2019 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final Electoral rolls of 2019 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
1561ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮುಳಗಲ್‌ ವ್ಯಾಲಿ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ನಂದಿನಿ ಲೇಔಟ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01Govt Higher Primary School, Mulagal Vally, Harijana Colony,Nandini Layout Room No-01
1562ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮುಳಗಲ್‌ ವ್ಯಾಲಿ, ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ನಂದಿನಿ ಲೇಔಟ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02Govt Higher Primary School, Mulagal Vally , Harijana Colony,Nandini Layout Room No-02
1563ಅಚಲ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ್ #31 ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮೈನ್ ರೋಡ್ ನಂದಿನಿ ಲೇಔಟ್ ಕೊಠಡಿ ನಂ -1Achala Vidyanikethan #31 Kanteerava Studio Main Road Nandini Layout Room No-1
1564ಅಚಲ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ್ #31 ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮೈನ್ ರೋಡ್ ನಂದಿನಿ ಲೇಔಟ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -02Achala Vidyanikethan #31 Kanteerava Studio Main Road Nandini Layout Room No-02
1565ಅಚಲ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ್ #31 ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮೈನ್ ರೋಡ್ ನಂದಿನಿ ಲೇಔಟ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -02Achala Vidyanikethan #31 Kanteerava Studio Main Road Nandini Layout Room No-02
1566ಅನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ (ಕೆ.ಎನ್‌. ಗೀತಾ ಶಾಲೆ),ನಂ-27,5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ,ಪರಿಮಳನಗರ.ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01Anu Public School(K N Geetha School),No-27, 5 th Cross, Parimala Nagar Room No-01
1567ಅನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್(ಕೆ.ಎನ್‌. ಗೀತಾ ಶಾಲೆ),ನಂ 27,5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ,ಪರಿಮಳನಗರ,ನಂದಿನಿ ಲೇಔಟ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02Anu public School ( K N Geetha School) No-27 5th Cross Parimalaನagara nandini Layout Room No-02
1568ಅನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ (ಕೆ.ಎನ್‌. ಗೀತಾ ಶಾಲೆ),ನಂ 27,5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ,ಪರಿಮಳನಗರ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Anu Public School (K N Geetha School),No27, 5th Cross, Parimala Nagar Room No-3
1569ಅನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ (ಕೆ.ಎನ್‌. ಗೀತಾ ಶಾಲೆ),ನಂ 27,5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ,ಪರಿಮಳನಗರ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Anu Public School (K N Geetha School), No 27, 5th Cross, Parimalanagar Room No-4
15610ಇಂಡಿಯನ್‌ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ನಂ 52, 12ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ನಂದಿನಿ ಬಡಾವಣೆ ರೂಂ ನಂ 1,Indian National High School , No 52, 12th Main Road,4th Block Nandini Layout , Room No 1
15611ಇಂಡಿಯನ್‌ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ,ರೂಂ ನಂ 2, ನಂ 52, 12ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ನಂದಿನಿ ಬಡಾವಣೆIndian National High School , Room No 2 , No 52, 12th Main Road,4th Block Nandini Layout
15612ಇಂಡಿಯನ್‌ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 3, ನಂ 52, 12ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ನಂದಿನಿ ಬಡಾವಣೆIndian National High School , Room No 3 , No 52, 12th Main Road,4th Block Nandini Layout
15613ಇಂಡಿಯನ್‌ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ .4, ನಂ 52, 12ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ನಂದಿನಿ ಬಡಾವಣೆIndian National High School , Room No 4, No 52, 12th Main Road,4th Block Nandini Layout
15614ಶಿಕ್ಷಾನಿಕೇತನ್ ಸ್ಕೂಲ್ # 137 , 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ,ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -01Shikshanikathan School #137 2nd Main Road ,Rajiv Gandhi Nagara Room No-01
15615ಶಿಕ್ಷಾನಿಕೇತನ್ ಸ್ಕೂಲ್ # 137 , 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ,ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -02Shikshanikathan School #137 2nd Main Road ,Rajiv Gandhi Nagara Room No-02
15616ಲುರ್ಡ್ಸ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ #16 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಡಾಲರ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ನಂದಿನಿ ಲೇಔಟ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -01Lourds High School #16 1st Main Road Dollors Scheme Nandini Layout Room No-01
15617ಕಾರ್ಮಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ನಂ-19/20, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ನಂಜುಡೇಶ್ವರನಗರ, ಬೆಂ-96, ರೂಂ ನಂ-1Carmel Garden high School, No 19/20, 2nd Main road Nanjundeshwara nagara, B-96 room No 01
15618ಕಾರ್ಮಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ನಂ-19/20, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ನಂಜುಡೇಶ್ವರನಗರ, ಬೆಂ-96, ರೂಂ ನಂ-02Carmel Garden High School NO 19/20. 2nd main road Nanjundeshwra nagara B -96 room No 2
15619ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ನಗರ ನಂದಿನಿ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂ-96, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt Higher Primary School, Krishanandanagar, Nandini Layout, B-96, Room No-1
15620ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ನಗರ ನಂದಿನಿ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂ-96, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt Higher Primary School, Krishanandanagar, Nandini Layout, B-96, Room No-2
15621ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ನಗರ ನಂದಿನಿ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂ-96, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Govt Higher Primary School, Krishanandanagar, Nandini Layout, B-96, Room No-3
15622ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ನಗರ ನಂದಿನಿ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂ-96, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-04Govt Higher Primary School, Krishanandanagar, Nandini Layout, B-96, Room No-04
15623ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ನಗರ ನಂದಿನಿ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂ-96, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-05Govt Higher Primary School, Krishanandanagar, Nandini Layout, B-96, Room No-05
15624ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ನಗರ ನಂದಿನಿ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂ-96, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-06Govt Higher Primary School, Krishanandanagar, Nandini Layout, B-96, Room No-06
15625ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ನಗರ ನಂದಿನಿ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂ-96, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-07Govt Higher Primary School, Krishanandanagar, Nandini Layout, B-96, Room No-07
15626ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ- 3, ಬೆಂಗಳೂರು-96Govt High School ,Krishnanda Nagar , Room No 3 Bangalore-96
15627ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ನಗರ ಬೆಂ-96Anganavadi Kendra, Krishnanda Nagar,B-96
15628ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ನಗರ, ಬೆಂ-96, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt High School, Krishnanda Nagar, B-96, Room No-1
15629ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ನಗರ, ಬೆಂ-96, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt High School, Krishnanda Nagar, B-96, Room No-2
15630ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಗೌತಮ್ ನಗರ ಬೆ-560022Angavandi Kendra Gowtham Nagar Bangalore-22
15631ಟಾಗೂರ್ ಮೇಮೋರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮಾರಪ್ಪನ ಪಾಳ್ಯ ಬೆಂ-22Tagore Memorial Primary And High School, Marappanapalya, B-22
15632ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ-1Bruhath Bangalore Mahanagara Palike Higher Primary School, Room NO-1
15633ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಇಂಡಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್‌ ಸಬರ್ಬ್ ಮಾರಪ್ಪನ ಪಾಳ್ಯ ಬೆಂ-22, ರೂಂ ನಂ-02Bruhath Bangalore Mahanagara Palike Higher Primary School, Indstrial Subrab, Marappana palya B-22, Room NO-02
