐ.ಎಸ್.ಸಿ, ಜಿಮ್ ಖಾನ ಮೈದಾನದ ಹತ್ತಿರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -02,Govt.High School IISC, Near Gymkhana Ground, Room No -02,
15764ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ನರ್ಸರಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ - 1Shastri Memorial English Nursery Primary and High School, Room No - 1
15765ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ನರ್ಸರಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ - 2Shastri Memorial English Nursery Primary and High School, Room No - 2
15766ಸರ್ಕಾರಿ ಆದರ್ಶ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ-1Govt. Adarsha Model Primary School,Room No-1
15767ಸರ್ಕಾರಿ ಆದರ್ಶ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂ ನಂ. 2Govt. Adarsha Model Primary School, Room No. 2
15768ಸರ್ಕಾರಿ ಆದರ್ಶ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ -3Govt. Adarsha Higher Primary School, Room No -3
15769ಸರ್ಕಾರಿ ಆದರ್ಶ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ- 4Govt. Adarsha Model Primary School, Room No - 4
15770ನಿರ್ಮಲ ಜ್ಯೋತಿ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1Nirmala Jyothi English High School, Room No. 1
15771ಆದರ್ಶ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.1Adarsha girls High School,Room.no.1
15772ಆದರ್ಶ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ- 3Adarsha girls High School, Room No -3
15773ಆದರ್ಶ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ- 4Adarsha girls High School, Room No -4
15774ಎಂ ಎಸ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಸಂತೆ ಮೈದಾನ ರೂಂ.ನಂ.1M.S. Polytechnic, Santhe Maidana Room.No.1
15775ಎಂ ಎಸ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಸಂತೆ ಮೈದಾನ ರೂಂ.ನಂ.02M.S. Polytechnic, Santhe Maidana Room.No.02
15776ಎಂ ಎಸ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಸಂತೆ ಮೈದಾನ ರೂಂ.ನಂ.03M.S. Polytechnic, Santhe Maidana Room.No.03
15777ಎಂ ಎಸ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಸಂತೆ ಮೈದಾನ ರೂಂ.ನಂ.04M.S. Polytechnic, Santhe Maidana Room.No.04
15778ಎಂ ಎಸ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಸಂತೆ ಮೈದಾನ ರೂಂ.ನಂ.05M.S. Polytechnic, Santhe Maidana Room.No.05
15779ಜನತಾ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಸೊಸೈಟಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1Janatha Education Society, Room No - 1
15780ಜನತಾ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಸೊಸೈಟಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2Janatha Education Society, Room No - 2
15781ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01Brigade School, Room No -01
15782ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02Brigade School, Room No -02
15783ಜನತಾ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 4Janatha Education Society, Room No - 4
15784ಜನತಾ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -03Janatha Education Society, Room No -03
15785ನಿರ್ಮಲ ರಾಣಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01Nirmala Rani High School, Room No -01
15786ನಿರ್ಮಲ ರಾಣಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -02Nirmala Rani High School, Room No -02
15787ನಿರ್ಮಲ ರಾಣಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -03Nirmala Rani High School, Room No -03
15788ನಿರ್ಮಲ ರಾಣಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -04Nirmala Rani High School, Room No -04
15789ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ, 3ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 18ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01Kendriya Vidyalaya, 3rd Main, 18th cross, Malleshwaram, Room No.01
15790ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ, 3ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 18ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02Kendriya Vidyalaya, 3rd Main, 18th cross Malleshwaram, Room No.02
15791ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ, 3ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 18ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-03Kendriya Vidyalaya, 3rd Main Road, 18th cross, Malleshwaram, Room No.03
15792ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -01Govt. Boys Junior College, Room No-01
15793ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -02Govt. Boys Junior College, Room No-02
15794ಹೆಚ್.ಕೆ.ಇ. ಸೊಸೈಟಿಸ್, ಶ್ರೀ.ವೀರೆಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಪಿ.ಯು. ಮತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -01H K E Societies, Shree Veerendra Patil P.U. and Degree College Room No -01
15795ಹೆಚ್.ಕೆ.ಇ. ಸೊಸೈಟಿಸ್, ಶ್ರೀ.ವೀರೆಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಪಿ.ಯು. ಮತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -02H K E Societies, Shree Veerendra Patil P.U. and Degree College, Room No -02
15796ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮೇರೀಸ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1Stella Maris High School Room No - 1
15797ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಶಿಶುವಿಹಾರ (ಚೌಡಯ್ಯ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ ಹಾಲ್ ಎದುರು) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -01BBMP Shishuvihara (Opp Chowdaiah Memorial Hall Room No -01
15798ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಶಿಶುವಿಹಾರ (ಚೌಡಯ್ಯ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ ಹಾಲ್ ಎದುರು) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -02BBMP Shishuvihara (Opp Chowdaiah Memorial Hall Room No -02
15799ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಲೇಡಿಸ್‌ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1Malleshwaram Ladies Association, Room No - 1
157100ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಲೇಡಿಸ್‌ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2Malleshwaram Ladies Association, Room No - 2
157101ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಲೇಡಿಸ್‌ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 3Malleshwaram Ladies Association, Room No - 3
157102ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಲೇಡಿಸ್‌ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 4Malleshwaram Ladies Association, Room No - 4