15634ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ-03Bruhath Bangalore Mahanagara Palike Higher Primary School, Room NO-03
15635ವಿವೇಕಾನಂದ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು ರೂಂ ನಂ-1Vivekanda Mahila Collage, Room No-1
15636ವಿವೇಕಾನಂದ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು ರೂಂ ನಂ-2Vivekanda Mahila Collage, Room No-2
15637ಮದರ್‌ ಥೆರೇಸಾ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಸಂಖ್ಯೆ - 10, 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ,1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ್ವರನಗರ, ಬೆಂಗಳೊರು 560096, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01Mother Theresa Kannada higher Primary School No -10, 6th Cross,1st Main road, Srikanteshwara Nagara Bangalore-560096, Room No -01
15638ಸೈಂಟ್ ಪಾಲ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ನಂ 10, 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಶಂಕರ್ ನಗರ ಬೆಂ-560096 ರೂಂ ನಂ 01St Paul's English Primary & high School, No 10, 5th main road Shankar nagara B -560096 Room No 01
15639ಸೈಂಟ್ ಪಾಲ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ನಂ 10, 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಶಂಕರ್ ನಗರ ಬೆಂ-560096 ರೂಂ ನಂ 02St Paul's English Primary & high School, No 10, 5th main road Shankar nagara B -560096 Room No 02
15640ಸೈಂಟ್ ಪಾಲ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ನಂ 10, 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಶಂಕರ್ ನಗರ ಬೆಂ-560096 ರೂಂ ನಂ 03St Paul's English Primary & high School, No 10, 5th main road Shankar nagara B -560096 Room No 03
15641ಸೈಂಟ್ ಪಾಲ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ನಂ 10, 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಶಂಕರ್ ನಗರ ಬೆಂ-560096 ರೂಂ ನಂ 04St Paul's English Primary & high School, No 10, 5th main road Shankar nagara B -560096 Room No 04
15642ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ದೇಹಾರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಯುವಕೇಂದ್ರ, ಆಶೋಕ್ ಪುರಂ ಬೆಂ-560022.Netaji Subash Chandra bose Fitness & Youth Center Ashok puram B-560022
15643ಅಶೋಕ ಪುರಂ ಔಷಧಾಲಯ ಅಶೋಕ ಪುರಂ ಬೆ-560022Ashok puram Drug House Ashok puram B-560022
15644ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -1,ನಂ ಸಿಎ 19 ಎಸ್‌ಎಫ್‌ಹೆಚ್‌ಎಸ್‌ ನಂದಿನಿ ಲೇಔಟ್Oxford English School , Room No - 1, No CA 19 SFHS Nandini layout
15645ಲುರ್ಡ್ಸ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ # 16 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಡಾಲರ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ನಂದಿನಿ ಲೇಔಟ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -02Lours High School # 16 1st Main Road Dollors Scheme Nandini Layout Room No-02
15646ಲುರ್ಡ್ಸ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ # 16 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಡಾಲರ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ನಂದಿನಿ ಲೇಔಟ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -03Lours High School # 16 1st Main Road Dollars Scheme Nandini Layout Room No-03
15647ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಕಾಂಪೋಸೀಟ್ ಪಿ ಯೂ ಕಾಲೇಜ್ ನಂ ಸಿ ಎ 19 ಎಸ್‌ ಎಫ್‌ ಹೆಚ್‌ ಎಸ್‌ ನಂದಿನಿ ಬಡಾವಣೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2,Oxford English School & Oxford Composit P U College , No C A 19 S F H S Nandini Layout , Room No - 2
15648ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಕಾಂಪೋಸೀಟ್ ಪಿ ಯೂ ಕಾಲೇಜ್ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -3, ನಂ ಸಿ ಎ 19 ಎಸ್‌ ಎಫ್‌ ಹೆಚ್‌ ಎಸ್‌ ನಂದಿನಿ ಬಡಾವಣೆOxford English School & Oxford Composit P U College , Room No- 3, No C A 19 S F H S Nandini Layout
15649ನಂದಿನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -01 ನಂ- 13, 10ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ನಂದಿನಿ ಲೇ ಔಟ್‌Nandini Public School ,Room No-01 No 13, 10 th Main Road,4th Block Nandini Layout
15650ನಂದಿನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ , ರೂಂ ನಂ 2 , ನಂ 13, 10 ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ನಂದಿನಿ ಬಡಾವಣೆNandini Public School , Room No2, No13, 10 th Main Road,4th Block Nandini Layout
15651ನಂದಿನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 3, ನಂ 13, 10 ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ,4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ನಂದಿನಿ ಬಡಾವಣೆNandini Public School , Room No - 3, No13, 10th Main Road.,4th Block Nandini Layout
15652ನಂದಿನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -4, ನಂ 13, 10 ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ,4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ನಂದಿನಿ ಬಡಾವಣೆNandini Public School , Room No -4, No13, 10th Main Road.,4th Block Nandini Layout
15653ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ # 52 12ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ನಂದಿನಿ ಲೇಔಟ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -05Indian National High School #52 12th Main Road 4th Block Nandini Layout Room No-05
15654ರಾಜಾಜಿ ನಗರ ವಿದ್ಯೋದಯ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರ್ರೀ ಮಹಾ ಪ್ರಜ್ಞ್ಯ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -01Rajaji Nagara Vidyodhaya Socity Acharya Sri Maha Pragna High School,Room No-01
15655ರಾಜಾಜಿ ನಗರ ವಿದ್ಯೋದಯ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರ್ರೀ ಮಹಾ ಪ್ರಜ್ಞ್ಯ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -02Rajaji Nagara Vidyodhaya Socity Acharya Sri Maha Pragna High School,Room No-02
15656ಎಸ್‌ ಜಿ ಇಂಟರ್‌ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1S G International Public School , Room No - 1
15657ಎಸ್‌ ಜಿ ಇಂಟರ್‌ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2S G International Public School , Room No - 2
15658ಎಸ್‌ ಜಿ ಇಂಟರ್‌ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 3S.G. International Public School , Room No - 3
15659ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ರೂಂ ನಂ.1Max Muller Public School, Room No.1
15660ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ರೂಂ ನಂ.2Max Muller Public School, No.2
15661ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಟೈಲರಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಹಾಲ್ 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಶಂಕರ ನಗರ ಬೆ-560096Bruhath Bangalore Mahanagara Palike, Tailoring Training Center Hall 1st maina road Shankar nagara B-560096
15662ಬಿ ಎನ್‌ ಇ ಎಸ್‌ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1B N E S Degree Collage , Room No - 1
15663ಬಿ ಎನ್‌ ಇ ಎಸ್‌ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2B N E S Degree Collage , Room No - 2
15664ಲಿಟಲ್‌ ಲಿಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Little Lilly English School , Room No - 1
15665ಲಿಟಲ್‌ ಲಿಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Little Lilly English School , Room No - 2
15666ಸಹಾಯ ಕ ಕೇಂದ್ರ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್‌ ಪಾರ್ಕ್‌, ರೂಂ ನಂ 1Help Centre B B M P Circular Park, Room No 1
15667ಕಿರಣ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1Kiran English School , Room No - 1
15668ಕಿರಣ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2Kiran English School , Room No - 2
15669ಎಸ್‌.ಜಿ. ಇಂಟರ್‌ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌ ರೂಂ ನಂ - 4S.G Internation Public School , Room No - 4
15670ಎಸ್‌.ಜಿ. ಇಂಟರ್‌ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌ ರೂಂ ನಂ - 5S.G. Internation Public School Room No - 5
15671ಲಿಟಲ್‌ ಲಿಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1Little Lilly English School , Room No - 1
15672ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಚೇರಿ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸರ್ವೀಸ್ ರೋಡ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಡಾವಣೆ ಮುಂಭಾಗ ಬೆಂ-86Asst Executive Engg Office Bruhat Bangalore Mahanagara Palike, Service road, Mahalakshmi Layout Enterance Bangalore 86
15673ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವಡ್ಡರಪಾಳ್ಯ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಡಾವಣೆ , ಬೆಂ 86 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt Higher Primary School Vaddarapalya, Mahalakshmi Layout, Bangalore 86 Room No-1
15674ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2,ವಡ್ಡರಪಾಳ್ಯ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಡಾವಣೆ ಬೆಂಗಳೂರು 86Govt higher Primary School , Room No - 2, Vaddarapalya, Mahalakshmi Layout, Bangalore 86
15675ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 3,ವಡ್ಡರಪಾಳ್ಯ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 86Govt Higher Primary School , Room No - 3, Vaddarapalya, Mahalakshmi Layout, Bangalore 86
15676ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4,ವಡ್ಡರಪಾಳ್ಯ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಡಾವಣೆ , ಬೆಂಗಳೂರು 86Govt Higher Primary School ,Room no 4, Vaddarapalya, Mahalakshmi Layout, Bangalore 86
15677ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 6Jagajyothi Basaveshwara High School Room No - 6
15678ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 7Jagajyothi Basaveshwara High School, Room No - 7
15679ಮದರ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ನರ್ಸರಿ ಪ್ರೈಮರೀ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ ,ನಂ.158, 14ನೇಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮುನೇಶ್ವರ ಬ್ಲಾಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Mother Public Nursery Primary and High School,No.158, 14th Mainroad, Muneshwara Block, Bangalore Room No 1
15680ಮದರ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ನರ್ಸರಿ ಪ್ರೈಮರೀ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ ,ನಂ.158, 14ನೇಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮುನೇಶ್ವರ ಬ್ಲಾಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Mother Public Nursery Primary and High School,No.158, 14th Mainroad, Muneshwara Block, Bangalore Room No 2
15681ಮದರ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ನರ್ಸರಿ ಪ್ರೈಮರೀ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ ,ನಂ.158, 14ನೇಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮುನೇಶ್ವರ ಬ್ಲಾಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Mother Public Nursery Primary and High School,No.158, 14th Mainroad, Muneshwara Block, Bangalore Room No 3
15682ಮದರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನರ್ಸರಿ, ಪೃಮೆರಿ ಅಂಡ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್, ನಂ-158, 14ನೇ ಮೈನ್ ರೋಡ ಮುನೇಶ್ವರ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು-560086 ರೂಂ ನಂ-04Mother Public Nursurey,Primery and Hight School,No-158, 14th Main Road, Muneshwara Block,Bangalore-560086 Room No-04
15683ಸೇಂಟ್‌ ಥಾಮಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1,8ನೇ ಸಿ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ , ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ, ಬೆಂಗಳೂರುSt Thomas English School , Room No - 1, 8 th C Cross Road , Gelayarabalaga, Bangalore
15684ಸೇಂಟ್‌ ಥಾಮಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2,8ನೇ ಸಿ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ , ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ, ಬೆಂಗಳೂರುSt Thomas English School , Room No - 2, 8 th C Cross , Gelayarabalaga, Bangalore
15685ಮದರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನರ್ಸರಿ, ಪೃಮೆರಿ ಅಂಡ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್, ನಂ-158, 14ನೇ ಮೈನ್ ರೋಡ ಮುನೇಶ್ವರ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು-560086 ರೂಂ ನಂ-05Mother Public Nursurey,Primery and Hight School, No-158, 14th Main Road, Muneshwara Block,Bangalore-560086 Room NO-05
15686ಬಿ ಬಿ ಎಮ್ ಪಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ # ಜೈ ಮಾರುತಿ ನಗರ ವೃತ್ತ ನಂದಿನಿ ಲೇಔಟ್B B M P Anganavadi Kendra # Jai Maruthi Nagar Circul Nanadini Layout
15687ಬಿ ಬಿ ಎಮ್ ಪಿ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಹಾಲ್ 1ನೇ ಮೈನ್ ರೋಡ್ ಜೈ ಮಾರುತಿ ನಗರ ನಂದಿನಿ ಲೇಔಟ್B B M P Tailaring Hall 1st Main Road Jai Maruthi Nagara nandini Layout
15688ಬಿ ಬಿ ಎಮ್ ಪಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಜೈ ಮಾರುತಿ ನಗರ ಸರ್ಕಲ್ ನಂದಿನಿ ಲೇಔಟ್ , ಬೆಂಗಳೂರು -560096B B M P Anganavaadi kendra Bayalu Ranga Mandira Play Ground Jaimarutinagara Circle Nandini Layout Bangalore-560096
15689ಪಿ.ಡಬ್ಯ್ಲೂಡಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ 2ನೇ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಕ್ ರಸ್ತೆ ನಂದಿನಿ ಲೇಔಟ್ ಬೆ -96P W D DIVISIONAL OFFICER OFFICE, 2ND CIRCULAR PARK ROAD, NANDINI LAYOUT BANGALORE -96
15690ಅಂಬಿಕಾ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1, 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ , ಜೈಮಾರುತಿನಗರ, ನಂದಿನಿ ಬಡಾವಣೆAmbika Kannada High School , Room No - 1, 3 rd Cross, Maruthinagar, Nandini Layout
15691ಅಂಬಿಕಾ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -2, 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ , ಜೈಮಾರುತಿನಗರ, ನಂದಿನಿ ಬಡಾವಣೆAmbika Kannada High School , Room No - 2, 3 rd Cross, Maruthinagar, Nandini Layout
15692ಅಂಬಿಕಾ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 3, 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ , ಜೈಮಾರುತಿನಗರ, ನಂದಿನಿ ಬಡಾವಣೆAmbika Kannada High School , Room No - 3, 3 rd Cross, Maruthinagar, Nandini Layout
15693ಇಂಡಿಯನ್ ಕೇಂಬಿಡ್ಜ ಸ್ಕೂಲ್ # 55 6ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಜೈ ಮಾರುತಿ ನಗರ ನಂದಿನಿ ಲೇಔಟ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -01Indian Cambidze School # 55 6th Cross Jai Maruthi Nagara nandini Layout Room No-1
15694ಇಂಡಿಯನ್ ಕೇಂಬಿಡ್ಜ ಸ್ಕೂಲ್ # 55 6ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಜೈ ಮಾರುತಿ ನಗರ ನಂದಿನಿ ಲೇಔಟ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -02Indian Cambidze School # 55 6th Cross Jai Maruthi Nagara nandini Layout Room No-2
15695ರಾಜಾಜಿ ನಗರ ವಿದ್ಯೋದಯ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರ್ರೀ ಮಹಾ ಪ್ರಜ್ಞ್ಯ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -03Rajaji Nagara Vidyodaya Education Socity Acharya sri Maha Pragna High School Room No-03
15696ಸಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಸೆಂಟರ್‌ ವಿದ್ಯೋದಯ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1, 31ನೇಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ , ಜೈಮಾರುತಿನಗರCity Education Center Vidyodya Public School , Room No - 1, 31 th Main Road, Jaimaruthi Nagar
15697ಸಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಸೆಂಟರ್‌ ವಿದ್ಯೋದಯ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2,31ನೇಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಜೈಮಾರುತಿನಗರCity Education Center VidyodayaPublic School , Room No - 2,31th Mainroad, Jaimaruthinagar
15698ಅಂಬಿಕಾ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ,ರೂಂ ನಂ1 ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಶಾಲೆ ರಸ್ತೆ , ಜೈ ಮಾರುತಿ ನಗರAmbika Nursery And Primary high School ,Room No1 Siddaganga School Road, Jaimaruthinagar
15699ಅಂಬಿಕಾ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2 ಸಿದ್ದಗಂಗಾಶಾಲೆ ರಸ್ತೆ, ಜೈಮಾರುತಿನಗರAmbika Nursery And Primary high School , Room No - 2,Siddaganga School Road, Jaimaruthinagar
156100ಅಂಬಿಕಾ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 3,ಸಿದ್ದಗಂಗಾಶಾಲೆ ರಸ್ತೆ, ಜೈಮಾರುತಿನಗರAmbika Nursery And Primary High School , Room No - 3, Siddaganga School Road, Jaimaruthinagar
156101ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬಯಲು ರಂಗ ಮಂದಿರ,60 ಅಡಿರಸ್ತೆ, ಜೆ ಸಿ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-560086, ರೂಂ ನಂ-01BBMP Bayalu Ranga Mandira, 60feet Road, JC nagar,Banglore-560086, Room No-01
156102ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬಯಲು ರಂಗ ಮಂದಿರ,60 ಅಡಿರಸ್ತೆ, ಜೆ ಸಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560086, ರೂಂ ನಂ-02BBMP Bayalu Ranga Mandira, 60feet Road, JC nagar, Bangalore - 560086, Room No-02
156103ಮಿತ್ರವೃಂದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, #32,9ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಜೆ ಸಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560086, ರೂಂ ನಂ-01Mithra Vrinda Education Trust, #32, 9th cross, JC Nagar, Bangalore - 560086, Room No-01
156104ಮಿತ್ರವೃಂದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್,#32,9ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಜೆ ಸಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560086, ರೂಂ ನಂ-02Mithra Vrinda Education Trust,#32, 9th cross, JC Nagar, Bangalore - 560086 Room No-02