157103ಹಿಮಾಂಶು ಜ್ಯೋತಿ ಕಲಾಪೀಠ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -01Himamshu Jyothi Kalapeeta, Room No -01
157104ಹಿಮಾಂಶು ಜ್ಯೋತಿ ಕಲಾಪೀಠ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -02Himamshu Jyothi Kalapeeta, Room No -02
157105ಎಂ ಇ ಎಸ್‌ ಕಿಶೋರ್‌ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 01M E S Kishore Kendra, Room No - 01
157106ಎಂ ಇ ಎಸ್‌ ಕಿಶೋರ್‌ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 02M E S Kishore Kendra, Room No - 02
157107ಎಂ.ಇ.ಎಸ್. ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -01M E S College Room No.1
157108ಬಿಬಿಎಂಪಿ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1BBMP Nursery School, Room No - 1
157109ಬಿಬಿಎಂಪಿ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2BBMP Nursery School, Room No. - 2
157110ಬಿಬಿಎಂಪಿ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 3BBMP Nursery School, Room No. - 3
157111ಬಿಬಿಎಂಪಿ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 4BBMP Nursery School, Room No. - 4
157112ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹಾಲ್ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -01B B M P Community Hall Room No -01
157113ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹಾಲ್ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -02BBMP Community Hall, Room No.02
157114ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹಾಲ್ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -03BBMP Community Hall, Room No.03
157115ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹಾಲ್ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -04B B M P Community Hall Room No.04
157116ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1East West English School, Room No. - 1
157117ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2East West English School, Room No. - 2
157118ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 3East West English School, Room No. - 3
157119ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1East West English School, Room No. - 1
157120ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2East West English School, Room No. -2
157121ವಾಣಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಂಟರ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01Vani Education Centre, Room No. 01
157122ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-03East West English School, Room No. 03
157123ವಾಣಿ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಸೆಂಟರ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1Vani Education Centre, Room No. - 1
157124ವಾಣಿ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಸೆಂಟರ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2Vani Education Centre, Room No. - 2
157125ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಕಂದಾಯ ವಾರ್ಡ್ ಕಛೇರಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -01B B M P Revenue Ward Office Room No-01
157126ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಾರ್ಡ್ ಕಛೇರಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -01B B M P Health Ward Office Room No-01
157127ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಾರ್ಡ್ ಕಛೇರಿ ,ರೂಂ.ನಂ.01,B B M P Engineering Ward Office Room.No.01.
157128ಮಿತ್ರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -01Mithra High School, Room No. 01
157129ಮಿತ್ರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -02Mithra High School, Room No.02
157130ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಆಂಗ್ಲ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -01Saraswathi Vidyanikethan English Nursery School, Room No. 01
157131ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1Saraswathi Vidyanikethan Higher Primary School, Room No. - 1
157132ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2Saraswathi Vidyanikethan Higher Primary School, Room No. - 2
157133ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 3Saraswath Vidyanikethan Higher Primary School, Room No. - 3
157134ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್ ವಿಂಗ್ )ರೂಂ.ನಂ.1Govt, Higher Primary School, (Govt, Girls P U Callege Wing) Room No-1
157135ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್ ವಿಂಗ್ )ರೂಂ.ನಂ.02Govt, Higher Primary School, (Govt, Girls P U Callege Wing) Room No-02
157136ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್ ವಿಂಗ್ )ರೂಂ.ನಂ.03Govt, Higher Primary School, (Govt, Girls P U Callege Wing) Room No-03
157137ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -01Sri Vidya Mandira Education Society Room No-1
157138ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಕೋದಂಡರಾಮಪುರಮ್), ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1BBMP Boys High School (Kodandaramapuram), Room No. - 1
157139ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಕೋದಂಡರಾಮಪುರಮ್), ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -2BBMP Boys High School (Kodandaramapuram), Room No. - 2
157140ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಕೋದಂಡರಾಮಪುರಮ್), ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -3BBMP Boys High School (Kodandaramapuram), Room No.- 3
157141ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಕೋದಂಡರಾಮಪುರಮ್), ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -4BBMP Boys High School (Kodandaramapuram), Room No. - 4
157142ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಕೋದಂಡರಾಮಪುರಮ್), ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 5BBMP Boys High School (Kodandaramapuram), Room No. - 5
157143ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಕೋದಂಡರಾಮಪುರಮ್), ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 6BBMP Boys High School (Kodandaramapuram), Room No. - 6
157144ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಕೋದಂಡರಾಮಪುರಮ್), ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 7BBMP Boys High School (Kodandaramapuram), Room No. - 7
157145ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹೊಲಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ,ರೂಂ ನಂ-01BBMP Tailoring Training Center,Room No -01
157146ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಅಫ್ ಗ್ರೇಡ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ -02.Govt. Kannada Up Grade Primary School,Room No.02.