156105ನ್ಯೂ ಆಕ್ಸ್ ಫರ್ಡ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ನಂ-25,1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಜೆ ಸಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560086, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01New Oxford English School, No-25, 1st Main Road, J C Nagar, Bangalore-560086 Room No-01
156106ನ್ಯೂ ಆಕ್ಸ್ ಫರ್ಡ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ನಂ-25, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಜೆ ಸಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560086, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02New Oxford English School,No-25 1st Main Road, J C Nagar, Bangalore-560086 Room No-02
156107ನ್ಯೂ ಆಕ್ಸ್ ಫರ್ಡ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ನಂ#25, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಜೆ ಸಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560086, ರೂಂ ನಂ-03New Oxford English School,No-25 1st Main Road, J C Nagar, Bangalore-560086 Room No-03
156108ನ್ಯೂ ಆಕ್ಸ್ ಫರ್ಡ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ನಂ#25, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಜೆ ಸಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560086, ರೂಂ ನಂ-04New Oxford English School,No-25 1st Main Road, J C Nagar, Bangalore-560086, Room No-04
156109ನಳಂದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01Nalanda Public School, Room No-01
156110ನಳಂದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02Nalanda Public School, Room No-02
156111ಸಂಹಿತ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ–01Samhitha English School, Room No-01
156112ಸಂಹಿತ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ–02Samhitha English School, Room No-02
156113ಸಂಹಿತ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ- 3Samhitha English School, Room No-3
156114ಸೆಂಟ್ ಅಂಥೋನಿ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್, ನಂ-71&72, 6ನೇ ಎ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 14ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ,ಜೆ ಸಿ ನಗರ, ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560086, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01St. Anthony's High School, No-71&72, 6th A Main, 14th Cross, J C Nagara, Kurubarahalli, Bangalore-560086, Room No-01
156115ಸೆಂಟ್ ಅಂಥೋನಿ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್, ನಂ-71&72, 6ನೇ ಎ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 14ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ,ಜೆ ಸಿ ನಗರ, ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560086, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02St. Anthony's High School, No-71&72, 6th A Main,14th Cross,J C Nagara, Kurubarahalli, Bangalore-560086, Room No-02
156116ಸೆಂಟ್ ಅಂಥೋನಿ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್, ನಂ-71&72, 6ನೇ ಎ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 14ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ,ಜೆ ಸಿ ನಗರ, ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560086, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-03St. Anthony's High School, No-71&72, 6th A Main, 14th Cross, J C Nagara, Kurubarahalli, Bangalore-560086, Room No-03
156117ಸೆಂಟ್ ಅಂಥೋನಿ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್, ನಂ-71&72, 6ನೇ ಎ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 14ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ,ಜೆ ಸಿ ನಗರ, ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560086, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-04St. Anthony's High School, No-71&72, 6th A Main, 14th Cross, J C Nagara, Kurubarahalli, Bangalore-560086, Room No-04
156118ನಳಂದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-03Nalanda Public School, Room No-03
156119ನಳಂದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ನಂ-13, 16ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಜೆ ಸಿ ನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-560086, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01Nalanda Public School, No-13, 16th Main Road, J C Nagar, Bangalore-560086 Room No-01
156120ನಳಂದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ನಂ-13, 16ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಜೆ ಸಿ ನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-560086, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02Nalanda Public School, No-13, 16th Main Road, J C Nagar, Bangalore-560086 Room No-02
156121ನಳಂದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ನಂ-13, 16ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಜೆ ಸಿ ನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-560086, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-03Nalanda Public School, No-13, 16th Main Road, J C Nagar, Bangalore-560086 Room No-03
156122ಸರ್ವೋದಯ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ- 1Sarvodaya School Of Nursing, Room No-1
156123ಸರ್ವೋದಯ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ- 2Sarvodaya School Of Nursing, Room No-2
156124ಅತ್ರೇಯ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ್, ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ- 1Atreya Vidyaniketan, School Room No-01
156125ಅತ್ರೇಯ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ್, ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ- 2Atreya Vidyaniketan, School, Room No-02
156126ನಳಂದ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು(ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಕಾಲೇಜು), 11ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಜೆ ಸಿ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-560086 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01Nalanda Pre-University Collage(Ambedkar Collage) 11th Mainroad, J C Nagar, Bangalore-560086 Room No-01
156127ನಳಂದ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು(ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಕಾಲೇಜು), 11ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಜೆ ಸಿ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-560086 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02Nalanda Pre-University Collage(Ambedkar Collage) 11th Mainroad, J C Nagar, Bangalore-560086 Room No-02
156128ನಳಂದ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು(ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಕಾಲೇಜು), 11ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಜೆ ಸಿ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-560086 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-03Nalanda Pre-University Collage(Ambedkar Collage) 11th Mainroad, J C Nagar, Bangalore-560086 Room No-03
156129ನಳಂದ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು(ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಕಾಲೇಜು), 11ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಜೆ ಸಿ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-560086 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-04Nalanda Pre-University Collage(Ambedkar Collage) 11th Mainroad, J C Nagar, Bangalore-560086 Room No-04
156130ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಟ್ಟಡ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್(ಪೋಲಿಸ್ ಚೌಕಿ) 60ಅಡಿ ರಸ್ತೆ ಜೆ ಸಿ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-560086, ರೂಂ ನಂ-01BBMP Building Tailoring Center(Police Chouki) 60feet Road, J C Nagara Bangalore-560086, Room No-01
156131ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಟ್ಟಡ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್(ಪೋಲಿಸ್ ಚೌಕಿ) 60ಅಡಿ ರಸ್ತೆ ಜೆ ಸಿ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-560086, ರೂಂ ನಂ-02BBMP Building Tailoring Center(Police Chouki) 60feet Road, J C Nagara Bangalore-560086, Room No-02
156132ಕೆನರ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ,ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ ರಸ್ತೆ , ಜೆ ಸಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560086 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01Kanara English School, pipe line J C Nagar, Banglore-560086 Room No-01
156133ಕೆನರ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ,ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ ರಸ್ತೆ , ಜೆ ಸಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560086 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02Kanara English School, pipe line J C Nagar, Banglore-560086 Room No-02
156134ಕೆನರ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ,ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ ರಸ್ತೆ , ಜೆ ಸಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560086 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-03Kanara English School, pipe line J C Nagar, Banglore-560086 Room No-03
156135ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,6ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,2ನೇ ಹಂತ,ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಬಡಾವಣೆ,ಬೆ-86 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01Jagajyothi Basaveshwara High School,6th Main Road, 2nd Stg,MahalakshmiLayout,B-86 Room No-01
156136ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,6ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,2ನೇ ಹಂತ,ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಬಡಾವಣೆ,ಬೆ-86 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02Jagajyothi Basaveshwara High School,6th Main Road, 2nd Stg,MahalakshmiLayout,B-86 Room No-02
156137ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,6ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,2ನೇ ಹಂತ,ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಬಡಾವಣೆ,ಬೆ-86 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-03Jagajyothi Basaveshwara High School,6th Main Road, 2nd Stg,MahalakshmiLayout,B-86 Room No-03
156138ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,6ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,2ನೇ ಹಂತ,ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಬಡಾವಣೆ,ಬೆ-86 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-04Jagajyothi Basaveshwara High School,6th Main Road, 2nd Stg,MahalakshmiLayout,B-86 Room No-04
156139ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,6ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,2ನೇ ಹಂತ,ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಬಡಾವಣೆ,ಬೆ-86 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-05Jagajyothi Basaveshwara High School,6th Main Road, 2nd Stg,MahalakshmiLayout,B-86 Room No-05
156140ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಸೊಸೈಟಿ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1,ಪಶ್ಚಿಮಕಾರ್ಡ್‌ರಸ್ತೆ,2ನೇಹಂತ,ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ,ಬೆ-86Ambedkar Memorial Society, Room no-1, West of Card Road, 2nd Stage, BashaveshwaraNagar,B-86
156141ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಸೊಸೈಟಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2,ಪಶ್ಚಿಮಕಾರ್ಡ್‌ ರಸ್ತೆ,2ನೇಹಂತ,ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ,ಬೆ-86Ambedkar Memorial Society, Room No - 2, West of Card Road, 2nd Stage, BashaveshwaraNagar, B-86
156142ಕರ್ನಾಟಕ ಮರಾಠ ವೆಲ್‌ಫೇರ್‌ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌ ವಿಧ್ಯಾನಿಕೇತನ್, ಪಶ್ಚಿಮಕಾರ್ಡ್‌ರಸ್ತೆ, ಬೆಂ-86 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Karnataka Maratha Welfare Association Vidhyanikethan ,West of Chord Road, B 86 Room No-1
156143ಕರ್ನಾಟಕ ಮರಾಠ ವೆಲ್‌ಫೇರ್‌ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌ ವಿಧ್ಯಾನಿಕೇತನ್ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2, ಪಶ್ಚಿಮ ಕಾರ್ಡ್‌ರಸ್ತೆ, ಬೆಂ-86Karnataka Maratha Welfare Association Vidhyanikethan, Room No - 2, West of Chord Road, B-86
156144ಕರ್ನಾಟಕ ಮರಾಠ ವೆಲ್‌ಫೇರ್‌ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌ ವಿಧ್ಯಾನಿಕೇತನ್ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಪಶ್ಚಿಮ ಕಾರ್ಡ್‌ರಸ್ತೆ, ಬೆ-86Karnataka Maratha Welfare Association Vidhyanikethan , Room No - 3, West of Chord Road, B-86
156145ಯುನಿವರ್ಸಲ್‌ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಸೊಸೈಟಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1,11ನೇ ಮುಖ್ಯ, ಪಶ್ಚಿಮ ಕಾರ್ಡ್‌ರಸ್ತೆ ಬೆ-86Universal Education Society High School, Room No - 1,11th Cross, West Of Chord Road.B-86
156146ಯುನಿವರ್ಸಲ್‌ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಸೊಸೈಟಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2,ಪಶ್ಚಿಮ ಕಾರ್ಡ್‌ರಸ್ತೆ,ಬೆ-86Universal Education Society High School, Room No 2, West of Chord Road.B-86
156147ಅನುಪಮ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಶಂಕರ ಮಠ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು-560086,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01Anupama High School ,Shankaramata Main Road, Kurubarahalli Bangalore-560086,Room no-01
156148ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು-560086,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1Govt. Higher Primary School , 3rd Cross Road, Kurubarahalli Bangalore-560086, Room No -1
156149ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು-560086,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02Govt. Higher Primary School , 3rd Cross Road, Kurubarahalli Bangalore-560086, Room No-02
156150ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು-560086,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-03Govt. Higher Primary School ,3rd cross road, Kurubarahalli Bangalore-560086,Room No-03
156151ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,, 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು-560086,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-04Govt. Higher Primary School , 3rd Cross Road, Kurubarahalli Bangalore-560086,Room No-04
156152ಅರುಣೋದಯ ಅನುದಾನಿತ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ- 1Arunodaya Anudanita Kannada Higher Primary School, Room No-1
156153ವ್ಯಾಲಿ ಕಾಲೇಜ್‌ ಆಫ್‌ ಫಾರ್ಮಸಿ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Valley College Of Pharmacy, Room No -1
156154ವ್ಯಾಲಿ ಕಾಲೇಜ್‌ ಆಫ್‌ ಫಾರ್ಮಸಿ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -2Valley College of Pharmacy ,Room No - 2
156155ವಿಕಾಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Vikas Central School, Room No.1
156156ಅತ್ರೇಯ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ್ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ- 3Atreya Vidyaniketan, School, Room No-03
156157ಅತ್ರೇಯ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ್, ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ- 4Atreya Vidyaniketan School, Room No-04
156158ದಿ ನ್ಯೂ ಆಕ್ಸ್ ಫರ್ಡ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1The New Oxford English School,Room No-1
156159ದಿ ನ್ಯೂ ಆಕ್ಸ್ ಫರ್ಡ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2The New Oxford English School, Room No-2
156160ಸೇಂಟ್‌ ಮೇರಿಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಡಾವಣೆ 2ನೇ ಹಂತ ಬೆಂಗಳೂರು-560086,ರೂಂ ನಂ-1St Mary's English School, Karanataka Layout 2nd Stage Bangalore-560086,Room No-1
156161ಸೇಂಟ್‌ ಮೇರಿಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಡಾವಣೆ 2ನೇ ಹಂತ ಬೆಂಗಳೂರು-560086,ರೂಂ ನಂ-2St Mary's English School, Karanataka Layout 2nd Stage Bangalore-560086,Room No-2
156162ಸೇಂಟ್‌ ಮೇರಿಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಡಾವಣೆ 2ನೇ ಹಂತ ಬೆಂಗಳೂರು-560086,ರೂಂ ನಂ-3St Mary's English School, Karanataka Layout 2nd Stage Bangalore-560086,Room No-3
156163ಸೇಂಟ್‌ ಮೇರಿಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಡಾವಣೆ 2ನೇ ಹಂತ ಬೆಂಗಳೂರು-560086,ರೂಂ ನಂ-4St Mary's English School, Karanataka Layout 2nd Stage Bangalore-560086,Room No-4
156164ಅನುಪಮ ಅಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಶಂಕರಮಠ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು-560086,ರೂಂ ನಂ-02Anupama English School , Shankramata Main Road, Kurubarahalli Bangalore-560086, Room No-02
156165ಅನುಪಮ ಅಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಶಂಕರಮಠ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು-560086, ರೂಂ ನಂ-03Anupama English School , Shankramata Main Road, Kurubarahalli Bangalore-560086,Room No-03
156166ಇಂಡಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ (ಸೆಂಟ್ ಮೀರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್), ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಲೇಔಟ್, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560079 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Indian Public School,(St.Meera High School) Sathyanarayana Layout, Basaveshwaranagar, Bangalore-560079, Room-1