157147ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಅಫ್ ಗ್ರೇಡ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ -01Govt. Kannada Up Grade Primary School,Room No.01
157148ಲಿಟಲ್‌ ಎಂಜೆಲ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1Little Angel's English Primary School, Room No - 1
157149ಲಿಟಲ್‌ ಎಂಜೆಲ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2Little Angel's English Primary School, Room No - 2
157150ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1Corporation Bayalu Ranga Mandira, Room No - 1
157151ಕಾಪೋರೇಷನ್‌ ಬಯಲು ರಂಗ ಮಂದಿರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2Corporation Bayalu Ranga Mandira, Room No. - 2
157152ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಂಟರ್, ರೂಂ ನಂ-01,Poorna Prajna Education Center,Room No-1,
157153ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಂಟರ್,ರೂಂ ನಂ-02,Poorna Prajna Education Center,Room No -02 ,
157154ಬೆಂಗಳೂರು ಒನ್ ಸೆಂಟರ್, ಲೋಯರ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಆರ್ಚಿಡ್, ರೂಂ ನಂ-01,Bengaluru One Center, Lower Palace Orchid, Room No. 01
157155ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ಎಜುಕೇಶನ್‌ ಸೊಸೈಟಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1Vidyadayini Education Society, Room No. - 1
157156ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ಎಜುಕೇಶನ್‌ ಸೊಸೈಟಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2Vidyadayini Education Society, Room No. - 2
157157ಎ.ಯು. ಆಂಗ್ಲ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.-01A U English Nursery and Primary School, Room No.-01
157158ಎ.ಯು. ಆಂಗ್ಲ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2A U English Nursery and Primary School, Room No. - 2
157159ಎ ಯು ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1A U English High School, Room No. - 1
157160ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -01B B M P Nursery School, Room No.-01
157161ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -02BBMP Nursery School, Room No. - 2
157162ಎ ಯು ಆಂಗ್ಲ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1A U English Nursery School , Room No. - 1
157163ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಶಿಶುವಿಹಾರ, ವಾರ್ಡ್ ಕಛೇರಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01BBMP Shishuvihara, Ward Office Compound, Room No.-01
157164ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಶಿಶುವಿಹಾರ, ವಾರ್ಡ್ ಕಛೇರಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02BBMP Shishuvihara, Ward Office Compound, Room No.-02
157165ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವಾರ್ಡ್ ಕಛೇರಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01.B B M P Health Ward Office, Room No.-01
157166ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ವಾರ್ಡ್ ಕಛೇರಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01.B B M P Revenue Ward Office, Room No- 01
157167ಬಿ ಪಿ ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1B P Indian High School, Room No. - 1
157168ಬಿ ಪಿ ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2B P Indian High School, Room No. - 02
157169ಬಿ ಪಿ ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 3B P Indian High School, Room No. - 3
157170ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಶಿಶುವಿಹಾರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1BBMP Shishuvihara, Room No.-01
157171ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ-ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1B.B.M.P. Girls Pre-University Collage, Room No. - 1
157172ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ-ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2B.B.M.P. Girls Pre-University Collage, Room No. - 2
157173ದಿ ಕಲ್ಕುಂಟೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ (ರಿ), ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01.The Kalkunte Education Trust (R), Room No.-01.
157174ದಿ ಕಲ್ಕುಂಟೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ (ರಿ), ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02.The Kalkunte Education Trust (R), Room No.-02.