156167ಅನುಪಮ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಶಂಕರಮಠ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು-560086,ರೂಂ ನಂ-04Anupama High School, Shankramata Main Road,Kurubarahalli Bangalore-560086, Room No-04
156168ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಕೇತಮಾರನಹಳ್ಳಿ 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಬೆ-10Govt Higher & Middle School Room No 1, Kethamaranahalli 1st Block, Rajajinagar, B-10
156169ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ಕೇತಮಾರನಹಳ್ಳಿ 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಬೆ-560010Govt Higher & Middle School Room No. 2, Kethamaranahalli 1st Block, Rajajinagar, B-560010
156170ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಕೇತಮಾರನಹಳ್ಳಿ, 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ ಬೆ-560010Govt. Higher & Middle School, Room No.3, Kethamaranahalli, 1st Block, Rajajinagar B-560010
156171ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ (ಧೃವ ಧಾಮ), 19ನೇ ಹೆಚ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ ಬೆ -560010 ರೂಂ ನಂ-01Vidyavardhaka Sangha Sardar Patel School (Dhruva Dhama), 19th H Mainraod, 1st Blcok, Rajajinagar B-560010 Room No-01
156172ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ (ಧೃವ ಧಾಮ), 19ನೇ ಹೆಚ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ ಬೆ -10 ರೂಂ ನಂ-02Vidyavardhaka Sangha Sardar Patel School (Dhruva Dhama), 19th H Mainraod, 1st Blcok, Rajajinagar B-10 Room No-02
156173ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ (ಧೃವ ಧಾಮ), 19ನೇ ಹೆಚ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ ಬೆ -10 ರೂಂ ನಂ-03Vidyavardhaka Sangha Sardar Patel School (Dhruva Dhama), 19th H Mainraod, 1st Blcok, Rajajinagar B-10 Room No-03
156174ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ,ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ (ಧೃವಧಾಮ), 19ನೇ ಹೆಚ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಬೆ- 10 ರೂಂ ನಂ-04Vidyavardhaka Sangha ,Sardar Patel School (Dhruvadhama),19th H MainRoad, 1st Block Rajajiangar B-10 Room No-04
156175ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ,(ಸಪ್ತರಿಷಿ ಧಾಮ), 10ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ 1ನೇ ಎನ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಬೆ- 10 ರೂಂ ನಂ-01Vidyavardhaka Sangha ,(Saptharishi dhama),10th Cross, 1st N Block Rajajiangar B-10 Room No-01
156176ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ,(ಸಪ್ತರಿಷಿ ಧಾಮ), 10ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ 1ನೇ ಎನ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಬೆ- 10 ರೂಂ ನಂ-02Vidyavardhaka Sangha ,(Saptarisi dhama),10th Cross, 1st N Block Rajajiangar B-10 Room No-02
156177ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ,(ಸಪ್ತರಿಷಿ ಧಾಮ), 10ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ 1ನೇ ಎನ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಬೆ- 10 ರೂಂ ನಂ-03Vidyavardhaka Sangha ,(Saptarisi dhama),10th Cross, 1st N Block Rajajiangar B-10 Room No-03
156178ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ,(ಸಪ್ತರಿಷಿ ಧಾಮ),10ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ 1ನೇ ಎನ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಬೆ- 10 ರೂಂ ನಂ-04Vidyavardhaka Sangha ,(Saptarisi dhama),10th Cross, 1st N Block Rajajiangar B-10 Room No-04
156179ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದೊ ವಿಧ್ಯಮಂದಿರ್ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ ರೂಂ ನಂ-1, 5ನೇ ಎ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಸ್ಟೇಜ್, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ ಬೆ-86sri Aurobindo Vidhyamandir, Rajajinagar Education Society Room No-1, 5th A Mainroad, 2nd Stage, Basaveshwaranagar, B-86
156180ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದೊ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಸೊಸೈಟಿ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -2,5 ನೇ ಎ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 2ನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ ಬೆ-86Sri Aurobind೦ Vidyamandir Rajajinagar Education Society, Room No - 2,5 th A Main Road 2nd Stage, Basaveshwaranagar B-86
156181ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದೊ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಸೊಸೈಟಿ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -3,5 ನೇ ಎ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 2ನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ ಬೆ-86Sri Aurobind೦ Vidyamandir Rajajinagar Education Society, Room No - 3,5 th A Main Road 2nd Stage, Basaveshwaranagar B-86
156182ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದೊ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಸೊಸೈಟಿ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -4,5 ನೇ ಎ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 2ನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ ಬೆ-86Sri Aurobind೦ Vidyamandir Rajajinagar Education Society, Room No -4,5 th A Main Road 2nd Stage, Basaveshwaranagar B-86
156183ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದೊ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಸೊಸೈಟಿ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -5,5 ನೇ ಎ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 2ನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ ಬೆ-560086Sri Aurobind೦ Vidyamandir Rajajinagar Education Society, Room No -5,5 th A Main Road 2nd Stage, Basaveshwaranagar B-560086
156184ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಬಡಾವಣೆ, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-560079 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Indian High School, Sathyanarayana Layout, Bashaveshwaranagar Bangalore-560079, Room No-1
156185ರವಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ನಂ-72, 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು-560086,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Ravi English School, No-72, 6th Cross, Kurubarahalli Bangalore-560086,Room No-1
156186ರವಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,ನಂ-72, 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು-560086, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Ravi English School, No-72, 6th Cross, Kurubarahalli Bangalore-560086,Room No-2
156187ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1B.B.M.P Yoga Kendra, Room No-1
156188ರವಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ನಂ-72, 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು-560086, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Ravi English School,ನಂ-72, 6th Cross, Kurubarahalli Bangalore-560086,Room No-03
156189ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2B.B.M.P Yoga Kendra, Room No-2
156190ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,,3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕುರುಬರ ಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು-560086,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-05Govt. Higher Primary School, 3rd Cross, Kurubarahalli Bangalore-560086,Room No-05
156191ಶ್ರೀ ಅರೋಬಿಂದೊ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ್ , ರೂಂ ನಂ 1 , ನಂ 207/209 5 ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಕಾಲೋನಿ 3 ನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು -560079sri Aurobindo Vidya Mandir, Room No1, CA-207/209, 3rd stage, 5th main, kirloskar Colony, Basaveshwaranagara, Bangalore-560079
156192ಶ್ರೀ ಅರೋಬಿಂದೊ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ್ , ರೂಂ ನಂ 2 , ನಂ 207/209 5 ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಕಾಲೋನಿ 3 ನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು -560079Sri Aurobindo Vidya Mandir, Room No2, CA-207/209, 3rd stage, 5th main, kirloskar Colony, Basaveshwaranagara, Bangalore-560079