157175ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಶಿಶುವಿಹಾರ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2B B M P Shishuvihara School,. Room No.-2
157176ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಶಿಶುವಿಹಾರ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 3B B M P Shishuvihara School,. Room No.-3
157177ಶ್ರೀ ಹೊಂಬೇಗೌಡ ಪಿ.ಯು. ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್, ಆರ್ಟ್ & ಕಾಮರ್ಸ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 01Sri Hombegowda P.U. College of Science, Arts & Commerce Room No.01
157178ಸ್ಟಾರ್ ಕಿಡ್ಜ್ ಪ್ಲೇ ಹೋಂ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 01Star Kidz Play Home Room No. 01
157179ಸ್ಟಾರ್ ಕಿಡ್ಜ್ ಪ್ಲೇ ಹೋಂ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 02Star Kidz Play Home Room No. 02
157180ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 3BBMP Girls Pre University College, Room No. - 3
157181ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 4BBMP Girls Pre University College, Room No. - 4
157182ಸೇವಾಸಮಾಜ ಅಪ್‌-ಗ್ರೇಡಡ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1Sevasamaja Up-Graded Primary School, Room No. - 1
157183ಸೇವಾಸಮಾಜ ಅಪ್‌-ಗ್ರೇಡಡ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 7Sevasamaja Up-Graded Primary School, Room No. -7
157184ಸೇವಾಸಮಾಜ ಅಪ್‌-ಗ್ರೇಡಡ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಕೂಲ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2Sevasamaj Up-Graded Primary School, Room No. - 2
157185ಸೇವಾಸಮಾಜ ಅಪ್‌-ಗ್ರೇಡಡ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 3Sevasamaja Up-graded Primary School, Room No.- 3
157186ಸೇವಾಸಮಾಜ ಅಪ್‌-ಗ್ರೇಡೆಡ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 4Sevasamaja Up-Graded Primary School, Room No. - 4
157187ಸೇವಾಸಮಾಜ ಅಪ್‌-ಗ್ರೇಡಡ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 5Sevasamaja Up-Graded Primary School, Room No. - 5
157188ಸೇವಾಸಮಾಜ ಅಪ್‌-ಗ್ರೇಡೆಡ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 6Sevasamaja Up-Graded Primary School, Room No. - 6
157189ಡೆಕ್ಕನ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1Deccan English School, Room No. - 1
157190ಡೆಕ್ಕನ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2Deccan English School, Room No. - 2
157191ಸರ್ವೋದಯ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1Sarvodaya High School, Room No. - 1
157192ಲೈಟ್‌ ಆಫ್‌ ಏಷ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01Light Of Asia Kannada Higher Primary School, Room No.01
157193ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಯಂ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1Lakshmi Jayam English School, Room No. - 1
157194ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಯಂ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2Lakshmi Jayam English School, Room No. - 2
157195ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಯಂ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 3Lakshmi Jayam English School, Room No. - 3
157196ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಯಂ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 4Lakshmi Jayam English School, Room No. - 4
157197ಸರ್ವೋದಯ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2Sarvodaya High School, Room No. - 2
157198ಸರ್ವೋದಯ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -8Sarvodaya High School, Room No. - 8
157199ಸರ್ವೋದಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 3Sarvodaya High School, Room No. - 3
157200ಸರ್ವೋದಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 4Sarvodaya High School, Room No. - 4
157201ಪವನ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1Pavan English School, Room No. - 1
157202ಪವನ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2Pavan English School, Room No. - 2
157203ಸರ್ವೋದಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 5Sarvodaya High School, Room No. - 5
157204ಸರ್ವೋದಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 6Sarvodaya High School, Room No - 6
157205ಸರ್ವೋದಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 7Sarvodaya High School, Room No. - 7
157206ಬೆಂಗಳೂರು ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಸೊಸೈಟಿ (ರಿ), ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1Bangalore Education Society (R), Room No. - 1
157207ಬೆಂಗಳೂರು ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಸೊಸೈಟಿ (ರಿ), ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2Bangalore Education Society (R), Room No. - 2
157208ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಸೇವಾ ಸಂಘ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1Bharath Matha Seva Sangha, Room No. - 1
157209ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 01BBMP Community Hall, Room No-1
157210ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 02BBMP Community Hall, Room No-02
157211ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 01Govt Urdu Higher Primary School, Room No. - 1
157212ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1Govt. Kannada Higher Primary School, Room No. - 1
157213ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2Govt. Kannada Higher Primary School, Room No. - 2
 
Hosted By   Copyright (c) 2019, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.