156193ಶ್ರೀ ಅರೋಬಿಂದೊ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ್ , ರೂಂ ನಂ 3 , ನಂ 207/209 5 ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಕಾಲೋನಿ 3 ನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು -560079Sri Aurobindo Vidya Mandir, Room No3, CA-207/209, 3rd stage, 5th main, kirloskar Colony, Basaveshwaranagara, Bangalore-560079
156194ಶ್ರೀ ಅರೋಬಿಂದೊ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ್ , ರೂಂ ನಂ 4 , ನಂ 207/209 5 ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಕಾಲೋನಿ 3 ನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು -560079Sri Aurobindo Vidya Mandir, Room No4 , CA-207/209, 3rd stage, 5th main, kirloskar Colony, Basaveshwaranagara, Bangalore-560079
156195ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಸ್ತೂರಿ ಬಡಾವಣೆ, ಕಮಲಾನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ,ಬೆಂಗಳೂರು -560079Gangadhareshwara Higher Primary School,Kasuturi Layout, Kamalanagar,Room No.1, Bangalore-560079
156196ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಸ್ತೂರಿ ಬಡಾವಣೆ, ಕಮಲಾನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಬೆಂಗಳೂರು -560079Gangadhareshwara Kannada Higher Primary School, Kasturi Layout, Kamalanagar,Room No.2, Bangalore-560079
156197ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕಸ್ತೂರಿ ಬಡಾವಣೆ, ಕಮಲಾನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3,ಬೆಂಗಳೂರು -560079Gangadhareshwara High School, Kasturi Layout, Kamalanagar, Room No.3,Bangalore-560079
156198ದೀನ ಸೇವಾ ನರ್ಸರಿ ,ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ , ನಂ -259,260,261, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕಮಲಾನಗರ ರೂಂ ನಂ -1, ಬೆಂಗಳೂರು -560079Deena Seva Nursery, Kannada Higher Primary and High School, NO-259,260,261,, 1st main, kamalanagara, Bangalore-560079
156199ದೀನ ಸೇವಾ ನರ್ಸರಿ ,ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ , ನಂ -259,260,261, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕಮಲಾನಗರ ರೂಂ ನಂ -2 , ಬೆಂಗಳೂರು -560079Deena Seva Nursery, Kannada Higher Primary and High School, NO-259,260,261,, 1st main, kamalanagara, Room no -2 , Bangalore-560079
156200ದೀನ ಸೇವಾ ನರ್ಸರಿ , ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ನಂ -259,260,261, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕಮಲಾನಗರ ರೂಂ ನಂ -3 ಬೆಂಗಳೂರು -560079Deena Seva Nursary, Kannada Higher Primary and High schoo, NO-259,260,261, 1st Main, kamalanagara, Room no-3 , Bangalore-560079
156201ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಜಯದೇವ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ನಂ.38 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮಣಿ ವಿಲಾಸ್‌ ಗಾರ್ಡನ್‌ ರಸ್ತೆ , ಕಮಲಾನಗರ,ರೂಂ ನಂ 1,ಬೆಂಗಳೂರು -560079Jagadguru Sri Jayadeva High School,No.38,1st main, Mani Vilas Garden Road, Kamalanagar, Room No1, Bangalore-560079
156202ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರೆ ಸರ್ವೆ ನಂ.46, 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ , ಕಮಲಾನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-79BBMP Anganawadi Kendra survey No.46, 4th Main Road,Kamalanagara Bangalore-79
156203ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ವಾರ್ಡ್-74 ಕಾಮಗಾರಿ ಇಲಾಖೆ, ಶಕ್ತಿಗಣಪತಿ ನಗರ, 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕಮಲಾನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-79BBMP Ward-74, Engineering Department,Shakthi Ganapathi Nagra, 3rd Cross, Kamalanagra Main Road, Bangalore-560079
156204ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ , ಕಾಮಗಾರಿ ವಾರ್ಡ್ ಕಛೇರಿ , ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಕಾಲೋನಿ 3 ನೇ ಸ್ಟೇಜ್ 4 ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು -560079BBMP Engineering Ward Office, Kirloskar colony 3rd stage 4th Block Basaveshwaranagara Bangalore-560079
156205ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಕಾಲೋನಿ 3 ನೇ ಸ್ಟೇಜ್ 4 ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು -560079B B M P Help Line Kirloskar Colony 3rd stage 4th Block Basaveshwaranagara Bangalore-560079
156206ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ , ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಕಾಲೋನಿ 3 ನೇ ಸ್ಟೇಜ್ 4 ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು -560079B B M P Tailoring Center Kirloskar colony 3rd stage 4th Block Basaveshwaranagara Bangalore-560079
156207ಆರ್ ಇ ಎಸ್ ಕಿಶೋರ ಕೇಂದ್ರ ,(ರಮ್ಯ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ ), NO-ಎಸ್ 55, ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಕಾಲೋನಿ , 3ನೇ ಹಂತ, 4ನೇ ವಿಭಾಗ, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ , ಬೆಂಗಳೂರು -560079 ರೂಂ ನ. 1RES Kishore Kendra(Ramya Education Society), NO-S55, Kirloskar colony, 3rd stage, 4th block, Basaveshwaranagara ,Bangalore-560079, Room no-1
156208ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಬಿ ಇ ಎಂ ಎಲ್‌ಬಡಾವಣೆ 1ನೇ ಹಂತ,8ನೇಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು -560079, ರೂಂ ನಂ1,Maxmuller Public School , BEML Layout 1st Stage, 8th main, Basaveshwaranagara, Bangalore-560079 Room no-1
156209ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಬಿ ಇ ಎಂ ಎಲ್‌ಬಡಾವಣೆ 1ನೇ ಹಂತ,8ನೇಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು -560079, ರೂಂ ನಂ 2 ,Maxmuller Public School, BEML Layout 1st Stage, 8th main, Basaveshwaranagara, Bangalore-560079 Room no-2
156210ಚೇತನ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಶಕ್ತಿಗಣಪತಿನಗರ , ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು 560079,ರೂಂ ನಂ 1Chethan Haigher Primary School Shakthiganapathinagara , Basaveshwaranagara ,Bangalore-560079,Room-1
156211ಬಿ ಡಬ್ಲೂ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿ ಕಮಲನಗರ ಸರ್ವೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ -2 ಸಬ್ ಡಿವಿಜನ್, ಕಮಲನಗರ, ಬೆಂಗಳೊರೆ-560079BWSSB Kamalanagar Service Station, North West-2 Sub Division, Kamalanagar, Bangalore-560079
156212ಚೇತನ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಶಕ್ತಿಗಣಪತಿನಗರ , ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು 560079,ರೂಂ ನಂ 2Chethan Haigher Primary School Shakthiganapathinagara , Basaveshwaranagara ,Bangalore-560079,Room-2
156213ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಆಶಾ ಜ್ಯೋತಿ ಸಂಜಯಗಾಂದಿ ನಗರ ಬಿ ಡಿ ಎ ಸ್ಲಮ್ ಬೆಂಗಳೂರು -560079Anganavaadi Kendra Asha Jyothi Sanjayagandhi Nagara B D A Slum Bangalore -560079
156214ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಡಾ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಪುರಾಣಿಕ ರಸ್ತೆ, ನಂ 570 3ನೇ ಸ್ಟೇಜ್ 4 ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು -560079, ರೂಂ ನಂ -1Indian High School, Dr Siddaiah Puranika Road, no-570 3rd stage 4th Block Basaveshwara Nagar,Bangalore -560079 Room No-1
156215ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಡಾ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಪುರಾಣಿಕ ರಸ್ತೆ, ನಂ 570 3ನೇ ಸ್ಟೇಜ್ 4 ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು -560079, ರೂಂ ನಂ -2Indian High School, Dr Siddaiah Puranika Road, no-570 3rd stage 4th Block Basaveshwara Nagar,Bangalore -560079 Room No-2
156216ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಬಿ ಇ ಎಂ ಎಲ್‌ಬಡಾವಣೆ 1ನೇ ಹಂತ,8ನೇಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು -560079, ರೂಂ ನಂ-2,Maxmuller High School, BEML Layout 1st Stage, 8th main, Basaveshwaranagara, Bangalore-560079 Room no-2
156217ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಬಿ ಇ ಎಂ ಎಲ್‌ಬಡಾವಣೆ 1ನೇ ಹಂತ,8ನೇಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು -560079, ರೂಂ ನಂ-3,Maxmuller High School, BEML Layout 1st Stage, 8th main, Basaveshwaranagara, Bangalore-560079 Room no-3
156218ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಬಿ ಇ ಎಂ ಎಲ್‌ಬಡಾವಣೆ 1ನೇ ಹಂತ,8ನೇಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು -560079, ರೂಂ ನಂ-4,Maxmuller High School, BEML Layout 1st Stage, 8th main, Basaveshwaranagara, Bangalore-560079 Room no-4
156219ಗೌತಮ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಡಾವಣೆ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ,2ನೇ ಹಂತ, ಕಮಲಾನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು -560079, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1,Goutham Public School,Gruha Lakhsmi layout,1st main, 2nd stage, Kamalanagar,Bangalore-560079, Room No.1,
156220ಗೌತಮ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಡಾವಣೆ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ,2ನೇ ಹಂತ, ಕಮಲಾನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು -560079, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2,Goutham Public School,Gruha Lakhsmi layout,1st main, 2nd stage, Kamalanagar,Bangalore-560079, Room No.2,
156221ಜ್ಞಾನವಾಹಿನಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ,ಬಿ ಇ ಎಂ ಎಲ್ ಬಡಾವಣೆ, 1ನೇ ಹಂತ, 8ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು -560079, ರೂಂ ನಂ -1Jnanavahini Vidya Samsthe BEML layout 1st Stage, 8th main, Basaveshwaranagara, Bangalore-560079, Room no-1
156222ವಿದ್ಯಾ ಸಾದನ ಅನುದಾನಿತ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಂ -481, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕಮಲಾನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು -560079,ರೂಂ ನಂ -1Vidyasaadana Aided Kannada Higher Primary School, No-481, 1st main, kamalanagara, Bangalore-560079, Room-1
156223ವಿದ್ಯಾಸಧನ ಅನುಧಾನಿತ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2,Vidyasadhana Anudhanita Kannada Higher Primary School,Room No. 2,
156224ಗೌತಮ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಡಾವಣೆ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ,2ನೇ ಹಂತ, ಕಮಲಾನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು -560079, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -3,Goutham Public School,Gruha Lakhsmi layout,1st main, 2nd stage, Kamalanagar,Bangalore-560079, Room No.3,
156225ವಿದ್ಯಾ ಸಾದನ ಅನುದಾನಿತ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಂ -481, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕಮಲಾನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು -560079,ರೂಂ ನಂ -2Vidyasaadana Aided Kannada Higher Primary School, No-481, 1st main, kamalanagara, Bangalore-560079, Room-2
156226ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಜಯದೇವ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ನಂ.38 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮಣಿ ವಿಲಾಸ್‌ ಗಾರ್ಡನ್‌ ರಸ್ತೆ , ಕಮಲಾನಗರ,ರೂಂ ನಂ-2,ಬೆಂಗಳೂರು -560079Jagadguru Sri Jayadeva High School,No.38,1st main, Mani Vilas Garden Road, Kamalanagar, Room No-2, Bangalore-560079
156227ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಜಯದೇವ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ನಂ.38 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮಣಿ ವಿಲಾಸ್‌ ಗಾರ್ಡನ್‌ ರಸ್ತೆ , ಕಮಲಾನಗರ,ರೂಂ ನಂ -3,ಬೆಂಗಳೂರು -560079Jagadguru Sri Jayadeva High School,No.38,1st main, Mani Vilas Garden Road, Kamalanagar, Room No-3, Bangalore-560079
156228ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರ ,ವಾರ್ಡ್ ನಂ 74 ,ಕಮಲಾನಗರ , ಬೆಂಗಳೂರು -560079, ರೂಂ ನಂ -1B B M P Bayalu Ranga Mandira , Ward no 74, Kamalanagara, Bangalore-560079, Room no-1
156229ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರ ,ವಾರ್ಡ್ ನಂ 74 ,ಕಮಲಾನಗರ , ಬೆಂಗಳೂರು -560079, ರೂಂ ನಂ -2B B M P Bayalu Ranga Mandira , Ward no 74, Kamalanagara, Bangalore-560079, Room no-2
156230ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಸದಸ್ಯರ ಕಛೇರಿ ಕಮಲಾನಗರ (ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ )ಬೆಂಗಳೂರು -560079B B M P CORPORATOR OFFICE KAMALANAGARA (SHANKARNAG BUS STOP) Bangalore-560079
156231ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫೀಸ್ , ವಾರ್ಡ್ 74 , ಕಮಲಾನಗರ (ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ) ಬೆಂಗಳೂರು -560079B B M P Help Center Office , Ward 74 , Kamalanagara (Shankarnag bus stop ) Bangalore -560079
156232ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1,Govt. Higher Primary School, Room No.1,
156233ಮಾತೃ ಕಿಡ್ಸ್ ಪ್ರೀ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1,Mathru Kids Pre School, Room No.1,
156234ಮಾತೃ ಕಿಡ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Mathru Kids Pre School, Room No.2,
156235ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ವಾರ್ಡ್‌ 102 ಕಛೇರಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1,BBMP Ward 102 Office, Room No.1,
156236ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -2,Govt. Higher Primary School, Room No.2,
156237ಮೌರ್ಯ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1,Mourya High School, Room No.1,
156238ಮೌರ್ಯ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2,Mourya High School, Room No-2,
156239ಮೌರ್ಯ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3,Mourya High School, Room No.3,
156240ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ವಾರ್ಡ್‌ 102 ಕಛೇರಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2,BBMP Ward 102 Office Room No 2,
156241ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ವಾರ್ಡ್‌ 102 ಕಛೇರಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3BBMP Ward 102 Office Room No 3,
156242ಅಮರವಾಣಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ (ರಿ),ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Amaravani Education Society(Regd), Room No-1
156243ಅಮರವಾಣಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ (ರಿ)ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Amaravani Education Society(Regd) Room No-1
156244ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Sri Ragavendara Kannada Higher Primary School,Room No-1,
156245ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Sri Ragavendara Kannada Higher Primary School,Room NO-2,
156246ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Sri Raghvendra Kannada Higher Primary School, Room No.03,
156247ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Nammura Govt Lower Primary School ,Room No-1,
156248ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2,Nammura Govt Lower Primary School ,Room No-2,
156249ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3,Govt Higher Primary School, Room No-03,
156250ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ -04,Govt Higher Primary School, Room No-04,
156251ಮಾರುತಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ,Maruthi Vidya Mandira, Room No.1,
156252ಮಾರುತಿ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2,Maruthi Vidya Mandira, Room No.2,
156253ಮಾರುತಿ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3,Maruthi Vidya Mandira, Room No.3,
156254ಮಾರುತಿ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4,Maruthi Vidya Mandira, Room No.4,
156255ಮಾರುತಿ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ ಹೊಸಕಟಡ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1,Maruthi Vidya Mandira, New building, Room No-1,
156256ರಾಯಲ್ ನರ್ಸರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Royal Nursery Primary School, Room No-1
156257ರಾಯಲ್ ನರ್ಸರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Royal Nursery Primary School, Room No-2
156258ಶೀಬಾ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1,Sheeba English School, Room No 1,
156259ಶೀಬಾ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ- 2,Sheeba English School, Room No-2,
156260ನ್ಯೂ ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1,New St.Mary's Public School, Room no.1
156261ನ್ಯೂ ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2New St.Mary's Public School,Room NO. 2
156262ರಾಘವೇಂದ್ರ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1,Raghavendra High School, Room No-1,
156263ರಾಘವೇಂದ್ರ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2,Raghavendra High School, Room No-2,
156264ರಾಘವೇಂದ್ರ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Raghavendra High School,Room No-3,
156265ನ್ಯೂ ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3New St.Mary's Public School,Room No-3,
156266ಮೌರ್ಯ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4,Mourya High School, Room No-4,
156267ಮೌರ್ಯ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5,Mourya High School, Room No-5
156268ಶೀಬಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Sheeba English School, Room No-3
156269ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Nammura Govt. Model Primary School, Room No.-1
156270ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Nammura Govt. Model Primary School, Room No-2
 
Hosted By   Copyright (c) 2019, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.